دکتر کرامت اله زیاری

دکتر کرامت اله زیاری استاد دانشگاه تهران، ایران

دکتر کرامت اله زیاری

Dr. Keramatollah Ziari

استاد دانشگاه تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 "بررسی گسترش کالبدی - فضایی کلانشهر شیراز با استفاده از سنجش از دور (Rs)" (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 26، شماره: 79
2 A Case Study of the Bam Earthquake to Establish a Pattern for Earthquake Management in Iran (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی هستی فضا دوره: 4، شماره: 1
3 A Pattern for Urban Development Integrated Management System by Urban Planning Approach (case study: Bandar Abbas) (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی هستی فضا دوره: 10، شماره: 4
4 آسیب شناسی مدیریت طرحهای توسعه منطقهای در ایران و انتخاب الگوی مطلوب مدیریتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 14، شماره: 1
5 آسیب شناسی وضع موجود و ارائه الگوی مطلوب مدیریتی توسعه منطقه ای در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 25، شماره: 2
6 آینده پژوهی متغیرهای رشد هوشمند شهری و سناریو سازی محتمل و مطلوب با روش تحلیل ساختاری و شبکه ای(مورد پژوهی:دارالمرحمه،سمنان) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 6، شماره: 1
7 ارائه الگوی بهینه مسکن و حمل و نقل برای افزایش زیست پذیری شهری با استفاده از مدل تصمیم گیری چند معیاره فازی (نمونه موردی شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 4، شماره: 3
8 ارائه الگوی توسعه پایدار گردشگری شهری (نمونه موردی: شهر لاهیجان) (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 4، شماره: 4
9 ارائه پیشران های کلیدی آینده حکمروایی شهری هوشمند (مطالعه موردی: شهر رشت) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی دوره: 4، شماره: 1
10 ارزیابی ابعاد و مولفه های زیست پذیری در نواحی شهری با رویکرد توسعه پایدار ( نمونه موردی نواحی شهر خرم آباد) (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز شهرهای آینده دوره: 2، شماره: 2
11 ارزیابی الگوی جرایم سرقت براساس پیکره‌بندی فضایی (مطالعه موردی شهر ورامین) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 20، شماره: 2
12 ارزیابی پایداری زیست محیطی گردشگری شهری (نمونه موردی: شهر رشت) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 10، شماره: 2
13 ارزیابی تاب آوری شهر ایرانی- اسلامی اردبیل و رتبه بندی مناطق پنج گانه آن با استفاده از مدل کوپراس (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 22، شماره: 9
14 ارزیابی تاثیرگذاری عوامل موثر بر مدیریت یکپارچه شهری در ایران، مطالعه موردی: شهر اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات عمران شهری دوره: 2، شماره: 6
15 ارزیابی تطبیقی سیر تحول شاخص های مسکن شهر مریوان با نقاط شهری استان کردستان و کشورایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 4، شماره: 15
16 ارزیابی تناسب اراضی به منظور توسعه ی شهری با رویکرد آمایش سرزمین مطالعه موردی: شهرستان اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 15، شماره: 47
17 ارزیابی توزیع فضایی خدمات بهداشتی- درمانی و ارائه الگوی توزیع بهینه مورد شناسی: استان خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 6، شماره: 19
18 ارزیابی توزیع فضایی شاخص های خلاقیت در نظام سکونتگاهی استان هرمزگان (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای دوره: 6، شماره: 16
19 ارزیابی جایگاه مولفه های حکمروایی خوب شهری در بازآفرینی بافت های ناکارآمد شهری (مطالعه موردی: منطقه ۱۲ شهر تهران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی دوره: 8، شماره: 2
20 ارزیابی ساختار فضایی و تدوین راهبردهای توسعه شهری شهر جدید پردیس (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 45، شماره: 4
21 ارزیابی عملکرد شهرداری با تاکید بر سنجش میزان رضایت مندی ساکنین از خدمات شهری با استفاده از مدل کانو (نمونه موردی: شهرداری منطقه ۱ شهر شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 23، شماره: 8
22 ارزیابی عملکرد شهریار در شبکه کلانشهری تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای اقتصادی دوره: 1، شماره: 1
23 ارزیابی کارایی پیشنهادی «میز خدمت» در مدیریت کلانشهرها از منظر حکمروایی خوب شهری (نمونه پژوهی: کلانشهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 21، شماره: 61
24 ارزیابی کیفیت زندگی در محله سیروس تهران (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 50، شماره: 3
25 ارزیابی مؤلفه‌های تأثیرگذار بر پایداری ساختار درآمدی شهرداری‌ها‌(مطالعه موردی: کلان‌شهر اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 12، شماره: 2
26 ارزیابی نقش توسعه اجتماعی در تحکیم حس مکانی (مطالعه موردی: محلات ناحیه 10 شهر سنندج) (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 4، شماره: 14
27 ارزیابی و اولویت بندی مولفه های زیست پذیری در شهر بم (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 5، شماره: 1
28 ارزیابی و تحلیل ابعاد و مولفه های زیست پذیری شهرهای کوچک در راستای توسعه پایدار (نمونه موردی :بندر دیلم) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 9، شماره: 4
29 ارزیابی و تحلیل وضعیت شاخص های حکمروایی خوب شهری (مطالعه موردی: شهر گناوه) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 5، شماره: 2
30 ارزیابی و سنجش نقش شاخص های محیط طبیعی در توسعه کالبدی شهری مطالعه موردی ( شهر کازرون) (دریافت مقاله) مجله علوم جغرافیایی دوره: 19، شماره: 42
31 ارزیابی هویت اجتماعی در محله های شهری (مطالعه موردی: محله اوین شهر تهران) (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 47، شماره: 4
32 استراتژی های توسعه مناطق مرزی با رویکرد آمایش سرزمین (ناحیه مطالعاتی: ارومیه- سلماس) (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 26، شماره: 104
33 استفاده از مدل رگرسیون کاربری اراضی (LUR) برای پیش بینی آلاینده های NO۲، CO و PM۱۰ (مطالعه موردی: شهر تهران) (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 50، شماره: 1
34 اصول و معیارهای شهر سالم (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 21، شماره: 82
35 الگوریتم پیشنهادی برای تشخیص جایگاه مقصد گردشگری در چرخه حیات (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 7، شماره: 1
36 الگوی فضایی حوادث ترافیک درون شهری در شهر شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 3، شماره: 4
37 الگوی مناسب سازی فضاهای گردشگری ویژه معلولین و جانبازان مطالعه موردی: شهر یزد (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 8، شماره: 2
38 اولویت بخشی به ابعاد تاب آوری بافت فرسوده شهری بر اساس مدل مکانی تاب آوری سوانح (نمونه موردی : بافت فرسوده شهر کرج) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 20، شماره: 56
39 اولویت بندی فضایی توسعه حمل و نقل جاده ای در استان های ایران با تاکید بر مدل تصمیم گیری WASPAS (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 2، شماره: 1
40 اولویت بندی و دسته بندی جاذبه های توریستی بر اساس ترجیحات گردشگران مطالعه موردی: شهر یزد (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 6، شماره: 3
41 اولویت سنجی عوامل موثر بر تاب آوری اجتماعی در برابر مخاطرات طبیعی با تاکید بر زلزله (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 13، شماره: 1
42 CDS، رویکردی مشارکتی در فرآیند چشم اندازسازی توسعه شهری (مورد پژوهش: شهر مهاباد) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 19، شماره: 53
43 Determinants of medical tourism considering a geographical model: a case study of Iran (دریافت مقاله) مجله عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دوره: 8، شماره: 1
44 Measuring social vulnerability and social resilience against disaster earthquake (دریافت مقاله) فصلنامه امداد و نجات دوره: 10، شماره: 1
45 The Role of Urban Spaces in Creating Abnormal Behavior Patterns with Emphasis on Crime Prevention Factor Study area: Chahar Bagh neighborhood of Samen district of Mashhad (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 7، شماره: 24
46 بازآفرینی بافت های فرسوده شهری با رویکرد رقابت پذیری مطالعه موردی : شهر دو گنبدان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس دوره: 10، شماره: 38
47 بازآفرینی هدفدار با رویکرد پروژه های محرک توسعه با تلفیق الگوریتم COPRAS و CCDS (موردپژوهی: خیابان امام(ره) و محله کهنه دژ دارالمرحمه (سمنان)) (دریافت مقاله) مجله آمایش سرزمین دوره: 13، شماره: 2
48 بازکاوی و تحلیل ساختار شهری با تأکید بر توسعه پایدار با استفاده از روش‌ AHP (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 12، شماره: 1
49 بافت میانی شهرها ظرفیتی برای حرکت به سمت الگوی شهر فشرده(مورد: شهر بجنورد) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 10، شماره: 2
50 بررسی آسیب شناسانه ایرادات حاکم بر مطالعات شهر اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 12، شماره: 42
51 بررسی الگوی پراکندگی جرایم و عوامل تاثیرگذار آن در شهر سمنان (موردپژوهش: سرقت موتورسیکلت و دوچرخه) (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی دوره: 6، شماره: 2
52 بررسی پدیده پراکندهرویی در محلات و تاثیر آن بر فعالیت بدنی (مطالعه موردی: شهر اهواز) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 8، شماره: 26
53 بررسی تاثیر بازارچه مرزی «تمرچین» بر گسترش فیزیکی شهر پیرانشهر در محدوده زمانی ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۳ (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 53، شماره: 3
54 بررسی تاثیر مولفه های کالبدی بر دلبستگی مکانی در راستای تحقق محله پایدار، مطالعه موردی: شهر اهواز (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی پایدار دوره: 6، شماره: 2
55 بررسی ترفندهای طراحی سکونتگاه های مسکونی جهت ارتقا امنیت محیطی (دریافت مقاله) مجله علمی شهرسازی ایران دوره: 3، شماره: 4
56 بررسی تغییرات کمی و کیفی مسکن در شهر مراغه و پیش بینی مسکن مورد نیاز تا سال ۱۴۰۲ (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 4، شماره: 8
57 بررسی توسعه نامتوازن و تحولات آن در نواحی جغرافیایی ایران (مطالعه موردی: استان لرستان) (دریافت مقاله) جغرافیا و پایداری محیط دوره: 5، شماره: 3
58 بررسی درجه توسعه یافتگی شهرستان های کشور و رابطه آن با نرخ شهرنشینی (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 1، شماره: 3
59 بررسی رابطه فضایی- مکانی تراکم جمعیت و ناهنجاری های اجتماعی در شهر کرمانشاه(نمونه موردی: جرم اعتیاد به مواد مخدر) (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه پایدار شهری دوره: 2، شماره: 4
60 بررسی راهکارهای توسعه منطقه ای استان خراسان رضوی با رویکرد رقابت-پذیری منطقه ای (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 10، شماره: 2
61 بررسی شاخص های اقتصادی، اجتماعی و کالبدی با رویکرد عدالت فضایی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) (مطالعه موردی: منطقه ۶ کلانشهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 13، شماره: 1
62 بررسی طرح ها و برنامه های سطوح ملی، منطقه ای، و استانی بر اساس رویکرد منطقه ای (موردپژوهی: طرح های استان گیلان از منطقه یک آمایش سرزمین) (دریافت مقاله) مجله آمایش سرزمین دوره: 14، شماره: 1
63 بررسی علل ناکارآمدی شوراهای اسلامی شهر در مدیریت شهری (نمونه موردی: شهر زاهدان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم جغرافیایی ، معماری و شهرسازی دوره: 2، شماره: 13
64 بررسی عوامل موثر بر افزایش مشارکت اجتماعی با تاکید بر احساس تعلق محله ای (مطالعه موردی: نورآباد دلفان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 4، شماره: 2
65 بررسی عوامل موثر بر مکان گزینی هتل ها و بازتاب های فضایی آن در منطقه شهری (مورد شناسی: شهر بندرانزلی) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 9، شماره: 32
66 بررسی مکانی پارکینگ طبقاتی کلپا در شهر همدان به‌ روش تحلیل سلسله‌مراتبی (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 51، شماره: 3
67 بررسی میزان رضایت مندی از سیستم BRT؛ مطالعه موردی خط (۳) پایانه علم وصنعت- خاوران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 3، شماره: 1
68 بررسی نقش و عملکرد شهر قورچی باشی به عنوان مدلی از UFRD در توسعه روستاهای پیرامون مطالعه موردی: دهستان چهار چشمه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 6، شماره: 21
69 بررسی و تحلیل تهدیدهای سیاسی، امنیتی و دفاعی در استان البرز با رویکرد آمایش سرزمین (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای سیاسی دوره: 1، شماره: 3
70 بررسی و تحلیل عدالت در سلامت شهری محدوده. مورد مطالعه: شهر بجنورد (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 10، شماره: 38
71 بررسی و تحلیل فضایی آسیب پذیری اجتماعی شهرهای استان خوزستان (مطالعه موردی: شهرهای بالای ۱۰ هزار نفر) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 6، شماره: 24
72 بررسی و تحلیل قابلیت توسعه چندمرکزی در مقیاس فرامنطقه ای (نمونه موردی: استان مازندران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 15، شماره: 1
73 بررسی و تحلیلی بر شاخص های محیطی اثرگذار بر سلامت زیست شهری در کلانشهر قم (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 7، شماره: 25
74 بررسی و سنجش عدالت فضایی بهره مندی از خدمات عمومی شهری براساس توزیع جمعیت و قابلیت دسترسی در شهر بابلسر (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 13، شماره: 28
