دکتر زینب خانجانی

دکتر زینب خانجانی استاد دانشگاه تبریز

دکتر زینب خانجانی

Dr. zeinab khanjani

استاد دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر بخشی آموزش خودنظم‎دهی بر کنش‎های اجرایی دانش‎آموزان با ناتوانی های یادگیری (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 12، شماره: 45
2 اثر بخشی آموزش فنون وارونه سازی عادت در درمان تیک های حرکتی کودکان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 8، شماره: 3
3 اثربخشی آموزش مدیریت والدین بر بهبود نشانگان اختلال نارسایی توجه فزون کنشی در کودکان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 10، شماره: 39
4 اثربخشی توانبخشی شناختی بر کارکردهای اجرایی افراد دچار سکته مغزی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 9، شماره: 34
5 اثربخشی روش چند حسی فرنالد بر نارسا خوانی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی شهر تبریز (مطالعه موردی) (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 2، شماره: 6
6 اختلالات درونی سازی نقش اضطراب و افسردگی مادران در سلامت روانی دختران نوجوان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 2، شماره: 1
7 ارتباط راهبردهای مقابله ای و خودکارآمدی با گرایش به سوء مصرف مواد در دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 14، شماره: 3
8 اعتباریابی نسخه سوم معاینه شناختی ادنبروک ACE-III در بیماران مبتلا به آلزایمر و نقص شناختی خفیف (دریافت مقاله) فصلنامه ابن سینا دوره: 21، شماره: 1
9 بررسی پنج صفت درخودمانده گونه در بستگان بیماران اختلال طیف اوتیسم، اسکیزوفرنی و عادی. (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 13، شماره: 2
10 بررسی تحول همدلی، اختلالات درونی سازی و برونی سازی در دانش آموزان دختر و پسر 5 تا 11 سال (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 8، شماره: 30
11 پیش بینی اختلالات هیجانی مرتبط با اضطراب نوجوانان براساس تنظیم هیجان، راهبردهای مقابله ای و نشانه های اختلال شخصیت مرزی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 7، شماره: 25
12 پیش بینی تنش والدینی وآشفتگی روان شناختی مادران براساس مشکلات رفتاری وکارکردهای انطباقی کودکان دبستانی با تاخیرهای تحولی (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 3، شماره: 1
13 پیش بینی رضایت زناشویی زنان با ویژگی های شخصیتی و دین داری آن ها (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 6، شماره: 2
14 پیش بینی سانحه پذیری کودکان بر اساس نشانه های اختلال نارسایی توجه - فزون کنشی و کندگامی شناختی: نقش میانجی حساسیت به پاداش و تنبیه (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 7، شماره: 1
15 پیش بینی سلامت عمومی براساس تصویر بدنی،استرس و ویژگی های شخصیتی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 15، شماره: 4
16 پیش بینی کیفیت تعامل مادر-کودک با انواع اختلالات اضطرابی در کودکان دبستانی با توجه به ویژگی های فرهنگی مادران ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 12، شماره: 2
17 پیش بینی مشکلات خواب بر اساس سبک های دلبستگی ناایمن با میانجی گری افسردگی و اضطراب (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 11، شماره: 4
18 تاثیر توان بخشی شناختی بر توجه پراکنده، توجه انتخابی و کارکردهای اجرایی افراد بزرگ سال دچار سکته مغزی (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 5، شماره: 3
19 تاثیر درمان مبتنی بر تحریکات بینایی بر کاهش علائم اختلال یادگیری املانویسی (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 4، شماره: 2
20 تاثیر موسیقی درمانی غیرفعال بر نشانه ها، نارسایی ارتباطی و تعامل اجتماعی کودکان مبتلا به طیف اوتیسم (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 3، شماره: 3
21 رابطه بین باورهای دینی و بحران هویت با گرایش به مصرف مواد مخدر (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام دوره: 7، شماره: 12
22 رابطه سرسختی، ویژگی‌های شخصیتی و سبک‌های مقابله‌ای با رضایت شغلی پرستاران بیمارستان‌های دولتی شهر تبریز (دریافت مقاله) مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا دوره: 26، شماره: 4
23 رابطه سوگیری شناختی، حساسیت اضطرابی و باورهای مادر با اضطراب کودک: نقش واسطه ای راهبردهای کنارآمدن (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 7، شماره: 3
24 رابطه نظام های مغزی- رفتار و برخی عوامل جمعیت شناختی با ابتلا به بیماری های قلبی- عروقی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 5، شماره: 3
25 سبک های دلبستگی و اختلالات شخصیت: تحلیلی بر نقش نا ایمنی دلبستگی بر اختلالات شخصیت خوشه B و C (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 2، شماره: 7
26 مطالعه مقایسه ای سبک های سه گانه دلبستگی ( ایمن، دو سوگرا، اجتنابی ) در نوجوانان دارای نشانه های درونی سازی افسردگی و اضطراب (دریافت مقاله) فصلنامه زن و مطالعات خانواده دوره: 10، شماره: 38
27 مقایسه اثربخشی درمان تحلیل رفتار متقابل با درمان شناختی- رفتاری در بهبود علائم مرضی شکست عاطفی دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 4، شماره: 3
28 مقایسه اثربخشی روش پس حوراند زیستی و روش چند حسی فرنالد در درمان اختلال نارساخوانی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 2، شماره: 8
29 مقایسه اختلالات اضطرابی وسبک های دلبستگی در کودکان پرورش یافته به شیوه فرزندپروری اسلامی با سایر کودکان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 14، شماره: 30
30 مقایسه افراد راست برتر و چپ برتر از لحاظ سطح خودپنداشت، اضطراب، و تکلیف حرکتی (چالاکی دست) (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 5، شماره: 2
31 مقایسه پنج عامل بزرگ شخصیت در افراد مبتلابه اختلال افسردگی اساسی و اختلال وسواسی اجباری با افراد بهنجار (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 14، شماره: 1
32 مقایسه تنیدگی والدگری و آشفتگی روان شناختی مادران کودکان مبتلابه اختلال اوتیسم و تاخیرتحولی (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 4، شماره: 3
33 مقایسه حافظه کاری و توانایی سازمان دهی و برنامه ریزی در کودکان با و بدون ناتوانی های یادگیری (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 2، شماره: 4
34 مقایسه راهبردهای مقابله ای و تنظیم هیجان دانش آموزان دارای نشانه های اختلال های هیجانی مرتبط با اضطراب با گروه بهنجار (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 3، شماره: 1
35 مقایسه سوگیری توجه نسبت به تهدید در کودکان دارای نشانه های اختلالات درونی سازی و برونی سازی شده (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 12، شماره: 46
36 مقایسه شیوه های فرزند پروری و اختلالات رفتاری کودکان مادران شاغل و غیرشاغل (دریافت مقاله) فصلنامه زن و فرهنگ دوره: 5، شماره: 16
37 نقش آسیب روانی مادر در اختلالهای برونی سازی شده دختران نوجوان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 7، شماره: 28
38 نقش اختلال نقص توجه- بیش فعالی بزرگسالان در رفتارهای پرخطر رانندگی با میانجی گری دشواری در تنظیم هیجان (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 6، شماره: 3
39 ویژگی های روان سنجی نسخه جدید سیاهه کمال گرایی در دختران نوجوان ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 8، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ابعاد تاریک شخصیت و کنترل تکانه (دریافت مقاله) هفتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
2 اثر بخشی آموزش مدیریت والدین ( PMT ) بر کاهش نشانه های بیش فعالی – کمبودتوجه ADHD (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران
3 بررسی اثربخشی بازی درمانی فلورتایم مبتنی بر رویکرد DIR بر کاهش نشانگان افسرده خویی در کودکان پیش دبستانی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و پنجمین کنگره ملی آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان
4 بررسی ارتباط استرس ادراک شده و تندرستی با تیپ شخصیتی D (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین
5 پیش بینی شدت آکنه در نوجوانان بر اساس صفات شخصیت و عزت نفس (دریافت مقاله) سومین کنفرانس دانش و فناوری روانشناسی،علوم تربیتی و جامعه شناسی ایران
6 پیش بینی نقص نظریه ذهن بر اساس نشانه های اضطراب اجتماعی و اضطراب فراگیر (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
7 تاثیر سبک های فرزندپروری والدین بر اعتیادبه اینترنت دانش آموزان (دریافت مقاله) همایش ملی خانواده و مسائل نو پدید
8 تحلیل عاملی فرم بلند فهرست عاطفه مثبت و منفی (PANAS‐X) (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین
9 رابطه سبکهای دلبستگی باسلامت روانی فرزندان زنان خودسرپرست تک والد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
10 رابطه سبکهای هویت باسلامت روانی فرزندان زنان خودسرپرست (تک والد) (دریافت مقاله) چهارمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
11 رابطه عوامل شخصیتی و تفکر غیرمنطقی در اختلال افسردگی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین
12 رابطه هوش هیجانی با خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی و مقایسه آن ها در دانش آموزان ممتاز وعادی (دریافت مقاله) اولین همایش علمی دانشجویان علوم تربیتی ایران
13 رابطه ی نقص در مهارت های اجتماعی با اختلالات رفتاری کودکان 12-7 ساله (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روان شناسی و علوم رفتاری
14 رابطه ی نقص در مهارت های اجتماعی با اضطراب و افسردگی کودکان 12-7 ساله (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روان شناسی و علوم رفتاری
15 روابط ساختاری سبک های دلبستگی با افسردگی: نقش میانجی نظریه ی ذهن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تازه های روانشناسی
16 سبک های دلبستگی ایمن و ناایمن و اعتیاد به شبکه های اجتماعی (دریافت مقاله) همایش ملی خانواده و مسائل نو پدید
17 سبک های دلبستگی و کیفیت روابط اجتماعی در افراد دارای حیوان خانگی و افراد فاقد حیوان خانگی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس دانش و فناوری روانشناسی،علوم تربیتی و جامعه شناسی ایران
18 سوگیری اسناد خصمانه و پرخاشگری: نقش میانجی بلوغ اجتماعی (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
19 طرحواره های ناسازگار اولیه و افسردگی در دانشجویان (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
20 کمالگرایی و نشانه های اختلال خودشیفتگی: مقایسه بین دختران دارای نشانه های خودشیفتگی و غیرخودشیفته (دریافت مقاله) دومین کنگره تازه یافته ها در حوزه خانواده، بهداشت روان، اختلالات، پیشگیری و آموزش
21 مقایسه ابعاد عزت نفس بین دانشجویان دختر دارای نشانگان خودشیفتگی و عادی (دریافت مقاله) دومین کنگره تازه یافته ها در حوزه خانواده، بهداشت روان، اختلالات، پیشگیری و آموزش
22 مقایسه سبک های دلبستگی راهبردهای مقابله ای در زوجین دارای سازگاری زناشویی بالا پایین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب شناسی روابط انسانی
23 مقایسه نقص در نظریه ذهن بر اساس نشانههای اختلال افسردگی بالا و پایین دردانشجویان (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
24 نقش صفات شخصیتی، سبک های دلبستگی و مهارتهای اجتماعی در نگهداری حیوانات خانگی (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
25 نقش صفات شخصیتی، سبکهای دلبستگی و مهارتهای اجتماعی درنگهداری انواع حیوانات خانگی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران