دکتر محمد حقیقی

دکتر محمد حقیقی استاد دانشگاه صنعتی سهند تبریز

دکتر محمد حقیقی

Dr. Mohammad Haghighi

استاد دانشگاه صنعتی سهند تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اصلاح خواص ساختاری نانوکاتالیزور NiMo/Al۲O۳ با فسفر با به­ کارگیری روش تلقیح برای استفاده در فرایند گوگردزدایی تیوفن (دریافت مقاله) فصلنامه سوخت و احتراق دوره: 7، شماره: 1
2 Effect of sorbitol/oxidizer ratio on microwave assisted solution combustion synthesis of copper based nanocatalyst for fuel cell grade hydrogen production (دریافت مقاله) فصلنامه هیدروژن و پیل سوختی ایران دوره: 2، شماره: 4
3 برآورد میزان گازهای CO.CO2.SO2 در یکی از واحدهای بهره برداری نفت و گاز شرکت ملی نفت ایران با استفاده از ضرایب انتشار EPA (دریافت مقاله) ماهنامه نفت و انرژی دوره: 4، شماره: 36
4 بررسی و شناسایی منابع تولید کننده آلایند ه های گازی CO.CO2.SO2 در واحدهای بهره برداری و تقویت فشار گاز شرکت ملی نفت ایران (دریافت مقاله) ماهنامه نفت و انرژی دوره: 5، شماره: 39
5 تاثیر ماده اولیه آلومینیم در سنتز احتراقی نانوکاتالیست CuO/ZnO/CeO۲/Al۲O۳ برای تولید هیدروژن با استفاده از ریفورمینگ متانول در حضور بخارآب (دریافت مقاله) فصلنامه سوخت و احتراق دوره: 8، شماره: 1
6 تحلیلی بر درس سینتیک و طراحی راکتورهای شیمیایی در رشته مهندسی شیمی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 6، شماره: 21
7 سنتز نانوکاتالیست NiMo/F-Al۲O۳ به ­روش تلقیح و اصلاح ­شده با فلوئور جهت استفاده در گوگردزدایی از سوخت­ های هیدروکربنی (دریافت مقاله) فصلنامه سوخت و احتراق دوره: 5، شماره: 2
8 سنتز هیبریدی مایکروویو- احتراقی نانوکاتالیست CuO/ZnO/Al۲O۳ در غلظت های مختلفی از اکسیژن جهت تولید هیدروژن از متانول (دریافت مقاله) فصلنامه سوخت و احتراق دوره: 15، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 APPLYING NON-THERMAL PLASMA TO NI/AL2O3 AND NI/AL2O3-MGO NANOCATALYST SYNTHESIS USED FOR SYNGAS PRODUCTION FROM CH4/CO2 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
2 آنالیز ترمودینامیکی تبدیل اتانول با CO2 جهت تولید گاز سنتز (دریافت مقاله) هشتمین همایش دانشجویی مهندسی شیمی
3 اثر افزودن سریا روی خواص و عملکرد کاتالیست نانوساختارCe-SAPO-34 برای تبدیل متانول به اتیلن و پروپیلن (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
4 اثر افزودن لانتانیم روی خصوصیات کاتالیست نانوساختار 34-LaAPSO جهت استفاده در تبدیل متانول به الفینهای سبک (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
5 اثر تزریق گاز در پراکندگی نانواکسید فلزات Cu-Zn-Al روی پایه زئولیتی جهت استفاده در تولید سوخت سبز از گاز سنتز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
6 اثر نسبت Si/Al روی خواص فیزیکی شیمیایی – LaAPSO-34 نانوساختارجهت استفاده در تبدیل متانول به الفینهای سبک (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
7 ارزیابی تبدیل مستقیم متان به متانول در فشار اتمسفری و ارائه راهکار برای افزایش میزان انتخاب پذیری نسبت به متانول (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
8 ارزیابی ترمودینامیکی تاثیر بخار آب در عملکرد احتراق مخلوط گاز طبیعی و تولوئن در فلزهای صنایع نفت (دریافت مقاله) سمینار تخصصی نفت، گاز و محیط‌ زیست
9 ارزیابی سینتیکی میزان آلایندههای حاصل از احتراقِ بنزن و متان در یک محفظه لولهای (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE
10 ارزیابی عملکرد تبدیل مستقیم و غیرمستقیم گاز سنتز به دی متیل اتر به عنوان ماده اولیه صنایع شیمیایی و سوختهای نیروگاهی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
11 ارزیابی عملکرد کاتالیستهای فرآیند گوگرد زدایی از برشهای نفتی و پتانسیلهای زیست محیطی آنها (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
12 ارزیابی عملکرد مخلوط متانول اتانول به عنوان گروه پذیرنده آسیل در واکنش سونوشیمی استری کردن اولئیک اسید با لیپاز تثبیت شده (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
13 ارزیابی عملکرد نانوفتوکاتالیست BiOCl(57%)-Bi24O31Cl10(43%) با تغییر پارامترهای عملیاتی و بررسی پایداری آن در تخریب آلاینده آنتی بیوتیکی (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و HSE
14 ارزیابی منابع آلودگی هوا حاصل از صنایع نفت و گاز (دریافت مقاله) سمینار تخصصی نفت، گاز و محیط‌ زیست
15 ارزیابی منابع گاز طبیعی ایران و مقایسه روشهای بهره برداری از آن درصنایع نفت گاز وپتروشیمی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
16 استری کردن اولئیک اسید با استفاده از انرژی التراسوند در حضور آنزیم Novozym 435 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
17 اصلاح نانوکاتالیستCoMo/Al2O 3با استفاده از فسفر و تهیه شده به روش اولتراسوند برای حذف تیوفن از برشهای هیدروکربنی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
18 افزودن زیرکونیا و سریا به کاتالیست نانوساختار 3O2CuO/Al به روش احتراقی اوره نیترات برای تبدیل بیومتانول به هیدروژن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی هیدروژن
19 Bi۲MoO۶(۵۰%)-Bi۲ SiO۵(۵۰%) Nanophotocatalyst Designed via Sono-Solvothermal Route: Photocatalytic Degradation of Rhodamine B under Simulated Sunlight (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوری های پیشرفته در صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی
20 CARBON DIOXIDE EMISSIONS MITIGATION POTENTIAL OF AUTO-THERMAL METHANOL SYNTHESIS PROCESS UTILIZING RECUPERATIVE DOUBLEMEMBRANE REACTOR (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
21 Catalytic Performance of Ni-Co/Al2O3-MgO-ZrO2 Nanocatalyst at Different MgO Contents Using Zirconyl Nitrate Solution Precursor for CO2 Reforming of Methane (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
22 Catalytic Potential Applications of Modified Natural Zeolites (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی زئولیت ایران
23 Characterization and Catalytic Activity of CeO2/Al2O3 Nano-catalyst on VOC Abatement (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی
24 Combustion Fabrication of Bismuth-rich Bismuth Oxybromide and Precipitation Synthesis of Plasmonic Silver Oxide and their Performance Evaluation for AO۷ Photodegradation (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
25 Comparative Synthesis and Physicochemical Properties of Nanostructured SAPO-34 Molecular Sieve Using TEA and Morpholine Templates (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاتالیستهای صنعتی
26 Comparison of Two Different Hydrogen Redistribution Strategies along an Auto-thermal Double-membrane Reactor on Co-production of Pure Hydrogen and Methanol (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاتالیستهای صنعتی
27 Dehydrogenation of Ethane to Ethylene with Carbon Dioxide over Chromium Oxide Catalyst Utilizing NH4NO3 Treated Clinoptilolite as Support (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
28 Direct Conversion of Syngas to DME over Nanocatalysts of CuO-ZnO-Al2O3 and HNO3 Modified Clinoptilolite (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاتالیستهای صنعتی
29 Dry Reforming of CH4 over Sol-Gel Synthesized Ni-Co/Al2O3-MgO Nanocatalyst Promoted with Different Amount of ZrO2 Using Zirconyl Nitrate Solution (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاتالیستهای صنعتی
30 Effect of Aging Time on Synthesis of CuO-ZnO-Al2O3/HZSM-5 Nanocatalyst Used in Direct Conversion of Syngas to DME at High Pressures (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاتالیستهای صنعتی
31 Effect of Combination of Templates on SAPO-34 Synthesis and Methanol to Light Olefins Reaction Performance (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاتالیستهای صنعتی
32 EFFECT OF CRYSTALLIZATION TIME ON HYDROTHERMAL SYNTHESIS AND PHYSICOCHEMICAL CHARACTERIZATION OF CUO/ZNO/AL2O3 NANOPOWDER (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
33 Effect of HCl Concentration on Properties of Modified Clinoptilolite (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی زئولیت ایران
34 Effect of Precursor on Physicochemical Properties and Catalytic Performance of Ni-Co over Mixed Nano-oxides of Al-Mg-Zr Used in Dry Reforming of CH4 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
35 EFFECT OF SYNTHESIS CONDITIONS OF BOEHMITE ALOOH FROM AL OH 3 ON ITS PHYSICOCHEMICAL CHARACTERISTICS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
36 Effect of TEA/Morpholine Ratio on Synthesis and Physicochemical Properties Nanostructured SAPO-34 Used in Catalytic Conversion of Methanol to Olefins (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاتالیستهای صنعتی
37 EFFECT OF TEMPLATE ON SYNTHESIS AND PHYSICOCHEMICAL CHARACTERIZATION OF NANOSTRUCTURED CE-DOPED SAPO-34 USED IN CONVERSION OF METHANOL TO LIGHT OLEFINS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
38 Effect of Ultrasonic Treatment on the Gel Formation of MnSAPO-34 Catalysts in MTO Process (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی
39 Effective degradation of acid orange 7 on silver chloride/bismuth iodide (Bi3+: 4) hybrid nanophotocatalyst under simulated sunlight (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس شیمی آلی ایران
40 Elimination of Levofloxacin Antibiotic from Aqueous Solutions over Bismuth Silicate and Bi۲MoO۶ Nanophotocatalysts Designed via Sono-Solvothermal Methods (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
41 Emerging Contaminant Remediation over Cauliflower-Like Bi۴V۲O۱۱ Nanophotocatalyst: Sono-Solvothermal Design (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و HSE
42 Enhancement of methanol production as a hydrogen source for fuel cells in a hydrogen perm-selective membrane reactor effect of flow type (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی
43 EVALUATION OF ZEOLITE SUPPORTED CATALYST PERFORMANCE IN DIRECT CONVERSION OF SYNGAS TO DME (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