75 برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری با محوریت باغات (مطالعه موردی: باغات سنتی شهر قزوین) (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 5، شماره: 4
76 برنامه ریزی راهبردی توسعه ی قابلیت های گردشگری در فضاهای شهری مطالعه ی موردی: شهر ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 13، شماره: 38
77 برنامه ریزی مسکن گروه های کم درآمد شهری با تاکید بر توانمندی مالی و خط فقر مسکن (جمعیت شهری استان کردستان) (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 48، شماره: 2
78 برنامه ریزی و کارکرد شهرهای جدید در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 28، شماره: 29
79 برنامهریزی راهبردی احیای بافت تاریخی با استفاده از اصول رویکرد نوشهرگرایی (مورد شناسی: محله سردزک-شیراز) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 8، شماره: 28
80 پهنه بندی ظرفیت سیل خیزی با استفاده از تحلیل سلسه مراتبی و منطق فازی در محیط GIS نمونه موردی: شهر ایلام (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت بحران دوره: 10، شماره: 1
81 پهنه‌بندی زمین‌های شهری در برابر خطر ناشی از سیلاب با رویکرد تاب آوری کالبدی (مطالعه موردی: رودخانه چشمه کیله) (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 11، شماره: 1
82 پیامدهای اجتماعی و فرهنگی ناشی از توسعه گردشگری (نمونه موردی محور فومن- ماسوله) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کاربردی در علوم اجتماعی و جامعه شناسی دوره: 1، شماره: 1
83 تاثیر فرهنگ در ساخت شهر (با تاکید بر فرهنگ اسلامی ) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 1، شماره: 2
84 تبیین اثرات رفتار مصرفی شهروندان دوران معاصر در شکل گیری فضاهای شهری در مراکزخرید (نمونه موردی: مگامال اکباتان – کلانشهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه سیاستگذاری محیط شهری دوره: 3، شماره: 9
85 تبیین الگوهای رفتار جمعی و تاثیر آن بر رشد و شکوفایی کودکان در فضاهای عمومی کلان شهر مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه شهر پایدار دوره: 5، شماره: 1
86 تبیین الگوی سنجش تاب آوری کالبدی شهرهای رودخانه محور در برابر اثرات سیل نمونه. مورد مطالعه: شهر تنکابن (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 11، شماره: 41
87 تبیین توزیع فضایی سرمایه خلاق به عنوان پیشران رشد اقتصادی کلانشهرهای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و برنامه ریزی شهری دوره: 3، شماره: 3
88 تبیین چارچوب رقابت پذیری پایدار در راستای توسعه فضایی ناحیه اراک (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 21، شماره: 62
89 تبیین راهبردهای افزایش تاب آوری کالبدی در برابر سیلاب مطالعه موردی: رودخانه چشمه کیله شهر تنکابن (دریافت مقاله) فصلنامه شهر پایدار دوره: 3، شماره: 1
90 تبیین زمینه مناسب تحقق طرح های راهبردی در سیاست گذاری شهری با تاکید بر نظریه حکم روایی خوب شهری (دریافت مقاله) فصلنامه سیاستگذاری محیط شهری دوره: 1، شماره: 4
91 تبیین عوامل تاثیرگذار در پیدایش و تکوین محلات شهری چندقویتی (نمونه موردی: شهر دوگنبدان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 12، شماره: 1
92 تبیین مفهوم و ویژگی های شهر هوشمند (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 15، شماره: 58
93 تبیین مولفه های کلیدی افزایش تاب آوری کالبدی شهر تهران در برابر زلزله با رویکرد تحلیل ساختاری (مطالعه موردی: منطقه ۱۰) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 10، شماره: 1
94 تبیین وضعیت زیست پذیری کلان شهر تهران در دوران پساکرونا با رویکرد آینده پژوهی (دریافت مقاله) دوفصلنامه آینده پژوهی ایران دوره: 7، شماره: 1
95 تحقق ساختار فضایی مطلوب شهری با ایجاد هسته های جدید (مورد مطالعه: شهر اهواز) (دریافت مقاله) مجله اقتصاد شهری دوره: 5، شماره: 2
96 تحلیل استقرار فضایی- کالبدی کارکردهای دانش بنیان در مقابل کارکردهای سنتی در شهر تهران (تحلیلی بر توزیع هسته های شهری تهران) (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 49، شماره: 1
97 تحلیل الگوی توسعه ی کالبدی - فضایی شهری از منظر توسعه ی پایدارمطالعه ی موردی: شهر کاشان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 7، شماره: 26
98 تحلیل برهم کنش کارکرد آموزش عالی و صنعت در ایران از منظر آمایش سرزمین (دریافت مقاله) مجله آمایش سرزمین دوره: 12، شماره: 2
99 تحلیل تحولات فضایی بخش مرکزی شهر تهران بر اساس نظریه پیچیدگی (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 11، شماره: 41
100 تحلیل تطبیقی احساس امنیت در فضاهای شهری و روستایی مطالعه موردی: شهرستان کوهدشت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 4، شماره: 1
101 تحلیل توان جغرافیای اکولوژیکی بر توسعه فیزیکی شهر رشت (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 6، شماره: 3
102 تحلیل ساختار فضایی شهری با تاکید بر بعد جمعیتی رویکرد ریخت ­شناسی شهر چندهسته ­ای. مطالعه مورد: شهر تهران (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 8، شماره: 30
103 تحلیل سطح برخورداری شهرهای میلیونی ایران بر اساس توسعه پایدار با تاکید بر شاخص های اقتصادی و اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 8، شماره: 3
104 تحلیل سیاستهای کالبدی و اقتصادی بازآفرینی شهری مسکن مبنا، مورد مطالعه محله جفره ماهینی شهر بوشهر (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 8، شماره: 2
105 تحلیل شاخص های ترکیبی تاب آوری شهری در برابر سیلاب با رویکرد آینده پژوهی (مورد مطالعه: کلان شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز شهرهای آینده دوره: 3، شماره: 4
106 تحلیل شاخص های کمی و کیفی و برنامه ریزی مسکن شهر زنجان (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 9، شماره: 33
107 تحلیل شاخص های هوشمند سازی شهر و شهرداری سمنان با تلفیق تکنیک بهترین-بدترین BWM و دلفی فازیFuzzy Delphi (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز شهرهای آینده دوره: 3، شماره: 4
108 تحلیل فضایی – زمانی اراضی شهری و پیراشهری با توجه به پراکندگی جمعیت در گستره استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 9، شماره: 33
109 تحلیل فضایی – زمانی جرایم سرقت در منطقه ۱۲ شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 22، شماره: 65
110 تحلیل فضایی تغییرات اندازه شهر با میزان آسیب پذیری اجتماعی؛ مطالعه موردی: شهرهای با بیش از ۱۰ هزار نفر جمعیت در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 9، شماره: 3
111 تحلیل فضایی شهر با تاکید بر رویکرد زیست پذیری (مطالعه موردی: بافت فرسوده شهر زنجان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم جغرافیایی ، معماری و شهرسازی دوره: 1، شماره: 10
112 تحلیل فضایی مولفه های تاب آوری کالبدی بافت های فرسوده شهری در برابر زلزله (مطالعه موردی: منطقه ۱۰ شهرداری تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 8، شماره: 1
113 تحلیل کالبدی- فضایی مناطق شهری همدان بر اساس تلفیق شاخص های رشد هوشمند (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 11، شماره: 42
114 تحلیل نیروهای پیشران کلیدی تاب آوری اقتصادی با رویکرد سناریویی در شهر تبریز (دریافت مقاله) مجله اقتصاد شهری دوره: 6، شماره: 2
115 تحلیل و ارزیابی آسیب پذیری بافت فرسوده و ناپایدار شهر بجنورد در برابر زلزله (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی دوره: 7، شماره: 1
116 تحلیل و ارزیابی پایداری اجتماعی با رویکرد توسعه پایدار شهری ( مورد مطالعه: شهرستان‌های استان خراسان شمالی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان دوره: 14، شماره: 2
117 تحلیل و ارزیابی مولفه های کیفیت زندگی در کانون های جرم خیز، مطالعه موردی: منطقه ۱۲ شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های بوم شناسی شهری دوره: 10، شماره: 19
118 تحلیل و تطبیق حقوق شهروندی در مکتب اسلام و غرب (دریافت مقاله) ماهنامه «علوم انسانی اسلامی» دوره: 1، شماره: 10
119 تحلیل و سطح بندی پیشران های کلیدی موثر بر افزایش تاب آوری کالبدی شهر تهران در برابر زلزله با استفاده از مدل سازی ساختاری-تفسیری ISM (مورد پژوهی: منطقه ۱۰) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 11، شماره: 3
120 تحلیل و شناسایی پیشران های کلیدی راهبرد توسعه شهر (CDS) در برنامه ریزی شهر، رویکرد آینده پژوهی به مقوله شهر (دریافت مقاله) فصلنامه شهر پایدار دوره: 5، شماره: 3
121 تحلیلی از ویژگیهای مدیریت توسعه منطقهای در ایران طی دورههای قبل و بعد از انقلاب اسلامی (از ۱۲۸۶ تا ۱۳۹۴) (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 22، شماره: 84
122 تحلیلی بر امنیت فضاهای عمومی شهر مورد: پارک های مناطق چهارگانه شهرداری قم (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 3، شماره: 7
123 تحلیلی بر اندازه گیری و تبیین خط فقر و سیاست های فقرزدایی در استان یزد (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 7، شماره: 15
124 تحلیلی بر پایداری اجتماعی و سنجش آن در نواحی شهری نظرآباد (دریافت مقاله) مجله علوم جغرافیایی دوره: 18، شماره: 40
125 تحلیلی بر سلامت شهری از منظر سرمایۀ اجتماعی در کلان‌شهرهای مذهبی ایران. مورد پژوهش: کلان‌شهر قم (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 10، شماره: 35
126 تحلیلی بر شبکه های بوم شناختی سرزمین در سطح شهر ایذه با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 9، شماره: 30
127 تحلیلی بر ماهیت فضای عمومی در پروژه‌های بزرگ‌مقیاس گردشگری شهری بر اساس نظریه «تولید اجتماعی فضا» (مطالعه موردی: شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 5، شماره: 2
128 تحلیلی بر وضعیت ساختاری-کالبدی شهر مهاباد از منظر راهبرد توسعه شهری (CDS) (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 49، شماره: 3
129 تحولات اجتماعی - فرهنگی ناشی از انقلاب صنعتی در توسعه فضایی تهران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 1، شماره: 1
130 تدوین برنامه ریزی استراتژیک به منظور پایداری محیط زیست طبیعی در حوزه های با قابلیت گردشگری (مطالعه موردی: محور گردشگری لشکرک – دیزین) (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 9، شماره: 4
131 تدوین و اولویت بندی راهبردهای پابرجا مبتنی بر سناریوهای باورپذیر افزایش تاب آوری کالبدی شهر تهران در برابر زلزله (نمونه موردی: منطقه ۱۰) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 11، شماره: 1
132 تعیین ظرفیت تحمل اجتماعی گردشگران ساحلی (مطالعه موردی: بندر گز) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 21، شماره: 5
133 تعیین ظرفیت تحمل فیزیکی- اکولوژیکی گردشگری ساحلی و تاثیرپذیری آن از میزان رضایت مندی گردشگران (مطالعه موردی: بندر گز) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 22، شماره: 6
134 توزیع مکانی شاخص های کیفیت مسکن در شهر تهران: رویکرد تحلیل اکتشافی داده های مکانی (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 5، شماره: 2
135 جدایی گزینی اجتماعی شهر کامیاران؛ تحلیلی بر شاخص های ناهمسانی و انزواگرایی فضایی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 5، شماره: 16
136 رویکردهای تحلیلی شبکه ریلی پرسرعت در توسعه مناطق کلان شهری چندمرکزی (دریافت مقاله) مجله آمایش سرزمین دوره: 15، شماره: 1
137 سرمایه خلاق و رشد اقتصاد شهری - منطقه ای در استان های ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 27، شماره: 102
138 سنجش تطبیقی معیارهای رشد هوشمند شهری در نواحی شش‏گانۀ منطقۀ 6 تهران (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 52، شماره: 3
139 سنجش رضایت گردشگران از کیفیت خدمات هتلداری با استفاده از شاخص CSM (مطالعه موردی: کلانشهر شیراز) (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 1، شماره: 1
140 سنجش ضریب ایمنی شاخص های کالبدی شهر کرج (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 12، شماره: 34
141 سنجش عوامل موثر بر سرمایه اجتماعی در بافت مرکزی مشهد (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 11، شماره: 2
142 سنجش مکانی پهنه های فقر شهری در شهرهای جدید (مورد مطالعه: شهر جدید هشتگرد) (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 24، شماره: 92
143 سنجش میزان رضایت از کیفیت زندگی در شهرهای جدید (نمونه موردی: شهر جدید بینالود) (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 5، شماره: 16
144 سنجش میزان مشارکت شهروندان در مدیریت شهری بر اساس الگوی حکمرانی خوب شهری- مطالعه موردی شهر یاسوج (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 32، شماره: 141
145 سنجش و ارزیابی الگوی گسترش فیزیکی شهر یزد (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 46، شماره: 2
146 سنجش و ارزیابی زیست پذیری محلات شهری مطالعه موردی: منطقه 15 کلان شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه شهر پایدار دوره: 2، شماره: 3
147 سنجش و تحلیل شاخص های خلاقیت در نظام سکونتگاهی استان لرستان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 10، شماره: 34
148 سیاست‌های زمین‌شهری و تأثیر آن در توسعۀ فیزیکی شهر اصفهان (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 51، شماره: 1
149 شناسایی عوامل موثر بر پراکنده رویی شهری مطالعه موردی: شهر اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 18، شماره: 61
150 شناسایی عوامل موثر بر رقابت پذیری شهری از طریق گردشگری در شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) جغرافیا و پایداری محیط دوره: 11، شماره: 4
