دکتر محمدتقی احمدی

دکتر محمدتقی احمدی استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس

دکتر محمدتقی احمدی

Dr. Mohammad Taghi Ahmadi

استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر مقاومت کششی با احتساب اثر اندازه و سرعت بارگذاری در طراحی بهینه ی سدهای بتنی قوسی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 35، شماره: 1
2 ارزیابی اثر پارامترهای ژیوتکنیکی در رفتار هیدرومکانیکی توده ی سنگ ساخت گاه سدهای بتنی با مدل سازی سه بعدی غیر خطی کاملا هم بسته (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 31، شماره: 1
3 پاسخ دینامیکی سدهای بتنی وزنی با احتساب ترک اندود چرخان و چند جهته ی ثابت (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 33، شماره: 4
4 پیشنهادالگوریتم موثربرای بارگذاری لرزه ای غیریکنواخت سازه های واقع درساختگاه های دره ای (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 39، شماره: 4
5 تاثیر اعمال تنش های برجا، مدل سازی ناپیوستگی ها و شرایط مرزی مناسب تکیه گاه های سنگی در تحلیل سدهای بتنی قوسی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 42، شماره: 69
6 تاثیر سطح عملکرد قاب خمشی بتن مسلح ویژه بر رفتار غیر خطی لرزه یی اتصالات تیر ستون میانی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 26، شماره: 2
7 تحلیل جامع دینامیکی غیرخطی سدهای بتنی قوسی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 39، شماره: 4
8 تحلیل دینامیکی غیرخطی هندسی سدهای بتنی قوسی (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 19، شماره: 2
9 تحلیل غیرخطی سدهای بتنی وزنی تحت حرکت نرمال ریزگسل ساختگاه (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 3، شماره: 2
10 تعیین بار نهایی گسیختگی پل های سنگی قوسی به کمک مدل رفتاری مناسب مصالح (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 29، شماره: 3
11 توسعه ی نرم افزار تحلیل دینامیکی غیر خطی سیستم سد بتنی مخزن، فونداسیون ناپیوسته با شرایط مرزی جاذب و متحرک (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 31، شماره: 1
12 شبیه سازی، تحلیل حساسیت و عدم قطعیت تغییرات تراز آب دریاچه ارومیه نسبت به مولفه های بیلان آبی آن (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 3، شماره: 1
13 فشار آب داخل ترک در رفتار سدهای بتنی وزنی تحت اثر بار سیلاب (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 33، شماره: 4
14 مطالعه انتشارامواج ضربه ای انفجار زیر آب بروش المان محدود (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی دریا دوره: 3، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آزمایشات ارتعاش محیطی و اجباری روی دو سد بتنی قوسی در ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
2 اثر اندازه در طراحی سد های بتنی قرسی تحت بارگذاری استاتیکی (دریافت مقاله) همایش مهندسی عمران و توسعه پایدار با محوریت کاهش خطرپذیری در بلایای طبیعی
3 ارائه نرم افزار المان محدود برای تحلیل جامع دینامیکی غیر خطی سدهای بتنی قوسی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
4 ارائه یک روش استاتیکی جهت ارزیابی آسیب پذیری سدهای بتنی وزنی تحت بار زلزله (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
5 ارزیابی آسیبپذیری لرزهای سد کوینا با استفاده از روشFMA و مشاهدات عملکرد واقعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
6 ارزیابی ایمنی سازه ای یک سد بتنی قوسی آسیب دیده ناشی ازپی مساله دار (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
7 ارزیابی روش اجزاءمحدود گسترش یافته در شبیه سازی آسیب هیدرولیکی در بدنه ی سد بتنی وزنی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
8 Computational Fluid Dynamics Modeling Of Wave Run Up Over The Slope Of Breakwater Using Numerical Model (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
9 Dynamic Interaction Analysis Of Varies Geometries On Gravity Base Structure (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
10 DYNAMIC RESPONSE OF SEFIDROUD BUTTRESS DAM DURING THE MANJIL-ROUDBAR EARTHQUAKE (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
11 THE EFFECTIVENESS OF THE SLIDING ISOLATORSIN CONTROLLING THE DYNAMIC RESPONSES OF THE JACKET TYPE PLATFORMS (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
12 بررسی اثر اندرکنش هیدرومکانیکال بر توزیع تنشها در پی سدهای بتنی وزنی و قوسی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برقابی
13 بررسی اثر پلاسمای سرد بر روی سلول های زنده ی گیاهی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی، تکنولوژی و کسب و کارهای فناورانه
14 بررسی اثر نشست نا همگن پی بر روی توزیع تنش در پای طره های سدهای بتنی قوسی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
15 بررسی الگوی مناسب برای تحلیل غیرخطی سد بتنی قوسی در محدوده جابجائی های بزرگ و بیان اهمیت این تحلیل (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
16 بررسی پارامترهای تاثیر گذار بر پاسخ لرزه ای برج آبگیر واقع در مخزن سدهای بتنی (دریافت مقاله) بیست و سومین همایش ملی سالیانه بتن و زلزله مرکز تحقیقات بتن(متب)
17 بررسی تاثیر رفتار هیدرومکانیکی بر پایداری توده سنگ درزه دار تکیه گاههای سدهای بتنی قوس (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
18 بررسی عددی ساختار کاویتاسیون و اثر آن بر روی سرریزها (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
19 بررسی قابلیت اعتماد سدهای بتنی وزنی- مطالعه موردی سد شفارود (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران
20 تاثیر مدلسازی دقیق بخش تکیهگاه سنگی سدهای قوسی بر رفتار اندرکنشی سیستم سد- مخزن- تکیه گاه (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
21 تأثیر خواص هندسی درزه ها در رفتار سازه ای سدهای بتنی وزنی(مطالعه موردی : سد شفارود) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
22 تحقیق درباره مدلسازی مناسب باربرکنش درزیرسدهای وزنی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
23 تحلیل خطوط لوله مستغرق زیر دریا در معرض امواج دینامیکی ناشی از انفجار زیر آب (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
24 تحلیل شکست سد بتنی قوسی با جابجایی های بزرگ (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
25 تعیین بارنهایی گسیختگی پل­های سنگی قوسی با در نظر گرفتن مدل رفتاری مناسب مصالح (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
26 تعیین ظرفیت غیر خطی-لرزه ای اتصالات تیربه ستون قابهای خمشی بتن مسلح ویژه با استفاده از روش اجزاء محدود (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
27 حساسیت سنجی در تعیین ظرفیت باربری پی سنگی سدهای قوسی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
28 حساسیت سنجی روش های متداول اعمال بار برکنش در سدهای وزنی نسبت به ارتفاع سد (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
29 شرط مرزی انتشاری مناسب برای تحلیل لرزه ای گذرای مخزن نیمه بینهایت به روش المان محدود (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
30 شناسایی خصوصیات دینامیکی سدهای بتنی با استفاده از آزمایش ارتعاش اجباری (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
31 شناسایی ماهیت ترک پایه ١٨ سد سفیدرود (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس سد سازی ایران
32 صحت سنجی مدل عددی روش ساخت سدهای قوسی در نرم افزار آباکوس جهت ارزیابی رفتار سازه ای (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
33 طراحی بهینه سدهای بتنی قوسی برای بهبود رفتار لرزه ای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه
34 طراحی بهینه شکل سد بتنی قوسی تحت شرایط لرزه ای بر اساس اصول مکانیک شکست (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
35 طراحی یک برنامه تحلیل سدهای بتنی قوسی شی-گرا با فرترن 90 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
36 مدلسازی المان محدود رفتار غیر خطی جابجائیهای بزرگ سازه های بتنی با استفاده از المان های ایزوپارامتریک سه بعدی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
37 مدلسازی موثر رفتار پلهای قوسی بنایی تحت بارهای عادی و غیر عادی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
38 مروری برروش های تحلیل اندرکنش آب و سازه های دریایی ناشی از انفجار زیر آب (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
39 مقایسه روشهای مدلسازی عددی توده سنگ درزه دار در تحلیل تونلها و سازه های زیرزمینی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس تونل ایران