دکتر مجید خادم رضاییان

دکتر مجید خادم رضاییان استادیار-دانشگاه علوم پزشکی مشهد.

دکتر مجید خادم رضاییان

Dr. Majid Khadem-Rezaiyan

استادیار-دانشگاه علوم پزشکی مشهد.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A comparison of Obesity and Some Cardiovascular Risk Factors between Male Employees of Gas Refinery, Petrochemical Plant, and Non-Industrial Workplaces (دریافت مقاله) مجله علوم پزشکی ایران دوره: 6، شماره: 1
2 Antibiotic Resistance Pattern Among Staphylococcus aureus Isolated From Wound Cultures in Burn Patients: A Five-Year Study (دریافت مقاله) میکروبیولوژی بالینی و عفونت دوره: 7، شماره: 4
3 Association of Covid-۱۹ Infection with Physical Activity and Food Intake; Mashhad PERSIAN Cohort Results (دریافت مقاله) فصلنامه تغذیه، روزه داری و سلامت دوره: 12، شماره: 1
4 اپیدمیولوژی اختلالات روان پزشکی: وضعیت شهر مشهد در سال های ۹۴-۱۳۸۹ (دریافت مقاله) مجله اصول بهداشت روانی دوره: 19، شماره: 6
5 ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه فراگیران در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال ۱۳۹۷ (دریافت مقاله) مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شهید صدوقی یزد دوره: 15، شماره: 4
6 ارزیابی نگرش دانشجویان رشته دکتری حرفه ای پزشکی مشهد در مقاطع علوم پایه و فیزیوپاتولوژی به پژوهش در سال تحصیلی ۱۳۹۷-۱۳۹۸ (دریافت مقاله) فصلنامه افق توسعه آموزش علوم پزشکی دوره: 12، شماره: 3
7 Educational Quality Gap from Students Viewpoints; Results from a Survey in Mashhad University of Medical Sciences (دریافت مقاله) فصلنامه آینده آموزش پزشکی دوره: 7، شماره: 4
8 Epidemiology of transport accidents based on international statistical classification of diseases (ICD-10) in Mashhad, Iran (دریافت مقاله) مجله بیماری و تشخیص دوره: 7، شماره: 1
9 Evaluation of Energy and Protein Intakes and Clinical Outcomes in Critically Ill Patients: Cross-sectional Study (دریافت مقاله) فصلنامه تغذیه، روزه داری و سلامت دوره: 11، شماره: 3
10 Evaluation of Pre-Sarcopenia and Sarcopenia in a Well-Nourished Late-Middle-Aged Population: A Feasibility Study of a Registry (دریافت مقاله) فصلنامه تغذیه، روزه داری و سلامت دوره: 10، شماره: 4
11 Oral Presentation Versus Role Playing in Medical Education: A Quasi-Experimental Study (دریافت مقاله) مجله گام های توسعه در آموزش پزشکی دوره: 15، شماره: 1
12 Prognostic Value of Androgen Receptor Expression in Bladder Tumors (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات بین رشته ای در اورولوژی دوره: 5، شماره: 4
13 Rearrangement of Morning Report Sessions: An Action Research (دریافت مقاله) فصلنامه آینده آموزش پزشکی دوره: 13، شماره: 4
14 Relationship between Hypnosis for Pain Management in Labor and Adverse Neonatal Outcomes: A Systematic Review (دریافت مقاله) مجله علمی ناباروری ایران دوره: 9، شماره: 3
15 The Cardiovascular Mortality Risk Factors in the Northeast of Iran: A Four-Year Cohort Study (دریافت مقاله) فصلنامه تغذیه، روزه داری و سلامت دوره: 11، شماره: 2
16 The Prevalence of Lower Extremity Injuries in Mashhad: A Five-Year Study (دریافت مقاله) مجله استخوان و جراحی عمومی دوره: 8، شماره: 6
17 The Role of Non-Governmental Organization in Providing Food Needs in Burn Patients (دریافت مقاله) نشریه بین المللی علوم تغذیه دوره: 6، شماره: 2
18 The Trend of Nutritional Adequacy and Nutritional Routs among Imam Reza Teaching Hospital: Result from NutritionDay ۲۰۱۹-۲۰۲۱ (دریافت مقاله) فصلنامه تغذیه، روزه داری و سلامت دوره: 12، شماره: 1
19 Tramadol Overdose Induced Transient Paresthesia and Decreased Muscle Strength: A Case Series (دریافت مقاله) مجله سم شناسی پزشکی آسیا اقیانوسیه دوره: 3، شماره: 2
20 بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان علوم پزشکی و غیر علوم پزشکی مشهد نسبت به کووید-۱۹ در سال ۱۳۹۹ (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره: 16، شماره: 1
21 بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد ساکنان مشهد نسبت به کرونا ویروس جدید (کووید ۱۹) در سال ۱۳۹۹ (دریافت مقاله) فصلنامه پزشکی نوید نو دوره: 24، شماره: 77
22 بررسی اثر مصرف قهوه در مقایسه با رژیم تغذیه ای معمول بر بهبود عملکرد روده پس از هیسترکتومی ابدومینال: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده دوسویه کور (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 25، شماره: 5
23 بررسی ارتباط بین ریز مغذی های مادران فعال و غیر فعال با رشد نوزادان (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 18، شماره: 145
24 بررسی سرواپیدمیولوژیک آنتی بادی IgG ضدکلامیدیا تراکوماتیس در زنان بی علامت مشهد (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 24، شماره: 13
25 بررسی فراوانی عوامل تنش زا در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال ۱۳۹۹ (دریافت مقاله) مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شهید صدوقی یزد دوره: 16، شماره: 4
26 بررسی وضعیت آلودگی میکروبی در هوا و سطوح داخلی دو بیمارستان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط دوره: 7، شماره: 2
27 بررسی وضعیت اشتراک گذاری دانش در حوزه معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه افق توسعه آموزش علوم پزشکی دوره: 15، شماره: 1
28 تاثیر استفاده از آلوگرافت پوستی بر بقای بیماران سوختگی ماژور (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 60، شماره: 2
29 تاثیر محلول دکستروز سالین در مقایسه با نرمال سالین بر مدت فاز فعال زایمان در زنان نولی پار: کارآزمایی بالینی شاهددار تصادفی شده دوسوکور (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 26، شماره: 8
30 حرفه ای گرایی در دستیاران تخصصی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 23، شماره: 86
31 خصوصیات اپیدمیولوژیک، بار اقتصادی و روند تغییرات سزارین های انجام شده در مراکز آموزشی دانشگاه علوم پزشکی در شهر مشهد: مطالعه ای ۱۲ ساله (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 26، شماره: 7
32 درک مفاهیم ارتباط خطر: نیاز امروز جامعه پزشکی (دریافت مقاله) مجله سازمان نظام پزشکی مشهد دوره: 18، شماره: 2
33 دیدگاه دانشجویان دندانپزشکی مقاطع بالینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نسبت به آموزش دوره‎ی علوم پایه در سال 97 (دریافت مقاله) فصلنامه افق توسعه آموزش علوم پزشکی دوره: 10، شماره: 1
34 روزانه چند هواپیما در ایران سقوط می کند؟ (دریافت مقاله) مجله سازمان نظام پزشکی مشهد دوره: 22، شماره: 1
35 شایع ترین سبک مقابله ای در افراد اقدام کننده به خودسوزی (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 30، شماره: 4
36 ضرورت به بروز رسانی آموزش میکروب شناسی از دیدگاه دانشجویان دندانپزشکی مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه افق توسعه آموزش علوم پزشکی دوره: 7، شماره: 2
37 فرآیند برگزاری ژورنال کلاب مبتنی بر شواهد در گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه افق توسعه آموزش علوم پزشکی دوره: 7، شماره: 1
38 فراوانی انطباق طرح‎های پژوهشی با اولویت‎های اعلام شده پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال‎های ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۶ (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 65، شماره: 2
39 فراوانی انطباق طرح‎های پژوهشی با اولویت‎های اعلام شده پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال‎های ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۶ (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 64، شماره: 6
40 کیفیت برگزاری ژورنال کلاب در گروه های مختلف بالینی دانشکده پزشکی مشهد (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 59، شماره: 6
41 کیفیت خدمات آموزشی در دانشگاه تیپ یک علوم پزشکی بر اساس مدل سروکوآل از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشکده های مختلف تابعه (دریافت مقاله) دوفصلنامه راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی دوره: 8، شماره: 3
42 گویه های دانشجویی مرتبط با خدمات آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد بر اساس مدل سرواکال (SERVQUAL Model) (دریافت مقاله) دوفصلنامه راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی دوره: 6، شماره: 1
43 مروری بر الگوهای نگارش مشارکت نویسندگان در مقالات پژوهشی و ارائه الگوی کاربردی: طیف رنگی مشارکت (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 22، شماره: 85
44 مروری بر حرفه ای گری در پزشکی (دریافت مقاله) فصلنامه افق توسعه آموزش علوم پزشکی دوره: 13، شماره: 1
45 مطالعات موردی: طرح مطالعه مغفول در پزشکی (دریافت مقاله) مجله سازمان نظام پزشکی مشهد دوره: 20، شماره: 1
46 مقایسه مکانیسم های تطابقی در بیماران با مسمومیت های عمدی با گروه کنترل (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 67، شماره: 1
47 مکانیسم های مقابله ای در اقدام کنندگان به خودکشی (دریافت مقاله) مجله اصول بهداشت روانی دوره: 23، شماره: 5
48 نسبت پیامد شدید مادری و عوامل مرتبط با آن در یک بیمارستان دانشگاهی مشهد از مهر ماه ۱۳۹۸ لغایت شهریور ماه ۱۳۹۹ (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 25، شماره: 3
49 نظرات کارورزان بخش مسمومین در مورد وبینار های برگزار شده (دریافت مقاله) فصلنامه افق توسعه آموزش علوم پزشکی دوره: 12، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 01440125_Does Synbiotic Supplementation Improve Clinical Outcomes in Critically Ill Patients HN- (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی تغذیه بالینی ایران
2 HN-01440123_Effect of synbiotic supplementation on energy and protein homeostasis in critically ill patients (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی تغذیه بالینی ایران
3 HN-01440126_Synbiotic Supplementation Effect on Muscle Wasting in Critically Ill Patients: A Randomized Controlled Trial (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی تغذیه بالینی ایران
4 HN-01780137_Association of Severity of Disease and Adequate Intake of Protein and Calories in Critically Ill Patients at Imam Reza Hospital (2018), Mashhad, Iran (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی تغذیه بالینی ایران
5 Reduction of burnt total body surface area percentage over a decade; is the good news coming (دریافت مقاله) نهمین کنگره کشوری سوختگی
6 The Role of Familial Environment and Financial Problems in Self-immolation (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی سوختگی
7 بررسی وضعیت دستیاران تخصصی پزشکی در حیطه پروفشنالیسم پزشکی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت