دکتر انوشیروان انصاری

دکتر انوشیروان انصاری عضو هیات علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

دکتر انوشیروان انصاری

Dr. Anooshiravan Ansari

عضو هیات علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 An Optical Approach for Sensing Seismic Vibrations (دریافت مقاله) فصلنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله دوره: 18، شماره: 2
2 Developing Ground Motion Shaking Map for Sarpol-e Zahab, Iran (۲۰۱۷) Earthquake (دریافت مقاله) فصلنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله دوره: 20، شماره: 2
3 Grid-Based Probabilistic Earthquake Forecast for Iran (دریافت مقاله) فصلنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله دوره: 18، شماره: 4
4 New Magnitude Scaling Relation and Algorithm for Earthquake Early Warning in Tehran (دریافت مقاله) فصلنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله دوره: 18، شماره: 1
5 Ranking of GMPEs for Seismic Hazard Analysis in Iran Using LH, LLH and EDR Approaches (دریافت مقاله) فصلنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله دوره: 19، شماره: 2
6 Source Parameterization of Finite Faults in Earthquake Ground Motion Simulation (دریافت مقاله) فصلنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله دوره: 19، شماره: 4
7 بررسی رژیم راستی آزمایی معاهده منع جامع آزمایش‎های هسته‎ای (CTBT) و پیامدهای فنی و امنیتی احتمالی تصویب آن برای جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) مجله آفاق امنیت دوره: 12، شماره: 42
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A NEW OPTICAL METHOD FOR DETECTING SEISMIC VIBRATIONS (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
2 A NEW VERTICAL SEISMOMETER BASED ON THE MOIRE TECHNIQUE (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
3 ارائه روابط کاهندگی با استفاده از تئوری منطق فازی و مقایسه آن با روابط معمول برای فلات ایران (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
4 ارائه روشی نوین جهت برآوردخصوصیات زمانی تابع جابجایی سطح گسل در حل معکوس غیر خطی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
5 CONSISTENCY OF IDC REVIEWED EVENT BULLETIN WITH OTHER GLOBAL AND NATIONAL SEISMIC BULLETINS IN THE IRANIAN PLATEAU (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
6 DEVELOPING AN EMPIRICAL FATALITY MODEL TO IMPLEMENT IN RAPID LOSS ASSESSMENT SYSTEM OF IRAN EARTHQUAKES (RAISE) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
7 LONG-TERM EARTHQUAKE FORECAST FOR IRAN (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
8 NEW MAGNITUDE SCALING RELATION FOR EARLY WARNING IN TEHRAN (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
9 REDUCING EPISTEMIC UNCERTAINTY OF PROBABILISTIC SEISMIC HAZARD ANALYSIS USING MONTE CARLO SIMULATION (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
10 SOURCE INVERSION OF M7.3 12 NOV. 2017 SARPOL-E ZAHAB EARTHQUAKE USING FUZZY INVERSION METHOD (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
11 SYNTHETIC STOCHASTIC EARTHQUAKE SCENARIO PREDICTIVE MODEL, CASE STUDY: THE IRANIAN PLATEAU SEQUENCES (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
12 بررسی تاثیر میزان Gap بین کلید برشی و عرضه تحت بار زلزله در پلهای جداسازی شده با الاستومرها (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
13 بررسی تاثیر نوع پالایش داده ها بر حل معکوس خطی در فضای زمان – مطالعه موردی زلزله فیروزآباد کجور (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
14 تعیین بزرگای زلزله با هدف استفاده در سامانه هشدار بههنگام زلزله دراستان البرز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس لرزه شناسی و مهندسی زلزله
15 تعیین رفتار لرزه ای نواحی مختلف ایران با استفاده از روش ترکیبی خوشه بندی مبتنی بر Gustafson-Kessel و Genetic Algorithm (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
16 تعیین فرکانسهای ارتعاش طبیعی و شکل مدی قاب برشی با استفاده از ترکیب روش الگوریتم ژنتیک و نرمافزار المان محدود (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران
17 تعیین محل مناسب ابزارگذاری سازه ای برای قاب برشی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی زلزله و سازه
18 تعیین محل مناسب ابزارگذاری سازه ای برای قاب برشی با استفاده ازالگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
19 تعیین مشخصات دینامیکی سازه با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک و مقایسه با روش ترکیبی الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی عمران
20 توسعه مدل ارزیابی خسارات و تلفات ناشی از زلزله (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
21 سامانه قطع خودکار جریان گاز هنگام زلزله (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله