خلیل بهرامی قصر چمی

 خلیل بهرامی قصر چمی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

خلیل بهرامی قصر چمی

Khalil Bahrami

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.