محمود سلیمی

 محمود سلیمی استاد،دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان

محمود سلیمی

Mahmoud Salimi

استاد،دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Identifying Barriers of Entrepreneurship in Sports in the Perspective of Administrators and Experts of Sports and Youth Offices (دریافت مقاله) مجله مطالعات اکتشافی در حقوق و مدیریت دوره: 3، شماره: 2
2 فرم ریاضی مدل ساختاری ماده قابل کاربرد در تحلیل رفتار پلاستیک فلزات در مدل سازی ماشین کاری (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 10، شماره: 31
3 گذار از برنامه ریزی جامع به برنامه ریزی استراتژیک (نمونه ی موردی: شهر بانه) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 2، شماره: 8
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Anticipation and Prioritization of Green Jobs in Iran Using a Multi-Criteria Decision Analysis Method (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
2 استخراج ضرایب مدل هایپر الاستیک الاستومر طبیعی (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
3 استفاده از عملیات حرارتی آنیل کردن در جهت بهبود فرایند نفوذ در فصل مشترک اتصال غیرمشابه مس- فولاد زنگ نزن آستنیتی تولید شده به روش جوشکاری انفجاری (دریافت مقاله) چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
4 الگوریتم مسیریابی چند پخشی مبتنی بر پایداری لینک در شبکه های ونت (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
5 BENDING-UNBENDING ANALYSIS OF ANISOTROPIC SHEET UNDER PLANE STRAIN CONDITION (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
6 Investigations into the Roll Pass Design of Channel Section Beams in Conventional Rolling (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
7 Thermal response of SMA wires under electrical actuation (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
8 بررسی اثر پارامترهای شبیهسازی با معیارهای تسلیم مختلف بر روی برگشتفنری در خمش ساده (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک
9 بررسی اثر پارامترهای شبیهسازی بر هندسهی محصول خروجی در شکلدهی غلتکی کانال متقارن، با استفاده از شبیهسازی اجزای محدود (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
10 بررسی اثر پارامترهای نورد برخواص مکانیکی ورق به روش شبکه های عصبی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
11 بررسی اثر معیارهای تسلیم ناهمسانگرد Barlat و Hill بر پیش بینی برگشت فنری در شبیه سازی فرایند خمش V شکل (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
12 بررسی حد نسبت کششدر فرآیند کشش عمیق ورقهای دولایه مس- فولاد ضدزنگ 304L (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
13 بررسی خواص مکانیکی نانو فروبرش تحت فروبرنده استوانه ای به روش شبه پیوسته (دریافت مقاله) همایش ملی مواد نو
14 بررسی ناهمسانگردی در کشش عمیق ورقهای دولایه مس- فولاد ضدزنگ304L (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
15 بررسی نورد پیچ و دنده مارپیچ و شبیه سازی آن (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
16 بررسی یک مدل نورد فویل همراه با اعمال اثرات روانسازی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
17 بهینه سازی ابعاد بلانک در فرآیند کشش عمیق ورق های دولایه مس– فولاد ضدزنگ 304L (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
18 تاثیر کشش بین قفسه ای بر پارامترهای اساسی نورد به کمک شبکه های عصبی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
19 تحلیل الاستوویسکوپلاستیک فرآیند کاهش عرض به روش Sizing press توسط روش اجزاء محدود صریح (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
20 تحلیل فرایند فورجینگ چرخدنده ساده توسط توابع دو تایی جریان (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
21 تعمیم روش Hanging Fiber جهت مطالعه تاثیرتغییر نیروی نرمال بر ضریب اصطکاک نخ (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
22 تعیین اندازه جوش گلویی اتصالات سپری سازه ها بر مبنای تنش معادل فون میزز (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
23 تعیین پارامترهای نورد سرد به منظور پیشگیری از وقوع ارتعاشات خود تحریک در قفسه های نورد (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
24 تعیین میدان نرخ کرنش در فرایند فورجینگ چرخ دنده ساده با استفاده از روش توابع دوتایی جریان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
25 توسعه شبکه عصبی برای محاسبه تاج حرارتی غلتک در فرایند نورد (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
26 توسعه یک مدل نورد سرد ورق تحت رژیم روانکاری مخلوط (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
27 درآمدی بر بورس الکترونیک نزدک (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری بورس الکترونیک
28 رویکرد مشارکتی، توسعه شهری و توانمندسازی مدیریت شهری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی عمران شهری
29 شبیه سازی نانو فروبرشمواد نانو ساختارتحت فروبرنده مستطیلی به روش شبه پیوسته (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
30 طراحی بهینه جوش اتصالات سپری سازه تاج پرس هیدرولیک چهارستونی 500 تن (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
31 کنترل پروفیل ضخامت و عیوب شکلی ورقهای نوردتوسط شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
32 محاسبه نیروی جدایش غلتکها در نورد سرد (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
33 مطالعه اثر تغییر سرعت و فاصله غلتکی بر روی ضخامت و کشش در نورد سرد (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
34 مقایسهی اثر معیارهای تسلیم در نتایج شبیه سازی اجزای محدود فرایند خمش ورق آلومینیومی (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک
35 نورد دندانه بر روی دیواره جانبی ظروف کشش عمیق شده (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
36 یک روش مسیریابی مبتنی بر پایداری لینک در شبکه های موردی سیار (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات