علی اصغر پیله ور

 علی اصغر پیله ور دانشیار - گروه مهندسی شهرسازی دانشگاه بجنورد

علی اصغر پیله ور

Aliasghar Pilevar

دانشیار - گروه مهندسی شهرسازی دانشگاه بجنورد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی تعیین رویکرد سیاسی در نابرابری شهری- ناحیه ای ( مطالعه موردی: خراسان شمالی) (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 6، شماره: 22
2 تحلیل امنیت و ناپایداری در شهرهای جدید با استفاده از GIS و AHP (مورد: شهر جدید پردیس) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای سیاسی دوره: 1، شماره: 2
3 سنجش میزان رضایت از کیفیت زندگی در شهرهای جدید (نمونه موردی: شهر جدید بینالود) (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 5، شماره: 16
4 مکان یابی استقرارگاه های روستایی با منشا عشایری در خراسان شمالی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 6، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی تاثیر اعتماد اجتماعی بر مشارکت شهروندان در اداره امور شهری نمونه موردی:آشخانه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
2 ارزیابی میزان تحقق کاربری های آموزشی، بهداشتی و فضای سبز طرح تفصیلی شهر بجنورد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
3 ارزیابی نقش توریسم فرهنگی- مذهبی در رشد وتوسعه کلانشهر مشهد با رویکرد مدیریتی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
4 بازسازی مردم محور بحران آب شهر مشهد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
5 بررسی اثرات بحران آب بر روند توسعه شهری مطالعه موردی: شهر خواف (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
6 بررسی اثرات توسعه فزاینده شهری بر مسیل ها (نمونه موردی: کال چهل بازه مشهد) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست
7 بررسی تحلیلی- تطبیقی الگوی کاربری اراضی شهرهای اسلامی- ایرانی بعد از اسلام (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
8 بررسی رابطه حاشیه نشینی و امنیت شهری درشهر بجنورد با رویکرد CPTED (دریافت مقاله) همایش ملی رویکردهای نوین در برنامه ریزی و توسعه پایدار منطقه ای
9 بررسی ضرورت و میزان بهره مندی نماهای ساختمانهای مسکونی معاصر از اصول معماری بومی نمونه موردی: نماهای مسکونی شهر بجنورد (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، شهرسازی و توسعه پایدار با محوریت از معماری بومی تا شهر پایدار
10 بررسی مفهوم زمان در شهر ایرانی اسلامی معاصر (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
11 بررسی نقش مشارکت مردمی در مدیریت توسعه پایدار منطقه ای (نمونه موردی: بخش مرکزی شهرستان کرمان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
12 تاثیر طرح های نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده شهری از نظر اجتماعی ، اقتصادی و کالبدی با رویکرد ساخت شهرهای آرمانی وخلاق بافت فرسوده میدان شهدا (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر مولفه های شهر اسلامی
13 تحلیل فضایی وچند معیاری شاخص های مکانی و غیر مکانی موثر در تحولات ساختاری بجنورد (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
14 تحلیلی بر استراتژی شهر فشرده به عنوان رویکردی از شهرسازی نوین (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در جغرافیا و گردشگری
15 تحلیلی بر استراتژی شهر فشرده به عنوان رویکردی از شهرسازی نوین (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در جغرافیا و گردشگری
16 تغییرات تراکم جمعیتی و نظام کاربری زمین در بافت های فرسوده نمونه مطالعه: قلعه آبکوه مشهد (دریافت مقاله) همایش ملی رویکردهای نوین در برنامه ریزی و توسعه پایدار منطقه ای
17 تقسیمات سیاسی و اثرات آن بر نابرابری های شهری – ناحیه ای مطالعه موردی: خراسان شمالی (دریافت مقاله) همایش ملی رویکردهای نوین در برنامه ریزی و توسعه پایدار منطقه ای
18 سنجش توسعه فضایی شهر از منظر پایداری نمونه موردی شهر بجنورد (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر راهبردهای توسعه شهری
19 شهر خلاق الگویی برای توسعه پایدار شهری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
20 مکانیابی بهینه اکوتوریسم و مناطق مستعد توسعه گردشگری با استفاده از GIS (نمونه موردی شهرستان کلاله) (دریافت مقاله) اولین کنگره تخصصی مدیریت شهری و شوراهای شهر
21 مکانیابی واحدهای یمدیریت بحران در رابطه با کانون های تهدید زلزله در بجنورد (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
22 نقش مدیریت شهری در کاهش اختلاف طبقاتی محلات شهری مورد پژوهش: منطقه 1 شهرداری مشهد (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران