حسین دلداری

 حسین دلداری گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

حسین دلداری

Hossein Deldari

گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 محاسبات فراگیر (محاسبات همه جاحاضر)، ابزاری کاربردی جهت بهبود کیفیت فرآیند مد یریت بحران (دریافت مقاله) فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران دوره: 6، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 AES Encryption Algorithm Parallelization in Order to Use Big Data Cloud (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی وب پژوهی
2 Alchemi+: محاسبات توزیع شده مبتنی برعاملهای سیار برروی گرید (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
3 ادغام ابر و اینترنت اشیا با رویکرد زمانبندی منابع (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اینترنت اشیاء کاربردها و زیرساخت ها
4 ارایه الگوریتم زمانبندی جریان های کاری در بستر ابر محاسباتی با رویکرد کاهش زمان اجرا و بهبود هزینه منابع (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات
5 ارایه ی یک روش فازی برای نگاشت فرایندهای دارای ارتباط در رایانش ابری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در مهندسی برق و کامپیوتر
6 استخراج زیرگرافهای تکرارشونده با توزیع متوازن بار درنگاشت-کاهش مبتنی بر واحد پردازش گرافیکی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی درمهندسی کامپیوتر و پردازش سیگنال
7 الگوریتم بهینه سازی رقابت استعماری موازی مبتنی بر الگوی ارباب- بنده با استفاده ازتکنیک ریز دانه بر روی واحدهای پردازش گرافیکی (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات
8 الگوریتم بهینه سازی فاخته ی موازی مبتنی بر الگوی ارباب- بندها با استفاده از تکنیک ریزدانه بر روی واحدهای پردازش گرافیکی (دریافت مقاله) همایش ملی کاربرد سیستم های هوشمند (محاسبات نرم) در علوم و صنایع
9 الگوریتم بهینه سازی فاختهی موازی مبتنی بر الگوی ارباب بنده بر روی واحدهای پردازش گرافیکی (دریافت مقاله) همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر
10 الگوریتم رقابت استعماری موازی مبتنی بر الگوی ارباب – بنده بر روی واحدهای پردازش گرافیکی (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات
11 الگوریتم زمانبندی کارهای وابسته به هم با رویکرد توزین بار در گرید محاسباتی  (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس کامپیوتر سالانه انجمن کامپیوتر ایران
12 الگوریتمی جهت یافتن تناظر بین خوشه ها در خوشه بندی های متفاوت به منظور استفاده در خوشه بندی توافقی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس داده کاوی ایران
13 ایجاد تصویر MRI با استفاده از ارزشیابی موازی درخت SSP بر روی مدل محاسباتی BSP (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
14 Block Parallel Programming using Stream Programming approach (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
15 Distributed Resource Scheduling in Grid Computing Using Fuzzy Approach (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
16 EHAC : یک الگوریتم موثر خوشه بندی مبتنی بر HACبرای شبکه های حسگر بی سیم (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس کامپیوتر سالانه انجمن کامپیوتر ایران
17 GASP: برنامه نویسی اسکلتی موازی مبتنی بر عاملهای سیار برروی گرید (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
18 Job Failure Prediction in Grid Environment Based on Workload Characteristics (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
19 K-means Clustering Algorithms on MapReduce: A Review (دریافت مقاله) سومین کنفرانس الکترونیکی بین المللی فن آوری اطلاعات،حال و آینده
20 Multiprocessor Scheduling with Evolving Cellular Automata Based on Ant Colony Optimization (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
21 برنامه نویسی موازی اسکلتی برای اسکلت تقسیم و حل بر روی پردازنده گرافیکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کامپیوتر، فن آوری اطلاعات و ارتباطات
22 تجمیع بهینه منابع باهدف کاهش انرژی درمراکز داده ابری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و بازیابی اطلاعات
23 تسریع در تعیین نقاط تعادل نش بازی های چند بازیگره فرم استراتژیک با استفاده از پردازنده های گرافیکی چند هسته ای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی برق و علوم کامپیوتر
24 تطبیق دنباله های DNA با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوریهای نوین در علوم مهندسی
25 تعیین تأثیر پارامترهای مختلف بر روی مشخصه های انتقال جرم Spring packing در عملیات جذب فیزیکی ناهمسو (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
26 تعیین مشخصه گیر افتادگی مایع (Liquid Holdup) یک آکنه فنری (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
27 توسعه و بهبود الگوریتم جستجوی اول سطح با استفاده از جمع پیشوندی برروی پردازنده گرافیکی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی فن اوری،ارتباطات و دانش
28 توسعه و نمونه سازی بستر تحقیقات در حوزه مصرف توان محاسباتی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی کامپیوتر و فن آوری اطلاعات
29 خوشه بندی داده ها با استفاده از الگوریتم بهینه یابی جفت گیری زنبور های عسل سلولی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس داده کاوی ایران
30 روش جدیدی برای زمانبندی اقتصادی گردش کارها در گریدهای محاسباتی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
31 رویکردی نوین برای حل مساله فروشنده دوره گرد با استفاده از موازی سازی الگوریتم های کیاتیکی ژنیتک، رقابت استعماری و شبیه سازی تبرید (دریافت مقاله) همایش ملی کاربرد سیستم های هوشمند (محاسبات نرم) در علوم و صنایع
32 زمان بندی فازی کار موازی در محیط ناهمگن (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
33 زمانبندی چند پردازنده ای با استفاده از اتوماتای سلولی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
34 زمانبندی در سیستم های توزیع شده هیبریدکلود (دریافت مقاله) همایش منطقه ای برق و کامپیوتر
35 سلامت فراگیر به عنوان یکی از مهم ترین کاربرد های محاسبات فراگیر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی برق و کامپیوتر در شمال کشور
36 طراحی و پیاده سازی الگوریتم ژنتیک موازی فازی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
37 کاتالیزور دو تابعی مناسب جهت هیدروایزومریزاسیون نرمال پارافینهای سنگین - قسمت اول: جزء فلزی (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
38 کاهش هزینه ی اجرایی برای ماشین های مجازی کاربران در ابر (دریافت مقاله) همایش ملی کاربرد سیستم های هوشمند (محاسبات نرم) در علوم و صنایع
39 مدل بهینه برقراری شفافیت مکانی در سیستمهای توزیع شده (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
40 معرفی یک آکنه جدید و اندازه گیری افت فشار، نقطه بارگذاری و نقطه طغیان آن (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
41 مکان یابی سرورهای نسخه و سیاست های دستیابی در شبکه های درختی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کامپیوتر
42 مکانیابی فایل های جریان کاری با هدف بهبود کیفیت خدمت در سیستم محاسبات ابری (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی فن آوری، ارتباطات و دانشICTCK۲۰۱۵
43 مکانیابی فایل های جریانکاری در سیستم های توزیع شده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی
44 موازی سازی الگوریتم ساخت آرایه پسوندی به منظور تطبیق دقیق رشته های DNA برروی پردازنده گرافیکی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی فن آوری، ارتباطات و دانش
45 موازی سازی الگوریتم لبه یابی عمقی به وسیله عملیات مورفولوژیکی و هموارسازی مبتنی بر تصویر بر روی پردازنده های گرافیکی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی فن اوری،ارتباطات و دانش
46 یک متازمانبند مبتنی بر حراج آگاه از شبکه برای گرید (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس کامپیوتر سالانه انجمن کامپیوتر ایران