دکتر ابراهیم اصغری کلجاهی

دکتر ابراهیم اصغری کلجاهی دانشیار دانشگاه تبریز

دکتر ابراهیم اصغری کلجاهی

Dr. Ebrahim Asghari-Kaljahi

دانشیار دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 برآورد پارامترهای لرزه خیزی تونل انتقال آب گلاب 2 توسط روش مقدماتی گوتنبرگ - ریشتر (دریافت مقاله) دوفصلنامه زمین شناسی ژئوتکنیک دوره: 10، شماره: 4
2 مدل سازی عددی و تحلیل پایداری پی های سطحی در نزدیک شیب ها (مطالعه موردی: پی فلرگاز فاز 8 مجتمع گاز پارس جنوبی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه زمین شناسی ژئوتکنیک دوره: 10، شماره: 2
3 اثرات خشک شدن دریاچه ارومیه بر تغییر ضرایب لرزه خیزی آذربایجان (دریافت مقاله) فصلنامه زمین ساخت دوره: 2، شماره: 8
4 ارزیابی پتانسیل تورم خاک های ریزدانه بزرگراه شمالی تبریز بر اساس حد انقباض (دریافت مقاله) دوفصلنامه یافته های نوین زمین شناسی کاربردی دوره: 13، شماره: 25
5 ارزیابی تغییرشکل و گسترش ناحیه پلاستیک در توده سنگ تونل گلاب 2 اصفهان با روشهای تحلیل همگرایی همجواری و عددی (دریافت مقاله) دوفصلنامه یافته های نوین زمین شناسی کاربردی دوره: 14، شماره: 27
6 ارزیابی خطر زلزله در منطقه عسلویه بر اساس مدل جنبش زمین (NGA) (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 7، شماره: 18
7 ارزیابی هوازدگی و فرسایش سنگ های آذرآواری مخروطی شکل روستای کندوان (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 9، شماره: 1
8 بازجهش ایزوستازی پوسته در محدوده دریاچه ارومیه ناشی از خشک شدن آن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 12، شماره: 3
9 بررسی تاثیر عوامل زمین شناسی مهندسی در پایداری شیب های معدن مس سونگون (دریافت مقاله) دوفصلنامه یافته های نوین زمین شناسی کاربردی دوره: 16، شماره: 31
10 بررسی تاثیر ویژگی های سنگ شناسی در مقاومت و دوام سنگ های آتشفشانی مورد استفاده در پوشش محافظ میانگذر دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) دوفصلنامه یافته های نوین زمین شناسی کاربردی دوره: 11، شماره: 22
11 بررسی عوامل محیطی موثر بر هوازدگی و تخریب خانه های سنگی - مخروطی شکل روستای کندوان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 19، شماره: 54
12 بررسی مشکلات خاک های مارنی و دستی منطقه نگین پارک تبریز در اجرای پروژه های گودبرداری عمیق (دریافت مقاله) دوفصلنامه یافته های نوین زمین شناسی کاربردی دوره: 15، شماره: 30
13 بررسی موردی اثر پارامترهای فیزیکی بر تغییرات مقاومت الکتریکی خاکهای ریزدانه (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 12، شماره: 4
14 بررسی ناپایداری ترانشه های معدن روباز مس سونگون با روش تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 15، شماره: 2
15 بررسی واگرایی خاکهای ریزدانه منابع قرضه هسته سد خاکی حاجیلر ورزقان و ارتباط آن با سنگ مادر (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 12، شماره: 2
16 بررسی همگرایی مدلهای ساختار سرعت موج برشی حاصل از تحلیل منحنی بیضیواری امواج سطحی ارتعاشات محیطی ۱ (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 13، شماره: 4
17 بهسازی خاک های ریزدانه منطقه آزاد اروند خرمشهر با آهک و سرباره کوره فولاد برای استفاده در خاکریزی (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 15، شماره: 2
18 پهنه بندی استعداد روانگرایی خاک های مسیر خط ۲ متروی تبریز با استفاده ازGIS (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 3، شماره: 1
19 پهنه بندی خطر زمین لغزش در منطقه غرب شهرستان خوی به روش آنبالاگان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 20، شماره: 56
20 تحلیل پایداری دینامیکی دامنه های سنگی درزه دار تحت شرایط زمین لرزه (مطالعه موردی: محدوده فلر گاز فاز ۷ مجتمع گاز پارس جنوبی- عسلویه) (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 8، شماره: 1
21 تحلیل خطر زمین لرزه و عدم قطعیت گسل های کهریزک، جنوب ری و شمال ری (دریافت مقاله) فصلنامه زمین ساخت دوره: 3، شماره: 10
22 تحلیل ساختارشناسی سنگهای آذر آواری در معماری صخرهکند روستای تاریخی کندوان (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهه باستان سنجی دوره: 1، شماره: 1
23 تعیین باقی مانده سموم آلی کلره در رسوبات رودخانه های گوهر رود و زرجوب رشت وارزیابی خطرات آن ها (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 22، شماره: 12
24 تعیین عمق بهینه دیواره آب بند سد گردیان جلفا بر اساس تحلیل نشت آب با نرم افزار Seep/W (دریافت مقاله) مجله هیدروژئولوژی دوره: 1، شماره: 1
25 مدل سازی گسیختگی واژگونی بلوکی-خمشی پیشرونده با استفاده از روش عددی المان مجزا (مطالعه موردی: منطقه ویژه پارس جنوبی) (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 10، شماره: 3
26 مکان یابی دفن پسماندهای جامد شهری شهرستان شاهین دژ با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی و GIS (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 22، شماره: 66
27 مکان یابی دفن پسماندهای شهری با استفاده از روشهای تحلیل سلسله مراتبی و ماتریس لئوپولد (مطالعه موردی: شهر ملکان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 22، شماره: 12
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات زیست محیطی معادن پوکه شهرستان بستان آباد (دریافت مقاله) سی و نهمین کنگره ملی و چهارمین کنگره بین المللی علوم زمین
2 ارزیابی پارامترهای تغییرشکل تودههای خاکی فاز ١۴ عسلویه بر اساس آزمون پرسیومتری (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
3 ارزیابی سلامت شمعها ی بتنی درجاریز با استفاده از روش انتشار موج (مطالعه موردی شمعهای بتنی مجتمع فولاد کاوه بندرعباس) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
4 ارزیابی ظرفیت باربری شمعهای بتنی پروژه فولاد کاوه بندرعباس با آزمایشهای بارگذاری استاتیکی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
5 ارزیابی مقدماتی هوازدگی و تخریب سنگهای پوشش محافظ میانگذر دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
6 ارزیابی نشست سطح زمین آبرفتی بر روی تونل های دوقلو خط 1 متر تبریز در حد فاصل ایستگاه های 6 تا 8 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی امنیت، پیشرفت و توسعه پایدار مناطق مرزی، سرزمینی و کلانشهرها، راهکارها و چالش ها با محوریت پدافند غیر عامل و مدیریت بحران
7 ارزیابی نشست سطح زمین آبرفتی بر روی تونلهای دو قلو خط 1 مترو تبریز در حد فاصل ایستگاههای 6 تا 8 (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار
8 ارزیابی وضعیت نفوذپذیری ساختگاه سدهرزندات مرند با استفاده از شاخص نفوذپذیری ثانویه (SPI) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
9 بررسی آسیب های زمین شناسی زیست میحطی زباله گاه تبریز (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
10 بررسی اثر مقدار مواد ریزدانه بر CBR خاکهای دانه ای اشباع (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
11 بررسی اثرات زمین شناسی زیست محیطی پروژه‌های مترو در ایران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سلامت، محیط زیست و توسعه پایدار
12 بررسی امکان استفاده از روشهای مکانیزه در حفر تونل خط 2 متروی تبریز (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
13 بررسی بقایای سموم ارگانوکلره در رسوبات تالاب بین المللی انزلی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بهداشت محیط،سلامت ومحیط زیست پایدار
14 بررسی بهسازی خاک به روش اختلاط عمیق در کارخانه نمکزدایی نفت منطقه کریت کمپ اهواز (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
15 بررسی پایداری زمین لغزش صایین واقع در جاده سراب - نیر (دریافت مقاله) نهمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
16 بررسی پتانسیل ایجاد گرد و غبار نمکی در ناحیه شمال شرقی دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پیامدهای جغرافیایی و اثرات زیست محیطی شرایط دریاچه ارومیه
17 بررسی پتانسیل لهیدگی سنگ های قطعه خروجی تونل انتقال آب پیرانشهر به دشت نقده (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
18 بررسی تاثیر ساختارهای زمین شناسی بر تونل بخش شرقی خط 2 مترو تبریز (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
19 بررسی تاثیر ساختگاه بر زلزله در امتداد خط 2 مترو تبریز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ژئوتکنیک و مهندسی لرزه ای شهری
20 بررسی تاثیر مشخصات فیزیکی بر وارفتگی سنگ های مارنی تبریز (دریافت مقاله) چهل و یکمین گردهمایی (همایش ملی) علوم زمین
21 بررسی تطابق نتایج روشهای مختلف ارزیابی تورم خاکهای خط 2 مترو تبریز (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
22 بررسی تغییرات سطح آب زیرزمینی در محدوده تونل نیایش تهران و تاثیرات احتمالی آن بر پایداری تونل (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
23 بررسی تغییرات ضریب لرزه خیزی b در اثر کاهش آب دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور و بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
24 بررسی توده سنگ شترکوه برای تولید بالاست راه آهن قزوین- زنجان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
25 بررسی خطر زلزله در شهرستان مرند (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مجازی علوم زمین
26 بررسی خطر فروریزش ناشی از قنات های متروکه شهر اهر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
27 بررسی خطرات زمین لغزش و سیل در شهرستان اهر و پهنه بندی خطر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
28 بررسی رابطهی ظرفیت باربری و نشست پی تونل نیایش تهران (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
29 بررسی رسوب زایی حوضه آبریز سد زنوز در آذربایجانشرقی (دریافت مقاله) بیست و سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
30 بررسی زمین شناسی مهندسی آبرفت های پروژه گود برداری بانک پاسارگاد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
31 بررسی زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک تونل نیایش تهران (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
32 بررسی سرعت موج برشی آبرفت های تبریز بااستفاده از آزمایشات لرزه ای وSPT (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست
33 بررسی علل فرار آب از مخزن سدخاکی بناب مرند (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
34 بررسی مشکلات پایداری شیب و نشست خاک محدوده شهرک مسکن مهر بازرگان (شهرستان ماکو) (دریافت مقاله) چهل و یکمین گردهمایی (همایش ملی) علوم زمین
35 بررسی ناپایداری دامنه های جناح راست مخزن سد مهاباد (دریافت مقاله) نهمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
36 بررسی وپهنه بندی مخاطرات محیطی (با تأکید بر خطر زمین لغزش) شهرگرمی واقع دراستان اردبیل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
37 بررسی ویژگیهای زمین شناسی مهندسی خط 2 مترو تبریز با نگرشی ویژه به پیش بینی مشکلات حفاری مکانیزه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
38 بررسی های زمین شناسی مهندسی مسیر تونل انحراف آب سد حاج یلر به منظور تعیین روش حفاری و نگهداری (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
39 بهسازی خاک مارن با سرباره کوره آهن جهت استفاده در خاکریزی در منطقه بندرعباس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی معدن و زمین شناسی
40 پهنه بندی خطر زلزله در منطقه عسلویه با تاکید بر توان لرزه زایی گسل های فعال منطقه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مجازی علوم زمین
41 پهنه بندی خطر زمین لغزش شهر گرمی استان اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
42 پهنه بندی خطر لغزش دامنه های مخزن سد ونیار تبریز بعد از آبگیری (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
43 تحلیل نشت در جناح چپ سد گتوند علیا با نرم افزار Seep/W (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
44 تعیین محل مناسب برای دفن پسماندهای جامد شهرستان ملکان با استفاده از AHP و GIS (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
45 خصوصیات زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک لرزهای شهرک ایرانیان تهران (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
46 دلایل پیدایش کیک بنتونیت در درز های دیواره آب بند و عوامل مؤثر برضخامت آن (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
47 رابطه سرعت موج برشی و عدد SPT در خاک های شهر اردبیل (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
48 رده بندی توده سنگهای تونل تکاور جاده هراز براساس شاخص رده بندی توده سنگ (RMi) (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
49 زمین شناسی مهندسی آبرفتهای پروژه پارآینگ زیرزمینی ملّت تهران (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
50 عوامل مؤثر بر کیفیت بتن پلاستیک دیواره آب بند سدها و راهکارهایی برای عمل آوری بهتر (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
51 مخاطرات ناشی از بازجهش ایزوستازی پوسته در منطقه دریاچه ارومیه بر اثر خشک شدن (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های دانش بنیان در علوم زمین
52 مسایل مهم زمین شناسی مهندسی در احداث تونلهای خط 1 مترو تبریز به روشهاسی دستی و مکانیزه (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
53 مشخصات ژیومکانیکی توده سنگهای مسیر تونل انتقال آب سر پل ذهاب (دریافت مقاله) نهمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
54 مشکلات ژیوتکنیکی اتوبان پاسداران تبریز و بهسازی بستر باند شمالی در محدوده ایده لو (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
55 مطالعات زمین شناسی مهندسی مرکز دفن بهداشتی زباله تبریز در منطقه آناخاتون (دریافت مقاله) چهلمین گردهمایی ملی علوم زمین
56 مطالعات لرزه خیزی و تحلیل خطر زلزله منطقه شبستر (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری
57 مطالعه تحکیم و تورم مارنهای زردرنگ شرق تبریز (دریافت مقاله) نهمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
58 معرفی زمین لغزشهای مخزن سد ونیار تبریز و بررسی علل وقوع آنها (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
59 مکانیابی برای دفن پسماندهای جامد شهری شهرستان شاهین دژ با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
60 وزن دهی معیارهای موثر در مکان یابی لندفیل برای شهرستان ملکان (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
61 وضعیت زمین شناسی مهندسی منطقه آزاد انزلی و بررسی ظرفیت باربری شمع درجاریز (دریافت مقاله) بیست و سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران