دکتر حسین کریمی فرد

دکتر حسین کریمی فرد Associate Professor of Political Science, Islamic Azad University

دکتر حسین کریمی فرد

Dr. Hossein Karimi Fard

Associate Professor of Political Science, Islamic Azad University

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Explaining Iran's Foreign Policy: Ideas, Expectations, and Structures (۲۰۱۳-۲۰۲۱) (دریافت مقاله) مجله نگاه ایرانی روابط خارجی دوره: 12، شماره: 33
2 Iran’s Foreign Policy Approaches toward International Organizations (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی سیاسی جهان دوره: 2، شماره: 1
3 The Role of Identity-Semantic components of Executive Elites in Iran's Foreign Policy (۱۳۶۸-۱۳۷۶) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای معاصر انقلاب اسلامی دوره: 3، شماره: 8
4 بررسی ساختار اقتصادی استان خوزستان با تاکید بر نقش درآمدهای نفتی (دریافت مقاله) مجله پژوهشهای سیاسی و بین المللی دوره: 12، شماره: 47
5 بررسی و نقد سیاست خارجی اوباما (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره: 7، شماره: 25
6 پژوهشی تطبیقی در باب توسعه سیاسی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر دوره: 12، شماره: 1
7 تاثیر انقلاب اسلامی ایران بر شیعیان بحرین با تاکید بر نظریه پخش (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام دوره: 5، شماره: 2
8 تاثیر بحران اوکراین بر روسیه، با تمرکز بر اهمیت ژئوپلیتیک اوکراین بر روسیه پس از فروپاشی شوروی تا سال۲۰۱۸ (دریافت مقاله) مجله پژوهشهای سیاسی و بین المللی دوره: 11، شماره: 42
9 تحلیل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس مولفه های هویت ملی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره: 1، شماره: 2
10 تعامل و تقابل ایران و ترکیه در بحران سوریه (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست دوره: 4، شماره: 13
11 توسعه سیاسی و موانع گذار به دموکراسی در چین (۱۹۷۸-۲۰۲۱) (دریافت مقاله) فصلنامه دولت پژوهی دوره: 7، شماره: 28
12 جایگاه سازمان های بین المللی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه سازمان های بین المللی دوره: 1، شماره: 4
13 ژئوپلیتیک انرژی و سیاست خارجی ایران (1396-1357) (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 15، شماره: 2
14 ژئوپلیتیک انرژی و سیاست خارجی ایران در دهه ۷۰ (دریافت مقاله) فصلنامه سپهر سیاست دوره: 8، شماره: 27
15 کارکرد موسسات مطالعاتی در سیاست خارجی امریکا در قبال ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاسی جهان اسلام دوره: 6، شماره: 1
16 نگاهی به مفهوم توسعه در غرب و الگوی پیشرفت ایرانی- اسلامی از دیدگاه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 12، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی علوم سیاسی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نقش مدیریت انقلاب اسلامی در هندسه قدرت نظام جهانی (مدیریت، سیاست، اقتصاد، فرهنگ، امنیت، حسابداری)
2 بررسی نقش زنان مسلمان در حرکت انقلابی مردم بحرین باالهام از انقلاب اسلامی ایران و با تأکیدبر نظریه پخش (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روانشناسی و خانواده
3 بررسی نقش سیاست خارجی ایالات متحده امریکا در گسترش اسلام هراسی پس از حوادث 11 سپتامبر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حقوق و علوم سیاسی
4 بسترها و چالش های روابط سیاسی و اقتصادی ایران و عراق (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و علوم اجتماعی
5 تعامل و تقابل ایران و اسرائیل در عصر پهلوی و جمهوری اسلامی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
6 خاورمیانه و اینترنت (دریافت مقاله) کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
7 سبک زندگی اسلامی با تاکید بر حماسه امام حسین (ع) (دریافت مقاله) کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
8 قومیت و امنیت پایدار (مطالعه موردی استان خوزستان) (دریافت مقاله) کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
9 نگاهی نظری به مفهوم توسعه با تاکید بر توسعه سیاسی در ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و با تاکید بر پژوهش های نوین