عباس تمیزی

 عباس تمیزی

عباس تمیزی

Abbas Tamizi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.