151 شناسایی و اولویت بندی محرک های بهره گیری از شهر فشرده (مطالعه ی موردی: شهر اهواز) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 12، شماره: 45
152 شهر هوشمند: تبیین ضرورت‌ها و الزامات شهر تهران برای هوشمندی (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 10، شماره: 2
153 شهرسازی معاصر، توسعه مسکن وشهرهای جدید (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 2، شماره: 4
154 قابلیت سنجی منطقه ۵ شهر تبریز در پیاده سازی اصول رشد هوشمند شهری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای اقتصادی دوره: 1، شماره: 2
155 کاربرد استراتژی توسعه شهری(CDS) در ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی نمونه: شهر مهاباد (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 55، شماره: 1
156 کاهش آلودگی های زیست محیطی منطقه 14 تهران با رویکرد برنامه ریزی شهری بیوفیلیک (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 5، شماره: 1
157 محلات همزیست1، معرفی الگویی از اجتماع محلی پایدار (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی پایدار دوره: 4، شماره: 1
158 مدل سازی آسیب پذیری ساختمانی شهرها در برابر زلزله با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی نمونه موردی: شهر زنجان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 8، شماره: 19
159 مدل سازی و ارزیابی آسیب پذیری اجتماعی در سطح شهرهای استان اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 7، شماره: 23
160 مدل عوامل موثر بر وفاداری به گردشگری میراث فرهنگی در مقصد رامسر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 17، شماره: 57
161 مدیریت شهری الکترونیک؛ گامی نوین در تحقق پایداری شهری بررسی وضعیت شهرداری الکترونیکی در کلان شهرها (مطالعه موردی شهر قم) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 1، شماره: 3
162 مدیریت یکپارچه نواحی ساحلی با رویکرد حکمروایی خوب (نمونه موردی جزیره کیش) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 23، شماره: 68
163 مروری بر سیاستهای تامین مسکن برای گروه های کم درآمد شهری ( با تاکید بر سیاست اقدام ملی تولید و عرضه مسکن ) (دریافت مقاله) دوفصلنامه معمار شهر دوره: 1، شماره: 1
164 مشارکت در بهسازی و نوسازی محله درب شازده (بافت قدیم شیراز) با تاکید بر رویکرد گردشگری (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 6، شماره: 4
165 مقایسه شهرستان های استان فارس بر اساس شاخص های توسعه ۷۵ - ۱۳۵۵ (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 6، شماره: 11
166 مقایسه ی تطبیقی گزاره های الگوی فعلی و الگوی مطلوب توسعه ی منطقه ای (مطالعه ی موردی: استان گیلان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای اقتصادی دوره: 3، شماره: 7
167 مکان یابی دفن مواد زائد جامد شهری با استفاده از مدل (AHP) (نمونه موردی شهرستان جلفا) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 1، شماره: 3
168 نقش آب در ریخت شناسی شهر تاریخی قزوین (دوره قاجار) (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 18، شماره: 97
169 نقش سرمایه فکری در افزایش کارآیی منابع انسانی کاربری های آموزشی در عرصه مدیریت شهری (مطالعه موردی استان گیلان) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 4، شماره: 4
170 نقش مشارکتهای مردمی در سامان دهی بافت فرسوده شهر جهرم (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 53، شماره: 1
171 نقش مکان های سوم در بعد اجتماعی مناطق شهری نمونه موردی: کافه های روباز منطقه ۲ تهران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای دوره: 4، شماره: 8
172 نگرشی جدید بر زیست پذیری شهری تهران: آسایش حرارتی شرط اولیه برای ارتقاء کیفیت. نمونه موردی منطقه ۲۲ (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 6، شماره: 2
173 نوسازی بافت فرسوده با استفاده از رویکرد مشارکتی و سرمایه اجتماعی نمونه موردی: ناحیه 2 منطقه 9 شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 1، شماره: 1
174 واکاوی زیست پذیری در فضاهای شهری با رویکرد کالبدی (مطالعه موردی: شهر زنجان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 8، شماره: 4
175 واکاوی سطح پایداری در تئوری توسعه و برنامه ریزی محلات (موردمطالعه: محلات منطقه سه شهر گرگان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 25، شماره: 76
176 واکاوی معانی و مفاهیم شاخصهای شهر حساس به آب (دریافت مقاله) دوفصلنامه معمار شهر دوره: 1، شماره: 3
177 واکاوی نقش و جایگاه آسیب شناسی و ارائه الگوی توسعه منطقه ای در مطالعات داخلی و خارجی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای اقتصادی دوره: 2، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Analysis and pathology of construction violations in Ilam city (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در مدیریت و علوم انسانی
2 آمایش شهری با رویکرد مشارکت شهروندان در پایش محیط زیست شهری (مورد پژوهش شهر مراغه) (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
3 آینده پژوهی پیامدهای کلان روند خشکسالی در ناپایداری اجتماعی شهری با استفاده از تکنیک چرخ آینده (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس و دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
4 اثرات برنامه ریزی کاربری اراضی شهری بر تحولات برنامه ریزی ورودی شهرها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و توسعه اقتصاد شهری
5 اثرات زیست محیطی ساکنین کرج بر اقلیم استان البرز با بررسی جای پای کربن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری و شهرسازی
6 ارتقاء آسایش بصری شهروندان با تاکید بر الگوهای بومی خط آسمان در منظرشهری با استفاده از روش AHP نمونه موردی: خیابان امام خمینی مشهد (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، شهرسازی و توسعه پایدار با محوریت از معماری بومی تا شهر پایدار
7 ارزیابی آسیب پذیری کالبدی جهت مدیریت بحران ناشی اززلزله مطالعه موردی منطقه 2شهرداری تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
8 ارزیابی آسیب پذیری کالبدی شهر باتوجه به ملاحظات پدافند غیر عامل (مطالعه موردی ناحیه 2 منطقه 11 شهر تهران) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی عمران و معماری با تاکید بر فن آوری های بومی ایران
9 ارزیابی اثرات ترافیکی احداث ساختمان های بلند مرتبه بر ظرفیت قابل تحمل شبکه دسترسی پیرامون آنها (مطالعه موردی برج تجارت قزین) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملّی معماری و شهرسازی «پایداری و تاب آوری از آرمان تا واقعیت»
10 ارزیابی ارتباط بین توسعه افقی شهر (پراکندگی شهری) و شهر سالم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی شهر سالم
11 ارزیابی پایداری شهرستان لاهیجان در بخش مصرف مواد غذایی با استفاده از روش جای پای اکولوژیک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری
12 ارزیابی تاب آوری کالبدی سکونتگاه های شهری در برابر سوانح طبیعی (مطالعه موردی: محله دستغیب) (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
13 ارزیابی تاثیر کیفیت محیط سکونتی بر تحقق پذیری اطراف جمعیتی شهر جدید مطالعه موردی: شیرین شهر (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
14 ارزیابی توانهای محیطی در برنامه ریزی سکونتگاه های شهری پایدار (نمونه موردی: شهرستان دماوند) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
15 ارزیابی عوامل موثر بر کیفیت سکونت محیط مسکونی (نمونه موردی: منطقه چهار شهرداری اهواز) (دریافت مقاله) نخستین اجلاس جهانی شوراها و شهرداران 2016
16 ارزیابی مفهومتعادل بخشی در طرح منظر محله خوب بخت (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری
17 ارزیابی منطقه آزاد تجاری و صنعتی ارس در توسعه فیزیکی و تغییر کاربری ها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
18 ارزیابی میزان تحقق پذیری طرح های جامع شهری (مطالعه موردی: طرح جامع شهر آمل) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری
19 ارزیابی میزان تحقق پذیری طرح های ناحیه ای استان تهران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملّی معماری و شهرسازی «پایداری و تاب آوری از آرمان تا واقعیت»
20 ارزیابی و مکان گزینی سکونت گاه ها در شهرستان مراغه با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
21 ارزیابی وسنجش شاخص های ذهنی کیفیت زندگی شهری (مطالعه موردی: شهر قیدار) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
22 استراتژی توسعه شهری CDS راهبردی نوین درفرایند توسعه پایدارشهری مورد شهرمهاباد (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
23 استفاده ازانرژی های نوین لازمه توسعه پایدار درسکونتگاه های شهری نمونه موردی: شهرستان دماوند (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
24 الگوی پایدار نوار ساحلی دریای خزر با تاکید بر ایجاد فضاهای عمومی گردشگری ارزان قیمت (نمونه موردی: استان مازندران) (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه صنعت گردشگری با تاکید بر پارک های ملی و تالاب ها با محوریت استان گلستان
25 الگوی چشم اندازسازی در برنامه های توسعه شهری و اولویت بندی راهبردها با استفاده از مدل های ANP و SWOT (نمونه موردی: شهر بندرعباس) (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی معماری، شهرسازی و گردشگری (پژوهشهای کاربردی و راهکارهای نوین)
26 امکان سنجی ایجاد و برنامه ریزی کمپ های تفریحی توریستی در منطقه کوهسار (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
27 اهمیت اقتصادی و ژئو پولیتیک خلیج فارس (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی فرهنگی گردشگری خلیج همیشه فارس
28 ایمن سازی فضاهای بی دفاع شهری با استفاده از رویکردCPTED موردمطالعه: محله شهید هرندی تهران (دریافت مقاله) نهمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
29 Environmental Assessment of the Jajrood River and Surrounding Touristic Villages in Strategic Factors Analysis Approach (SWOT) (دریافت مقاله) همایش ملی جریان و آلودگی آب
30 Potential Assessment of Installing Photovoltaic (PV)Systems Stationed on the Rooftops of Residential Buildings (Case Study: Ekbatan Residential Complex) (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش بین المللی انرژی
31 بازآفرینی بافت های ناکارآمد شهری با رویکرد شهرسالم (نمونه موردی: شهر مراغه) (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
32 بازار در شهرهای اسلامی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری ایرانی، اسلامی (سیمای دیروز چشم انداز فردا)
33 بررسی اثرات اقتصادی مهاجرپذیری بر سکونتگاه های شهری شهرستان کرج (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملّی معماری و شهرسازی «پایداری و تاب آوری از آرمان تا واقعیت»
34 بررسی الگوی ویژه ی شهرهای ایرانی اسلامی و آپارتمان نشینی در شهرهای کوچک نمونه موردی شهر صحنه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار
35 بررسی تاثیر مولفه های کیفیت فیزیکی پیاده رو ها بر پیاده مداری نمونه مورد مطالعه : بافت قدیم شهر مرودشت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست
36 بررسی تاثیرات مدرنیست و پست مدرنیست در جغرافیا ، شهر سازی و برنامه ریزی شهری (دریافت مقاله) همایش ملی فضای جغرافیایی ،رویکرد آمایشی ، مدیریت محیط
37 بررسی تجارب کشورهای جهان در زمینه تاسیس ژئوپارک ها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین
38 بررسی تجارب مدیریت بحران و برنامه ریزی های آن در کشورهای مختلف با تاکید بر ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت،مهندسی صنایع و حسابداری
39 بررسی تحولات جمعیت و فعالیت در گستره حریم کلانشهر های ایران و الزامات مدیریتی آن مطالعه موردی کلانشهر تهران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شهری در افق 1404
40 بررسی تطبیقی میان مکاتب والگوهای شهرسازی ازدوره اسلامی تاکنون در ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر مولفه های شهر اسلامی
41 بررسی جنبه های ادراکی و عملکردی ورودی های شهر ملایر با بهره گیری از تکنیک واکاوی راهبردی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و توسعه اقتصاد شهری
42 بررسی درجه توسعه یافتگی شهرستانهای استان خراسان شمالی با تاکید بر جایگاه شهرستان جاجرم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
43 بررسی راهکارهای مؤثر بر توسعه گردشگری ایزدشهر با تاکید بر توسعه پایدارشهری با استفاده از مدل SWOT و QSPM (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
44 بررسی روند تحولات جمعیتی در استان کهگیلویه و بویراحمد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم جغرافیا
45 بررسی رویکرد برنامه ریزی شهرهای کوچک (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
46 بررسی زیر ساخت های توسعه توریسم استان کهگیلویه و بویراحمد (دریافت مقاله) همایش منطقه ای توریسم و توسعه
47 بررسی علل حذف نوار سبز حاشیه بزرگراه های درون شهری (نمونه موردی: طرح تفصیلی دوم شهر کرج) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت شهری، و شهرسازی و معماری با رویکرد اقتصاد و عمران شهری
48 بررسی عوامل تاثیر گذار بر امنیت پیادگان در محیط های پیاده مدارنمونه موردی : بافت قدیم مرودشت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست
49 بررسی مقایسه ای صنعت گردشگری ایران و تجارب جهانی موفق در حوزه گردشگری الکترونیک (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه صنعت گردشگری با تاکید بر پارک های ملی و تالاب ها با محوریت استان گلستان
50 بررسی مولفه های اساسی توسعه پایدار (نمونه موردی: شهرستان قوچان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی شهر سالم
51 بررسی میزان رضایتمندی شهروندان از کیفیت خدمات سازمان مدیریت نظارت بر تاکسیرانی و ع وامل تأثیر گذار بر آن (مطالعه موردی: شهر زنجان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
52 بررسی میزان رضایتمندی مردم از سیستم جمع آوری پسماند در شهر یزد (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی معماری،عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم
53 بررسی نقش راهبرد توسعه شهر (cds) در توسعه پایدار شهری با استفاده از الگوی تحلیل sowt (مطالعه موردی: شهر بابلسر) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
54 بررسی نقش زیباسازی منظرشهری درتوسعه گردشگری شهری (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
55 بررسی نقش شهر الکترونیک در کاهش تقاضای سفرهای درون شهری و تاثیرات ناشی از آن (مورد: شهر میانه) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت شهری ایران
56 بررسی نقش منظر شبانه در حفظ و ارتقاء هویت شهر نمونه مطالعاتی بلوارمعلم بجنورد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری ایرانی، اسلامی (سیمای دیروز چشم انداز فردا)
57 بررسی و ارائه راهکارهای هدفمند در راستای توسعه گردشگری روستایی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین
58 بررسی و امکان سنحی تاسیس ژئوپارک-توریسم در استان گلستان با تاکید بر تسوعه منطقه ای مبتنی بر گردشگری پایدار (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه صنعت گردشگری با تاکید بر پارک های ملی و تالاب ها با محوریت استان گلستان
59 برنامه ریزی استراتژیک (راهبردی) شهرداری شاهدیه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
60 برنامه ریزی استراتژیک توسعه توریسم با رویکرد ایجاد زیرساخت های الکترونیک مطالعه موردی : استان مازندران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین
61 برنامه ریزی پهنه بندی کاربری اراضی در محدوده ی ورودی شهر و حوزه های پیرامونی با تاکید بر سازگاری کاربریها,نمونه موردی شهر ملایر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و توسعه اقتصاد شهری
62 برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری درناحیه دماوند (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
63 برنامه ریزی کاهش آسیبپذیری بافتهای دارای هویت تاریخی در مقابل زلزله (نمونه موردی: محله امامزاده یحیی از منطقه 12 شهر تهران) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران
64 برنامه ریزی کاهش اثرات بلایای طبیعی شهر رشت با رویکردی به چهارچوب سند کنفرانس جهانی هیوگو 2015-2005 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی
65 بسترهای توسعه توریسم الکترونیک با رویکرد استراتژیک مطالعه موردی : استان مازندران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین
66 بهسازی کالبدی-محیطی،بافت فرسوده شهرهابارویکرد توسعه پایدارشهری مطالعه موردی بافت فرسوده منطقه انگشته دورود (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری و اولین کنفرانس هنر،معماری و مدیریت شهری
67 پیامدهای اجتماعی وفرهنگی ناشی ازتوسعه گردشگری نمونه موردی محور فومن ـ ماسوله (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری
68 تاثیر بزرگراه های درون شهری در انسجام بخشی کالبدی کلانشهر کرج (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت شهری، و شهرسازی و معماری با رویکرد اقتصاد و عمران شهری
69 تاثیر بلندمرتبه سازی بر ساختار کالبدی- فضایی شهر با استفاده از GIS (مطالعه موردی: شهر قزوین) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملّی معماری و شهرسازی «پایداری و تاب آوری از آرمان تا واقعیت»
70 تاثیر تعریض معابر شهری بر ترافیک درون شهری (نمونه موردی: منطقه ۶، شهر کرج) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
71 تاثیر کارآفرینی بر توسعه گردشگری (مطالعه موردی : مجموعه جهانی تخت سلیمان) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
72 تأثیرات منطقه آزاد تجاری و صنعتی در توسعه فیزیکی و تغییر کاربری های اراضی محدوده منطقه آزاد ارس (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
73 تبیین اصول طراحی شهری در شهر دوستدار کودک در مقیاس منطقه ای نمونه موردی: منطقه 22 تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
74 تبیین تاثیرات بازآفرینی بناهای فرهنگی بر ارتقا سطح کیفیت زندگی بازدیدکنندگان، نمونه موردی خانه هنرمندان شهر تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی شهرسازی و معماری دانش بنیان
75 تبیین جایگاه الگوی ایجاد کاربری های ارزش افزا در بافت فرسوده هسته کهن شهر تهران (با مقایسه با رویکردهای ارائه شده به منظور احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‏های فرسوده شهری) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان
76 تبیین شرایط و مقدمات تحقق شهر اسلامی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری ایرانی، اسلامی (سیمای دیروز چشم انداز فردا)
77 تبیین مفهوم شهر هوشمند و مشخصه های آن با تاکید بر ضرورت حرکت شهر تهران به سمت هوشمندی (دریافت مقاله) نخستین اجلاس جهانی شوراها و شهرداران 2016
78 تبیین و ارائه الگوی مدیریت شهری در مناطق مرزی (نمونه موردی شهر پیرانشهر) (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری
79 تبیین و اولویت بندی شاخص های مدل بازآفرینی شهری مسکن مبنا در بافت فرسوده شهری؛ نمونه موردی محله جفره ماهینی شهر بوشهر (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
80 تحلیل الگوی پدافند غیرعامل ومرروی برسوابق اجرائی آن درایران وجهان با تاکید برپدافندغیر عامل شهری (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
81 تحلیل شاخصهای کالبدی شهر اسلامی (مطالعه موردی: شهر یزد) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری ایرانی، اسلامی (سیمای دیروز چشم انداز فردا)
82 تحلیل عوامل موثر برتوسعه صنعت گردشگری درشهرشیراز با استفاده از مدل راهبردی swot (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار
83 تحلیل مکانی جهت تعیین کریدور فرهنگی با رویکرد رشد هوشمند شهری منطقه ۱۰ شهر تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
84 تحلیل نابرابری های فضایی میان نواحی منطقه تهران و ارائه راهکارهای توسعه متعادل فضایی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری
85 تحلیل و آسیب شناسی مدیریت بحران سیلاب شهر ایلام (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در مدیریت و علوم انسانی
86 تحلیلی بر تأثیر شاخص های افزایش آگاهی و اطلاع مردم در ارتقای مشارکت مردم در اجرای طرح های توانمندسازی (نمونه موردی محلات وکیل آباد و اسلام-آباد2 شهر ارومیه) (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران
87 تحلیلی بر تأثیر شاخص های امنیت تصرف در کیفیت زندگی شهری در سکونتگاه های غیررسمی(نمونه موردی محلات وکیل آباد و اسلام آباد2 شهر ارومیه) (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران
88 تحلیلی بر شاخص های شهر دوستدار معلولین و توانخواهان (دریافت مقاله) اولین همایش رقابت پذیری و آینده تحولات شهری
89 تحلیلی بر میزان دسترسی پیادگان به شبکه حمل و نقل عمومی در بافت قدیم مرودشت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
90 تحلیلی بر نسجش عوامل مؤثر در مشارکت شهروندان به منظور بهبود خدمات و محیط زیست شهری (مطالعه موردی: منطقه 11 کلانشهر تهران) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
91 تحلیلی بر وضعیت حکمروایی شایسته در کلانشهر تهران با رویکرد آینده پژوهی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس و دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
92 چالشهای مدیریت شهری درافغانستان مورد مطالعه شهرکابل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
93 روش و مدل جای پای اکولوژیک در سنجش پایداری توسعه کلانشهر کرج (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری و شهرسازی
94 روش های ارزیابی کارآمد در بررسی طرح های شهری (مطالعه موردی: طرح تفصیلی) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
95 رویکردهای موثر در پیدایش شهرهای ایرانی – اسلامی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری ایرانی، اسلامی (سیمای دیروز چشم انداز فردا)
96 زنان، فضاهای عمومی و امنیت شهری (نمونه مورد مطالعه؛ ناحیه 3 شهر کابل (افغانستان) (دریافت مقاله) همایش بین المللی زنان و زندگی شهری
97 سنجش آگاهی شهروندی ازحقوق شهروندی خودباسازمان زیباسازی شهرداری تبریز مطالعه موردی منطقه 4شهرداری تبریز (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری
98 سنجش آگاهی شهروندی ازحقوق شهروندی خودباسازمان زیباسازی شهرداری تبریز مطالعه موردی منطقه 4شهرداری تبریز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
99 سنجش تاب آوری کالبد شهری در مقابل بحران زلزله (نمونه موردی: شهر جدید هشتگرد) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
100 سنجش درجه توسعه یافتگی شهرستانهای استان تهران (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
101 سنجش رضایتمندی از سامانه اتوبوسهای تندرو شهریBRT در تهران (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
102 سنجش کیفیت زندگی در محلات حاشیه نشین (مطالعه ی موردی: محله گوشه گاپله شهر بروجرد) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
103 سنجش میزان رضایت عابران پیاده از ایمنی در برابر خودرو ها در محیط های شهری نمونه موردی : بافت قدیم شهر مرودشت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری
104 سوی سناریوی بدترین حالت ممکن: درسهایی که باید از زلزله و سونامی 11 مارچ ژاپن فراگرفت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران
105 شناسایی عوامل و ارائه راهبردهای توسعه ی پایدار اقتصادی در استان گیلان (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
106 شناسایی و تحلیل جرایم و علل وقوع آن در کانون های جرم خیز ناشی از مهاجرت در شهر کرج (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملّی معماری و شهرسازی «پایداری و تاب آوری از آرمان تا واقعیت»
107 شناسایی و رتبه بندی شاخص های مدیریت شهری در شهر پیرانشهر (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی تحقیقات بین رشته ای در عمران، معماری و مدیریت شهری قرن ۲۱
108 شهر سالم راهی برای توسعه پایدارشهرها (دریافت مقاله) دومین کنگره تخصصی مدیریت شهری ایران
109 طراحی بناهای شهری معاصر بر اساس انگاره های اصلی معماری اسلامی ایرانی مطالعه موردی: مقایسه تحلیلی ساختمان کانون وکلای دادگستری تهران و ساختمان قوامین (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
110 عوامل موثر بر بافت و هویت شهرهای اسلامی با رویکرد ویژه به تاثیر عوامل انسانی و فرهنگی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری ایرانی، اسلامی (سیمای دیروز چشم انداز فردا)
111 گردشگری فرهنگی رهیافتی برای زنده نگه داشتن فرهنگهایبومی درفرایند جهانی شدن نمونه موردی: جزیره قشم (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار
112 ماهیت فرهنگی شهر ایرانی اسلامی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا
113 محیط زیست و توسعه پایدار شهری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
114 مدل چندهسته‌ای وچندمرکزی شهر و کلانشهری از نظریه تا عمل (مورد شهرکرج) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
115 مطالعه تاب آوری کالبد شهر جدیر هشتگرد در برابر زلزله (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
116 مقایسه تطبیقی تجارب بهسازی و نوسازی کشورها و ارایه راهکارهای نوین جهت مدیریت بافت فرسوده ایران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم و مهندسی، برق و کامپیوتر و IT
117 مقایسه تطبیقی میان برنامه ریزی شهری اسلامی و مدرنیسم (دریافت مقاله) همایش ملی بکارگیری اصول و فنون معماری و شهرسازی ایرانی - اسلامی در دوره معاصر
118 مکاتب و الگوهای برنامه ریزی شهری درکاربست شهرهای اسلامی در ایران (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
119 مکان یابی و ایجاد مراکز بازی درمانی کودکان در شهر رشت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
120 موسیقی و گردشگری نمونه موردی: موسیقی سنتی جزیره قشم (دریافت مقاله) همایش ملی قشم و چشم انداز آینده
121 میزان تعادل نظام شهری استان یزد طی سالهای 35تا85 (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
122 نقش الگوی معابر شهری در طرح های تفصیلی (نمونه موردی: طرح تفصیلی اول و دوم شهر کرج) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
123 نقش برنامه ریزی هماهنگ کالبدی و کارکردی فضاهای مشترک موضوعی شهر در شکل گیری و تقویت حیات مدنی مطالعه موردی: سینما عصر جدید (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
124 نقش شبکه شهری در توسعه استان گیلان (دریافت مقاله) همایش شناخت راهکارهای توسعه استان گیلان
125 نقش شهرهای میانه اندام در توسعه اقتصاد منطقه ای نمونه موردی شهر اهر (دریافت مقاله) اولین همایش علوم جغرافیایی ایران 1393
126 نقش فعالیت های کارآفرینانه در صنعت گردشگری همدان (دریافت مقاله) همایش گردشگری و توسعه پایدار
127 نقش مدیریت شهری در آگاهی از حقوق شهروندی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی شهرسازی، معماری، عمران، محیط زیست
128 واکاوی اثرات طرحها و برنامه های موثر شهری (نمونه موردی: شهر کرج) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت شهری، و شهرسازی و معماری با رویکرد اقتصاد و عمران شهری
129 واکاوی سیر تاریخی رابطه ی انسان با محیط و طبیعت با تاکید بر دوره رنسانس (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
130 یکپارچگی شهرهای جدید در مناطق کلانشهریاز طریق اتصال به شبکه ریلی پرسرعت(نمونه مورد: منطقه کلانشهری تهران) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی روز آینده، شهر آینده