دکتر محمدرضا نیلی احمدآبادی

دکتر محمدرضا نیلی احمدآبادی دانشیار گروه تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر محمدرضا نیلی احمدآبادی

Dr. Mohammadreza Nili Ahmadabadi

دانشیار گروه تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب‎شناسی علل ارتباط کم دانشجویان رشتۀ حقوق با جامعه (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 20، شماره: 11
2 اثربخشی آموزش مبتنی بر «مدل به کارگیری فناوری در برنامه فلسفه برای کودکان» بر تفکر انتقادی دانش آموزان بااستعداد دوره دوم ابتدایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تفکر و کودک دوره: 14، شماره: 1
3 اثربخشی روش یادگیری شخصی‌سازی‌شده مبتنی بر سبک‌های شناختی بر سواد رسانه‌ای (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 27، شماره: 102
4 ارزشیابی ضرورت و اهداف دوره کارشناسی ارشد رشته فرش دست‌باف در آموزش عالی بر مبنای الگو ارزشیابی سیپ (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 13، شماره: 32
5 ارزشیابی کیفیت دروندادهای آموزشی کارشناسی ارشد فرش دست‌باف بر مبنای الگو ارزشیابی سیپ (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 15، شماره: 35
6 استراتژی ها و راهبردهای آموزش مفاهیم (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات آموزشی نما دوره: 6، شماره: 1
7 اعتباریابی مدل یادگیری زایشی برای بهبود یادگیری تحلیلی دانش آموزان در درس زیست شناسی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 10، شماره: 33
8 الگوی محیط یادگیری مبتنی بر عامل آموزشی (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 17، شماره: 1
9 الگویی برای یادگیری الکترونیکی در موسسات آموزش عالی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 9، شماره: 4
10 Effectiveness of E-Learning among Hospitalized Elementary Students with Chronic Diseases (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 11، شماره: 3
11 Investigating the Components of Educational Game Design Based on Explorer Player Style: A Systematic Literature Review (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 11، شماره: 3
12 Investigation on the Role of Learning Theory in Learning Analytics (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 10، شماره: 4
13 Learning Analytics: A Systematic Literature Review (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 9، شماره: 2
14 The Effects of Personalized Learning on Achieving Meaningful Learning Outcomes (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 12، شماره: 3
15 بازطراحی ارزشیابی و اثربخشی در نظام آموزش و توسعه بانک های خصوصی: پیشنهاد یک الگوی یکپارچه (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه استعداد دوره: 2، شماره: 3
16 بررسی اثر بخشی «آموزش تفکر طراحی» بر توانایی طراحی آموزشی دانشجویان تکنولوژی آموزشی (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 17، شماره: 4
17 بررسی تاثیر طرح درس مبتنی بر بازخورد توصیفی بر یادگیری ویادداری دانش آموزان در دستور زبان انگلیسی (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 5، شماره: 20
18 بررسی رابطه میزان دانش عصب شناسی با رفتارهای یادگیری، عملکرد یادگیری و تفکر سطح بالا در دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش و یادگیری دوره: 4، شماره: 14
19 بررسی کاربرد فناوری نوین متاورس در آموزش و یادگیری: یک مرور نظام مند (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 18، شماره: 2
20 بررسی کاربردی بودن رشته تکنولوژی آموزشی از نظر دانشجویان و محتوای برنامه درسی مصوب (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 5، شماره: 14
21 بررسی کاربردی بودن رشته تکنولوژی آموزشی از نظر دانشجویان و محتوای برنامه درسی مصوب (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 3، شماره: 10
22 بررسی مبانی نظری شایستگی های مربوط به متخصصان تکنولوژی آموزشی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 5، شماره: 2
23 بررسی مبانی نظری و پژوهشی تعامل بین دانش آموز - معلم - محتوا در آموزش غنی شده به وسیله شبکه های اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 5، شماره: 2
