رضا امیری چایجان

 رضا امیری چایجان عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیستم

رضا امیری چایجان

Reza Amiri

عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیستم

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Effects of Sowing Date and Limited Irrigation Water Stress on Spring Safflower (Carthamus tinctorius L.) Quantitative Traits (دریافت مقاله) دوفصلنامه مزرعه تغذیه دام و فیزیولوژی دوره: 8، شماره: 2
2 تشخیص ارقام شلتوک، برنج قهوه ای و سفید براساس ویژگی های بافتی تصویر و شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 5، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی دقت روش شبکه های عصبی مصنوعی و معادلات تجربی در محاسبه تبخیر تعرق پتانسیل در استان همدان (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
2 استفاده از الگوریتم پس انتشار خطا برای تخمین طیف 3/1 اکتاو تراز فشار صدای تراکتور دوچرخ در حالت حمل و نقل (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
3 بازشناسی ارقام ایرانی بر اساس تحلیل مولفه های رنگی تصاویر دیجیتال (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
4 بررسی اثر برخی خواص فیزیکی محصولات دانه ای بر پایداری سیال سازی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
5 بررسی اثر متغیرهای محصول و ماشین بر بازده کوبش، شکست دانه و جوانه زنی عدس (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
6 بررسی برخی خصوصیات فیزیکی (رنگ و چروکیدگی) موسیر به روش خشک کردن مادون قرمز- جابجایی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
7 بررسی برخی خصوصیات مکانیکی وفیزیکی چروکیدگی ورنگ میوه بنه پس ازخشک کردن باخشک کن خورشیدی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
8 بررسی تاثیر سیال سازی بر زمان، ضریب پخش رطوبت موثر و انرژی فعالسازی خشک کردن میوه بنه (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
9 بررسی خصوصیات خشک شدن لایه نازک ورقه های سیر در شرایط بستر سیال (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
10 بررسی خصوصیات فیزیکی (چروکیدگی و رنگ) و مکانیکی میوه بنه پس از خشک کردن با خشک کن بستر سیال (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی با تاکید بر تنش های غیرزیستی
11 بررسی سینتیک خشک شدن دانه های آفتابگردان در شرایط بستر ثابت، نیمه سیال و سیال (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
12 بررسی کیفیت سفید کردن برنج با سفید کن 4 توری و مقایسه آن با سفید کن آزمایشگاهی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
13 بررسی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی پودر گوجه فرنگی در فرآیند پودرسازی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
14 بهینه سازی چروکیدگی پسته در خشک کن بستر سیال مادون قرمز با پیش تیمارمیکروویو باروش سطح پاسخ (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
15 بهینه سازی خرمنکوب عدس به روش شبکه های عصبی مصنوعی، سطح پاسخ و الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
16 بهینه سازی عملکرد خرمنکوب نخود با روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
17 بهینه سازی فرآیند تولید پلت از ضایعات میوه سیب با استفاده از روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
18 بهینه سازی فرآیندهای تولید قرص فشرده کروی از خمیر گوجه فرنگی و خشک کردن آن تحت شرایط هوای داغ (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
19 بهینه سازی فرایند خشک کردن موسیر به روش سطح پاسخ در خشک کن بستر سیال (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
20 بهینه سازی هم زمان ویژگی های فیزیکی، مکانیکی و حرارتی در فرآیند تولید قرص فشرده گوجه فرنگی به شیوه خلائی- مادون قرمز (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
21 پیش بینی برخی خصوصیات خشک کردن توت سفید به کمک شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی با تاکید بر تنش های غیرزیستی
22 پیش بینی تراز سروصدای کلی تراکتور دوچرخ در حالت حمل و نقل به کمک الگوریتم پس انتشار خطا (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
23 پیش بینی رفتار شناور شدن محصولات دانه ای به کمک شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
24 پیش بینی سفتی میوه سیب در طول دوره انبار داری با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
25 پیش بینی متغیرهای کیفی، انرژی و سینتیک خش کشدن شلتوک در شرایط بستر سیال به کمک شبکه های پس انتشار (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
26 پیش بینی هوشمند ضریب هدایت حرارتی پسته به کمک شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
27 تخمین رطوبت لایه های محیط متخلخل در خشک کردن بستر ثابت به کمک شبکه های عصبی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
28 تخمین رطوبت لایه‏های شلتوک در خشککردن به روش بستر ثابت به کمک شبکه‏های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
29 تشخیص خوشه ی انگور روی تاک بر اساس پردازش تصاییر دیجیتال (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
30 کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی محتوای رطوبتی در طی فرآیند خشک کردن انگور (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
31 مقایسه روشهای ترکیبی و شبکه عصبی مصنوعی در تخمین آب معادل برف در زیرحوضه صمصامی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب