منیژه پورجواد

 منیژه پورجواد استاد- دانشگاه علوم پزشکی مشهد

منیژه پورجواد

Manijeh Pourjavad

استاد- دانشگاه علوم پزشکی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.