24 بررسی مبانی نظری و پژوهشی طراحی الگوی آموزشی محیط یادگیری غنی شده با بازی های دیجیتالی آموزشی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 5، شماره: 2
25 بررسی میزان سواد سیاسی و اجتماعی شهروندان بزرگسال شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 25، شماره: 2
26 بررسی نقش تعدیلگر هوش هیجانی در رابطه میان قابلیت های نوآوری و اثربخشی رهبری دانشگاهی (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 14، شماره: 1
27 تاثیر آموزش به سبک محاورهای از طریق چندرسانه ای بر افزایشمهارتهای ارتباطی دانش آموزان کم شنوا (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش و یادگیری دوره: 1، شماره: 2
28 تاثیر آموزش درس شیمی با استفاده از شبیه سازی تعاملی مبتنی بر رایانه برتوانایی فضایی و مهارت حل مسئله دانش آموزان دختر پایه دهم شهر تهران (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 14، شماره: 2
29 تاثیر به کارگیری کارپوشه الکترونیکی بر راهبردهای یادگیری خودتنظیمی دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 4، شماره: 15
30 تاثیر چندرسانه ای آموزشی طراحی شده بر اساس نظریه ی بار شناختی بر یادگیری، یاد داری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کم توان ذهنی در درس علوم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 10، شماره: 34
31 تاثیر داربست سازی پویای رایانه ای بر اثربخشی آموزش ضمن خدمت مجازی معلمان (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 17، شماره: 3
32 تاثیر دوره آموزشی سواد بصری در تجزیهوتحلیل تصاویرآموزشی (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش و یادگیری دوره: 1، شماره: 4
33 تاثیر کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات با رویکرد سازنده گرایی بر یادگیری فعال درس علوم تجربی دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی استان البرز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 6، شماره: 1
34 تاثیر کاربست الگوی آموزش مبتنی بر محیط های یادگیری سیار بر حضور اجتماعی و حضور تدریس یادگیرندگان مدارس هوشمند در درس ریاضی (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 14، شماره: 1
35 تاثیر محتوای الکترونیکی مبتنی بر واقعیت افزوده بر بار شناختی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان در درس آموزش علوم تجربی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 12، شماره: 4
36 تاثیر منتورینگ الکترونیکی بر بهبود عملکرد کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 7، شماره: 28
37 تاثیر یادگیری سیار بر بهبود عملکرد کارکنان دانشگاه علامه طباطبائی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 18، شماره: 65
38 تبیین اهداف برنامه درسی مبتنی بر تربیت معلم پژوهنده در دانشگاه فرهنگیان (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 15، شماره: 2
39 تبیین مبانی تکنولوژی با نگرش تسخیر خلقت (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای فلسفه دین دوره: 1، شماره: 2
40 تحلیلی بر سیاست تمرکززدایی در دو وزارتخانه "علوم، تحقیقات و فناوری n و "بهداشت، درمان و آموزش پزشکی n با تاکید بر آیین نامه تفویض اختیار برنامه های درسی به دانشگاه ها (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 2، شماره: 2
41 تدریس مبتنی بر رویکرد سازنده گرایی: یک شیوه مناسب آموزش در کارورزی و کارآموزی دانشجویان مامایی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 5، شماره: 2
42 تدوین و اثربخشی برنامه آموزش خودمدیریتی با تاکید برمولفه های هشیاری و انتخاب بر جوانان (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 8، شماره: 30
43 تعیین عناصر الگوی آموزشی برای محیط یاددهی- یادگیری ارتباط گرایی (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 17، شماره: 4
44 جایگاه تعلیم و تربیت اسلامی در علوم انسانی (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 13، شماره: 27
45 جایگاه علوم میان رشته ای از نظر مباحث علوم تربیتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 1، شماره: 1
46 جستاری بر ابعاد و مولفه های ارزیابی نقادانه کتب درسی دانشگاهی با تاکید بر اصول طراحی و سازمان دهی پیام های آموزشی (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 17، شماره: 7
47 دانشجویان رشته مدیریت بازرگانی رابطه سبک های بازی و سبک های یادگیری (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 23، شماره: 1
48 درآمدی انتقادی بر «دوره های برخط آزاد انبوه (موک ها)» (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 17، شماره: 6
49 رابطه سبک های یادگیری با روحیه پرسشگری دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 13، شماره: 50
50 شناسایی و اعتباریابی اصول و معیارهای طراحی کتب درسی مبتنی برآموزه‌های دینی در حوزه‌های علمیه (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی دوره: 23، شماره: 45
51 شناسایی و اولویت‌بندی اهداف و فعالیت‌های یادگیری درس کارورزی در رشتة روان‌شناسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی دوره: 23، شماره: 45
52 طراحی الگوی آموزشی مبتنی بر نظریه ی بار شناختی بر اساس تحلیل محتوای کیفی و اعتباریابی درونی و بیرونی آن (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 14، شماره: 49
53 طراحی معماری سیستم آموزشی مبتنی بر بازخورد عاطفی ترکیبی و بررسی اثربخشی آن بر میزان یادگیری و رضایت مندی کاربران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دوره: 6، شماره: 1
54 طراحی و اعتبار یابی الگوی آموزشی کارورزی بر اساس نظریه استاد شاگردی شناختی برای اجرای درس کارورزی در دانشگاه فرهنگیان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 16، شماره: 56
55 طراحی و اعتبار یابی مدل آموزشی به منظور به کارگیری فناوری در برنامه فلسفه برای کودکان برای دانش آموزان بااستعداد (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 11، شماره: 41
56 طراحی و اعتبارسنجی الگوی چندرسانه ای آموزشی برای دانش آموزان کم توان ذهنی (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 17، شماره: 1
57 طراحی و اعتباریابی الگوی آموزشی موضوعات عملی انتقالی در هنرستان های فنی و حرفه ای با رویکرد سازنده گرایی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 17، شماره: 59
58 طراحی و اعتباریابی الگوی تولید محتوای محیط واقعیت افزوده با تاکید بر رویکرد سازنده گرایی (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 16، شماره: 4
59 طراحی و تدوین الگوی پیشنهادی مشارکت والدین و بررسی تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 15، شماره: 2
60 طراحی، توسعه و اعتباریابی الگوی محیط یادگیری مبتنی بر سنجش تکوینی الکترونیکی بلادرنگ (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 11، شماره: 4
61 غنیسازی برنامه درسی زبان انگلیسی با رویکرد فناوری کمکی و بررسی تاثیر آن بر یادگیری دانشآموزان با آسیبهای جسمی – حرکتی: راهبردی نوین در جهت آموزش فراگیر (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 12، شماره: 1
62 فراترکیب چارچوب جامع عوامل موثر بر قابلیت استفاده سیستم های مدیریت یادگیری (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 17، شماره: 4
63 کاوش پدیدارشناختی بر شایستگی های پایه آموزگاران برای تحقق ساحت تربیت اجتماعی و سیاسی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 33، شماره: 4
64 مقایسه تاثیر آموزش به روش نقشه های مفهومی به عنوان یک روش مبتنی بر ساخت گرایی با روش تلفیقی بر یادگیری درس علوم دانش آموزان پایه سوم استان البرز(مجری ارزشیابی توصیفی) (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 8، شماره: 26
65 موانع و چالش‎های اجرای کارورزی در دوره کارشناسی رشته روانشناسی (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 15، شماره: 6
66 نقد کتاب گرافیک در خدمت یادگیری: دستورالعمل‌های علمی برای برنامه‌ریزی، طراحی و ارزیابی نمودهای بصری در مواد آموزشی (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 20، شماره: 10
67 نقش های عامل آموزشی و یادگیری (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 21، شماره: 84
68 نقش های عامل آموزشی و یادگیری (دریافت مقاله) فصلنامه افق توسعه آموزش علوم پزشکی دوره: 12، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تاثیر استفاده از کدهای پاسخگوی سریع بر یادگیری ریاضی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس آموزش و کاربرد ریاضیات
2 بررسی تاثیر روش مشارکتی و روش ترکیبی بر خود راهبری در دانش آموزان پایه ششم ابتدایی کلاسهای چندپایه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره،تعلیم و تربیت
3 بررسی مباحث نظری آموزش مهارتهای تفکر سطح بالا مبتنی بر راهبردهای فراشناخت، در جهت تقویت آن در یادگیرندگان (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی
4 بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی نسبت به یادگیری سیار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یادگیری سیار، از نظر تا عمل
5 تاثیر تصویر بر آموزش بزرگسالان با ارایه راهکارهای یاددهی یادگیری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21
6 تاثیر جنسیت عوامل آموزشی متحرک بر یادگیری، تسهیل سازی یادگیری و انگیزه یادگیری دانش آموزان سال چهارم ابتدایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
7 تاثیر کتاب های الکترونیک بر انگیزش یادگیری سیار در بین دانش آموزان دبیرستان های دخترانه منطقه ۱۳ شهر تهران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یادگیری سیار، از نظر تا عمل
8 تاثیر یادگیری معکوس بر انگیزش تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی در درس مطالعات اجتماعی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره وعلوم تربیتی
9 تبیین نقش استاد در اجرای کارورزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برنامه درسی و اشتغال
10 تحلیل محتوا با رویکرد محتوای الکترونیکی (دریافت مقاله) سومین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران
11 تعادل در بازی های ویدئویی؛ مرور سیستماتیک (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی
12 چگونگی رشد و پرورش انواع دانش روش کاری در مدارس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی
13 سطوح تعامل در یادگیری الکترونیکی (دریافت مقاله) سومین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران
14 شناسایی عوامل موثر بر ایجاد محیط یادگیری مبتنی بر عواطف مثبت دانش آموزان ابتدایی: مرور نظامند (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی روان شناسی مدرسه
15 شناسایی عوامل موثر بر کیفیت یادگیری مبتنی بر مغز با تاکید بر رویکرد تلفیقی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مدیریت، روان شناسی و علوم رفتاری
16 طراحی آموزش مهارت های سواد رسانه ای بر اساس الگوی کارآموزی شناختی با تاکید بر میزان رشد شناختی دانش آموزان (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی سواد رسانه ای و اطلاعاتی با موضوع خانواده
17 طراحی نوین در یادگیری الکترونیکی با رویکرد فعالیت های جذبی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات
18 کلاس وارونه مدل پداگوژیکی نوین در یادگیری الکترونیکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
19 مبانی نظری و پژوهشی ، استراتژی های بازی های آموزشی رایانه ای به منظور ارتقا انگیزه یادگیری دانش آموزان (دریافت مقاله) نهمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی ایران
20 مدل p3 مدلی برای طراحی آموزش الکترونیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
21 مروری بر استانداردهای اعتبار بخشی و تضمین کیفیت در عملکرد نظام های آموزشی (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی
22 مقایسه تطبیقی و تحلیلی برنامه های درسی رشته علوم تربیتی در ایران و آلمان (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی علوم انسانی
23 نقش رسانه های جمعی در نهضت نرم افزاری (دریافت مقاله) همایش تولید علم و جنبش نرم افزاری در حوزه معارف اسلامی
24 نقش واقعیت افزوده بر پردازش ذهنی کودکان با اختلال اوتیسم، یک مرور نظام مند (دریافت مقاله) سمینار ملی رویکردهای نوین آموزش و پژوهش در انقلاب صنعتی چهارم
25 یادگیری با تکنولوژی های دیجیتال در موزه ها (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
26 یادگیری سیار از نظریه تا عمل (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی روان شناسی تربیتی شناختی
27 یادگیری سیار کلاس های چندپایه روستایی در متن بیماری کووید ۱۹ : چالش یا فرصت؟ (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یادگیری سیار، از نظر تا عمل
28 یادگیری سیار ویادگیری الکترونیکی؛ شباهت ها و تفاوت ها (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی روان شناسی تربیتی شناختی