سیدحسین حسینی نورزاد

 سیدحسین حسینی نورزاد گروه پژوهشی صنعتی آریانا

سیدحسین حسینی نورزاد

Seyedhosein Hoseininorzad

گروه پژوهشی صنعتی آریانا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بهره برداری بهینه از مخزن سد با استفاده از روش جستجوی ممنوعه احتمالاتی رتبه معیار و برازندگی معیار (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 26، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی تاثیر شاخص های کلیدی بهره وری بخش عمومی بر کیفیت زیرساخت ها (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و ششمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
2 ارزیابی تبعات هزینه ای وزمانی تحریم های بین المللی درپروژه قطارشهری اهواز توسط سیستم اطلاعات مدیریت ریسک پروژه rmis (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
3 انتخاب مدل مدیریت ذینفعان در پروژه های مشارکت عمومی- خصوصی بر اساس روش AHP (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت
4 اهمیت بافت تاریخی و با ارزش شهرها از نظر زیست محیطی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
5 بررسی نقش پایداری در انتخاب سرمایه گذار پروژه های مشارکت عمومی- خصوصی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و ششمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
6 تحلیل ریسک های پروژه های مشارکت عمومی خصوصی راهسازی درایران براساس تجارب کشورهای درحال توسعه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
7 مدل تعیین طول دوره امتیاز و قیمت گذاری پروژه های مشارکت عمومی خصوصی با بهره گیری از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار
8 مدیریت بهینه بهرهبرداری برقآبی مخزن سد به روش جستجوی ممنوعه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برقابی
9 مدیریت و تأمین بهینه منابع آب مجتمع های صنعتی به روش جستجوی ممنوعه (دریافت مقاله) اولین همایش سازگاری با کم آبی