فرید شریعتمداری

 فرید شریعتمداری استاد، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

فرید شریعتمداری

Farid Shariatmadari

استاد، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر استفاده از پری بیوتیک، گیاهان داروئی واسیدآلی به عنوان جایگزین آنتی بیوتیک بر عملکرد و قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی جوج ههای گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه دامپزشکی دوره: 23، شماره: 1
2 اثر لسیتین و نمک صفراوی بر عملکرد، هضم پذیری مواد مغذی ومورفولوژی روده در جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 15، شماره: 2
3 اثرات استفاده از دانه و بلغور جو به همراه مکمل آنزیمی در جیره مرغ های تخم گذار تجاری بر عملکرد تولیدی و قابلیت هضم مواد مغذی (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 18، شماره: 4
4 ارزیابی مقایسه ای الگوی رشد در سویه تجاری جوجه گوشتی، جوجه بومی و کبوتر پرواری پرورشی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 21، شماره: 4
5 استفاده از خیساب مایع ذرت در تغذیه مرطوب جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 46، شماره: 4
6 استفاده از روش رگرسیون تکه ای برای تعیین سطح مطلوب لیزین در دوره رشد بلدرچین ژاپنی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات دام و طیور دوره: 3، شماره: 2
7 بررسی اثر روغن های کتان و کنجد در جیره بر عملکرد تولید مثلی خروس های مسن گله های مادر گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 22، شماره: 1
8 بررسی اثر زمان حذف مکمل های ویتامینی و معدنی بر رشد و عملکرد اقتصادی جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 65، شماره: 1
9 بررسی اثر نوع مکمل چربی و نوع افزودنی محرک رشد در جیره بر عملکرد تولیدی مرغ های تخم گذار و خصوصیات کیفی تخم مرغ در مرحله پایانی تولید (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 19، شماره: 2
10 بررسی اثرات استفاده از گیاهان داروئی،پری بیوتیک، پروبیوتیک و آنتی بیوتیک بر عملکرد و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه دامپزشکی دوره: 23، شماره: 2
11 بررسی تاثیر عصاره گیاهان سماق و جغجغه در مقایسه با اکسی تتراسایکلین بر عملکرد رشد، فراسنجه های بیوشیمی خون، و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 17، شماره: 1
12 بررسی خصوصیات کیفی، پراکسی داسیون چرب یها و ترکیب اسی دهای چرب د ر طول د وره نگه داری د ر تخم مرغ های غنی شد ه با سلنیوم و ویتامینE (دریافت مقاله) فصلنامه دامپزشکی دوره: 22، شماره: 1
13 پیش بینی انرژی قابل متابولیسم حقیقی تصحیح شده برای ازت بر اساس ترکیبات شیمیائی نمونه های مختلف سبوس گندم با استفاده از مدل رگرسیون خطی چندگانه (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 21، شماره: 2
14 تاثیر سطوح مختلف انرژی قابل سوخت وساز و پروتیین خام جیره بر عملکرد و سوخت وساز نیتروژن و انرژی در دوره رشد بلدرچین ژاپنی (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 19، شماره: 1
15 تاثیر مخلوط اسانس گیاهان دارویی سیر و آویشن بعد از دوره محدودیت غذایی بر عملکرد، سرعت رشد و جمعیت میکروبی جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 20، شماره: 4
16 تاثیر منبع چربی و نوع افزودنی بر عملکرد، صفات تولیدی و ریخت شناسی روده جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 17، شماره: 2
17 تأثیر عمل آوری شیمیایی مواد بستری برکیفیت بستر، عملکرد رشد و وقوع جراحات پوستى لاشه جوجه هاى گوشتى (دریافت مقاله) فصلنامه دامپزشکی دوره: 24، شماره: 1
18 تأثیر گیاهان داروئی، پری بیوتیک، پروبیوتیک وآنتی بیوتیک بر مورفولوژی روده و قابلیت هضم ایلئومی مواد مغذی در جوج ههای گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه دامپزشکی دوره: 23، شماره: 1
19 تعیین ترکیبات شیمیایی و انرژی قابل سوخت وساز پودر ضایعات کشتارگاهی طیور (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 21، شماره: 3
20 تعیین سطح بهینه جرم ذرت در جیره جوجه های گوشتی بر مبنای روش مدیریت تصمیم گیری چندشاخصی و حداکثرسازی سود اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 50، شماره: 2
21 تعیین سطح مطلوب انرژی و پروتیین در جیره رشد بلدرچین ژاپنی (Coturnix coturnix japonica) (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 15، شماره: 1
22 عملکرد، حساسیت به آسیت، و بازده اقتصادی در جوجه های گوشتی تحت تاثیر برنامه خوراک دهی متناوب آردی حبه (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 18، شماره: 1
23 مطالعه اثرات سطوح مختلف جو بدون پوشینه بر فلور میکروبی روده های کور جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 64، شماره: 1
24 مقایسه اثر گیاهان دارویی، اسید آلی و آنتی بیوتیک در جیره حاوی جو و آنزیم بر عملکرد،فاکتورهای خونی، پاسخ ایمنی و مورفولوژی روده جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 13، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر استفاده مجدد از بستر بر کیفیت لاشه جوجه های گوشتی و جمعیت میکروبی بستر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
2 اثرمکمل اسید الی (پوشش داروغیر پوشش دار)و الوئه ورا بر عملکرد و برویژگی هایکمی وکیفی تخم در بلدرچین تخمگذار (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
3 ارزیابی کارایی فرمولاسیون پروبیوتیک و گیاهان داروئی (پروفیت) بر سیستم ایمنی و مرفولوژی روده جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
4 استفاده از خیساب ذرت در تهیه جیره نیمه خالص برای طیور و تاثیر آن بر فراسنجه های بیوشیمی سرم (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
5 بررسی اثر تغذیهی مرطوب و محدودیت خوراک بر رشد جبرانی بلدرچین ژاپنی (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
6 بررسی اثر سطوح مختلف متیونین روی بر عملکرد مرغ های تخم گذار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی
7 بررسی اثر نانو اکسید روی، متیونین روی و اکسید روی برکیفیت تخم مرغ و پاسخ ایمنی در مرغهای تخم گذار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی
8 بررسی اثر نوع مکمل چربی و نوع افزودنی محرک رشد بر چربی خام و پروفایل اسیدهای چرب کبد مرغ های تخم گذار در مرحله پایانی تولید (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،دامی منابع طبیعی محیط زیست گردشگری روستایی و گیاهان دارویی کشورهای اسلامی
9 بررسی اثر نوع مکمل چربی و نوع افزودنی محرک رشد بر وضعیت آنتی اکسیدانی زرده تخم مرغ در مرغ های تخم گذار در مرحله پایانی تولید (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،دامی منابع طبیعی محیط زیست گردشگری روستایی و گیاهان دارویی کشورهای اسلامی
10 بررسی تاثیر نانو اکسید روی، متیونین روی و اکسید روی بر پارامترهای بیوشیمیایی خون مرغهای تخم گذار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی گیاهان داروییی،کشاورزی ارگانیک، مواد طبیعی و دارویی
11 بررسی خوراک مصرفی و ضریب تبدیل خوراک، مرغان تخمگذار بر جیره بر پایه گندم کامل هم آوری شده با آنزیم (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
12 بررسی درصد تولید تخم مرغ تولیدی و توده تخم مرغ، مرغان تخمگذار با جیره بر پایه گندم کامل هم آوری شده با آنزیم و بدون آنزیم (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
13 بررسی و مقایسه استفاده از گیاهان دارویی اسید آلی و آنتی بیوتیک درجیره برپایه جو برقابلیت هضم مواد مغذی جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
14 تاثیر استفاده از عصاره الکلی گیاه آویشن باغی در تغذیه مرغان تخمگذار بر عملکرد و ماندگاری تخم مرغ تحت شرایط تنش حرارتی (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
15 تاثیر عصاره میوه سماق و مکمل ویتامین E روی فاکتورهای بیوشیمیایی خون، سیستم ایمنی و تلفات ناشی از آسیت در جوجه های گوشتی تحت چالش استرس سرمایی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
16 تاثیر کاپتوپریل، مکمل ال- آرژنین و عصارهی ریشهی گیاه جغجغه روی فاکتورهای بیوشیمیایی خون، سیستم ایمنی و تلفات ناشی از آسیت در جوجه های گوشتی تحت چالش استرس سرمایی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
17 تاثیر مخلوط گیاهان دارویی به عنوان افزودنی بعد از محدودیت غذایی بر سیستم ایمنی سلولی جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی
18 تأثیر عملآوری شیمیایی بستر طیور بر بار میکروبی و برخی خواص شیمیایی کود مرغی حاصل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
19 عصاره الکلی گیااه آویشن باغی و ویتامین E بر کفیت تخم مرغ و میزان کلسترول زرده تحت شرایط تنش گرمایی در تغذیه مرغان تخمگذار (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
20 مطالعه اثر استفاده از گیاهان دارویی پری بیوتیک و اسید آلی بعنوان جایگزین آنتی بیوتیک برعملکرد جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی