اصغر عسگری

 اصغر عسگری معاون پژوهش و فناوری، دانشگاه تبریز

اصغر عسگری

Asghar Asgari

معاون پژوهش و فناوری، دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آهنگ واهلش انرژی الکترونهای داغ توسط فونوهای آکوستیکی در چاههای کوانتومی (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1387
2 اثر دما بر طول عمر ترازهای لیزری در لیزرهای آبشار کوانتومی بر پایه مواد نیتریدی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
3 اثر طول گیت بر روی فرکانس قطع و منیمم نویز ترانزیستورهای اثر میدان AlGaN/GaN (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1386
4 اثر میدان الکتریکی بستگی برحالتهای الکترونیکی و پذیرفتاری نوری غیرخطی مرتبه سوم در نقطه کوانتمی مکعبی ورتسایت InGaN/GaN با اندازه های مختلف (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
5 Graphene Nanoribbon Resonant Tunnelling Transistors (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نانوالکترونیک ایران
6 Performance considerations of a photonic crystal based on graphene multilayer system (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
7 Scaling Issue of the Optical Absorption of Cylindrical Silicon Nanowires Array (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی نانو و فناوری نانو (ICNN2014)
8 Simulation Study of Graphene Based Silicon p-i-n Core- Shell- Shell Nanorods Solar Cell (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی نانو و فناوری نانو (ICNN2014)
9 بررسی اثر پتانسیل محیط بر روی انرزی بستگی اکسایتون در نقاط کوانتومی استوانه ای شکل GaN/AlxGa1-xN (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
10 بررسی اثر ترازهای تله ای بر جریان گیت ترانزیستورهای با تحرک پذیری بالای الکترونی Al 0 . 25 Ga 0 . 75 N / GaN (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1385
11 بررسی اثر تغییرات شعاع و ارتفاع بر روی انرژی بستگی اکسایتون در نقطه کوانتومی استوانه ای شکل GaN/AlxGa1-xN (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ماده چگال
12 بررسی اثر تقارن هندسی بر ساختار الکترونی نقطه کوانتمی با روش تابعی چگالی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ماده چگال
13 بررسی اثر فونونهای داغ در یک گاز الکترونی دو بعدی AlGaN/GaN (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۴
14 بررسی اثر کوچک سازی اندازه گیت و تاثیر لایه سرپوش شاتکی بر روی عملکرد ترانزیستور AlGaN/GaN HEMT (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ماده چگال
15 بررسی اثرات دما و تعداد نقاط کوانتومی در ظرفیت کوانتومی نانو ساختارهای نیتریدی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ماده چگال
16 بررسی اسکایتون های غیر مستقیم در تله های الکترواستاتیکی نانو ساختار های GaN (دریافت مقاله) پنجمین همایش دانشجویی فناوری نانو
17 بررسی اکسایتونها در چاههای کوانتومی دوگانه AlxGa1-xN/GaN (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1386
18 بررسی امواج پلاسمون پلاریتون سطحی در موجبر استوانه ای گرافنی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران
19 بررسی بهره نوری در دیودهای لیزری چاه های کوانتومی نامتقارن نیتریدی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیرز ایران
20 بررسی پاسخ دهی نوری آشکارسازهای دو لایه ای گرافن با پهنای باند وسیع (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین علوم فیزیک و فناوری نانو در ایران
21 بررسی تاثیر چگالی ناخالصی در مدولاتور های الکتروجذبی در ساختارهای چاه کوانتومی AlN-GaN-AlGaN-AlN برای کار در طول موج مخابرات نوری (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1387
22 بررسی تغییرات ترازهای انرژی حفره نقاط کوانتومی کروی GaN با ساختار زینک بلند در حضورمیدان الکتریکی (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1387
23 بررسی جریان تاریک در آشکارسازهای نوری مادون قرمز نقطه کوانتومیAlGaN/GaN (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1388
24 بررسی قدرت نوسان کنندگی در یک چاه کوانتومی Al0.3Ga0.7As/GaAs تحت تاثیر میدان الکتریکی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ماده چگال
25 بررسی محدوده پارامتر های ساختاری در لیزر های نقطه کوانتومی در شرایط لیزر زائی،با در نظر گرفتن اتلافات نور داخلی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
26 بهینه سازی سلول های خورشیدی چاه کوانتومی چند گانه بر مبنای InGaN (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
27 تحلیل عملکرد ترانزیستورهای اثر میدانی AlGaN/GaN HEMT با مدل جدید تقریب تدریجی کانال (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ماده چگال
28 تحلیل نظری کنترل حالتهای زیرباندی گاز الکترون دو بعدی با ضخامت لایه سرپوش در ساختارهای نامتجانس AlxGa1-xN/GaN (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1385
29 ترانزیستوراثر میدان فلز عایق نیمه رسانا)) AlxGa1-xN/GaN MISHFETتحلیل عملکردبرای کاربردهای میکروویو توان بالا (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1387
30 ساختار الگترونیکی نقاط کوانتومی خود سازمان InAs/GaAs با شکل ها و اندازه های مختلف (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ماده چگال
31 طیف جذب نوری در گرافین تکلایه و دولایه (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1393
32 محاسبه پذیرفتاری نوری غیرخطی مرتبه ی سوم نقطه کوانتومی به شکل هرم ناقص InAs/GaAs با اندازه های مختلف (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1388
33 محاسبه تئوری پاسخ دهی طیفی در سلول های خورشیدی چاه کوانتومی Al0.3Ga0.7As/GaAs (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ماده چگال
34 محاسبه مقاومت گرمایی ابزارهای AlGaN-GaN (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1385
35 محاسبهی ضریب جذب نوری وقدرت نوسان کنندگی برای اندازههای مختلف نقطه ی کوانتومی مکعبی InAs/GaAs (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
36 مدل بندی و بهینه سازی سلولهای خورشیدی سد شاتکی گرافن/سیلیکون (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیرز ایران
37 مدل بندی و بهینه سازی لیزر چاه کوانتومی تحت تنشفشرده با ساختار GaAs/GaInNAs (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران
38 مطالعه اتلافات نوری در لیزر نقطه کوانتومی Ga0.21In0.79As0.46P0.54 /Ga0.47In0.53Asو اثرات آن بر روی چگالی جریان آستانه لیزری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
39 مطالعه اثر نرخهای ناجورشدگی فازی و زوال جمعیت بر گذردهی غیرخطی مرتبه سوم در یک نقطه کوانتومی دیسک گونه نیترید گالیم (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
40 مطالعه برخی خواص غیرخطی نوری برای نقال کوانتومی هرمی شکل InAs/GaAs (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نانو مواد ونانوتکنولوژی
41 مقایسه ی تأثیر برازش خطی و مرتبه ی دوم بهره در ساختارهای عرضی میدان در میکرومشدد نیم رسانا (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران