دکتر امیرمسعود سامانی مجد

دکتر امیرمسعود سامانی مجد دانشیار گروه عمران، دانشکده مهندسی، موسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو، اصفهان، ایران

دکتر امیرمسعود سامانی مجد

Dr. Amirmasoud Samanimajd

دانشیار گروه عمران، دانشکده مهندسی، موسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو، اصفهان، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تغییرات اقلیمی حوضه آبریز زاینده رودبر اساس سناریوهای IPCC و طبقه بندی کوپن-گایگر (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه پایدار شهری دوره: 2، شماره: 5
2 مطالعه شاخص های زیست محیطی توسعه پایدار شهری بر اساس استاندارد مدیریت پروژه PMBOK(مطالعه موردی: شهر اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه پایدار شهری دوره: 2، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آشکارسازی الگوی بومی مساجد با اهداف معماری پایدار در گذر زمان مطالعه موردی: مسجد جامع عتیق اصفهان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
2 ارزیابی میزان آسیب پذیری اصفهان در مواجه با تغییر اقلیم (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی
3 بررسی اثر محلول مولتی اکسیدان بر اوره موجود در آب های استخر (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
4 بررسی اثرات تغییر فراسنج های اقلیمی بر منابع آب در بالادست حوضه زاینده رود (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین‌المللی توسعه پایدار و عمران شهری
5 بررسی استفاده از فرایند تولید مولتی اکسیدان در گندزدایی آب آشامیدنی روستای گلگون اصفهان در سال90-91 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
6 بررسی تاثیر جایگاه مساجد در بهبود کیفیت شهرها نمونه موردی اصفهان و تبریز (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
7 بررسی ترکیبات حاصل از فرآیند الکترولیز نمک طعام برای استفاده درگندزدایی آب و فاضلاب: مطالعه موردی محلول حاصل از سیستم بکو (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
8 بررسی تطبیقی طبقه بندی اقلیمی در ایستگاه های حوضه آبخیز زاینده رود به روش کوپن-گایگر (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین‌المللی توسعه پایدار و عمران شهری
9 بررسی روند پارامترهای اقلیمی در حوضه زاینده رود (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
10 بررسی روند پارامترهای اقلیمی در حوضه زاینده رود (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین‌المللی توسعه پایدار و عمران شهری
11 بررسی رویکرد ابزار تاب آوری شهری CRPT در ارزیابی تاب آوری شهرها (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
12 بررسی کیفیت و حضور پذیری گره های شهری اصفهان و تاثیر آن ها بربروز تعاملات اجتماعی شهروندان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
13 بکارگیری مدل تجمیعی بیوفیزیکی- اقتصادی جهت تعیین اثرات تغییرات اقلیمی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین‌المللی توسعه پایدار و عمران شهری
14 پیش بینی تغییرات اقلیمی بر اساس سناریوهای پیش بینی IPCC و طبقه بندی کوپن گایگر مطالعه موردی: حوضه آبخیز زاینده رود (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین‌المللی توسعه پایدار و عمران شهری
15 تاثیردیواردوجداره برروابط اجتماعی شهروندان وفضای شهری پایدار نمونه موردی:شهراصفهان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
16 تحلیل شاخص های توسعه ی اقتصادی شهرهای استان یزد (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
17 تحلیل کمی و کیفی مبلمان شهری اصفهان مورد : خیابان های شهید خلیلی، غدیر، چهارباغ عباسی و مرداویج (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
18 ساخت و بررسی عملکرد دستگاه جیبی گندزدایی آب به روش الکترولیز(قلم بکو) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
19 شاخص ها و ویژگی های شهر زیست پذیر بر اساس مدیریت شهری (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
20 شبیه سازی بهره برداری هماهنگ از آبهای سطحی و زیر زمینی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدرولیک ایران
21 طراحی نماهای ساختمان اجری مبتنی بر بهینه سازی مصرف انرژی در اقلیم گرم و خشک با رویکرد نمای سبز (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
22 فرآیند جهانی شدن و بررسی چالش های آن در کشورهای جهان اسلام (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
23 کاربرد سوپر جاذبهای زئولیت، کود دامی و پودر لاستیک در توسعه پایدارکشاورزی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
24 کارکرد مدیریت استراتژیک با تاکید بر منابع انسانی در پروژه های انبوه سازی مسکن (نمونه موردی: شرکت تعاونی مسکن جهاد کشاورزی استان اصفهان ) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار،عمران و بازآفرینی شهری
25 مطالعه و شبیه سازی کیفیت آبهای زیرزمینی در استان اصفهان (با تأکید بر آبخوان کوهپایه-سگزی) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران