دکتر ابراهیم فتاحی

دکتر ابراهیم فتاحی معاون پژوهشی پژوهشکده هواشناسی و علوم جو

دکتر ابراهیم فتاحی

Dr. Ebrahim Fatahi

معاون پژوهشی پژوهشکده هواشناسی و علوم جو

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تاثیر تغییر اقلیم بر روان آب با رویکرد عدم قطعیت مدل های گردش عمومی جو (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 4، شماره: 13
2 کاربرد تصاویر ماهواره ای NOAA برای تعیین روند تغییرات سطح پوشش برف شمالغرب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 4، شماره: 14
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آماده سازی روند تغییرات دما و بارش در ایستگاه های منتخب حوضه ابر کارون بزرگ (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران
2 اثر تغییر اقلیم بر پتانسیل تولید نیروی برق آبی با تاکید بر دوره های خشک و مرطوب (مطالعه موردی : سد دز) (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک
3 ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر روانآب حاصل از ذوب برف مطالعه موردی (حوضه آبریز بختیاری) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
4 ارزیابی پیش بینی بارش مدل WRF بر روی حوضه های آبریز کرخه و کارون (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب
5 ارزیابی توانایی مدل LARS-WG در 4 ایستگاه هواشناسی حوضه آبریز کارون (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
6 ارزیابی روشهای برآورد حداکثر بارش محتمل در ایستگاه های منتخب جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی
7 ارزیابی نمایه های خشکسالی حاصل از مشاهدات ماهواره ای در پایش و تحلیل خشکسالی (مطالعه موردی:استان اصفهان) (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
8 الگوهای گردش جوی روزانه بر روی ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
9 Predictors for Long-Lead Precipitation Forecasting in Western Iran (دریافت مقاله) اولین کارگاه مشترک ایران و کره در مدلسازی اقلیم
10 برآورد تبخیر از سطح آبهای آزاد (سد قشلاق سنندج) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
11 برآورد حداکثر بارش محتمل بر اساس روش سینوپتیکی_همگرایی در حوضه رودخانه بختیاری (دریافت مقاله) همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی
12 برآورد حداکثر بارش محتمل حوضه آبریز به روش سینوپتیکی (مطالعه موردی:حوضه آبریز کارون در محل پل شالو) (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
13 برآوردحداکثرسیل محتمل حوضه آبریز آجی چای براساس حداکثربارش 24 ساعته برآوردشده (دریافت مقاله) همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
14 بررس رونددوره های خشک و تر فراگیر و نیمه فراگیرماهانه در غرب و شمال غرب ایران با استفاده از SPI از 1977 تا 2007 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
15 بررسی اثر تغییراقلیم روی دمای کمینه ،دمای بیشینه و بارش اهواز در دوره 2030-2011 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
16 بررسی الگوهای سینوپتیکی خشکسالیهای فراگیر در استان چهار محال و بختیاری (دریافت مقاله) همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی
17 بررسی پدیده تغییر اقلیم به کمک مدل های AOGCM (مطالعه موردی شهر کرد) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
18 بررسی تغییر اقلیم حوضه آبریز شهر چای ارومیه در دوره 2030-3011 با استفاده از ریزمقیاس نمایی مدل گردش عمومی جو HadCM3 (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
19 بررسی تغییرات بارش در بخشی از نواحی جنوب غربی البرز در دوره های آتی با استفاده از مدلهای CMIP5 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم
20 بررسی تغییرات پوشش سطحی برف با استفاده از تصاویر سنجنده MODIS مورد:حوضه ابریز خراسان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران
21 بررسی تغییرات دمایی ایستگاه شیراز در دوره 2011-2040 با استفاده از ریزمقیاس نمایی مدل گردش عمومی جو AOGCM (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
22 بررسی تغییراقلیم ایستگاه سینوپتیک کرج در دوره زمانی 2010-2039 میلادی با استفاده از ریزمقیاس نمایی آماری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم
23 بررسی روند تغییرات ماهیانه بارش و پارامترهای دما در حوضه آبریز کارون (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
24 بررسی سطح پوشش برف در حوضه کرخه، در ارتباط با سیگنالهای اقلیمی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
25 بررسی سینوپتیکی اولین یخبندان پاییزه در استان لرستان با روش تحلیل مولفه های اصلی(PCA) (دریافت مقاله) همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی
26 بررسی علل و روند زمانی ومکانی توفان های گردوخاک در جنوب شرق ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
27 بررسی علل و روند زمانی ومکانی توفان های گردوخاک در جنوب شرق کشور (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
28 بررسی و تحلیل رخداد سیل در استان کردستان (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 90
29 پیش بینی بارش جنوب دریاچه ارومیه بر اساس سیگنال های اقلیمی با شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
30 پیش بینی برخی از پارامترهای جوی شهرکرد با استفاده از مدل LARS-WG (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
31 پیش بینی و راستی آزمایی بارش مدل WRF در نیمه شمالی کشور (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب
32 پیشبینی پارامترهای اقلیمی دوره 2030 -2011 تحت شرایط تغییراقلیم با استفاده از مدل اقلیمی HadCM3 و مدل ریزمقیاس نمایی WG- LARS (مطالعه موردی : ایستگاههای سینوپتیک اهواز و دزفول) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
33 تاثیر اثرات تغییر اقلیم بر رواناب حوضه رودخانه کارون (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
34 تاثیر پدیده ENSO بر بارشهای زمستانه ایران (دریافت مقاله) دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی
35 تحلیل الگوهای سینوپتیکی توفانهای گرد و خاک در منطقه جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی
36 تحلیل الگوهای سینوپتیکی یخبندانهای زمستانه ایران (دریافت مقاله) همایش علمی کاربردی راههای مقابله با سرمازدگی
37 تحلیل توده های هوا و کاربرد آن در پایش دوره های خشک و مرطوب در حوضه های جنوب غربی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
38 تحلیل توده‌های هوا و کاربرد آن در پایش خشک ومرطوب در حوضه‌‌های جنوب‌غربی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
39 تحلیل روند نمایه های حدی دما و بارش شمالغرب ایران در دوره 2040-2011 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک
40 تحلیل منحنی های شدت، مدت و فراوانی خشکسالی در حوضه های جنوب غربی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
41 تحلیل همدیدی و آماری توفان های گرد و غبار در شهرهای منتخب استان خوزستان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گردو غبار
42 تحلیل همدیدی- دینامیکی- طیفی رخداد گرد و غبار و شبیه سازی آن در جنوب غرب ایران در فصل بهار (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
43 تحلیلی بر میزان انرژی برق آبی در خشکسالی ها و ترسالی ها ( مطالعه موردی: سد زاینده رود) (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
44 تعیین روابط شدت- مدت- فراوانی بارش های رگباری با کاربست مدل عددی میان مقیاس WRF در جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب
45 رابطه بین الگوهای گردش جوی با بارش در ایران (دریافت مقاله) دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی
46 روند تغییرات تاوایی نسبی در محدوده اقلیمی خلیج فارس (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین‌المللی اقیانوس‌شناسی خلیج فارس
47 شبیه سازی روند تغییر اقلیم در کلان شهر تهران طی دوره آماری 2039-2011 (دریافت مقاله) اولین سمینار تحلیل فضایی مخاطرات محیطی کلانشهر تهران
48 شبیه سازی و تعیین مشخصه های گردوخاک فراگیر در ایران توسط مدل RegCM (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
49 طبقه بندی الگوهای همدیدی بارش زا و خشکسالی زا در ایران زمین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
50 طراحی و راه اندازی سامانه پیش بینی و هشدارسیل حوضه های آبریز شمال تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس تهران هوشمند
51 کاربرد تصاویر ماهواره ای NOAA برای تعیین روند تغییرات سطح پوشش برف شمال غرب ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
52 کاربرد شبکه عصبی در میانیابی های مکانی نمونه موردی همبارش سالانه در استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران
53 مدل پیش بینی عددی وضع هوا و کاربرد آن در سامانه هشدار سیل حوضه کارون (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت سیلاب
54 مدل سازی عددی تبخیرتعرق با استفاده از مدل WRF– مطالعه موردی حوضه آبریز دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)
55 معرفی سامانه پیش بینی سیل حوضه آبریز کارون (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
56 مقایسه محصولات ماهواره TRMM با برونداد مدل WRF بارش های تابستانه شمال غرب ایران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب
57 نگرش تحلیلی برتغییرات بارندگیهای ماهانه و سالانه ایستگاه های منتخب استان خراسان شمالی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)