محسن حامدی

 محسن حامدی دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران ، ایران

محسن حامدی

Mohsen Hamedi

دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران ، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارایه چارچوب سیاست گذاری باز در حوزه حمل و نقل (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 16، شماره: 1
2 بررسی تاثیر فیلم در جوشکاری مقاومتی نقطه ای مقیاس کوچک سوپرآلیاژ Hastelloy X (یادداشت پژوهشی) (دریافت مقاله) دو فصلنامه علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک دوره: 30، شماره: 1
3 بررسی تجربی و بهینه سازی کیفیت قطعات در قالب گیری چرخشی (دریافت مقاله) مجله مکانیک کاربردی محاسباتی دوره: 44، شماره: 1
4 بکارگیری مدل جدید مقاومت تماسی جهت بررسی خواص مکانیکی اتصال ورق Hastelloy X در جوشکاری مقاومتی نقطه ای مقیاس کوچک (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم و فناوری جوشکاری ایران دوره: 3، شماره: 2
5 تاثیر مشخصه های فیزیکی محیط کار بر عملکرد کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 9، شماره: 2
6 تاثیر مشخصه های فیزیکی محیط کار بر عملکرد کارکنان (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 9، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه مدلهای پیشبینی کننده صافی سطح در میکروفرزکاری به کمک تحلیل رگرسیون و روش رویه ی پاسخ (RSM) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
2 ارایه چارچوب سیاستگذاری باز به منظور بهبود اثرات سیاستگذاری بر جامعه (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم انسانی و مدیریت
3 ارایه مدلی مفهومی برای انتخاب پورتفولیوی پروژه های تحقیق و توسعه در بنگاه های پروژه محور با رویکرد سرمایه های فکری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی و نهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
4 استانداردسازی پروژههای نیروگاهی با استفاده از اصول ساخت وساز ناب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی صنعت نیروگاه های حرارتی (گازی، سیکل ترکیبی، بخاری)
5 اندازهگیری جابجایی میکروعملگرU شکل الکتروترمال با استفاده از میکروپیسوسنسور (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
6 بازشناسی رفتاری محیط های سازمانی تحقیق و توسعه با استفاده از نظریه بی نظمی (Chaos Theory) (دریافت مقاله) دومین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
7 بررسی اثر ضریب هدایت تماسی در شبیه سازی و تحلیل فرایندهای ساخت و تولید و روشهای اندازه گیری آن (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
8 بررسی اثر نیروی الکترود در فرایند جوشکاری مقاومتی نقطه ای با استفاده از یک مدل کوپله الکتریکی - حرارتی - مکانیکی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
9 بررسی تاثیر پارامترها در فرایند جوشکاری مقاومتی نقطه ای با استفاده از روش های آماری و تحلیل رگرسیون (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
10 بررسی تاثیر پارامترها در فرایند جوشکاری مقاومتی نقطه ای به کمک روش های تحلیل اجزاء محدود و طراحی آزمایش ها (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
11 بررسی تاثیر دما و سرعت در فرآیند کله زنی داغ آلیاژ Ti-6Al-4V (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
12 بررسی تأثیر فشردگی جریان و فیلم سطحی بر مقاومت تماسی الکتریکی در فرآیندجوشکاری مقاومتی نقطهای مقیاس کوچک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در برق، مکانیک و مکاترونیک
13 بررسی تجربی اثر سرعت غلت ، زمان عبور و شدت جریان در اندازه دکمه جوش مقاومتی غلتکی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و سومین کنفرانس ملی آزمایشهای غیر مخرب
14 بررسی تجربی و بهینه سازی کیفیت قطعات در قالبگیری چرخشی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید
15 بررسی تجربی و بهینه سازی کیفیت قطعات در قالبگیری چرخشی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
16 بررسی خصوصیات حرارتی ناحیه جوش در فرآیند جوشکاری نقطه ای با استفاده از آنالیز آلمان محدود (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
17 بررسی روش های شکل دهی به کمک لیزر در مقیاس میکرو (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران
18 بررسی عددی جوشکاری مقاومتی سر به سر به کمک تحلیل اجزاء محدود به منظور تعیین میزان جریان و مدت زمان اعمال جراین بهینه (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
19 بررسی و شبیه سازی شکل گیری دکمه جوش در فرایند جوشکاری مقاومتی نقطه ای با استفاده از روش اجزاءمحدود (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
20 بهینه سازی پارامترهای فرایند جوشکاری مقاومتی نقطه ای براساس هندسه دکمه جوش (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
21 بهینه سازی دقت ابعادی قطعه از طریق بررسی تجربی انقباض در فرآیند تزریق پلاستیک با استفاده از شبکه عصبی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
22 بهینه سازی زمان پرداخت سره در جوشکاری مقاومتی نقطه ای (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
23 بهینه سازی زمان عملیات پرداخت نوک سره1 در جوشکاری نقطه ای (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
24 بهینه سازی فرآیند ساخت تک سل پیل سوختی اکسید جامد (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
25 بهینه سازی نیروی کلمپینک در سیستم قطعه کار-قید و بند در عملیات ماشینکاری به کمک شبکه های عصبی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
26 پیش بینی رشد دکمه جوش در فرایند جوشکاری مقاومتی به کمک تحلیل اجزاء محدود (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
27 تحلیل و بهینه سازی رفتار برداشت کننده های انرژی ارتعاشی پیزوالکتریک (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
28 تعیین شار حرارتی ورودی و دمای ابزار در فصل مشترک ابزار - براده بوسیله روش معکوس حرارتی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
29 تعیین ضریب انتقال حرارت بین نایمونیک 115 و قالب از جنس فولاد 2344-1 در مرحله قرارگیری قطعه بر روی قالب در فرآیند آهنگری (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
30 تعیین عوامل اصلی در انحرافات ابعادی مدل های مومی در ریخته گری دقیق به کمک طراحی آزمایش ها (DOE) و تحلیل واریانس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
31 شبیه سازی عددی فرایند جوشکاری مقاومتی نقطه ای با استفاده از آنالیز المان محدود (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید
32 شبیه سازی و جبران خطاهای ماشینکاری در قطعات سه بعدی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید
33 شناسایی و جداسازی مجموع خطاهای ماشینکاری قطعات سه بعدی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
34 طراحی میکرو گریپر برای جابجایی قطعات در ابعاد میکرو با استفاده از عملگر پیزو (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
35 طراحی و آنالیز المان محدود میکروگریپر با تحریک هیبرید الکترواستاتیک- الکتروترمال (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
36 طراحی و بهینه سازی میکرواکستروژن در فرآیند ساخت افزودنی پلیمرها (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
37 طراحی و تحلیل عملکرد نانو کلمپ برقی- حرارتی به روش اجزاء محدود (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
38 طراحی و ساخت میکروفیکسچر به روش UV-LIGA (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
39 طراحی و شبیهسازی یک میکروگریپر دارای عملگر الکتروترمال هیبریدی با ضریب عملکرد بالا (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی مکانیک
40 طراحی یک ژیروسکوپ ارتعاشی میکرونی با عملگر الکتروترمال (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات
41 کاربرد سیستمهای خبره برای شناسایی و رفع عیوب فرآیندی در سنگ زنی دقیق لوله ها (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید
42 کاربرد یک سیستم هیبرید هوش مصنوعی برای بهینه سازی مغایرتهای ابعادی قطعه کار در فرآیند تزریق پلاستیک (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
43 کمینه سازی مغایرتهای ابعادی در مونتاژ بدنه خودرو از طریق بهینه یابی ترتیب کلمپینگ و جوشکاری (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
44 مدلسازی عملکردی نمودار جریان - ولتاژ تک سل پیل سوختی اکسید جامد به کمک شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق
45 مطالعه عددی و تجربی خطای ضخامت ایرفویل در فورج هم دمای پره کمپرسور از جنس Ti-6Al-4V (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران
46 معرفی یک آزمون جدید برای بهینه سازی پارامتر های فرآیند جوش مقاومتی غلتکی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و سومین کنفرانس ملی آزمایشهای غیر مخرب