محمد یوسف علیخانی

 محمد یوسف علیخانی استاد،	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان

محمد یوسف علیخانی

mohamad Yousef Alikhani

استاد، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تعیینMICسه کلاس مختلف پادزیستی در ایزولههای بالینی سودوموناس آئروژینوزا جداشده از بیماران بستری در بیمارستانهای آموزشی شهر همدان 1390_91 (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 7، شماره: 3
2 جداسازی و بررسی باکتری های تولید کننده اسید لاکتیک از شکمبه گوسفند مهربان (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 1، شماره: 4
3 جداسازی و شناسایی میکروارگانیسم های گوگرد خوار از لجن تصفیه خانه فاضلاب پالایشگاه نفت تهران (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 27، شماره: 104
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 سنتز نانو ذرات اکسید روی و مقایسه کارایی آن با اشعه UV در گندزدایی فتوکاتالیستی اشرشیا کلی از محیط های آبی : مطالعه سینیتیکی (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط