دکتر فرشاد تجاری

دکتر فرشاد تجاری استاد گروه مدیریت ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

دکتر فرشاد تجاری

Dr. Farshad Tojari

استاد گروه مدیریت ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Comparative Study on Motivational Factors for Physical Activity between Male and Female Students of Islamic Azad University based on Selfdetermination Theory (دریافت مقاله) نشریه پژوهش در مدیریت ورزش و روانشناسی دوره: 1، شماره: 5
2 Analysis of the Effect of Recreational Sports Development on Health and Participation of Students in Sports Activities (دریافت مقاله) فصلنامه زیست پزشکی جرجانی دوره: 9، شماره: 1
3 آزمون مدل رفتار مصرف ورزش با تاکید بر کیفیت رابطه (مورد مطالعه: هواداران لیگ برتر فوتبال ایران در فصل ۱۳۹۹) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 22، شماره: 59
4 آزمون مدل مفهومی بازاریابی کارآفرینانه در مدیران باشگاه های ورزشی تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و توسعه ورزش دوره: 7، شماره: 3
5 آزمون مدل مفهومی بخش بندی تماشاگران ورزشی با رویکرد مدل پیوستار روان شناختی و مقیاس ارزیابی و سیاهه فراغت جدی (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 9، شماره: 46
6 آزمون مدل مفهومی وفاداری گردشگران در رویدادهای ورزشی استان آذربایجان شرقی: مورد کاربردی برای تدوین استراتژی های بازاریابی ورزشی (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 4، شماره: 13
7 آزمون مدل نظری عوامل موثر بر حضور تماشاگران فوتبال در ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 4، شماره: 13
8 ارتباط بازاریابی درونی با مشتری گرایی در اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری دوره: 3، شماره: 24
9 ارتباط علی بین حس بینایی با رضایتمندی و وفاداری مصرف کنندگان ورزشی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 15، شماره: 34
10 ارتباط علی نگرش دینی با اثربخشی سازمانی با نقش میانجی عدالت سازمانی، اعتماد سازمانی و رضایت شغلی در مدیران ورزش نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران DOR:۲۰.۱۰۰۱.۱.۲۰۰۸۶۱۲۱.۱۳۹۹.۱۹.۹۰.۳.۴ (دریافت مقاله) مجله مدیریت و پژوهش های دفاعی دوره: 19، شماره: 90
11 ارتباط گرایش به ورزش، شخصیت و محبوبیت ورزشکار با برند ورزشی در باشگاه های ورزشی ایران: آزمون مدل (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 11، شماره: 40
12 ارتباط ویژگی های دموگرافیک با سبک رهبری مربیان رشته های منتخب ورزشی استان البرز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم ورزش دوره: 8، شماره: 21
13 ارتباط ویژگی های روانشناختی و شخصیتی با عوامل رفتاری مصرف کنندگان (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 9، شماره: 6
14 ارزیابی متغیرهای موثر و ارایه مدل ارزش ویژه برند سبز از دیدگاه گردشگران ورزشی در جزیره کیش (دریافت مقاله) فصلنامه پایداری توسعه و محیط زیست دوره: 4، شماره: 4
15 الگوی توانمندی دولت الکترونیک بر ارتقاء اعتماد سازمان و نقش تعدیل گر مسئولیت ‎پذیری اجتماعی سازمان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دانش در ورزش دوره: 2، شماره: 1
16 الگوی همبستگی دولت الکترونیک و چابکی سازمانی با نقش میانجی مسئولیت ‎پذیری اجتماعی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 10، شماره: 1
17 انگیزه مشارکت سالمندان ایرانی در فعالیتهای بدنی بین گروههای شغلی ،تحصیلی و سنی مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه ابن سینا دوره: 21، شماره: 2
18 Identifying Factors affecting team brand experience and sponsor brand experience in the Iranian Football League (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مدیریت و بازاریابی ورزشی دوره: 5، شماره: 2
19 Investigating the Factors Affecting the Ethical Decision-making of Sports Consumers (دریافت مقاله) مجله بین المللی اخلاق و جامعه دوره: 1، شماره: 1
20 Presenting the Particular Value Model of the Green Brand from the Point of View of Sports Tourists on the Island of Kish (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گردشگری و هتلداری ایران دوره: 9، شماره: 2
21 Relationship Between Demographic Characteristic With External Efficiency In Females Graduates students Physical Education Degree Islamic Azad (دریافت مقاله) نشریه پژوهش در مدیریت ورزش و روانشناسی دوره: 2، شماره: 8
22 Relationship Between Demographic Characteristic with External Efficiency in Females Graduates Students Physical Education Degree Islamic Azad (دریافت مقاله) نشریه پژوهش در مدیریت ورزش و روانشناسی دوره: 5، شماره: 5
23 Relationship Between Demographic Characteristic with External Efficiency in Men Graduates Students Physical Education Degree (دریافت مقاله) نشریه پژوهش در مدیریت ورزش و روانشناسی دوره: 5، شماره: 5
24 Relationship Between Demographic Characteristic With External Efficiency In Men Graduates students Physical Education Degree (دریافت مقاله) نشریه پژوهش در مدیریت ورزش و روانشناسی دوره: 2، شماره: 8
25 Relationship between service quality & participants' brad loyalty in health places in Tehran (دریافت مقاله) نشریه پژوهش در مدیریت ورزش و روانشناسی دوره: 2، شماره: 5
26 Surveying on effects of physical fitness & psychological characteristics 9mental health & tenacity on fire fighters of Tehran (دریافت مقاله) نشریه پژوهش در مدیریت ورزش و روانشناسی دوره: 2، شماره: 4
27 The effect of Spectators’ attendance on Team Efficiency in Men s Premier Basketball League of Iran (دریافت مقاله) نشریه پژوهش در مدیریت ورزش و روانشناسی دوره: 3، شماره: 3
28 The effect of Spectators’ attendance on Team Efficiency in Men's Premier Basketball League of Iran (دریافت مقاله) نشریه پژوهش در مدیریت ورزش و روانشناسی دوره: 2، شماره: 7
29 The relationship between brand and brand loyalty of participant in Tehran health centers (دریافت مقاله) نشریه پژوهش در مدیریت ورزش و روانشناسی دوره: 2، شماره: 8
30 The relationship between brand and brand loyalty of participant in Tehran health centers (دریافت مقاله) نشریه پژوهش در مدیریت ورزش و روانشناسی دوره: 5، شماره: 5
31 بخش بندی سطوح مشارکت تماشاگران تیم های فوتبال بر اساس مدل پیوستار روانشناختی (PCM) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بازاریابی ورزشی دوره: 1، شماره: 4
32 بررسی آمادگی جسمانی و احساس نسبت به محیط کار: مطالعه موردی درکارکنان مرد شرکت پست (دریافت مقاله) دوفصلنامه ورزش و علوم زیست حرکتی دوره: 2، شماره: 3
33 بررسی ارتباط بین ابعاد شخصیت و تحلیلرفتگی شغلی کارکنان اداره کل تربیت بدنی استان کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و ورزش: رویکردهای نوین (سورن) دوره: 2، شماره: 4
34 بررسی ارتباط بین ابهام نقش، انسجام تیمی و رضایت ورزشکاران بسکتبالیست (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 5، شماره: 20
35 بررسی ارتباط بین حمایت های اجتماعی و خودتنظیمی با فعالیت بدنی اوقات فراغت کارگران ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 17، شماره: 40
36 بررسی رابطه و مقایسه میزان اثر رسانه های تبلیغاتی و ترویجی بر انتقال هویت برند و میزان تعهد ورزشی در فوتبال (دریافت مقاله) مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی دوره: 4، شماره: 15
37 بررسی رابطه یادگیری سازمانی با خودکارآمدی عمومی و اشتیاق کاری در ادارات ورزش و جوانان استان مرکزی (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 11، شماره: 59
38 بررسی روابط علی هوش هیجانی و هوش معنوی با اثربخشی مربیان ورزشی: نقش واسطه ای خودکارآمدی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 8، شماره: 29
39 بررسی عوامل تاثیرگذار بر موفقیت مدیریت ارتباط با هواداران در لیگ برتر فوتبال ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 6، شماره: 24
40 بررسی مولفه های روانشناختی موثر بر رفتار خریدناگهانی در ورزش (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات روان شناختی دوره: 13، شماره: 39
41 بررسی نقش احساس نوستالژی ورزشی بر تمایل هواداران تیم ملی فوتبال به حضور در ورزشگاه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 10، شماره: 37
42 بررسی نقش رشد شخصیت بر رضایت مندی داوطلبان رویدادهای ورزشی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 9، شماره: 33
43 بررسی نقش مدیریت در بهبود کیفیت ارتباط با هواداران در لیگ برتر فوتبال ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و توسعه ورزش دوره: 4، شماره: 2
44 بررسی ویژگی های روان شناختی دوچرخه سواران نخبه موفق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 1، شماره: 1
45 بررسی ویژگی های شخصیتی داوران کشتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تربیت بدنی و علوم ورزشی دوره: 2، شماره: 1
46 بررسی همبستگی حمایت و فعالیت بدنی والدین، ادراک کودکان از حمایت والدین، حس اجتماعی و محیط همسایگی با فعالیت بدنی کودکان (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 9، شماره: 2
47 تاثیر سندرم پیش از قاعدگی بر رفتار خرید مصرف کنندگان ورزشی (دریافت مقاله) مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور دوره: 9، شماره: 3
48 تاثیر احساس گناه در رفتار مصرف کنندگان محصولات ورزشی بر رفتار خرید آتی آنها؛ بررسی نقش میانجی نگرش (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 19، شماره: 50
49 تاثیر تغییرات فشار تمرین بر خلق و خوی زنان کاراته کای نخبه ی حاضر در اردوی تیم ملی (دریافت مقاله) فصلنامه زن و جامعه دوره: 1، شماره: 4
50 تاثیر تغییرات فشار تمرین بر خلق و خوی زنان کاراته کای نخبه ی حاضر در اردوی تیم ملی (دریافت مقاله) فصلنامه زن و جامعه دوره: 2، شماره: 6
51 تاثیر تماشای مدل های آموزش مفاهیم فعالیت بدنی بر مولفه های شناختی- حرکتی و شایستگی جسمانی کودکان (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 9، شماره: 4
52 تاثیر چرخه قاعدگی بر تصویر بدنی زنان باشگاههای ورزشی شهر تهران (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 63، شماره: 1
53 تاثیر حمایت ورزشی والدین و ادراک دانش آموزان از حمایت والدین بر احساس اجتماعی شدن دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزش علوم ورزشی دوره: 1، شماره: 2
54 تاثیر رهبری تحول گرا و فرهنگ سازمانی بر اثربخشی سازمانی در سازمان های ورزشی (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 5، شماره: 17
55 تاثیر عشق به ورزش بر رضایت مندی (مطالعه موردی: داوطلبان رویدادهای ورزشی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 10، شماره: 36
56 تاثیر فعالیت بدنی والدین بر فعالیت بدنی کودکان: نقش میانجی ادراک کودکان از حمایت والدین (دریافت مقاله) فصلنامه علوم ورزش دوره: 13، شماره: 43
57 تاثیر قابلیت فن آوری اطلاعات بر خلاقیت فردی با نقش میانجی سازمان یادگیرنده و عدالت سازمانی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 11
58 تبیین مولفه های تاثیرگذار بر ارتقا کیفیت میزبانی رقابت های بین المللی نظامیان(سیزم) بر مبنای رویکرد تاریخ شفاهی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و رفتار سازمانی در ورزش دوره: 12، شماره: 11
59 تحلیل روند تحولات مدیریتی و ساختاری در تربیت بدنی و ورزش دانش آموزی کشور (از ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۷) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 8، شماره: 19
60 تحلیل سلسله مراتبی (AHP) عوامل موثر بر گرایش ورزشی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم ورزش دوره: 4، شماره: 9
61 تحلیل وضعیت اقتصادی,اجتماعی و انگیزشی تماشاگران فوتبال: مطالعه موردی بازی استقلال وپیروزی در لیگ حرفه ای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم ورزش دوره: 2، شماره: 3
62 تعیین انگیزه ها و عوامل انگیزاننده جهت مشارکت سالمندان در فعالیت بدنی بین زنان و مردان ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 17، شماره: 40
63 توسعه و اعتباریابی مقیاس تعیین سبک خرید محصولات ورزشی در ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 11، شماره: 55
64 توصیف نیمرخ مهارت های روانی دوچرخه سواران نخبه ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم ورزش دوره: 1، شماره: 1
65 توصیف و تحلیل سیر تحولات مدیریت ورزش همگانی (۱۳۹۳ – ۱۳۵۷) با تاکید بر برنامه های اول تا پنجم توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 16، شماره: 36
66 جایگاه ورزش در قوانین برنامه های پنج ساله ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 19، شماره: 47
67 رابطه بین هدف گرایی و ادراک جو انگیزشی در دوندگان استقامت و سرعت (دریافت مقاله) دوفصلنامه روان شناسی ورزش دوره: 1، شماره: 1
68 رابطه علی ویژگی های دموگرافیک گروه های مرجع با فرآیند تصمیم خرید مصرف کنندگان ورزشی با روش SEM-PLS (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و توسعه ورزش دوره: 8، شماره: 1
69 رابطه میزان چاقی با فعالیت بدنی و وضعیت اقتصادی اجتماعی در دانش آموزان دختر منطقه شمال شهر تهران (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 15، شماره: 2
70 رابطه هوش هیجانی و کارآمدی مربیگری مربیان ورزش (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 4، شماره: 14
71 روند انتقال ورزشکاران از ورزش قهرمانی به بازنشستگی: مدل مفهومی چارنر و اسچلزبرگ (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 5، شماره: 19
72 سنجش سطوح مشارکت تماشاگرن لیگ برتر فوتبال ایران در قالب مدل پیوستار روانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 7، شماره: 25
73 شناسایی ابعاد احساس نوستالژیک در هواداران تیم ملی فوتبال ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 12، شماره: 44
74 شناسایی عوامل موثر در طراحی الگوی جامع دوره حرفه ای فوتبال در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 21، شماره: 57
75 شناسایی نگرش بانوان ورزشکار نسبت به حجاب در ورزش به کمک روش کیو (دریافت مقاله) دوفصلنامه اسلام و علوم اجتماعی دوره: 1، شماره: 1
76 مدل سازی عوامل موثر بر وفاداری زنان مشارکت کننده در ورزش های تفریحی (دریافت مقاله) فصلنامه زن و جامعه دوره: 12، شماره: 48
77 مدل مفهومی ارتباط علی نگرش دینی و اثربخشی سازمانی: نقش میانجی عدالت سازمانی، اعتماد سازمانی و رضایت شغلی در مدیران ورزش نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی نظامی دوره: 14، شماره: 1
78 مدل‎سازی ساختاری تفسیری مولفه های صحه گذاران ورزشکار (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دانش در ورزش دوره: 3، شماره: 2
79 مطالعه تحلیلی مدیریت ورزش کشور با تاکید برخصوصی سازی در ورزش (تا پایان دوره سوم توسعه: سال های ۱۳۵۷ -۱۳۸۳) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 19، شماره: 48
80 مطالعه تطبیقی بازاریابی ورزشی در بازی های المپیک تابستانی و زمستانی 2004-1996 (دریافت مقاله) مجله پژوهش در مدیریت ورزشی دوره: 1، شماره: 1
81 نقش اخلاق (ایده آل گرایی) در رفتار مصرف کنندگان ورزشی (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 12، شماره: 3
82 نقش میانجی محیط همسایگی در تاثیر حمایت و فعالیت بدنی والدین بر فعالیت بدنی کودکان (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی جامعه شناختی در ورزش دوره: 2، شماره: 2
83 ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی پرسش نامه فرا چشم انداز (3+1Cs) چارچوب ارتباط مربی- ورزشکار (CART-Q) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 8، شماره: 28
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه مدل مفهومی رفتار خرید مصرف کنندگان ورزشی کشور (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار
2 ارتباط بین گارانتی برند با پاسخ مصرف کنندگان برندهای دوچرخه ورزشی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی علوم ورزشی در حوزه سلامت، نشاط اجتماعی، کارآفرینی و قهرمانی
3 ایجاد شاخصهای توسعه فرهنگی در ورزش (دریافت مقاله) دومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی
4 The Relationship between Brand Identity Transfer and Sport Commitment with the Mediating Role of the Effect of Promotional Tools from the Perspective of Sport Consumers in the Iran Premier League (دریافت مقاله) همایش ملی تربیت بدنی، تغذیه و طب ورزشی
5 The Relationship between Brand Identity Transfer and Sport Commitment with the Mediating Role of the Effect of Promotional Tools from the Perspective of Sport Consumers in the Iran Premier League (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در تربیت بدنی، علوم ورزشی و قهرمانی
6 بررسی ارتباط بین ابهام نقش، انسجام تیمی، پذیرش نقش و رضایت از نقش ورزشکاران بسکتبالیست (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی
7 بررسی شکاف کیفیت خدمات (بعد عوامل فیزیکی) ارائه شده و مورد انتظار ادار ه کل ورزش و جوانان استان کهگیلویه ویویراحمد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پویایی مدیریت، توسعه ی اقتصادی و مدیریت مالی
8 بررسی ویژگیهای جمعیت شناختی برنگرش، انگیزه ورفتارمصرف کننده درپیش بینی مسابقات اسب دوانی (دریافت مقاله) همایش بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم ورزشی
9 بررسی ویژگیهای روانشناختی (شناختی شخصیتی) دوچرخهسواران نخبه موفق (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی
10 پیش بینی تحلیل رفتگی ورزشی بانوان فعال رزمی کار بر اساس مولفه های کمال گرایی و اضطراب رقابتی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
11 تاثیر عوامل انگیزشی در تقسم بندی سن و جنس رفتارمصرف کنندگان در پیش بینی مسابقات اسب دوانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
12 تحلیل کیفی بازاریابی کمینی در فوتبال ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
13 تدوین برنامه عملیاتی ورزش دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
14 توصیف و مقایسه انگیزش بیرونی ورزشکاران تیم های معلولین در المپیک 2008 پکن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
15 خلق ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری در بازار کفش ورزشی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
16 شناسایی کاربردهای بلاکچین در صنعت ورزش (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
17 عوامل انگیزشی در تصمیم گیری مصرف کننده برای شرکت در پیش بینی مسابقات اسب دوانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی
18 فراتحلیل مطالعات ابهام نقش و رضایتمندی ورزشکاران (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی
19 محاسبه کارایی ورتبه بندی فدراسیون های ورزشی بااستفاده ازتحلیل پوششی داده ها DEA (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی
20 مزایای اجتماعی ورزشهای فوق برنامه (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی
21 مطالعه تحلیلی مذیریت ورزش کشور با بررسی توسعه و ارتقاء ورزش قهرمانی زنان 1395-1357 (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی
22 نقش سبک مقابله در تعدیل اثر استرس بر سلامت عمومی بازیکنان حرفه ای هندبال ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی