دکتر حسین آقایی جنت مکان

دکتر حسین آقایی جنت مکان دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر حسین آقایی جنت مکان

Dr. Hossein Aghaei Janat Makan

دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آیین دادرسی کیفری بین المللی: ترافعی، تفتیشی یا مختلط (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 10، شماره: 45
2 ارتکاب قتل در مقام دفاع از مال (دریافت مقاله) فصلنامه دیدگاه های حقوق قضائی دوره: 26، شماره: 95
3 ارزیابی احتمال تعلیق وضعیت دارفور سودان از سوی شورای امنیت (دریافت مقاله) مجله حقوقی بین المللی دوره: 26، شماره: 41
4 ارزیابی نهادهای پسادادرسی کیفری از منظر مکتب تحلیل اقتصادی حقوق (دریافت مقاله) مجله مطالعات حقوق تطبیقی معاصر دوره: 11، شماره: 21
5 ارزیابی نهادهای پسادادرسی کیفری از منظر مکتب تحلیل اقتصادی حقوق (دریافت مقاله) مجله مطالعات حقوق تطبیقی معاصر دوره: 11، شماره: 21
6 تاثیرحکمرانی خوب در رعایت حقوق بشر (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی علوم سیاسی دوره: 14، شماره: 43
7 تأثیر رویۀ قضایی دادگاه‌های اختصاصی بر صورت‌بندی مفاهیم حقوق کیفری بین‌الملل:مطالعۀ انتقادی کتاب حقوق بین‌المللی کیفری در رویۀ قضایی (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 19، شماره: 12
8 تحلیل اعمال دکترین مسئولیت مافوق غیرنظامی بر مبنای رویه قضایی بینالمللی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 53، شماره: 1
9 تحلیل حق حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی در حقوق کیفری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوق بین المللی دوره: 12، شماره: 44
10 تروریسم برهم زننده دسته بندیهای حقوقی حقوق بین الملل (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 67، شماره: 44
11 تعریف، عناصر و شروط اعمال صلاحیت دیوان بین المللی کیفری نسبت به جنایت تجاوز «با نگاهی به موافقتنامه کامپالا» (دریافت مقاله) مجله حقوقی بین المللی دوره: 28، شماره: 45
12 دست کاری قیمت در بازار کالا از طریق گران فروشی از نگاه فقه و حقوق کیفری (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 28، شماره: 106
13 شبیه سازی شاخص توسعه انسانی در استان خوزستان با تاکید بر زندگی سالم و دسترسی به دانش و مقایسه با ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 19، شماره: 1
14 ضمان در صدور و اجرای احکام منجر به سلب حیات (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 84، شماره: 111
15 ماهیت و جایگاه اصول کلی حقوقی و کاربست آن ها در حقوق کیفری ایران (دریافت مقاله) مجله مطالعات حقوق تطبیقی معاصر دوره: 13، شماره: 28
16 مبانی حقوقی و اخلاقی دخالت وکیل در فرآیند دادرسی کیفری (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 16، شماره: 3
17 نظارت قضائی بر تشخیص دادستان دیوان بین المللی کیفری (دریافت مقاله) مجله حقوقی بین المللی دوره: 25، شماره: 39
18 وضعیت اوگاندا پیش روی دیوان کیفری بین المللی؛ آزمونی برای پیروزی عدالت به بهای صلح و حفظ حاکمیت دولت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 49، شماره: 3
19 وضعیت حقوقی نفقه زن باردار در ازدواج موقت (نقدی بر ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی و آرای فقها) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقهی دوره: 18، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر اختلالات جسمی و روانی بر رخداد قاچاق مواد مخدر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
2 بررسی تاریخچه کیفر خدمات عمومی در نظام حقوقی ایران و جهان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی توسعه و ترویج علوم انسانی و مدیریت در جامعه
3 بررسی تأثیر علل و عوامل خانوادگی و اقتصادی بر وقوع قاچاق مواد مخدر در شمال خوزستان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
4 جرم انگاری موانع اجرای عدالت کیفری در روند دادرسی عادلانه و منصفانه در مرحله تحقیقات مقدماتی در معنای موسع (اقدامات ضابطین و مجموعه دادسرا) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق
5 ضرورت اصلاح وبازنگری برنامه درسی رشته حقوق درمقطع کارشناسی (دریافت مقاله) کنگره ملی علوم انسانی
6 علل و عوامل وقوع قاچاق مواد مخدر در بین محکومان شهرستان های اندیمشک و دزفول در سال 1389 (دریافت مقاله) دومین جشنواره تالیفات برتر علوم انسانی اسلامی،جایزه ویژه علامه جعفری (رض)
7 مدیریت زندان در پرتو اسناد بین‎المللی حقوق بشر (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ایده های نوین و پژوهش های کاربردی در علوم انسانی
8 مدیریت شرایط بحرانی در زندان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در علوم مهندسی و مدیریت