دکتر محسن رضایی

دکتر محسن رضایی استاد گروه زمین شناسی، دانشگاه شیراز، ایران

دکتر محسن رضایی

Dr. Mohsen Rezaei

استاد گروه زمین شناسی، دانشگاه شیراز، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی شاخص کیفیت آب زیرزمینی (GQI) در آبخوان لنجانات با استفاده سیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 8، شماره: 2
2 الگوی راهبری شرکتی در بانکها (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری مالی دوره: 11، شماره: 41
3 The prediction of couple burnout according to the general health and marital intimacy among Nurses (دریافت مقاله) مجله مراقبت های پیشگیرانه در پرستاری و مامایی دوره: 6، شماره: 2
4 بررسی اثرات اجرای تغذیه مصنوعی بر روی آبخوان دشت گوهرکوه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 19، شماره: 76
5 پتانسیل یابی منابع آب کارست کوه های دوان و شاپور براساس تصمیم گیری چندمعیاره (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 9، شماره: 1
6 تعیین شاخصه های فیزیکوشیمیایی ماگمای مولد در سامانه های پورفیری برخوردی با استفاده از شیمی بیوتیت: مطالعه موردی کانسار مس پورفیری چاه فیروزه (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی اقتصادی دوره: 10، شماره: 2
7 کاربرد شاخص کیفیت آب (WQI) و هیدروژیوشیمی در ارزیابی کیفی آب سطحی، مخازن چاه نیمه استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 11، شماره: 4
8 مقایسه روش ها و متغیرهای موثر در آب ورودی به تونل های سازندهای سخت، تونل انتقال آب سد کرج به تهران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 27، شماره: 107
9 نقش نوع تغذیه از منطقه غیر اشباع در انحلال کلسیت و افزایش تخلخل در لنز آب شیرین سفره ساحلی کربناته (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 3، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آلودگی منشا و ارزیابی ریسک سلامت هیدروکربنهای آروماتیک چند حلقه ای PAHs در بخش مرکزی استان بوشهر (شهرستان بوشهر و دشتستان) (دریافت مقاله) نهمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
2 ارزیابی آسیب پذیری آبخوان دشت ساری با استفاده از مدل DRASTIC در محیط GIS (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کیفیت منابع آب و توسعه پایدار
3 ارزیابی آلودگی و ریسک سلامت فلزات بالقوه سمناک و شبه فلزات گرد و غبار شهر کرج (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
4 ارزیابی پتانسیل توسعه کارست با استفاده از GIS در سازند کربناته خوش ییلاق شمال ایران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی
5 ارزیابی ریسک سلامت و منشاء فلزات سنگین در آبخوان دشت زرآباد (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
6 ارزیابی و بهبو د شبکه پایش کیفی آبخوان ساری با استفاده از ترکیب نقشه های آسیب پذیری و زمین آمار (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
7 Optimal Fuzzy Sliding Mode Control of a Chaotic System (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی تحقیقات بین رشته ای در مهندسی برق، کامپیوتر، مکانیک و مکاترونیک در ایران و جهان اسلام
8 بررسی آلودگی عناصر سنگین با استفاده از روش های آماری چند متغیره و ارزیابی ریسک سلامت و تعیین شاخص خطر آب های زیرزمینی دشت تجن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری مهندسی مواد، معدن و زمین شناسی
9 بررسی هیدروگراف چشمه سیاهچال به دو روش مایلت ومانجین و صحت سنجی آن با پارامترهای فیزیکوشیمیایی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
10 پهنه بندی خطر فرونشست زمین با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی در دشت نیشابور (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور و بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
11 پهنه بندی کیفی آب مخازن چاه نیمه استان سیستان و بلوچستان با استفاده از شاخص WQI (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور و بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
12 تأثیر خشک سالی بر منابع آب زیرزمینی آبخوان دشت زوزن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی
13 تحلیل فضایی انتقال آلاینده باکتریایی در محیط متخلخل اشباع با تأکید بر تغییرات جنس محیط (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
14 تخمین پاارمترهای آبخوان دشت هشتگرد با استفاده از داده های فرونشست به دست آمده از روش تداخل سنجی دیفرانسیلی راداری DinSAR (دریافت مقاله) نهمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
15 تعیین منشاء و ارزیابی ریسک سلامت عناصر بالقوه سمناک در خاک پارک لاله، شهر تهران (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
16 ژیوشیمی زیست محیطی اورانیوم در آبخوان تهلاب، ناحیه زمین گرمایی تفتان (دریافت مقاله) هشتمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست ایران
17 شبیه سازی ریاضی اثرات اجرای طرح تغذیه مصنوعی در دشت هشتگرد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
18 مقایسه الگوریتم های استخراج پوشش برف با استفاده از داده های ماهواره لندست- 8 در ارتفاعات سپیدان (دریافت مقاله) بیست و سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
19 مقایسه میزان نشت آب زیرزمینی پیش بینی شده به تونل با استفاده مدل سازی عددی و معادلات تحلیلی (قطعه شرقی- غربی تونلمدل سازی عددی و معادلات تحلیلی (قطعه شرقی- غربی تونل خط 7 متروی تهران) (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
20 مکانی ابی پهنه های مناسب اجرای طرح تغذیه مصنوعی با استفاده از آنالیز تصمیم گیری چند معیاره در شهرستان شیراز (دریافت مقاله) بیست و چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
21 نقش تغییر الگوی هیدروژئولوژیکی در بحران آبی دریاچه های طشک و بختگان (دریافت مقاله) بیست و چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
22 هیدروژیولوژی و منشاء شوری آب زیرزمینی در دشت اشتهارد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران