دکتر علی علیزاده علی آبادی

دکتر علی علیزاده علی آبادی دانشیار پژوهش، رئیس موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ایران

دکتر علی علیزاده علی آبادی

Dr. Ali Alizadeh Aliabadi

دانشیار پژوهش، رئیس موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اپیدمی بیماری های نوظهور در اکوسیستم های جنگلی ملزومات و چالش های مقابله با آن ها (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 8، شماره: 4
2 ارائه الگوی راهبردی اداره امور کشاورزی از طریق تدوین تجارب نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس گفتمان ولایتفقیه و قانون اساسی (دریافت مقاله) مطالعات دفاعی استراتژیک دوره: 15، شماره: 67
3 بررسی فیلوژنتیکی عامل پوسیدگی نرم ارکیده در گلخانه های منطقه پاکدشت (دریافت مقاله) فصلنامه گیاه پزشکی کاربردی دوره: 3، شماره: 1
4 پویایی شناسی وقوع و پراکندگی بیماری هوانگ لونگ بینگ مرکبات در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش بیماری شناسی گیاهی دوره: 11، شماره: 2
5 تتولید آنتی بادی مونوکلونال اختصاصی برای پاتوارهای Xanthomonas translucens عامل بیماری باکتریائی نواری غلات (مقاله کوتاه علمی) (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 89، شماره: 2
6 غربال ارقام و لاین های امیدبخش گندم از لحاظ واکنش به عامل بیماری باکتریایی نواری غلات Xanthomonas translucens pv. Undulosa (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 13، شماره: 40
7 غربال سودومونادهای فلورسنت بر پایه تولید سیدروفور و القای تولید اتیلن گیاه برای القای مقاومت سیستمیک علیه بیماری باکتریایی نواری برگ گندم (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 47، شماره: 2
8 مقایسه ی اثرات ضد باکتریایی عصاره ی گال بلوط ایرانی روی چند باکتری گرم مثبت و گرم منفی بیماری زای گیاهی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهار زیستی در گیاه پزشکی دوره: 1، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی مزرعه ای واکنش ارقام مختلف گندم به باکتری Xanthomonas translucens pv . cerealis عامل بیماری باکتریایی نواری غلات در همدان (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
2 امکان کنترل بیولوژیک بیماری آتشک درختان میوه دانه دار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
3 بررسی فیلوژنتیکی عامل پوسیدگی نرم ارکیده در پاکدشت و ورامین (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
4 شناسایی انالوگ ژنهای مقاومت به بیماری (خانواده NBS-LRR) در گونه های مختلف مرکبات (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
5 شناسایی باکتری عامل لکه نواری غلات از روی چندمیزبان براساس توالی یابی ناحیه 16s-23s(ITS)Rdna (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
6 شناسایی و تعیین جایگاه فیلوژنتیکی عامل بیماری بلایت و لکه برگی باکتریایی گردو در استان لرستان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
7 مروری بر بیماری باکتریائی نواری غلات در ایران (دریافت مقاله) نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران
8 معرفی روشی جدید جهت غربال ریزوباکترهای القاء کننده مقاومت سیستمیک در گیاه (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
9 نقش تغییرات اقلیمی در افزایش انتشار و گسترش Xanthomonas arboricola pv. juglandis ، عامل بلایت باکتریایی گردو (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،محیط زیست،توسعه شهری و روستایی
10 نقش فرهنگ جهادی درتقویت پدافند غیرعامل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی