دکتر فرح نادری

دکتر فرح نادری استاد گروه روان شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

دکتر فرح نادری

Dr. Farah Naderi

استاد گروه روان شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Association of Spiritual Well-Being and Parental Acceptance with Child Behavioral Disorders through the Mediation of Life Satisfaction in Mothers of Children with Hearing Impairment (دریافت مقاله) مجله مراقبت های پیشگیرانه در پرستاری و مامایی دوره: 11، شماره: 1
2 اثر بخشی آموزش جنسی بر طرحواره جنسی و احساسات مثبت زنان متاهل شهر آبادان (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده و بهداشت دوره: 8، شماره: 4
3 اثر بخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و تصویرسازی ذهنی دستوری بر معنویت و پردازش هیجانی مادران دارای دانش اموزان اختلال طیف اوتیسم (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 11، شماره: 3
4 اثر توان بخشی شناختی برکارکرد های اجرایی (تصمیم گیری و انعطاف پذیری ، کنترل هیجان) کودکان دارای اختلال نقص توجه و بیش فعالی (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 65، شماره: 3
5 اثربخشی «روان درمانی مثبت» برخودشفقتی، خودانتقادی، ادراک رنج و پریشانی روانشناختی در زنان نابارور (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 10، شماره: 6
6 اثربخشی آموزش آرام سازی عضلانی بر افسردگی، اضطراب و قند خون زنان مبتلا به دیابت نوع یک (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 18، شماره: 3
7 اثربخشی آموزش انعطاف پذیری کنشی بر بهزیستی روان شناختی و خوش بینی دانشجویان دختر افسرده (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 9، شماره: 1
8 اثربخشی آموزش شناختی بر عملکرد اجرایی و توجه تقسیم شده کودکان مضطرب (دریافت مقاله) مجله دستاوردهای روانشناختی دوره: 24، شماره: 2
9 اثربخشی آموزش مبتنی بر نظریه ذهن و روش تیچ بر سطح مهارت های ارتباطی و تعامل اجتماعی در کودکان طیف اتیسم (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 63، شماره: 6
10 اثربخشی آموزش مدیریت استرس بر بهزیستی ذهنی، فرسودگی شغلی و کیفیت زندگی کارکنان شرکت نفت کارون (دریافت مقاله) مجله روانشناسی اجتماعی دوره: 5، شماره: 44
11 اثربخشی آموزش معنادرمانی بر تصویر ذهنی از خدا، اضطراب مرگ و دین داری در دانش آموزان متوسطه دوم شهر اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 18، شماره: 1
12 اثربخشی آموزش نظریه ذهن بر خودپنداره و اضطراب در دانش آموزان ناتوان یادگیری با نقش تعدیل کنندگی اختلال نقص توجه- بیش فعالی (دریافت مقاله) مجله روش ها و مدل های روان شناختی دوره: 11، شماره: 41
13 اثربخشی آموزش نوروفیدبک برولع مصرف مواد غذایی و سلامت عمومی زنان دارای اضافه وزن (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی سلامت دوره: 6، شماره: 21
14 اثربخشی آموزش والدین مبتنی بر مدل اطلاعات کلامی فیلد و بازی درمانی مبتنی بر تعامل والد کودک بر کاهش علایم کمبود توجه/فزون کنشی کودکان ۴ تا ۶ ساله (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهان دوره: 19، شماره: 5
15 اثربخشی آموزشی مبتنی بر یکپارچگی حسی بر وضعیت حسی و دانش جنسی کودکان اوتیسم با عملکرد بالا (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده و بهداشت دوره: 11، شماره: 3
16 اثربخشی بازی درمانی شناختی رفتاری و آموزش نظریه ذهن بر انعطاف‌پذیری شناختی در دانش‌آموزان دارای ناتوانی‌های خاص یادگیری با و بدون همبودی اختلال نقص توجه/بیش-فعالی (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 22، شماره: 3
17 اثربخشی برنامه توان بخشی شناختی رایانه محور بر انعطاف پذیری شناختی و بازداری پاسخ در کودکان مبتلا به صرع (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 10، شماره: 4
18 اثربخشی تمرین های ذهن آگاهی بر مولفه های تحول مثبت در نوجوانان مبتلا به اختلالات اضطرابی (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 23، شماره: 3
19 اثربخشی حساسیت زدایی ازطریق حرکات چشم وپردازش مجددEMDR در اختلال استرس پس از ضربهPTSD مزمن رزمندگان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 16، شماره: 1
20 اثربخشی خانواده درمانی شناختی- رفتاری برتعارضات زناشویی و رضایت جنسی در زوجین مراجعه کننده به مراکز روان شناختی (دریافت مقاله) نشریه دستاوردهای روانشناسی بالینی دوره: 1، شماره: 1
21 اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر استرس ادراک شده و ادراک از بیماری در افراد مبتلا به آسم (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی سلامت دوره: 10، شماره: 37
22 اثربخشی درمان شناختی – رفتاری بر مشکلات روان شناختی و کنترل قند خون کودکان مبتلا به دیابت ملیتوس نوع یک (دریافت مقاله) نشریه پرستاری کودکان دوره: 4، شماره: 3
23 اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر اضطراب اجتماعی و کنترل قند خون کودکان مبتلا به دیابت ملیتوس نوع یک (دریافت مقاله) مجله دستاوردهای روانشناختی دوره: 23، شماره: 2
24 اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش بر اضطراب، رضایت جنسی و افسردگی در زنان نابارور (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 66، شماره: 5
25 اثربخشی درمان هیجان مدار بر تنظیم شناختی هیجان و استحکام من در بیماران قلبی-عروقی مبتلا به چاقی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی سلامت دوره: 12، شماره: 47
26 اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیکی بر کاهش علائم کمبود توجه/ بیش فعالی و اندیشه پردازی خودکشی در نوجوانان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی (دریافت مقاله) نشریه روان پرستاری دوره: 8، شماره: 5
27 اثربخشی روش پسخوراند زیستی– تن آرامی بر افسردگی، اضطراب و قند خون بیماران مبتلا به دیابت نوع یک (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 8، شماره: 4
28 اثربخشی روش دوساهو بر عملکردهای اجرایی، انعطاف پذیری ذهنی و نظریه ذهن در کودکان اتیستیک با عملکرد بالا (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 18، شماره: 4
29 اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر نظام رفتاری تلفیقی بر تعارضات زناشویی، صمیمیت زوجین و کارکردهای خانواده در زوج های مراجعه کننده به مراکز مشاوره (دریافت مقاله) مجله روش ها و مدل های روان شناختی دوره: 13، شماره: 47
30 اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار بر طلاق عاطفی در زنان متاهل شهر دزفول (دریافت مقاله) نشریه آفاق علوم انسانی دوره: 5، شماره: 55
31 اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر تنظیم شناختی هیجان، انعطاف پذیری کنشی و اضطراب رقابتی ورزشکاران زن (دریافت مقاله) نشریه روان پرستاری دوره: 6، شماره: 6
32 اثربخشی طرحواره درمانی بر استرس ادراک شده و سلامت روان مادر سرپرست (دریافت مقاله) نشریه آفاق علوم انسانی دوره: 5، شماره: 48
33 اثربخشی طرحواره درمانی بر تنظیم شناختی هیجان و کیفیت زندگی در افراد مبتلا به آسم (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 63، شماره: 0
34 اثربخشی طرحواره درمانی بر کارایی خانواده و سلامت روان مادر سرپرست (دریافت مقاله) نشریه آفاق علوم انسانی دوره: 5، شماره: 49
35 اثربخشی طرحواره درمانی بر ولع مصرف مواد غذایی، انعطاف پذیری شناختی و سوگیری توجه به مواد غذایی در افراد مبتلا به اختلال پرخوری (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی سلامت دوره: 11، شماره: 41
36 اثربخشی مداخله ترکیبی طرحواره درمان و درمان و دلبستگی با مادران، بر رابطه والد- کودک (دریافت مقاله) نشریه پرستاری کودکان دوره: 4، شماره: 1
37 اثربخشی مداخله ترکیبی طرحواره درمانی و درمان دلبستگی با مادران دارای طرحواره های ناسازگار اولیه و سبک دلبستگی ناایمن، بر مشکلات رفتاری کودکان (دریافت مقاله) نشریه پرستاری کودکان دوره: 3، شماره: 2
38 اثربخشی مداخله هدفمند خواندن مبتنی بر پاسخ به مداخله بر نگرش تحصیلی دانش آموزان نارساخوان پایه سوم ابتدایی (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهان دوره: 20، شماره: 1
39 اثربخشی واقعیت درمانی بر سازگاری اجتماعی، بهزیستی روان شناختی و خودانتقادی افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر (دریافت مقاله) مجله دستاوردهای روانشناختی دوره: 26، شماره: 2
40 اندیشه پست مدرنیسم وجایگاه زن (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی فرهنگی زن دوره: 4، شماره: 13
41 Barriers and Facilitators of Psychological Empowerment in Chronic Pain Management: A Grounded Theory Approach (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی پیشگیری از دردهای عضلانی اسکلتی دوره: 6، شماره: 1
42 Comparing the Effectiveness of Parent Education Based on Field’s Verbal Information Model and Play Therapy Based on Parent-Child Interaction on Increasing Social Skills of Children with Attention Deficit/Hyperactivity Disorder: A Randomized Controlled Tri (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 16، شماره: 1
43 Comparing the Effectiveness of Stress Inoculation Training and Emotion Regulation Training on Self-Control and Academic Stress in Students (دریافت مقاله) مجله بین المللی پزشکی رضوی دوره: 12، شماره: 1
44 Comparing the effectiveness of transcranial magnetic stimulation and cognitive-behavioral therapy on anxiety and depression (دریافت مقاله) مجله اصول بهداشت روانی دوره: 22، شماره: 1
45 Comparison of Cognitive Training Method and Transcranial Direct Current Stimulation (tDCS) on the Visual Attention Processes in the Students with Special Learning Disorders (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم رفتاری دوره: 12، شماره: 4
46 Comparison of the Effectiveness of Mindfulness and Spiritual/Religious Coping Skills on Health Hardiness and Somatic Complaints of Elderly with Hypertension (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت ،معنویت و اخلاق پزشکی دوره: 4، شماره: 3
47 Effect of Transcranial Direct Current Stimulation on Food Craving, Attention Bias to Food, and Cognitive Flexibility in People with Binge Eating Disorder (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی عصبی روانشناسی دوره: 8، شماره: 3
48 Effectiveness of cognitive-behavioral therapy on pain perception and metacognitive beliefs in patients with irritable bowel syndrome (دریافت مقاله) مجله عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دوره: 8، شماره: 1
49 Effectiveness of Flipped Teaching and Problem-Solving Methods on Problem-Solving Ability and Sense of Responsibility among Female High School Students (دریافت مقاله) فصلنامه یادگیری و حافظه دوره: 3، شماره: 12
50 Effectiveness of Mind Simulation on Psychological Symptoms and Mental Capabilities in Adults who Stutter (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی عصبی روانشناسی دوره: 7، شماره: 2
51 Effectiveness of Positive Mindfulness Therapy and Emotion-Focused Cognitive-Behavioral Therapy in Improving Pain Perception and Sleep Quality in Fibromyalgia Patients (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی پیشگیری از دردهای عضلانی اسکلتی دوره: 6، شماره: 4
52 Effectiveness of Proprioception-Enhancing Exercises on Dyslexia and Dysgraphia in Students with Specific Learning Disorder* (دریافت مقاله) فصلنامه یادگیری و حافظه دوره: 5، شماره: 18
53 Effects of Schema Therapy on Anxiety, Cognitive Avoidance, and Resilience in Couples With Conflicts (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سلامت کاسپین دوره: 6، شماره: 2
54 Investigating the Effectiveness of Verbal Self-education Training on Academic Procrastination and Symptoms of Attention Deficit/Hyperactivity Disorder in Adolescent Boys With Attention-deficit/Hyperactivity Disorder (دریافت مقاله) مجله تمرین در روانشناسی بالینی دوره: 11، شماره: 2
55 Investigating the Relationship between Work-Family Conflict (WFC) and Organizational Intelligence with the Mediating Role of Perceived Organizational Support and Job Performance of Nurses in Golestan Hospital of Ahvaz City, Khuzestan, Iran (دریافت مقاله) مجله مراقبت های پیشگیرانه در پرستاری و مامایی دوره: 9، شماره: 3
56 The Effectiveness of Cognitive Training Method and Transcranial Direct Current Stimulation (tDCS) on the Metamemory in the Students with Special Learning Disorders (دریافت مقاله) مجله بین المللی مطالعات سلامت دوره: 5، شماره: 3
57 The effectiveness of grammatical mental imagery with cognitive processing on self-efficacy, emotional processing and spirituality in mothers of students with autism spectrum disorder (دریافت مقاله) مجله بین المللی آموزش و علوم شناختی دوره: 2، شماره: 2
58 The Effectiveness of Matrix Interventions in Reducing the Difficulty in Cognitive Emotion Regulation and Craving in Methamphetamine-Dependent Patients (دریافت مقاله) مجله بین المللی مطالعات سلامت دوره: 5، شماره: 4
59 The Effectiveness of Mind Simulation on Psychological Symptoms and Mental Capabilities of Adults Suffering from Stuttering (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم رفتاری دوره: 14، شماره: 4
60 The Effectiveness of Strategic Solution Oriented Therapy on Fatigue and Quality Of Life among Mothers of Children with an Autism Spectrum Disorder (دریافت مقاله) مجله بین المللی کودکان دوره: 9، شماره: 7
61 The Effectiveness of strategic solution oriented Therapy, The Meditation Technique and Meta Cognitive Therapy on Mind wandering and Rumination among mothers of children with an autism spectrum disorder (دریافت مقاله) مجله بین المللی کودکان دوره: 10، شماره: 4
62 The Effects of Compassion-focused Therapy on Anxiety and Depression in the Mothers of Children With Cerebral Palsy (دریافت مقاله) مجله آرشیو علوم بهداشتی دوره: 10، شماره: 3
63 The Relationships between Social Intelligence and Interpersonal Forgiveness with Happiness According to the Moderating Role of Difficulties in Cognitive Emotion Regulation in Female-Headed Households (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم رفتاری دوره: 15، شماره: 1
64 بررسی اثر بخشی آموزش برنامه فرندز (FRIENDS) بر اضطراب کودکان شهر شیراز (دریافت مقاله) مجله روش ها و مدل های روان شناختی دوره: 7، شماره: 24
65 بررسی اضطراب کامپیوتر و رابطه آن با ویژگی های فردی در دانشجویان دانشگاه های اهواز (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 1، شماره: 2
66 بررسی تاثیر طرحواره درمانی بر اجتناب شناختی، اضطراب و همدلی در زنان متاهل مراجعه کننده به مراکز مشاوره اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده و بهداشت دوره: 11، شماره: 4
67 بررسی توصیفی خشونت خانگی و رابطه آن با نیمرخ روانی زنان متاهل (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی فرهنگی زن دوره: 7، شماره: 24
68 بررسی نقش ابعاد توانمندی روان شناختی و تعهد سازمانی با کنترل سن، سابقه خدمت و سطح تحصیلات در دبیران (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 26، شماره: 1
69 بررسی نقش میانجی گری اضطراب مرگ در رابطه بین مولفه های سرمایه روانی اجتماعی و افسردگی در سالمندان (دریافت مقاله) مجله عصب روانشناسی بالینی ورزشی دوره: 3، شماره: 2
70 بررسی نقش میانجیگری سازگاری تحصیلی در رابطه بین خودتفسیری و بهره هوشی با عملکرد کنکور در دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 16، شماره: 58
71 پیش بینی فرسودگی شغلی بر اساس احترام سازمانی و حمایت اجتماعی ادراک شده پرستاران زن (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی فرهنگی زن دوره: 9، شماره: 33
72 پیش بینی مدل گرایش به اعتیاد مبتنی بر عوامل شخصیتی(NEO) بواسطه متغیر میانجی سلامت روان (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 21، شماره: 6
73 تاثیر آموزش بهزیستی روانشناختی بر تحمل آشفتگی، سرگردانی ذهنی و افسردگی مادران کودکان کم توان ذهنی (دریافت مقاله) نشریه آموزش پرستاری دوره: 9، شماره: 2
74 تاثیر آموزشی شناختی برحافظه کاری و توجه متمرکز کودکان مضطرب (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 12، شماره: 40
75 تاثیر الگوی انگیزشی انتظار- ارزش بر انگیزش تحصیلی درونی و بیرونی، اشتغال آموزشی، و عملکرد تحصیلی درس ریاضی (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 5، شماره: 2
76 تاثیر تمرین های نوروفیدبک بر عملکرد و زمان واکنش افراد با مشاغل حساس (دریافت مقاله) فصلنامه ابن سینا دوره: 15، شماره: 4
77 تاثیرآموزش مهارتهای اجتماعی برسازگاری فردی ـ اجتماعی، پرخاشگری وابراز وجود دانش آموزان دختر درمعرض خطر مقطع متوسطه شهراهواز (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 9، شماره: 33
78 تبیین عوامل موثر بر پایستگی تحصیلی از طریق واسطه گری شکفتگی تحصیلی در دانش آموزان دختر پایه دوازدهم شهر شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 18، شماره: 4
79 تدوین مدل علی ارزیابی فراشناختی بدشکلی بدن بر اساس سرمایه روانشناختی و بهزیستی معنوی در زنان متقاضی جراحی بینی: نقش میانجی هم نوایی اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه زن در توسعه و سیاست دوره: 22، شماره: 1
80 رابطه اضطراب اجتماعی ، ادراک تصویر بدنی، کمالگرایی و افسردگی با اختلالات خوردن در جوانان (دریافت مقاله) مجله روانشناسی اجتماعی دوره: 1، شماره: 30
81 رابطه اضطراب اجتماعی و حمایت اجتماعی با احساس ذهنی بهزیستی در دانشجویان زن (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی فرهنگی زن دوره: 1، شماره: 2
82 رابطه انعطاف پذیری کنشی، عاطفه مثبت و منفی با خودکارآمدی در زنان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی فرهنگی زن دوره: 1، شماره: 2
83 رابطه بین دانش و نگرش جنسی، مولفه های عشق و رضایت زناشویی با همسرآزاری در کارکنان متاهل ادارات دولتی شهر اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی فرهنگی زن دوره: 1، شماره: 1
84 رابطه بین ویژگی های شخصیتی و اضطراب جسمانی – اجتماعی با اتخاذ رژیم درمانی روزانه در دانشجویان دختر (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی فرهنگی زن دوره: 2، شماره: 4
85 رابطه تصویر بدنی، کیفیت زندگی و استرس ادراک شده با اختلالات خوردن دانش آموزان دختر و پسر (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی فرهنگی زن دوره: 7، شماره: 26
86 رابطه جو سازمانی نوآورانه و اشتیاق شغلی با رفتار مدنی سازمانی در کارکنان زن (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی فرهنگی زن دوره: 4، شماره: 14
87 رابطه سبک های دلبستگی، هوش هیجانی و نگرش به زندگی با جهت گیری هدفی در ورزشکاران مرد اهواز (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 2، شماره: 18
88 رابطه سبک های رویا رویی و تاب آوری با رفتارهای قانون شکنانه در کودکان (دریافت مقاله) مجله روانشناسی اجتماعی دوره: 4، شماره: 39
89 رابطه سلامت سازمانی، اشتیاق شغلی و جو سازمانی نوآورانه با توانمندسازی و روان شناختی در کارکنان شرکت نفت (دریافت مقاله) مجله روانشناسی اجتماعی دوره: 1، شماره: 27
90 رابطه عدالت سازمانی، سلامت سازمانی، اشتیاق شغلی و جو سازمانی نوآورانه با توانمندسازی روان شناختی و رفتار مدنی سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 15، شماره: 2
91 رابطه علی بین اهداف پیشرفت با عملکرد تحصیلی از طریق میانجیگری سرزندگی تحصیلی در دانش آموزان دختر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 14، شماره: 48
92 رابطه علی هوش معنوی و هوش اخلاقی با دلبستگی به خدا از طریق تصویر فرد از خدا در دانشجویان (دریافت مقاله) مجله دستاوردهای روانشناختی دوره: 30، شماره: 1
93 رابطه فرهنگ سازمانی و هوش هیجانی با کارآفرینی سازمانی در کارکنان زن (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی فرهنگی زن دوره: 5، شماره: 17
94 رابطه فرهنگ سازمانی، هوش هیجانی و سرمایه روان شناختی با خودکارآمدی شغلی و کارآفرینی سازمانی در کارکنان سازمان آب و برق خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 14، شماره: 3
95 رابطه مهارت های اجتماعی و اعتقادات مذهبی با طلاق عاطفی در مراجعین زن به مراکز روان شناختی شهر اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی فرهنگی زن دوره: 8، شماره: 27
96 رابطه وابستگی خاص نسبت به همسر و سلامت روان در دبیران اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی فرهنگی زن دوره: 1، شماره: 2
97 رابطه ویژگی های شخصیت با روابط صمیمی همسر در زنان دارای همسر معتاد (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی فرهنگی زن دوره: 3، شماره: 9
98 رابطه ویژگی های شخصیتی و حمایت اجتماعی با رضایت شغلی معلمان زن شهر اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی فرهنگی زن دوره: 1، شماره: 1
99 رابطه هوش معنوی و هوش اجتماعی با اضطراب مرگ زنان سالمند (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی فرهنگی زن دوره: 2، شماره: 6
100 رابطه هوش هیجانی و نگرش به زندگی با جهت گیری هدفی در ورزشکاران (دریافت مقاله) مجله روانشناسی اجتماعی دوره: 2، شماره: 34
101 رابطه ی باورهای مذهبی و انعطاف پذیری کنشی با خوش بینی در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی فرهنگی زن دوره: 6، شماره: 19
102 طراحی یک مدل علی مرتبط بین ویژگی های شخصیتی بدبینی با واسطه گری چگونگی ادراک استرسورها با اختلال خود بیمار انگاری در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر (دریافت مقاله) مجله روش ها و مدل های روان شناختی دوره: 14، شماره: 53
103 کاربست تئوری انتخاب بر افکار خودآیند منفی، آسیب عمدی و کیفیت زندگی افراد مبتلا به افسردگی (دریافت مقاله) مجله دستاوردهای روانشناختی دوره: 25، شماره: 2
104 مدل ساختاری رابطه معنای تحصیلی ، انعطاف پذیری خانواده ، حمایت تحصیلی و ادراک از محیط کلاس با پایستگی تحصیلی با نقش میانجی شکفتگی تحصیلی در دانش آموزان دختر پایه دوازدهم شهر شیراز (دریافت مقاله) مجله روش ها و مدل های روان شناختی دوره: 13، شماره: 47
105 مقایسه اثر بخشی درمان مبتنی برپذیرش و تعهد و ذهن آگاهی براندیشه پردازی خودکشی زنان افسرده (دریافت مقاله) پژوهشنامه زنان دوره: 9، شماره: 23
106 مقایسه اثربخشی آموزش ایمن سازی در برابر استرس و آموزش تنظیم هیجان بر کفایت اجتماعی و رفتارهای پرخطر در دختران نوجوان (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده درمانی کاربردی دوره: 3، شماره: 4
107 مقایسه اثربخشی آموزش مثبت نگری و درمان تصویرسازی ارتباطی بر اسنادهای ارتباطی، نگرش به روابط فرازناشویی و تمایزیافتگی خود در مراجعین به مراکز روانشناختی (دریافت مقاله) پژوهشنامه روانشناسی مثبت دوره: 6، شماره: 4
108 مقایسه اثربخشی آموزش مثبت نگری و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سرخوردگی زناشویی، اسنادهای ارتباطی و تمایزیافتگی خود در مراجعین به مراکز روان شناختی شهر بهبهان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 13، شماره: 1
109 مقایسه اثربخشی آموزش ورزش ذهنی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر پریشانی روان شناختی و ترس از خود در افراد دارای بدریخت انگاری بدنی شهرستان اهواز (دریافت مقاله) نشریه روان پرستاری دوره: 8، شماره: 3
110 مقایسه اثربخشی تحریک الکتریکی مغز از روی جمجمه و درمان شناختی-رفتاری بر علائم وسواسی، باورهای وسواسی و احساس گناه در افراد مبتلا به اختلال وسواسی-جبری (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 64، شماره: 3
111 مقایسه اثربخشی تحریک الکتریکی مغز از روی جمجمه و درمان شناختی-رفتاری برباورهای افراد مبتلا به اختلال وسواس-جبری (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 63، شماره: 1
112 مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری مذهب محور و درمان مثبت نگر بر شفقت خود و ادراک رنج در زنان نابارور (دریافت مقاله) نشریه روان پرستاری دوره: 9، شماره: 4
113 مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری مذهبی و درمان مثبت نگری بر خودانتقادی و پریشانی روان شناختی در زنان نابارور شهرستان اهواز (دریافت مقاله) مجله پژوهش پرستاری ایران دوره: 16، شماره: 3
114 مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و یکپارچه توحیدی بر اضطراب، رضایت جنسی و افسردگی در زنان نابارور (مورد مطالعه: شهر مشهد) (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 65، شماره: 2
115 مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، ذهن آگاهی، و ترکیبی(ذهن آگاهی، تعهد و پذیرش) بر افسردگی (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 5، شماره: 4
116 مقایسه اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیکی و تنظیم هیجانی بر علائم کمبود توجه/ بیش فعالی و اضطراب در نوجوانان دختر مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 22، شماره: 2
117 مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی هیجان محور و درمان کوتاه مدت راه حل محور بر صمیمیت زناشویی در زنان دارای تعارض زناشویی مراجعه کننده به مراکز روان شناختی (دریافت مقاله) پژوهشنامه زنان دوره: 12، شماره: 35
118 مقایسه اثربخشی نمایش درمانی و موسیقی درمانی بر تنهایی و اضطراب کودکان مبتلا به سوگ مراجعه کننده به کلینیک های اهواز (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 10، شماره: 5
119 مقایسه اثربخشی نمایش درمانی و موسیقی درمانی بر اختلال خواب کودکان مبتلا به سوگ (دریافت مقاله) نشریه روان پرستاری دوره: 8، شماره: 6
120 مقایسه اضطراب مرگ، خوش بینی و شوخ طبعی بین پرستاران زن (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی فرهنگی زن دوره: 2، شماره: 3
121 مقایسه اضطراب مرگ، رضایت از زندگی، نگرانی و امیدواری بین سالمندان معلول ساکن در خانواده و ساکن در سرای سالمندان (دریافت مقاله) مجله روانشناسی اجتماعی دوره: 2، شماره: 32
122 مقایسه تاثیر آموزش نوروفیدبک و دارودرمانی بر کاهش ولع مصرف مواد غذایی و سلامت عمومی در زنان دارای اضافه وزن (دریافت مقاله) مجله عصب روان شناسی دوره: 3، شماره: 8
123 مقایسه تاثیر رفتار درمانی دیالکتیکی و تنظیم هیجانی بر تحمل پریشانی و اندیشه پردازی خودکشی در نوجوانان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی (دریافت مقاله) مجله دستاوردهای روانشناختی دوره: 27، شماره: 2
124 مقایسه فرهنگ سازمانی، هوش هیجانی و خودکا آمدی شغلی در کارکنان زن و مرد (دریافت مقاله) مجله روانشناسی اجتماعی دوره: 1، شماره: 28
125 نقش قابلیت های نظام روان ایمنی، تعهد سازمانی واحترام سازمانی در پیش بینی ابعاد فرسودگی شغلی پرستاران (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 16، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر بخشی آموزش معنادرمانی بر تصویر ذهنی از خدا و اضطراب مرگ در دانش آموزان متوسطه دوم شهر اهواز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی
2 اثر بخشی آموزش معنادرمانی بر تصویر ذهنی از خدا و دینداری در دانش آموزان متوسطه دوم شهراهواز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
3 اثر بخشی آموزش مهارتهای پیشگیری مبتنی بر باورهای دینی بر سازگاری عمومی دانش آموزان دبیرستانی در معرض خطر سوء مصرف مواد مخدر (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ایده های نوین در روانشناسی و علوم تربیتی با تاکید بر پژوهش های علمی اخیر
4 اثربخشی آمزش ایمن سازی درمقابل استرس بربهزیستی روانی واضطراب افراد مبتلا به آلرژی درشهرستان اندیمشک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پرستاری، روانشناسی، ارتقای سلامت و محیط زیست سالم
5 اثربخشی آموزش فرزند پروری مثبت به مادران بر پرخاشگری پسران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
6 اثربخشی آموزش معناداری بر اضطراب مرگ و دینداری در دانش آموزان متوسطه دوم شهر اهواز (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
7 اثربخشی خانواده درمانی شناختی رفتاری بر تعارضات زناشویی و رضایت جنسی در زوجین مراجعه کننده به مراکز روان شناختی شهر شوشتر (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
8 اثربخشی خانواده درمانی شناختی رفتاری بر دلزدگی زناشویی در زوجین مراجعه کننده به مراکز روان شناختی شهر شوشتر (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
9 اثربخشی درمان راه حل مدار کوتاه مدت بر انعطاف پذیری کنشی در دانش آموزان پسر ناسازگار دبیرستانی ناحیه ۳ اهواز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین مدیریت، روانشناسی و علوم انسانی در قرن ۲۱
10 اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر انعطاف پذیری کنشی ورزشکاران زن اهواز (دریافت مقاله) دومین کنگره تازه یافته ها در حوزه خانواده، بهداشت روان، اختلالات، پیشگیری و آموزش
11 اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر تنظیم شناختی هیجان ورزشکاران زن اهواز (دریافت مقاله) دومین کنگره تازه یافته ها در حوزه خانواده، بهداشت روان، اختلالات، پیشگیری و آموزش
12 اثربخشی قصه درمانی بر اضطراب و ترس در کودکان سرطانی شهر اهواز (دریافت مقاله) کنفرانس ملی روانشناسی تربیتی و برنامه ریزی و آموزش دبستان و پیش دبستان
13 اثربخشی قصه درمانی بر ناامیدی ترس در کودکان سرطانی شهر اهواز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کودک و نوجوان
14 اثربخشی مفاهیم تئوری انتخاب بر نگرش و سبک زندگی زنان مواجه شده با خیانت (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی حقوق، روانشناسی، علوم تربیتی و رفتاری
15 اثربخشی مفاهیم تئوری انتخاب بر نگرش و سبک زندگی زنان مواجه شده با خیانت (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس ملی روانشناسی، علوم تربیتی و اجتماعی
16 اثربخشی موسیقی درمانی بر اضطراب و خودکارآمدی سالمندان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
17 اثربخشی موسیقی درمانی بر اضطراب، کیفیت خواب و استرس ادراک شده زنان باردار افسرده (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی ،روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران
18 اثربخشی موسیقی درمانی بر کیفیت زندگی و خودکارآمدی سالمندان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی
19 اعتمادبه نفس ویادگیری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی حقوق و علوم سیاسی
20 اعتمادبه نفس ویادگیری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در فقه، حقوق و روانشناسی
21 Positive Explanation on the Perception of suffering, Anxiety, Stress and Depression of Infertile Women (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی چالش های بالینی در مامائی، زنان و نازائی
22 بررسی اختلال یادگیری علایم و تشخیصی توسط نسخه چهارم وکسلر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
23 بررسی رابطه شادکامی و خوشبینی با عملکرد تحصیلی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
24 بررسی رابطه کمالگرایی و خوش بینی با عملکرد تحصیلی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
25 بررسی روایی تشخیصی نسخه چهارم تکمیل یافته مقیاس های هوشی وکسلر در تشخیص دانش آموزان ناتوان یادگیری شهر اهواز (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
26 بررسی نقش سازنده و تاثیرگذار مدارس در شکل گیری هویت دانش آموزان (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
27 بررسی نقش شبکه اجتماعی در یادگیری دانش آموزان دوره ابتدایی (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
28 بررسی همنوایی اجتماعی بر اساس ارزیابی فراشناختی بدشکلی بدن و بهزیستی معنوی و سرمایه روانشناختی در زنان متقاضی جراحی بینی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی ،علوم تربیتی ، علوم اجتماعی و علوم انسانی
29 پیشب ینی ابعاد کیفیت زندگی بر اساس ابعاد هوش معنوی در دانشجویان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روانشناسی و خانواده
30 تاثیر سواد رسانه ای نوین بریادگیری دانش آموزان پایه های ابتدایی (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
31 تاثیر قصه گویی بر هوش کلامی (لغات، اطلاعات عمومی، درک مطلب) کودکان پیش دبستانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
32 تاثیر قصه گویی برمشکلات رفتاری (پرخاشگری، گوشه گیری) کودکان پیش دبستانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
33 تاثیراثربخشی موسیقی درمانی بر شدت درد و استرس ادراک شده نوجوانان مبتلا به لوسمی شهر اهواز (دریافت مقاله) چهارمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
34 تدریس فعال وغیرفعال وتاثیرات آن برخواندن ونوشتن دانش آموزان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در فقه، حقوق و روانشناسی
35 رابطه اختلالات رفتاری کودکان با بهداشت روانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در فقه، حقوق و روانشناسی
36 رابطه بین باورهای فراشناختی با اضطراب اجتماعی در بین دانشجویان دانشکدهپرستاری – مامائی دانشگاه آزاد اهواز (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
37 رابطه بین ترس از ارزیابی منفی با اضطراب اجتماعی در بین دانشجویان دانشکدهپرستاری – مامائی دانشگاه آزاد اهواز (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
38 رابطه بین تفکر انتقادی خودکارآمدی و انعطاف پذیری کنشی با باورهای فراشناختی در دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی
39 رابطه بین شیوه های فرزند پروری والدین خلاقیت و اضطراب با رشد قضاوت اخلاقی در دانش آموزان ابتدایی شهر اهواز در سال 1392 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی
40 رابطه بین نگرانی از تصویر بدنی با اضطراب اجتماعی در بین دانشجویان دانشکدهپرستاری – مامائی دانشگاه آزاد اهواز (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
41 رابطه جو سازمانی نوآورانه، سلامت سازمانی و عدالت سازمانی با اشتیاق شغلی در کارکنان یک شرکت صنعتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
42 رابطه خودپنداره و سلامت روان با رضایت شغلی معلمان ابتدایی شهرستان بندر امام خمینی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
43 رابطه خودپنداره و مهارتهای ارتباطی با رضایت شغلی معلمان ابتدایی شهرستان بندر امام خمینی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
44 رابطه سازگاری اجتماعی و کیفیت خواب با الکسی تایمیا در بیماران سرطانی شهر اهواز (دریافت مقاله) کنفرانس آسیب شناسی، ریشه یابی و ترمیم در روان شناسی
45 رابطه سبک های دلبستگی و انعطاف پذیری کنشی با اندیشه پردازی خودکشی در مراجعین با اختلالات خلقی شهر اهواز (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری
46 رابطه سبک های دلبستگی، هوش هیجانی و نگرش به زندگی با جهت گیری هدفی در ورزشکاران مرد اهواز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی
47 رابطه سبکهای دلبستگی و هوش هیجانی با سلامت روانی دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان پلدختر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
48 رابطه سبکهای دلبستگی، هوش هیجانی و سبکهای مقابله ای با سلامت روانی دانشجویان دانشگاه پیام نورشهرستان پلدختر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
49 رابطه نگرانی از تصویر بدنی، ترس از ارزیابی منفی و باورهای فراشناختی با اضطراب اجتماعی (دریافت مقاله) همایش ملی روانشناسی و مدیریت آسیب های اجتماعی
50 رابطه هوش معنوی، معناداری زندگی و افسردگی با اضطراب مرگ در بیماران سرطانی شهر اهواز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی
51 رابطه هوش هیجانی و سبکهای مقابله ای با سلامت روانی دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان پلدختر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
52 رابطه ی علی حوزه اول طرح واره های ناسازگار اولیه به واسطه ی باروهای فراشناختی با الگوهای شخصیت مرزی وضد اجتماعی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
53 مقایسه اثر بخشی تحریک مغناطیسی ترانس کرانیال (tms) و درمان شناختی- رفتاری (cbt) بر میزان کاهش اضطراب و افسردگی در مراجعه کنندگان به کلینیک های روانشناسی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
54 مقایسه انعطاف پذیری کنشی، مسئولیت پذیری و احساس بهزیستی ذهنی در بین پزشکان زن و مرد شهر اهواز (دریافت مقاله) همایش ملی روانشناسی و مدیریت آسیب های اجتماعی
55 مقایسه انعطاف پذیری و انسجام خانواده، بین زنان خانواده های شاهد و عادی شهر اهواز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی