الهام خانلری

 الهام خانلری دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس

الهام خانلری

Elham Khanlori

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی میزان فلوراید انواع مختلف چای متداول در ایران (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 19، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اصول و ضوابط طراحی فضا در ساختمانهای اداری بابررسی نمونه دفتر اداری مهد سرمایه گذاری خاورمیانه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
2 الزامات محیطی دیوارهای خارجی ساختمان در طراحی پایدار (مطالعه موردی گرگان) (دریافت مقاله) دومین همایش معماری پایدار
3 بررسی رفتار کارمندان درون فضاهای اداری با بررسی ساختمان اداری MAT پکن (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری مباحث کلیدی در مهندسی عمران ، معماری و شهرسازی ایران
4 بررسی روند تحول مسکن گرگان در دوره پهلوی اول (دریافت مقاله) همایش منطقه ای خانه ایرانی
5 بررسی عوامل فرسودگی بافت فرسوده مطالعه موردی شهر گرگان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
6 بررسی عوامل فرهنگی و اجتماعی در شکل گیری معماری خانه های دوره قاجاریه در محله سبزه مشهد گرگان (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
7 بررسی مطالعات شبیه سازی سایبان ها در ساختمان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی خانه ایرانی
8 بررسی معیارهای طراحی مجموعه های ورزشی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار،عمران و بازآفرینی شهری
9 بررسی نماد و نشانه در معماری ایرانی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
10 تاثیر معماری غرب برمعماری و شهرسازی معاصرایران نمونه موردی گرگان (دریافت مقاله) همایش ملی صد سال معماری و شهرسازی معاصر ایران
11 تأثیر متقابل انسان و محیط با بررسی ساختمان اداری شیشه ی کاوه در تهران (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری مباحث کلیدی در مهندسی عمران ، معماری و شهرسازی ایران
12 تعامل سنت و مدرنیسم در معماری ژاپن (دریافت مقاله) اولین همایش معماری وشهر سازی معاصر (مبانی ومصادیق معماری وشهرسازی)
13 عوامل محیطی موثر در طراحی مجموعه ورزشی معلولین (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار،عمران و بازآفرینی شهری
14 مروری بر روش ها و استاندارد های ارزیابی محیطی ساختمان (دریافت مقاله) همایش ملی عمران، معماری، شهرسازی و مدیریت انرژی
15 معیارهای طراحی مجموعه ورزشی معلولین با رویکرد سازه های نوین (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار،عمران و بازآفرینی شهری
16 مفاهیم سرزندگی و همسایگی در مجتمع مسکونی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی خانه ایرانی
17 ملاحظات اقلیمی و مدیریت انرژی در معماری بومی (مطالعه موردی گرگان) (دریافت مقاله) دومین همایش معماری پایدار