سید مختار هاشمی

 سید مختار هاشمی

سید مختار هاشمی

Seyedmokhtar Hashemi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی بعد اجتماعی-سیاسی سیستم هیدرولیک و منابع آب و خاک حوضه دریاچه زریبار:تحلیل ذیمدخلان به سوی پایداری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
2 بررسی وضعیت دریاچه زریبار با استفاده از چارچوب ارزیابی DPSIR (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
3 حکمرانی خوب آب، راهکاری برای توسعه پایدار و امنیت ملی در ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران