دکتر سید مجدالدین میرمحمد حسینی

دکتر سید مجدالدین میرمحمد حسینی دانشیار مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر سید مجدالدین میرمحمد حسینی

Dr. Seyed Majdedin Mir Mohamad Hoseini

دانشیار مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی امیرکبیر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تراکم خاک در رانش دینامیکی وارد بر کوله ی پل های یکسره و مجزا (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 31، شماره: 2
2 اثر سرعت بارگذاری بر ظرفیت باربری شالوده های نواری واقع بر خاک ماسه یی مسلح به ژیوگرید (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 28، شماره: 1
3 ارزیابی رفتار باربری پی های نواری بر روی خاک لایه یی مسلح با ژیوگرید (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 31، شماره: 4
4 ارزیابی فشار منفذی در هسته ی سد کرخه هنگام ساختن و آبگیری همزمان (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 2، شماره: 3
5 بررسی رفتار سیکلی پی های نواری در ماسه های تقویت شده با ژیوسل و خرده لاستیک (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 33، شماره: 4
6 طراحی و ساخت دستگاه آزمایشگاهی مطالعه فرسایش داخلی خاک در جریان دوبعدی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 37، شماره: 12
7 مطالعه ی آزمایشگاهی تاثیر ضریب شکل مخزن در خصوصیات سیلاب ناشی از شکست سدها (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 32، شماره: 1
8 مقایسه ی اثر نوع ریز دانه ها بر خصوصیات فشار آب حفره یی ماسه های اشباع (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 29، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر صلبیت دیوارهای حائل بر رانش دینامیکی و اعتبار سنجی روشهای متداول محاسبه رانش (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
2 ارزیابی اثر ریزدانه ها در روشهای بررسی پتانسیل روانگرایی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
3 ارزیابی اندرکنش دینامیکی خاک و تونل (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
4 ارزیابی پایداری لرزه ای گودبرداری های نیمه عمیق پایدار شده به وسیله ی شمع های سرباز وسیستم مهاربندی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
5 ارزیابی پایداری لرزه ای گودبرداری های نیمه عمیق پایدارشده به وسیله ی شمع های سرباز و سیستم مهاربندی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
6 ارزیابی خصوصیات مقاومتی خاک رس مخلوط با ماسه و آلوده به گازوئیل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
7 ارزیابی روند تغییرات فشارهای منفذی در هسته سد کرخه درزمان وقوع زمین لرزه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
8 ارزیابی فشار منفذی درهسته سد کرخه در اثر عملیات همزمان ساخت و ابگیری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی
9 ارزیابی فشارهای آب منفذی در پی و بدنه سد کرخه پس از آبگیری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس سد سازی ایران
10 ارزیابی و تحلیل نشستهای سد گتوند در دوران ساخت با استفاده از نتایج ابزاردقیق (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
11 اندرکنش خاک وتونل های آبگیرتحت فشاردرشرایط افت مقاومت زمین بدلیل ترک خوردگی پوشش (مطالعه موردی: تونل انتقال آب دشت عباس) (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه تحقیقات در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی و محیط زیست پایدار
12 بررسی آزمایشگاهی تأثیر ابعاد هندسی ژئوسل بر رفتار بار- نشست پی نواری واقع بر خاک ماسه ای مسلح شده با ژئوسل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
13 بررسی اثر اندرکنش خاک-سازه بر رفتار لرزه ای سیستم LCF (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
14 بررسی اثر پارامترهای هندسی دیوار بر رفتار دیوارهای ساحلی وزنی در برابر خاکهای روانگرا و مطالعه محدوده بهینه اصلاح خاک (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
15 بررسی اثر تراکم و فشار تحکیمی بر رفتار تغییرات حجم مخلوطهای اشباع ماسه و پودر لاستیک تحت بارهای سیکلی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
16 بررسی اثر روانگرایی خاک بر تونل های پوش شدار (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
17 بررسی اثر طول نفوذ دیوار آببند دراندرکنش دینامیکی باهسته در سد های خاکی، (مطالعه موردی سد کرخه) (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
18 بررسی اثر متقابل پیهای دینامیکی و دیوارهای حایل زیر زمین وتاثیر آن بر نشست صفحات بارگذاری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
19 بررسی اثر میزان پودرلاستیک بر رفتار تغییرات حجم ماسه های مخلوط اشباع تحت بارهای سیکلی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
20 بررسی تراوش آب و مکانیزم پلاگ خاک در هنگام نصب شمع مکشی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
21 بررسی رانش خاک در حالت سکون به دیوار حائل صلب تحت اثر سربارهای سیکلی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
22 بررسی رفتار دینامیکی پی های سطح یتحت اثر بارهای سیکلی خارج از مرکز (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
23 بررسی رفتار لرزهای یک شیروانی مسلح شده بوسیله ژئوگرید (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
24 بررسی ظرفیت باربری شمع­های مکشی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
25 بررسی ظرفیت باربری شمعهای مکشی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
26 بررسی عملکرد رفتاری سد بیدواز خراسان تحت شرایط شبه استاتیکی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت
27 بررسی فرسایش داخلی خاکهای با دانه بندی گسسته در سدهای خاکی با استفاده از مدلسازی آزمایشگاهی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
28 بررسی نشست های ناشی از روانگرایی عدسی های ماسه ای در خاک تحت بارهای زلزله (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی زلزله (یادواره فاجعه بم)
29 تأثیر سربارهای سیکلی بر رانش مقاوم آستانه خاک (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
30 تحلیل رفتار لرزه ای خاک و سازه تونل زیر زمینی تحت بارگذاری سیکلی پی ماشین آلات (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
31 تحلیل عددی ظرفیت باربری پی نواری واقع بر خاک لایهای مسلح شده به ژئوگرید (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
32 تحلیل عددی ظرفیت باربری سیکلی فونداسیونهای سطحی واقع برخاک ماسهای (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
33 تخمین نیروی رانش در عملیات لوله رانی با مدلسازی عددی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
34 دستگاه مطالعه روانگرایی ماسه ها در آزمایشگاه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
35 رفتارسنجی و پایش سد اسفراین و ارائه روش علاج بخشی با توجه به مشکلات موجود (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت
36 ریز پهنه بندی جنوب شرق تهران در برابر روانگرایی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
37 ساخت دستگاه اندازه گیری فرسایش داخلی خاک (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری
38 طراحی و ساخت سیستم ابزار دقیق مدل لوله مدفون در خاک (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
39 طرح بهینه تونل انتقال آب دشت عباس تحت اثر کاهش مقاومت زمین (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
40 فشار جانبی خاک بر دیوار حائل تحت اثر سربار سیکلی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
41 مدلسازی عددی بررسی اثر ضریب اطمینان استاتیکی بر ایزوله سازی گهواره ای پیهای صلب (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
42 مدلسازی عددی پدیده شکست ذرات در سدهای خاکی سنگریزهای (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
43 مدلسازی عددی ظرفیت باربری پیهای سطحی واقع بر ماسه مسلح شده به وسیله ژئوگرید (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
44 مطالعه آزمایشگاهی رفتارتناوبی پی های واقع برخاك مسلح شده با ژئوسل و خرده لاستیک (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
45 مطالعه پارامتریک رفتار لرزه ای لوله های آبرسانی تحت اثر روانگرایی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار ایران
46 مطالعه رفتار تنش- کرنش مصالح بتن پلاستیک تحت بارگذاری سه محوری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
47 مطالعه عددی روانگرایی در خاک های لایه ای تحت بارگذاری های سیکلی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
48 مطالعه عددی نشست های الاستیک و پلاستیک پی های نواری تحت بارهای سیکلی واقع بر خاک های ریزدانه آلوده به گازوئیل (دریافت مقاله) چهارمین مجمع توسعه فناوری و کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران(Ircivil2019)
49 مطالعه فرسایش داخلی خاک به کمک روشی جدید (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت شهری
50 معرفی بانک اطلاعاتی دانشگاه صنعتی امیرکبیر متشکل از رکوردهای آزمایش بارگذاری شمع ها و دستگاه نفوذ مخروط - AUT- CPT&Pile Data Bank (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
51 مقایسه روش های ریز پهنه بندی برای روانگرایی در منطقه جنوب شرق تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
52 مکانیزم روانگرایی عدسیهای مضاعف ماسه در اثر بارهای دینامیکی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله