سید حسین ثنائی نژاد

 سید حسین ثنائی نژاد دانشیار (دانشگاه فردوسی مشهد)

سید حسین ثنائی نژاد

Seyed Hossein Sanaei Nejad

دانشیار (دانشگاه فردوسی مشهد)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی راهکارهای نوین مدیریت کاهش خشکسالی، مطالعه موردی کشورهای استرالیا، چین و آمریکا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
2 بررسی شرایط تغییر اقلیم با کمک پیش بینی مقادیر دمای میانگین با استفاده از روش SARIMA (مطالعه موردی: شهر نیشابور) (دریافت مقاله) همایش تغییر اقلیم و راهی به سوی آینده پایدار
3 پایش زمانی- مکانی خشکسالی کشاورزی با استفاده از روش زنجیره مارکوف و نمایه SPI (مطالعه موردی: استان اصفهان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
4 پیش بینی متغیرهای اقلیمی با کمک روش باکس جنکینز(مطالعه موردی: شهرستان نیشابور) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست