دکتر سید مختار هاشمی

دکتر سید مختار هاشمی

دکتر سید مختار هاشمی

Dr. Seyedmokhtar Hashemi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تحلیل مسایل دریاچه زریبار در بستر مدیریت یکپارچه ی منابع آب حوضه ی آبریز آن با استفاده از رویکرد مشارکت گروداران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 12، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی بعد اجتماعی-سیاسی سیستم هیدرولیک و منابع آب و خاک حوضه دریاچه زریبار:تحلیل ذیمدخلان به سوی پایداری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
2 بررسی افت سطح آبهای زیرزمینی بااستفاده ازسیستم اطلاعات جغرافیایی GIS مطالعه موردی:آبخوان دشت قروه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک
3 بررسی شاخص بقای زیستی گونه Artemia urmania در رویکرد اکولوژیک تعیین نیاز آبی زیست محیطی دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
4 بررسی وضعیت دریاچه زریبار با استفاده از چارچوب ارزیابی DPSIR (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
5 حکمرانی خوب آب، راهکاری برای توسعه پایدار و امنیت ملی در ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران