رئوف بنائی

 رئوف بنائی کارشناس اصلاح و ساماندهی اداره برق استان اردبیل

رئوف بنائی

Raoof Banayee

کارشناس اصلاح و ساماندهی اداره برق استان اردبیل

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.