دکتر فرح نادری

دکتر فرح نادری استاد گروه روان شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

دکتر فرح نادری

Dr. Farah Naderi

استاد گروه روان شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثربخشی آموزش آرام سازی عضلانی بر افسردگی، اضطراب و قند خون زنان مبتلا به دیابت نوع یک (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 18، شماره: 3
2 اثربخشی آموزش معنادرمانی بر تصویر ذهنی از خدا، اضطراب مرگ و دین داری در دانش آموزان متوسطه دوم شهر اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 18، شماره: 1
3 اثربخشی حساسیت زدایی ازطریق حرکات چشم وپردازش مجددEMDR در اختلال استرس پس از ضربهPTSD مزمن رزمندگان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 16، شماره: 1
4 اثربخشی روش پسخوراند زیستی– تن آرامی بر افسردگی، اضطراب و قند خون بیماران مبتلا به دیابت نوع یک (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 8، شماره: 4
5 اندیشه پست مدرنیسم وجایگاه زن (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی فرهنگی زن دوره: 4، شماره: 13
6 Comparing the effectiveness of transcranial magnetic stimulation and cognitive-behavioral therapy on anxiety and depression (دریافت مقاله) مجله اصول بهداشت روانی دوره: 22، شماره: 1
7 بررسی توصیفی خشونت خانگی و رابطه آن با نیمرخ روانی زنان متاهل (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی فرهنگی زن دوره: 7، شماره: 24
8 پیش بینی فرسودگی شغلی بر اساس احترام سازمانی و حمایت اجتماعی ادراک شده پرستاران زن (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی فرهنگی زن دوره: 9، شماره: 33
9 تاثیر آموزشی شناختی برحافظه کاری و توجه متمرکز کودکان مضطرب (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 12، شماره: 40
10 تاثیرآموزش مهارتهای اجتماعی برسازگاری فردی ـ اجتماعی، پرخاشگری وابراز وجود دانش آموزان دختر درمعرض خطر مقطع متوسطه شهراهواز (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 9، شماره: 33
11 رابطه اضطراب اجتماعی و حمایت اجتماعی با احساس ذهنی بهزیستی در دانشجویان زن (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی فرهنگی زن دوره: 1، شماره: 2
12 رابطه انعطاف پذیری کنشی، عاطفه مثبت و منفی با خودکارآمدی در زنان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی فرهنگی زن دوره: 1، شماره: 2
13 رابطه بین دانش و نگرش جنسی، مولفه های عشق و رضایت زناشویی با همسرآزاری در کارکنان متاهل ادارات دولتی شهر اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی فرهنگی زن دوره: 1، شماره: 1
14 رابطه بین ویژگی های شخصیتی و اضطراب جسمانی – اجتماعی با اتخاذ رژیم درمانی روزانه در دانشجویان دختر (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی فرهنگی زن دوره: 2، شماره: 4
15 رابطه تصویر بدنی، کیفیت زندگی و استرس ادراک شده با اختلالات خوردن دانش آموزان دختر و پسر (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی فرهنگی زن دوره: 7، شماره: 26
16 رابطه جو سازمانی نوآورانه و اشتیاق شغلی با رفتار مدنی سازمانی در کارکنان زن (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی فرهنگی زن دوره: 4، شماره: 14
17 رابطه عدالت سازمانی، سلامت سازمانی، اشتیاق شغلی و جو سازمانی نوآورانه با توانمندسازی روان شناختی و رفتار مدنی سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 15، شماره: 2
18 رابطه علی بین اهداف پیشرفت با عملکرد تحصیلی از طریق میانجیگری سرزندگی تحصیلی در دانش آموزان دختر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 14، شماره: 48
19 رابطه فرهنگ سازمانی و هوش هیجانی با کارآفرینی سازمانی در کارکنان زن (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی فرهنگی زن دوره: 5، شماره: 17
20 رابطه فرهنگ سازمانی، هوش هیجانی و سرمایه روان شناختی با خودکارآمدی شغلی و کارآفرینی سازمانی در کارکنان سازمان آب و برق خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 14، شماره: 3
21 رابطه مهارت های اجتماعی و اعتقادات مذهبی با طلاق عاطفی در مراجعین زن به مراکز روان شناختی شهر اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی فرهنگی زن دوره: 8، شماره: 27
22 رابطه وابستگی خاص نسبت به همسر و سلامت روان در دبیران اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی فرهنگی زن دوره: 1، شماره: 2
23 رابطه ویژگی های شخصیت با روابط صمیمی همسر در زنان دارای همسر معتاد (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی فرهنگی زن دوره: 3، شماره: 9
24 رابطه ویژگی های شخصیتی و حمایت اجتماعی با رضایت شغلی معلمان زن شهر اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی فرهنگی زن دوره: 1، شماره: 1
25 رابطه هوش معنوی و هوش اجتماعی با اضطراب مرگ زنان سالمند (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی فرهنگی زن دوره: 2، شماره: 6
26 رابطه ی باورهای مذهبی و انعطاف پذیری کنشی با خوش بینی در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی فرهنگی زن دوره: 6، شماره: 19
27 مقایسه اثربخشی تحریک الکتریکی مغز از روی جمجمه و درمان شناختی-رفتاری برباورهای افراد مبتلا به اختلال وسواس-جبری (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 63، شماره: 1
28 مقایسه اضطراب مرگ، خوش بینی و شوخ طبعی بین پرستاران زن (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی فرهنگی زن دوره: 2، شماره: 3
29 نقش قابلیت های نظام روان ایمنی، تعهد سازمانی واحترام سازمانی در پیش بینی ابعاد فرسودگی شغلی پرستاران (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 16، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر بخشی آموزش معنادرمانی بر تصویر ذهنی از خدا و اضطراب مرگ در دانش آموزان متوسطه دوم شهر اهواز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی
2 اثر بخشی آموزش معنادرمانی بر تصویر ذهنی از خدا و دینداری در دانش آموزان متوسطه دوم شهراهواز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
3 اثر بخشی آموزش مهارتهای پیشگیری مبتنی بر باورهای دینی بر سازگاری عمومی دانش آموزان دبیرستانی در معرض خطر سوء مصرف مواد مخدر (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ایده های نوین در روانشناسی و علوم تربیتی با تاکید بر پژوهش های علمی اخیر
4 اثربخشی آمزش ایمن سازی درمقابل استرس بربهزیستی روانی واضطراب افراد مبتلا به آلرژی درشهرستان اندیمشک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پرستاری، روانشناسی، ارتقای سلامت و محیط زیست سالم
5 اثربخشی آموزش فرزند پروری مثبت به مادران بر پرخاشگری پسران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
6 اثربخشی آموزش معناداری بر اضطراب مرگ و دینداری در دانش آموزان متوسطه دوم شهر اهواز (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
7 اثربخشی خانواده درمانی شناختی رفتاری بر تعارضات زناشویی و رضایت جنسی در زوجین مراجعه کننده به مراکز روان شناختی شهر شوشتر (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
8 اثربخشی خانواده درمانی شناختی رفتاری بر دلزدگی زناشویی در زوجین مراجعه کننده به مراکز روان شناختی شهر شوشتر (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
9 اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر انعطاف پذیری کنشی ورزشکاران زن اهواز (دریافت مقاله) دومین کنگره تازه یافته ها در حوزه خانواده، بهداشت روان، اختلالات، پیشگیری و آموزش
10 اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر تنظیم شناختی هیجان ورزشکاران زن اهواز (دریافت مقاله) دومین کنگره تازه یافته ها در حوزه خانواده، بهداشت روان، اختلالات، پیشگیری و آموزش
11 اثربخشی قصه درمانی بر اضطراب و ترس در کودکان سرطانی شهر اهواز (دریافت مقاله) کنفرانس ملی روانشناسی تربیتی و برنامه ریزی و آموزش دبستان و پیش دبستان
12 اثربخشی قصه درمانی بر ناامیدی ترس در کودکان سرطانی شهر اهواز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کودک و نوجوان
13 اثربخشی موسیقی درمانی بر اضطراب و خودکارآمدی سالمندان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
14 اثربخشی موسیقی درمانی بر اضطراب، کیفیت خواب و استرس ادراک شده زنان باردار افسرده (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی ،روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران
15 اثربخشی موسیقی درمانی بر کیفیت زندگی و خودکارآمدی سالمندان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی
16 Positive Explanation on the Perception of suffering, Anxiety, Stress and Depression of Infertile Women (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی چالش های بالینی در مامائی، زنان و نازائی
17 بررسی اختلال یادگیری علایم و تشخیصی توسط نسخه چهارم وکسلر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
18 بررسی رابطه شادکامی و خوشبینی با عملکرد تحصیلی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
19 بررسی رابطه کمالگرایی و خوش بینی با عملکرد تحصیلی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
20 بررسی روایی تشخیصی نسخه چهارم تکمیل یافته مقیاس های هوشی وکسلر در تشخیص دانش آموزان ناتوان یادگیری شهر اهواز (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
21 پیشب ینی ابعاد کیفیت زندگی بر اساس ابعاد هوش معنوی در دانشجویان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روانشناسی و خانواده
22 تاثیر قصه گویی بر هوش کلامی (لغات، اطلاعات عمومی، درک مطلب) کودکان پیش دبستانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
23 تاثیر قصه گویی برمشکلات رفتاری (پرخاشگری، گوشه گیری) کودکان پیش دبستانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
24 تاثیراثربخشی موسیقی درمانی بر شدت درد و استرس ادراک شده نوجوانان مبتلا به لوسمی شهر اهواز (دریافت مقاله) چهارمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
25 رابطه بین باورهای فراشناختی با اضطراب اجتماعی در بین دانشجویان دانشکدهپرستاری – مامائی دانشگاه آزاد اهواز (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
26 رابطه بین ترس از ارزیابی منفی با اضطراب اجتماعی در بین دانشجویان دانشکدهپرستاری – مامائی دانشگاه آزاد اهواز (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
27 رابطه بین تفکر انتقادی خودکارآمدی و انعطاف پذیری کنشی با باورهای فراشناختی در دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی
28 رابطه بین شیوه های فرزند پروری والدین خلاقیت و اضطراب با رشد قضاوت اخلاقی در دانش آموزان ابتدایی شهر اهواز در سال 1392 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی
29 رابطه بین نگرانی از تصویر بدنی با اضطراب اجتماعی در بین دانشجویان دانشکدهپرستاری – مامائی دانشگاه آزاد اهواز (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
30 رابطه جو سازمانی نوآورانه، سلامت سازمانی و عدالت سازمانی با اشتیاق شغلی در کارکنان یک شرکت صنعتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
31 رابطه خودپنداره و سلامت روان با رضایت شغلی معلمان ابتدایی شهرستان بندر امام خمینی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
32 رابطه خودپنداره و مهارتهای ارتباطی با رضایت شغلی معلمان ابتدایی شهرستان بندر امام خمینی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
33 رابطه سازگاری اجتماعی و کیفیت خواب با الکسی تایمیا در بیماران سرطانی شهر اهواز (دریافت مقاله) کنفرانس آسیب شناسی، ریشه یابی و ترمیم در روان شناسی
34 رابطه سبک های دلبستگی و انعطاف پذیری کنشی با اندیشه پردازی خودکشی در مراجعین با اختلالات خلقی شهر اهواز (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری
35 رابطه سبک های دلبستگی، هوش هیجانی و نگرش به زندگی با جهت گیری هدفی در ورزشکاران مرد اهواز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی
36 رابطه سبکهای دلبستگی و هوش هیجانی با سلامت روانی دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان پلدختر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
37 رابطه سبکهای دلبستگی، هوش هیجانی و سبکهای مقابله ای با سلامت روانی دانشجویان دانشگاه پیام نورشهرستان پلدختر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
38 رابطه نگرانی از تصویر بدنی، ترس از ارزیابی منفی و باورهای فراشناختی با اضطراب اجتماعی (دریافت مقاله) همایش ملی روانشناسی و مدیریت آسیب های اجتماعی
39 رابطه هوش معنوی، معناداری زندگی و افسردگی با اضطراب مرگ در بیماران سرطانی شهر اهواز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی
40 رابطه هوش هیجانی و سبکهای مقابله ای با سلامت روانی دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان پلدختر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
41 رابطه ی علی حوزه اول طرح واره های ناسازگار اولیه به واسطه ی باروهای فراشناختی با الگوهای شخصیت مرزی وضد اجتماعی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
42 مقایسه اثر بخشی تحریک مغناطیسی ترانس کرانیال (tms) و درمان شناختی- رفتاری (cbt) بر میزان کاهش اضطراب و افسردگی در مراجعه کنندگان به کلینیک های روانشناسی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
43 مقایسه انعطاف پذیری کنشی، مسئولیت پذیری و احساس بهزیستی ذهنی در بین پزشکان زن و مرد شهر اهواز (دریافت مقاله) همایش ملی روانشناسی و مدیریت آسیب های اجتماعی
44 مقایسه انعطاف پذیری و انسجام خانواده، بین زنان خانواده های شاهد و عادی شهر اهواز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی