بیژن خرم

 بیژن خرم هئیت علمی سازمان مدیریت صنعتی

بیژن خرم

Bizhan Khoram

هئیت علمی سازمان مدیریت صنعتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.