محمد خندان بکاولی

 محمد خندان بکاولی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله- دکتری مهندسی عمران- مهندسی زلزله ( ژ ئوتکنیک لرزه ای)

محمد خندان بکاولی

Mohammad Khandan

پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله- دکتری مهندسی عمران- مهندسی زلزله ( ژ ئوتکنیک لرزه ای)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Analysis of Workers’ Safety Attitude in an Iranian Process Industry (دریافت مقاله) مجله آرشیو علوم بهداشتی دوره: 4، شماره: 4
2 Assessing Exposure to Risk Factors for Workrelated Musculoskeletal Disorders Using ART method in a Manufacturing Company (دریافت مقاله) مجله آرشیو علوم بهداشتی دوره: 6، شماره: 3
3 Can Emotional Intelligence be Used as a Tool to Control Occupational Accidents?Case Study in an Iranian Industry (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت، ایمنی و محیط زیست دوره: 3، شماره: 2
4 Chemical Risk Perception and Safety Behaviors as Key Factors toward Safer Chemical Industries - A Case Study in Iran (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت، ایمنی و محیط زیست دوره: 4، شماره: 4
5 Musculoskeletal Disorders Assessment and Posture Analysis by LUBA among Female Hairdressers in Tehran, 2015 (دریافت مقاله) مجله آرشیو علوم بهداشتی دوره: 6، شماره: 1
6 Relationship between Job Stress and Ergonomic Behavior with Musculoskeletal Disorders in an Auto-part Production Company (دریافت مقاله) مجله آرشیو علوم بهداشتی دوره: 7، شماره: 1
7 The Effect of Individual and Organizational Variables on Patients Safety Culture (PSC): A Case Study on Nurses (دریافت مقاله) مجله آرشیو علوم بهداشتی دوره: 5، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه روابط پیش بینی جنبش زمین با در نظر گرفتن اثرات توپوگرافی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
2 ارزیابی بزرگنمایی امواج لرزهای در یک ساختگاه تپهای با استفاده از رکوردهای میکروترمور و مدلسازی عددی دوبعدی (دریافت مقاله) ششمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
3 ارزیابی تنش در نقاط مختلف سد ایزدخواست توسط مدل Flac (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عمران، معماری، شهرسازی و مدیریت انرژی
4 الزامات مورد نیاز برای برداشت و تفسیر داده های میکروترمور؛مطالعه موردی ؛ شهر بجنورد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
5 Survey mental health status and related factors among food industry workersin a province of Iran (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
6 بررسی اثر اندرکنش هیدرومکانیکال بر توزیع تنشها در پی سدهای بتنی وزنی و قوسی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برقابی
7 بررسی بیشینه جابجایی بام ساختمان فولادی قاب خمشی تحت تأثیر روشهای مختلف مقیاس کردن شتاب نگاشتها با تحلیل دینامیکی غیرخطی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه شهری
8 بررسی تاثیر پارامترهای مختلف ساختگاه بر دامنه پالس در زلزله های حوزه نزدیک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
9 تحلیل مقاوم سازی لرزه ای دکل های برق فشارقوی بااستفاده ازمهاربندی واگرا مطالعه موردی: مناطق باخطرنسبی زلزله زیاد (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
10 تخمین آزمایشگاهی زمان تناوب اصلی ساختمان های بتنی با سیستم دوگانه قاب خمشی و دیوار برشی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)
11 رفتار لرزه ای تپه ها : استفاده از روش تجربی و مدلسازی عددی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
12 مروری بر مبانی تحلیل اندرکنش خاک و سازه با استفاده ازروش مستقیم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
13 مطالعه آزمایشگاهی خاک رس واگرا و بهسازی آن با آهک و پلی وینیل استات (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
14 مطالعه آییننامهای پایداری تیر پیوند در قابهای فولادی واگرا - مطالعه موردی: مبحث دهم ایران، AISC ، JSCE BCJ - ، EC8 و CAN/CSA (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
15 نقش متاکائولین دربهبود خواص مکانیکی ودوام بتن سبکدانه سازه ای (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
16 نقش منحنی دانه بندی سبکدانه لیکا و میکروسیلیس برمقاومت فشاری بتن سبکدانه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران
17 نگره تاریخچه زمانی با روشهای مقیاس کردن شتاب نگاشت های زلزله مطالعه موردی: ساختمان فولادی قاب خمشی با حداکثر12 طبقه (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم