دکتر امیررضا شاهانی

دکتر امیررضا شاهانی استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر امیررضا شاهانی

Dr. Amir Reza Shahani

استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تحلیل اطلاعات آماری و مدل سازی قابلیت اطمینان ملخ بالگرد با در نظر گرفتن حالت های چندگانه ی واماندگی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی مکانیک شریف دوره: 31، شماره: 2
2 روش های مختلف طراحی خستگی اجزاء بالگرد (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی مکانیک شریف دوره: 33، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تغییر سرعت دوران بر رفتار خستگی در جوش اصطکاکی اغتشاشی نقطه ای آلیاژ Al 6061 - T6 (دریافت مقاله) بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
2 اثر تنش T در تعیین زاویه شروع رشد ترک (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
3 ارزیابی قابلیت اطمینان بلبیرینگ محور انتقال قدرت بالگرد (دریافت مقاله) بیست و یکمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
4 استراتژی طراحی شیر فشار شکن هوای فشار بالا (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
5 بررسی اثر ارتعاشات ناشی از حمل و نقل موشک و ارائه راه های از بین بردن این ارتعاشات ناخواسته (قسمت اول) (دریافت مقاله) سومین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
6 بررسی اثر ارتعاشات ناشی از حمل و نقل موشک و ارائه راه های از بین بردن این ارتعاشات ناخواسته (قسمت دوم) روش های حذف ارتعاشات ناخواسته ناشی از ناهمواری جاده (دریافت مقاله) سومین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
7 بررسی اثر انرژی ورودی جوشکاری با پرتوی لیزر بر روی خواص مکانیکی اتصال فولادی (دریافت مقاله) بیست و نهمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران و هشتمین همایش صنعت نیروگاه های حرارتی
8 بررسی اثر ناهمگنی ریزساختار بر خواص سیکلی قطعات متالورژی پودر مصرفی در موتورهای احتراق داخلی (دریافت مقاله) پنجمین همایش موتورهای درونسوز
9 بررسی ارتعاشات غیرخطی کابل تحت اثر جرم متحرک (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
10 بررسی پارامتریک اتصالات رزوه ای تحت شرایط الاستیک - پلاستیک سخت شونده با استفاده از مدلسازی سه بعدی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
11 بررسی تجربی اثر نسبت تنش (R-ratio) بر نرخ رشد ترک خستگی در ورق های نازک فولادی (دریافت مقاله) هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران
12 بررسی تجربی اثر نسبت تنش بر نرخ رشد ترک خستگی در محدوده EPFM,LEFM (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
13 بررسی رشد ترک خستگی سه بعدی در لوله های جدار ضخیم تحت تاثیر بار محوری (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک
14 بررسی ریز ساختاری و شکست نگاری فولادهای تف جوشی شده تحت بارگذاری های متناوب (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
15 بررسی ریزساختاری و شکست نگاری فولادهای تف جوشی شده تحت بارگذاری های متناوب (دریافت مقاله) اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
16 بررسی و ارزیابی تجربی و عددی روش های اصلاح مدول واهلش مواد پلیمری بدست آمده از آزمایش مرسوم واهلش تنش (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
17 بهینه سازی شکلی سطوح تماس دو بعدی با دو روش تکاملی و شبکه عصبی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
18 پیش بینی عمر برمبنای مکانیک شکست در اتصالات پرچ شده به کمک مفهوم EIFS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس تمدید و تخمین عمر سازه های هوایی و صنعتی پیر و فرسوده
19 تاثیر تنش متوسط کششی بر رفتار خستگی فولادهای کم آلیاژ تف جوشی شده (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
20 تاثیر تنش متوسط کششی بررفتار خستگی فولادهای کم آلیاژ تف جوشی شده (دریافت مقاله) اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
21 تحلیل اجزاء محدود رشد ترک دینامیکی در نمونه های DCB با استفاده از تکنیک المان بندی مجدد (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
22 تحلیل اجزای محدود رشد ترک خستگی در لولهها تحت تاثیر بار مرکب (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
23 تحلیل اجزای محدود رشد ترک نیم بیضوی سطحی در لوله ها تحت تاثیر بار پیچشی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
24 تحلیل المان محدود رشد ترک خستگی در یک نمونه CT با در نظر گرفتن اثر پلاستیسیته نوک ترک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مهندسی مکانیک
25 تحلیل رشد ترک نیم بیضوی سطحی در لولههای جدار ضخیم تحت تاثیر بار خمشی متناوب (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
26 تحلیل مکانیک شکست نمونه ی تیر دو گانه ی یکسر گیردار تک جهته با در نظر گرفتن تغییر شکل برشی (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
27 تحلیل مکانیکشکست گوه ایزوتروپیکترکدار تحت تغییر شکل برشی پادصفحهای (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
28 تخمین تجربی حد دوام پیچ M۱۲ کلاس ۸/۸ مطابق استاندارد ایزو ۳۸۰۰ (دریافت مقاله) بیست و یکمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
29 تخمین تجربی ضریب شدت تنش سیکلی آستانه ΔKth با استفاده از روش K-Decreasing در نمونه های فولادی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس تمدید و تخمین عمر سازه های هوایی و صنعتی پیر و فرسوده
30 تخمین تجربی نرخ رشد ترک خستگی در ورق های نازک فولادی بر حسب پارامترهای CTOD ,∆ j ,∆K∆ و CMOD∆ (دریافت مقاله) هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران
31 تعیین تجربی و عددی چقرمگی شکست نرم ورقهای نازک فولادی با استفاده از نمونه C(T) (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
32 تقو یت تراورس چوبی با روکش کامپو زیتی (دریافت مقاله) هفتمین همایش حمل و نقل ریلی
33 حل تحلیلی مساله تماس بین یک گوه نامتقارن و یک نیم فضا با در نظر گرفتن اصطکاک حدی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
34 شبیه سازی دینامیکی یک رگولاتور هوای فشار بالا (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
35 فرمولبندی اولر-لاگرانژ دلخواه (Arbitrary Lagrangian Eulerian در تحلیل اجزاء محدود مسئله شکست دینامیکی یکنمونه DCB (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن هوافضای ایران
36 محاسبه ضرایب شدت تنش در مود ترکیبی درنمونه خمشی چهارنقطه (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
37 محاسبه ضرایب شدت تنش در یک استوانه جدار ضخیم حاوی ترک نیم بیضوی، تحت تأثیر بارگذاری محوری (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
38 محاسبه ضرایب شدت تنش در یک استوانه جدار ضخیم حاوی ترک نیم بیضوی، تحت تأثیر گشتاور خمشی قسمت اول: مدلسازی عددی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
39 محاسبه ضرایب شدت تنش در یک استوانه جدار ضخیم حاوی ترک نیم بیضوی، تحت تأثیر گشتاور خمشی قسمت دوم : مشاهدات تجربی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
40 مدل سازی دینامیکی و تحلیل سازه ای شیرهای قطع انفجاری (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
41 مدلسازی المان محدود پدیده تردی هیدروژنی در مخزن استوانه ای (دریافت مقاله) بیست و یکمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
42 مدلسازی ریاضی یک شیر فشارشکن هوا (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
43 مطالعه تجربی و عددی فرآیند نفوذ سنبه با استفاده از الگوریتم ALE (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
44 مقایسه روشه های مختلف محاسبه ضریب شدت تنش برای ترک کریفیث (دریافت مقاله) اولین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی نفت