44 Fabrication of Efficient n-p Heterojunction Nanocatalysts via Novel Synthesis Method toward Sonophotocatalytic Decolourization of Textile Effluent (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
45 Fuel Cell-Grade Hydrogen Production from Methanol Steam Reforming over CuO/ZnO/Al2O3 Nanocatalyst: Effect of Ultrasound Irradiation and Urea/Nitrate Ratio (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی
46 Heterogeneous Photocatalytic Degradation of Ofloxacin using Mesoporous BixOyClz Nanophotocatalysts: One-Pot Combustion Route (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و HSE
47 HYDROTHERMAL SYNTHESIS OF NANOSTRUCTURED MIXED OXIDES OF COPPER, ZINC AND ALUMINIUM AT DIFFERENT TEMPERATURES (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
48 IMPREGNATED VS. PLASMA MODIFIED CATALYSTS FOR DRY REFORMING OF METHANE OVER NI-CO/AL2O3-ZRO2 NANOCATALYST (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
49 Impregnation vs. Sol-Gel Synthesis and Physicochemical Characterizations of Ni/Al2O3-MgO Nanocatalyst Used for Dry Reforming of Methane (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
50 Influence of Impregnation Ratio on the Properties of Activated Carbon Prepared via ZnCl2 Activation (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی
51 METHANOL CONVERSION TO LIGHT OLEFINS OVER NANOSTRUCTURED SAPO-34: CONVENTIONAL VS. ULTRASOUND ASSISTED (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
52 Microwave-Induced Combustion Design of Macro-Structured Sponge-Like CeO۲ Nanophotocatalyst: Impressive Degradation of Crystal Violet and Acid Orange ۷ (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و HSE
53 Mixed-Template Synthesis of Nanostructured CoAPSO-34 Catalyst Using TEA-DEA-MOR for Methanol to Light Olefins Conversion (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاتالیستهای صنعتی
54 Modified natural clinoptilolite as novel catalyst for ethylbenzene dehydrogenation in the presence of N2O (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی زئولیت ایران
55 ON THE CATALYTIC CONVERSION OF METHANOL TO LIGHT OLEFINS OVER METAL-INCORPORATED SAPO-34 MOLECULAR SIEVES (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
56 One-Pot Solution-Combustion Fabrication of Bi۲O۳-Bi۵O۷I and Bi۲O۳-KBi۶O۹I Heterojuncted Nanophotocatalysts for Degradation of TC-HCl Antibiotic: Influence of Fuel Type on Structural/Textural Properties (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی شیمی، مهندسی شیمی و نفت
57 Partial Oxidation of Methane to C2-Hydrocarbons: A Thermodynamic Analysis (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی
58 Photocatalytic Elimination of Antibiotic Ofloxacin over Plasmonic AgBr Anchored with Co-Cr Layered Double Hydroxide as Solar-Light-Driven Nanophotocatalyst (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس شیمی آلی ایران
59 PLASMA-ULTRASOUND ASSISTED SYNTHESIS AND PHYSICOCHEMICAL CHARACTERIZATION OF PT/AL2O3-CEO2 NANOCATALYST USED FOR TOLUENE ABATEMENT FROM WASTE GAS STREAMS AT LOW TEMPERATURE (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
60 Preparation and characterizations of nanosized ZSM-5 type ferrisilicates (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی زئولیت ایران
61 Promising Solar-Light Driven Emerging Contaminant Degradation over Ag-Bi۲MoO۶ Nanosheets Photocatalyst (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و HSE
62 Simulation of CO2-Reforming over Rh/Al2O3 Catalyst Using ,HYSYS Software (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی
63 Sono-Hydrothermal Design of Plasmonic Disilver Dimolybdate Nanophotocatalyst:Excellent Removal of Acid Orange ۷ (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و HSE
64 Sono-Synthesis of Ca/Al-MCM-41as an effective Nanocatalyst for Biodiesel Production from Sunflower Oil (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و HSE
65 Spray Drying of Nanostructured Kaolin-Bound SAPO-34 Catalyst for Conversion of Methanol to Light Olefins in Fluidized Bed Reactor: Comparison of Silica and Alumina Sol as Binder (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی فناوری های جدید در صنایع نفت،گاز و پتروشیمی
66 Surface modification of Mayenite fabricated via microwave combustion method by KOH for biodiesel production (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی فرآینده های گاز و پتروشیمی
67 Synthesis and Physicochemical Characterization of Nanostructured ZrAPSO-34 Molecular Sieve with Various Zr-Content Used in Catalytic Conversion of Methanol to Light Olefins (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاتالیستهای صنعتی
68 Synthesis of CeO2 Nano-catalyst via Precipitation Method for Total Oxidation of Toluene (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی
69 Synthesis of Cu-Spinel/Reduced Graphene Oxide Nanocomposite with Efficient Performance in Photocatalytic Removal of Organic Dye Pollutants (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی شیمی، مهندسی شیمی و نفت
70 Synthesis of CuO(45)/ZnO(40)/Al2O3(15) Nanocatalyst Using Boehmite and Aluminum Nitrate for Steam Reforming of Methanol for Hydrogen Production (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی
71 Synthesis of metal nano-oxides from Al, Mg and Ni nitrates via sol-gel method used for hydrogen production via methane reforming (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی
72 Synthesis of Ni(10%)-Co(8%)/Al2O3-MgO nanocatalyst with Al/Mg=5 using ultrasound energy for H2 production via reforming process (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی
73 Synthesis, Characterization and Catalytic Performance of Silicoaluminophosphate Catalysts Prepared by DEA&Mor Mixed Template (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی
74 The concepts of Pharmaceutical Powder Mixing: the View point of Theory and Practice (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی
75 Theoretical Investigation of a Single-Type Water-Permselective Membrane Methanol Reactor (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
76 Thermodynamic Analysis of Direct Partial Oxidation of Methane to Benzene (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی
77 Thermodynamic Analysis of Overall Reaction Network in Ethanol to Light Olefins Process (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاتالیستهای صنعتی
78 Thermodynamic Analysis of Overall Reaction Network in Methanol to Light Olefins Process (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
79 thermodynamic analysis of xylene/natural gas combustion (دریافت مقاله) سومین کنفرانس احتراق ایران
80 Tuning Photochemical Traits of Magnetic Nanoheterojunction toward Degradation of Organic Contamination via Simultaneous Irradiation of Visible Light and Ultrasonic Waves (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
81 Ultrasound Assisted Preparation of CuO-ZnO-Al2O3/HZSM-5 Nanocatalyst for Direct Conversion of Syngas to DME (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاتالیستهای صنعتی
82 ULTRASOUND ASSISTED SYNTHESIS OF PT/AL2O3-CEO2 NANOCATALYST FOR TOTAL OXIDATION OF TOLUENE USED IN WASTE GAS STREAM TREATMENT (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
83 Ultrasound-Assistant Solvothermal Design of Flower-Like Bi۷O۹I۳-BiOI Nanophotocatalyst:Effective Rhodamine B Deletion (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و HSE
84 بررسی اثرنسبت Si/Al برخواص فیزیکی - شیمیایی کاتالیست SAPO-34 جهت استفاده درفرآیند تبدیل متانول به الفین ها (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
85 بررسی تاثیر تقویت کننده فسفر روی عملکرد کاتالیست های فرآیند هیدرودی سولفوریزاسیون (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
86 بررسی تاثیر تقویت کننده های سریا و زیرکونیا بر عملکرد نانوکاتالیست های مس بنیان سنتز شده به روش اگزالات ژل هم رسوبی - در فرآیند ریفورمینگ متانول جهت تولید گاز هیدروژن مصرفی در پیل های سوختی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی
87 بررسی تاثیر فرآوری نوین پلاسما بر عملکرد نانوکاتالیستهای مس بنیان به منظور تولید هیدروژن خلوص بالای مصرفی پیلهای سوختی طی فرآیند ریفورمینگ متانول با بخار آب (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی
88 بررسی تاثیر فسفر روی خواص ساختاری نانوکاتالیست NiMo/Al2O3 سنتزی به روش تلقیح برای استفاده در فرایند هیدرودی سولفوریزاسیون بنزین و دیگر برش-های نفتی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
89 بررسی تاثیر فلوئور روی خواص ساختاری نانوکاتالیست CoMo/F-Al2O3 سنتزی به روش تلقیح برای استفاده در فرایند هیدرودی سولفوریزاسیون سوخت ها (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
90 بررسی ترمودینامیکی اکسیداسیون حرارتی تولوئن با گاز طیبیعی در مشعل های صنایع پتروشیمی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تبدیل گاز طبیعی
91 بررسی راه کارهای کنترل، دفع و ذخیره سازی صحیح دی اکسیدکربن (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE
92 بررسی شکل دهی نانوکاتالیسست های ناهمگن و تاثیر آن برعملکرد کاتالیستی آنها درفرایندهای صنایع پالایشگاهی و پتروشیمی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
93 بررسی عملکرد انواع تقویت کننده ها ی کاتالیست های فرآیند هیدرودی سولفوریزاسیون (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
94 بررسی عملکرد حذف آلاینده های گازی از هوای آلوده با استفاده از نانوکاتالیست های پایه CeO2-Clinoptilolite (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
95 بررسی عملکرد کاتالیست های پایه زئولیتی فرآیند ریفورمینگ خشک متان برای تبدیل گازهای گلخانه ای متان و دی اکسید کربن (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
96 بررسی عملکرد کاتالیستهای فرآیندهای تولید بنزین از متانول (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
97 بررسی نسبت عامل فعال ساز ZnCl2 در سنتز کربن فعال از مخروط کاج جهت استفاده در کاربردهای زیست محیطی (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
98 بررسی نقش پایه در عملکرد کاتالیست های فرآیند هیدرودی سولفوریزاسیون برای گوگرد زدایی عمیق از سوختهای دیزلی و بنزین (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
99 بکارگیری انرژی اولتراسوند در سنتز نانوکاتالیست NiAl2O3 برای تولید هیدروژن از ریفورمینگ خشک متان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی
100 بکارگیری انرژی اولتراسوند در سنتز نانوکاتالیستiMoP/Al2O 3 جهت استفاده در کوگردزدائی برشهای نفتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
101 بکارگیری انرژی اولتراسوند درسنتزMnCoSAPO-34 نانوساختاربا استفاده ازقالب TEAOH جهت استفاده درفرایند MTO (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
102 بکارگیری روش رسوبی و تلقیح برای سنتز نانوکاتالیست Ni/CeO2-ZrO2 جهت استفاده در اکسیداسیون هوای مرطوب فنل: تأثیر نسبت کاتالیست به پساب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاتالیستهای صنعتی
103 بکارگیری کاتالیست پلاتین مستعمل درحذف تولوئن از هوای آلوده (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
104 بکارگیری مواد پیشرو نیترات برای سنتز نانوکاتالیست CuO-ZnO-Al2O3/HZSM-5 در زمان های مختلفی از تابش امواج اولتراسوند در تولید DEM به عنوان سوخت سبز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
105 پایلوت نیمه صنعتی اکسیدایون حرارتی و مدلسازی با استفاده از نرم افزار fluent (دریافت مقاله) سومین کنفرانس احتراق ایران
106 پتانسیلهای فناوری پلاسما در فرآوری و تولید نانوکاتالیستهای صنعتی با هدف افزایش راندمان آنها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاتالیستهای صنعتی
107 تاثیر افزودن رقیق کننده و نسبت دبی سوخت و هوا در انتشار NOx از شعله-های ناهمسو گاز سنتز (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
108 تاثیر افزودن سریا روی عملکرد نانوکاتالیست Ni/Al2O3-CeO2 سنتزی به روش سل - ژل درتبدیل متان و دی اکسید کربن به گاز سنتز (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
109 تاثیر التراسوند در سنتز کاتالیست نانوساختار Co(5%)/Y جهت استفاده در فرایند ریفورمینگ خشک متان برای تولید هیدروژن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انرژی های نو وپاک
110 تاثیر اولتراسوند در سنتز و ارزیابی نانوکاتالیستNi-Co/Al2O3-ZrO2 جهت استفاده در تولید هیدروژن از گازهای گلخانه ای CO2 و 4 CH (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی
111 تاثیر توان اولتراسوند روی خواص فیزیکی - شیمیایی و عملکردنانوکاتالیستCuO/ZnO/ZrO2/Al2O3 جهت استفاده در تولید هیدروژن از ریفورمینگ متانول (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی
112 تاثیر دمای کلسیناسیون روی خواص فیزیکی - شیمیایی و عملکردنانوکاتالیستCe۰.۸Zr۰.۲O۲/Al۲O۳ جهت استفاده در خالص سازی هیدروژن به روش اکسیداسیون کاتالیستی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی
113 تاثیر زمان تابش اولتراسوند در سنتز سونوشیمی نانوکاتالیستCuO/ZnO/CeO2/Al2O3 برای تولید هیدروژن با استفاده از ریفورمینگ متانول در حضور بخار آب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی
114 تاثیر زمان کریستالیزاسیون بر خواص فیزیکی و شیمیایی کاتالیست نانوساختار SAPO-34 سنتز شده با استفاده از ماده الگوساز ترکیبی TEA/Morpholine جهت استفاده در فرایند تبدیل متانول به الفین های سبک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاتالیستهای صنعتی
115 تاثیر مقادیر مختلف نقره در سنتز و ارزیابی عملکرد نانوکاتالیستAg/Al2O3 با استفاده از انرژی اولتراسوند برای اکسیداسیون منواکسید کربن جهت استفاده در خالص سازی هیدروژن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی
116 تاثیر نسبت Al/Mg درعملکرد نانوکاتالیست Ni-Co/Al2O3-MgO سنتزی با استفاده ازانرژی اولتراسوند برای استفاده درتبدل خشک متان (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
117 تاثیر نسبت سوخت اتیلن گلیکول در سنتز احتراقی مایکروویو نانوکاتالیستCuO/ZnO/Al2O3 جهت استفاده در تولید هیدروژن ازریفورمینگ متانول در حضور بخار آب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی
118 تأثیر اختلاط در سنتز کاتالیست نانوساختار ZnAPSO-34 به روش هیدروترمال جهت استفاده در فرآیند تبدیل متانول به اتیلن و پروپیلن (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
119 تأثیر افزودن آب روی تبدیل متانول به بنزین روی کاتالیستنانو ساختار CuO-ZnO/HZSM-5 سنتزی با استفاده از انرژی اولتراسوند (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
120 تأثیر افزودن زیرکونیا در خصوصیات و عملکرد نانوکاتالیست NiMo/Al2O3-ZrO2 تهیه شده به روش تلقیح جهت استفاده در گوگردزدایی از سوختهای هیدروکربنی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس احتراق ایران
121 تأثیر افزودن زیرکونیا در عملکرد نانوکاتالیست Ni/ZSM-5 در تولید هیدروژن ازگازهای گلخانه ای متان و دی اکسید کربن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی هیدروژن
122 تأثیر افزودن سریا در عملکرد نانوکاتالیستPt/CeO2-Clinoptilolite در حذف تولوئن از هوای آلوده به روش اکسیداسیون کاتالیستی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاتالیستهای صنعتی
123 تأثیر التراسوند در سنتز نانوکاتالیست Cu/Clinoptilolite-CeO2 جهت استفاده در تصفیه هوا (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
124 تأثیر توان اولتراسوند در سنتز نانوکاتالیست CuO-ZnO-Al2O3/HZSM-5 از مواد پیشرو استات به روش همرسوبی برای تبدیل گاز سنتز به DEM (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
125 تأثیر دمای سنتز هیدروترمال بر خصوصیات فیزیکی شیمیایی SAPO-34 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
126 تأثیر روش سنتز در عملکرد نانوکاتالیست 2CeO-Ni/Clinoptilolite درحذف کاتالیستی تولوئن از هوای آلوده (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
127 تأثیر مدت زمان کریستالیزاسیون در سنتز کاتالیست نانوساختارZnASPO-34 جهت استفاده در تبدیل متانول به محصولات با ارزش (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
128 تأثیر مقدار کبالت در کاتالیست نانوساختار Co/Y سنتزی به روش اولتراسوند جهت استفاده در ریفورمینگ خشک متان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
129 تأثیر مقدار نیکل در کاتالیست نانوساختار Ni/Y سنتزی به روش اولتراسوند جهت استفاده در تبدیل CH4 و Co2 به گاز سنتز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
130 تأثیر نسبت کاتالیست به پساب در حذف فنل از آب با استفاده از نانوکاتالیست Cu/CeO2-ZrO2 سنتزی به روش تلقیح (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاتالیستهای صنعتی
131 تأثیر نسبت منگنز و نیکل در سنتز کاتالیست نانوساختار (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
132 تأثیر نوع سوخت در سنتز احتراقی نانو کاتالیست CuO-ZnO-Al2O3/HZSM-5 جهت استفاده در تبدیل یک مرحله ای گاز سنتز به دی متیل تر به عنوان سوخت سبز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
133 تبدیل متانول به الفینها با استفاده از کاتالیست نانوساختارK-SAPO- 34 سنتز شده به روش سونوشیمی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
134 تبدیل متانول به الفینهای سبک روی کاتالیست نانوساختار NiAPSO-34 سنتزی با استفاده از قالب ترکیبی TEAOH/DEA (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
135 تبدیل متانول به بنزین روی HZSM-5 نانوساختار در غلطتهای مختلفی از خوراک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
136 تبدیل مخلوط اتان و دی اکسیدکربن به اتیلن روی کاتالیست نانوساختارGaZSM-5 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاتالیستهای صنعتی
137 تبدیل مستقیم متان به متانول در فشارهای بالا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تبدیل گاز طبیعی
138 تخریب آلاینده آنتی بیوتیکی تتراسایکلین هیدروکلراید با استفاده از نانوفتوکاتالیست های گل مانند Bi۷O۹I۳ و N-CQDs/Bi۷O۹I۳ تحت نور خورشید (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند
139 تزریق مقادیر مختلف اکسیژن در سنتز احتراقی مایکروویو نانوکاتالیستCuO/ZnO/Al2O3 جهت استفاده در تولید هیدروژن پیلهای سوختی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی
140 تصفیه آب آلوده به تتراسایکلین هیدروکلراید با استفاده از نانوفتوکاتالیست اکسید مولیبدن بیسموت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند
141 تولید گاز سنتز روی کاتالیست نانوساختار Ni-Co/Y سنتزی به روش التراسوند (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انرژی های نو وپاک
142 تولید هیدروژن از متان و CO2 با بکارگیری نانوکاتالیست Al2O3Co-Ni سنتزی به روش تلقیح (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی
143 تولید هیدروژن با استفاده از نانوکاتالیست CeO2-Al2O3Ni تهیه شده با بکارگیری فناوری پلاسما (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی
144 تولید هیدروژن برای پیلهای سوختی با استفاده از ریفورمینگ متانول در حضور بخار آب روی مخلوط اکسیدهای نانوساختار Al و Ce ،Zn ،Cu سنتزی با بکارگیری توانهای مختلف اولتراسوند (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی
145 تولید هیدروژن روی مخلوط اکسیدهای نانوساختارAl و Zn ،Cu سنتزی به روش احتراقی مایکروویو در محیطهای مختلفی از هوا، نیتروژن و دی اکسید کربن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی
146 تهیه نانو کاتالیست CuO-ZnO-Al2O3/HZSM-5 به روش سنتز احتراق اسید سیتریک - نیترات جهت استفاده در تولید DEM به عنوان سوخت سبز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
147 حذف آلاینده رنگی اسید اورانژ ۷ با استفاده از نانوفتوکاتالیست Bi۲۴O۳۱Br۱۰ تزئین شده با اکسید نقره و با خاصیت پلاسمونیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند
148 حذف ترکیبات گوگردی از برشهای نفتی با استفاده از نانوکاتالیستهایNiMo/ZrO و 2 NiMo/Al2O3 تهیه شده به روش اولتراسوند (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
149 حذف تولوئن از هوای آلوده به روش اکسیداسیون در حضور ازن (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
150 حذف فنل از آب با استفاده از نانو کاتالیست Pt/CeO2 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
151 خالص سازی هیدروژن به روش اکسیداسیون کاتالیستی روی نانوکاتالیست Ce0.8Zr0.2O2/Al2O3 با درصدهای مختلفی از فاز فعال (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی
152 سنتز اکسیدهای نانوساختار (50/15/20/15) 3O2/Al2/ZrO2CuO/CeO بااستفاده از روشهای رسوبی همگن و احتراقی اوره نیترات برای تولید هیدروژن از متانول برای پیلهای سوختی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی هیدروژن
153 سنتز پایه Al2O3-ZrO2با زیرکونیای بالا به روش رسوبی جهت نشاندن Ni وMo به روش تلقیح به عنوان نانوکاتالیست حذف تیوفن از سوختها (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
154 سنتز غربال مولکولی NiZSM-5 به روش هیدروترمال دما بالا جهت استفاده در تبدیل متانول به الفین های سبک (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
155 سنتز کاتالیست نانوساختارSAPO- 34 تقویت شده باNi و Mn با بکارگیری انرژی اولتراسوند برای تبدیل متانول به اتیلن و پروپیلن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
156 سنتز مخلوط اکسیدهای نانو ساختارCuO/ZnO/CeO2/Al2O 3 به روش رسوبی همگن جهت استفاده در صنایع پتروشیمی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
157 سنتز مقایسه ای نانوکاتالیست Ni-Co/Al2O3-MgO با نسبت Al/Mg=5 به روش تلقیح و سونوشیمی جهت استفاده درتولید گاز سنتز (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
158 سنتز نانوفتوکاتالیست TiO2(HPANS) به روش سونوشیمیایی برای حذف فنل از آب (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
159 سنتز نانوکاتال یست NiMo/Al2O3-ZrO2با زیرکونیایپایین به روش تلقیح جهت استفاده در فرآ یندگوگردزداییسوختها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
160 سنتز نانوکاتالیست Cr/Clinoptilolite جهت استفاده در هیدروژن گیری اکسایشی از اتان در حضور دی اکسید کربن (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
161 سنتز نانوکاتالیست CuO-ZnO-Al2O3 از مواد پیشرو استات به روش هیبریدی همرسوبی- اولتراسوند برای تبدیل گاز سنتز به متانول (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
162 سنتز نانوکاتالیست Ni/Al2O3 با استفاده از روش های تلقیح و سل- ژل جهت استفاده در تولید گاز سنتز از متان و دی اکسید کربن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاتالیستهای صنعتی
163 سنتز نانوکاتالیست‌های پالادیم- سریا بر پایه کلینوپتیلولیت فرآوری شده با اسید هیدروکلریک جهت استفاده در کاربردهای زیست‌محیطی (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
164 سنتز و ارزیابی عملکرد کاتالیست نانوساختار Ni/ZSM-5 برای تبدیل گازهای گلخانه ای متان و دی اکسید کربن با استفاده از انرژی اولتراسوند (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
165 سنتز و ارزیابی عملکرد کاتالیست نانوساختار Pd/CuAl2O4 با استفاده از انرژی اولتراسوند برای حذف منواکسید کربن از گازهای آلاینده (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
166 سنتز و تعیین خصوصیات Ce-SAPO-34 نانوساختاربا استفاده از قالب TEAOH و تابش امواج فراصوت جهت استفاده درتبدیل متانول به الفین ها (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
167 سنتز و تعیین خصوصیات غربال مولکولی نانوساختار SAPO-34 تقویت شده با La برای تبدیل متانول به اتیلن و پروپیلن (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
168 سنتز و تعیین خصوصیات فیزیکی - شیمیایی نانو اکسید های CuO-ZlO-Al2O3 روی HZSM-5 به روش همرسوبی نا پیوسته جهت استفاده در تولید سوخت های سبز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
169 سنتز و تعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی کاتالیست های نانوساختار NiAPSO-34 با استفاده از قالب های TEAOH و DEA به روش هیدروترمال (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاتالیستهای صنعتی
170 سنتز و تعیین خصوصیات کاتالیست نانوساختار Co/Y با مقادیر متغیر کبالت به روش تلقیح جهت استفاده در ریفورمینگ بیوگاز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انرژی های نو وپاک
171 سنتز و تعیین خصوصیات کاتالیستهای نانوساختار NiSAPO-34 ،MnSAPO-34 و MnNiSAPO-34 برای تولید الفینهای سبک از متانول (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
172 سنتز و تعیین خصوصیات نانو پودر CuO/ZnO/Al2O3 به روش احتراقی نیترات اوره (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
173 سنتز و تعیین خصوصیات نانوکاتالیست 3O2Ni/Al تقویت شده با مس جهت استفاده در ریفورمینگ خشک متان برای تولید هیدروژن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی هیدروژن
174 سنتز و تعیین خصوصیات نانوکاتالیست CeO2(30%)/Clinoptilolite جهت استفاده در هیدروژن گیری از اتان در حضور دی اکسید کربن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاتالیستهای صنعتی
175 سنتز و تعیین خصوصیات نانوکاتالیست Ni/Al2O3-ZrO2تقویت شده با کبالت با استفاده از روشهای تلقیح متوالی و سل- ژل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
176 سنتز و تعیین خصوصیات نانوکاتالیستهای (۴۵/۴۵/۱۰) ۳O۲CuO/ZnO/Al و(۴۵/۴۰/۵/۱۰) ۳O۲/Al۲CuO/ZnO/CeO به روش احتراقی اوره نیترات جهت استفاده در ریفورمینگ متانول در حضور بخار آب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی هیدروژن
177 سنتز و تعیین خصوصیات نانوکاتالیستهای Ni/Al2O3-ZrO2 وNi-Co/Al2O3-ZrO2 با استفاده از فناوری پلاسما جهت تبدیل متان و دی اکسید کربن به گاز سنتز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
178 سنتز و مقایسه خوایص فیزیکی – شیمیایی GaZSM-5 و NaZSM-5 نانو ساختار جهت استفاده در تبدیل متانول به محصولات با ارزش هیدرو کربنی مایع (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
179 سنتزکاتالیست نانوساختارSAPO-34 دردمای بالا جهت استفاده درتبدیل متانول به الفین های سبک : اثردمادرخواص فازی وکاتالیستی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
180 شبیه سازی عملکرد فلرها برای تبدیل ترکیبات VOCs و H2S (دریافت مقاله) سمینار تخصصی نفت، گاز و محیط‌ زیست
181 عاریسازی تولوئن از پسابهای صنعتی با استفاده از هوا (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
182 گوگرد زدایی از سوختهای هیدروکربنی با استفاده از نانوکاتالیست NiMo/F-Al2O3 تهیه شده به روش تلقیح و اصلاح شده با فلوئور (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس احتراق ایران
183 مدلسازی ترمودینامیکی فرایند OSRM جهت تولید گاز سنتز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس احتراق ایران
184 مدلسازی ترمودینامیکی و بررسی پارامترهای عملیاتی فرآیند تبدیل متانول به الفین های سبک با استفاده از روش حداقل-سازی انرژی گیبس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاتالیستهای صنعتی
185 مدلسازی سنتیکی اکسیداسیون دمایی گاز طبیعی در خروجی دودکشهای نیروگاه های حرارتی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE
186 مدلسازی فرایند تبدیل متان به گاز سنتز درحضور دی اکسید کربن برروی کاتالیست پلاتین با استفاده از نرم افزار CHEMKIN (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی شیمی
187 مروری بر تأثیر زمان در سنتز کاتالیست نانوساختار SAPO-34 بکار رفته درفرایند تبدیل متانول به الفین ها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاتالیستهای صنعتی
188 مروری بر عملکرد کاتالیست های پالادیوم در اکسیداسیون CO برای استفاده در گازهای خروجی از اگزوزها و دودکش ها (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
189 مروری بر نقش بهبوددهنده های Mg و Ga در سنتز کاتالیست نانوساختار MeAPSO-34 بکاررفته در تولید الفین ها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاتالیستهای صنعتی
190 مطالعه ترمودینامیکی اکسیداسیون جزئی متان به هیدروکربنهای اکسیژن دار توسط نرم افزار CHEMKIN (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تبدیل گاز طبیعی
191 مقایسه تقویت کننده کبالت و مس روی خصوصیات و عملکرد نانوکاتالیست Ni/Al2O3-ZrO2 سنتزی به روش سل ژل جهت تولید گاز سنتز (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
192 مقایسه خواص فیزیکی - شیمیایی نشاندن نیکل، مس و زیرکونیا روی آلومینا با استفاده از روشهای تلقیح و سل- ژل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
193 مقایسه خواص فیزیکی شیمیایی و عملکرد فرآیندی نانوکاتالیستهای - CuO-ZnO (4/4) و (4/4/1) 3O2Al-ZnO-CuO سنتزی به روش احتراقی اوره نیترات جهت استفاده در تبدیل متانول به هیدروژن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی هیدروژن
194 مقایسه روش تلقیح و التراسوند در سنتز نانوکاتالیست Mn/Clinoptilolite-CeO2 برای اکسیداسیون کامل تولوئن (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
195 مقایسه روش تلقیح و التراسوند در سنتز و ارزیابی کاتالیست نانو ساختار Ni(10%)/Y جهت استفاده در تولید گاز سنتز از گازهای گلخانه ای CH4 و CO2 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انرژی های نو وپاک
196 مقایسه روش تلقیح و اولتراسوند در سنتز و تعیین خصوصیات نانوکاتالیست -NiCo/Al2o3-Mgo(Al/Mg=0.5) جهت استفاده در تولید هیدروژن از متان ودی اکسید کربن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی هیدروژن
197 مقایسه روش های تلقیح و اولتراسوند در سنتز کاتالیست نانوساختار Ni(5%)/Y برای تولید هیدروژن از گازهای گلخانه ای CH4 و CO2 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
198 مقایسه روشهای تلقیح و اولتراسوند در توزیع نانوذرات نقره روی آلومینا جهت استفاده در خالص سازی هیدروژن مورد نیاز پیلهای سوختی به روش اکسیداسیون کاتالیستی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی
199 مقایسه عملکرد کاتالیست های نانوساختار Coو Ni-Co بر پایه زئولیتی جهت استفاده در فرآیند ریفورمینگ بیوگاز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
200 مقایسه عملکرد نانوکاتالیست Ni/Al2O3 سنتزی به روش تلقیح و اصلاح یافته با پلاسما جهت استفاده در تولید گاز سنتز از گاز طبیعی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
201 مقایسه عملکرد نانوکاتالیستهای ZrO2-Al2O3Ni سنتزی به روش تلقیح و پلاسما جهت استفاده در فرآیند ریفورمینگ متان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی
202 مقایسه عملکردتبدیل مستقیم متان به بنزن و هیدروکربنهای دو کربنی به روش اکسیداسیون جزئی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس احتراق ایران
203 مقایسه نتایج حاصل از مدل ترمودینامیکی و مدل سینتیکی فرآیند سوختن ناقص بنزن به همراه متان (دریافت مقاله) هشتمین همایش دانشجویی مهندسی شیمی
204 مقایسه ی روش های سنتز دما بالا و پایین برای سنتز زئولیت SAPO-34 باساختارمطلوب جهت بهره برداری از منابع گاز طبیعی و متانول (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
205 مقایسة عملکرد زئولیتهای طبیعی و سنتزی در تصفیة آب (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران