دکتر مهتا بذرافکن

دکتر مهتا بذرافکن

دکتر مهتا بذرافکن

Dr. Mahta Bazrafkan

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 مطالعه تجربه زیسته زنان روستای کوشک قاضی استان فارس زیر سایه تنش آبی و خشکسالی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 11، شماره: 3
2 مطالعه منتقدانه مسئولیت اجتماعی شرکتها و توسعه (یک مطالعه مردمنگارانه در منطقه عسلویه) (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه اجتماعی دوره: 11، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 خشکسالی و تهدید سلامت زنان روستایی یک مطالعه مردم نگارانه انتقادی در منطقه کهنوج (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی سلامت زنان
2 کارآفرینی اجتماعی و مسئولیت اجتماعی شرکتها ( مورد مطالعه منطقه انرژی پارس جنوبی: عسلویه) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ارتباط علوم انسانی، تولید و صنعت
3 کارکرد آموزشی گردشگری کشاورزی مروری بر تجربیات برخی از کشورها در تلفیق گردشگری کشاورزی و آموزش (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری