دکتر منیژه پورجواد

دکتر منیژه پورجواد استاد- دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دکتر منیژه پورجواد

Dr. Manijeh Pourjavad

استاد- دانشگاه علوم پزشکی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.