دکتر احمد صفار مقدم

دکتر احمد صفار مقدم استاد زبانشناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

دکتر احمد صفار مقدم

Dr. ahmad safar moghadan

استاد زبانشناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آزوفا سینمایی: کاربرد فیلم سینمایی در آموزش زبان و فرهنگ ایران به غیرفارسی زبانان (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناخت دوره: 5، شماره: 10
2 آزوفا: رویکردی جدید در آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناخت دوره: 1، شماره: 2
3 آموزش شبکه های فعلی زبان فارسی: مقایسه عملکرد فارسی آموزان غیرایرانی در پاسخگویی به پرسش های استنتاجی و جایگزینی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 10، شماره: 26
4 بررسی آشنایی مدرسان زبان انگلیسی با فرهنگ خارجی تز منظر توانش بین فرهنگی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه دوره: 48، شماره: 2
5 بررسی ادراک گویشوران فارسی زبان از تنوع سبکی در زبان فارسی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 8، شماره: 7
6 تفاوت های گفتار و نوشتار در آموزش مهارت گفتاری زبان فارسی به غیرفارسی زبانان (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناخت دوره: 4، شماره: 8
7 رویکردهای عمده در آموزش خواندن و نقش آنها در آموزش نوین زبان فارسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناسی و گویش های خراسان دوره: 7، شماره: 13
8 گونه های گفتاری و نوشتاری در زبان های انگلیسی و فارسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناخت دوره: 3، شماره: 6
9 مقایسه عناصر ادب در زبان های کره ای و فارسی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 2، شماره: 5
10 مهارت های شنیداری فارسی آموزان غیرایرانی: مقایسه ی کلاس های مجازی و حضوری (دریافت مقاله) پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دوره: 4، شماره: 2
11 واکاوی خطاهای تلفظی تاجیکی زبانان براساس ساخت هجایی فارسی ایران و فارسی تاجیکی از منظر نظریه ی بهینگی (دریافت مقاله) پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دوره: 3، شماره: 1