دکتر اصغر مشبکی اصفهانی

دکتر اصغر مشبکی اصفهانی استاد تمام گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

دکتر اصغر مشبکی اصفهانی

Dr. Asghar Meshbaki Esfahani

استاد تمام گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آزمون مدلی- ساختاری از تاثیر خصومت مشتری بر تحریم سفرهای زیارتی و سیاحتی به کشورهای عربستان سعودی و امارات متحده عربی در تهران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 6، شماره: 4
2 آسیب شناسی ارزیابی کارآیی کارکنان معاونت نیروی انسانی ناجا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 6، شماره: 1
3 ارائه الگوی ساختاری عوامل موثر بر قصد خرید پوشاک حجاب در زنان (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 11، شماره: 38
4 ارائه الگوی ساختاری عوامل موثر بر قصد خرید پوشاک حجاب در زنان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی تربیتی زنان و خانواده دوره: 11، شماره: 38
5 ارائه الگوی مدیریت تعامل با ذینفعان راهبردی بانک (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 8، شماره: 2
6 ارتقاء سطح رضایت شغلی کارکنان با استفاده از هوش هیجانی و چابکی سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 1، شماره: 4
7 الگوی موانع یابی راهبردهای بازاریابی بانکی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 7، شماره: 25
8 Designing the Fundamentals and Prerequisites Model for Developing International Markets in ICT Industry (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 9، شماره: 4
9 Studying the Effect of Competitive Intelligence on Organizational Performance in Commercial Banks: A Survey on Commercial Banks (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 7، شماره: 4
10 بدیهه‌سرایی سازمانی ابزاری برای انطباق همیشگی با محیط؛ مدلی بر اساس شعر و ادب فارسی (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 31، شماره: 1
11 بررسی آسیب شناسانه سیاستهاوسیاست گذاریهای فرهنگی ایران بعدازانقلاب اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 9، شماره: 4
12 بررسی تاثیر ادراک از سیاست های سازمانی و حمایت سازمانی در بروز رفتارهای انحرافی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 1، شماره: 2
13 بررسی تاثیر ارزیابی عملکرد بر بهبود نیروی انسانی در ستاد ناجا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 5، شماره: 4
14 بررسی تاثیر فضیلت سازمانی و تعلق خاطر کاری بر تعهد سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 23، شماره: 73
15 بررسی تاثیر کیفیت خدمات الکترونیکی بر وفاداری الکترونیکی با تبیین نقش رضایت الکترونیکی، ارزش ادراک شده و تبلیغات توصیه ای الکترونیکی؛ مطالعه موردی: خرده فروشی های الکترونیکی شهر تهران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 7، شماره: 2
16 بررسی تاثیر محرک های ارزش ویژه برند برطنین برند دانشگاه (مورد مطالعه: دانشگاه های امیرکبیر، تربیت مدرس، تهران و شریف) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 5، شماره: 1
17 بررسی عوامل موثر بر نگرش مصرف کنندگان جوان به استفاده از کالاهای خارجی در ایران (مورد مطالعه: دانشجویان کارشناسی ارشد MBA) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری دوره: 3، شماره: 16
18 بررسی نقش دارایی تداعی برند باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران بر تعلق طرفداران به باشگاه (مطالعه موردی: باشگاه پرسپولیس) (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 8، شماره: 37
19 بررسی نقش واسط عدالت سازمانی در رابطه بین معنویت در محیط کار و تعهد سازمانی (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 6، شماره: 12
20 بررسی و تبیین اقتصاد مقاومتی در دوران پسا برجام با رویکردی بر مدیریت جهادی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های پیشرفت و تعالی دوره: 3، شماره: 2
21 بررسی وفاداری به برند، از طریق عجین شدن مشتری در جوامع برند آنلاین (موردمطالعه: کاربران اینستاگرام) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت برند دوره: 5، شماره: 1
22 تاثیر برند کارفرما بر رفتار قهرمان برند: نقش واسطه ای هویت سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 28، شماره: 93
23 تاثیر کیفیت خدمات ادراک شده و هزینه های جابه جایی مشتری بر وفاداری مشتری در بیمارستان های خصوصی منتخب شهر تهران (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 13، شماره: 1
24 تحلیل ارزش درک شده، کیفیت ارتباط و وفاداری مشتری در صنعت بانکداری کشور (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 8، شماره: 15
25 تحلیل موانع به کارگیری تجارت الکترونیکی در صنایع غذایی ایران (مطالعه موردی: صنایع غذایی استان یزد) (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 2، شماره: 4
26 تعامل با ذینفعان راهبردی از طریق مدل تعاملی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 10، شماره: 33
27 چرا مصرف کنندگان به جوامع مجازی برند نمی پیوندند؟ (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 15، شماره: 59
28 ساخت نظریه توسعه ساختاری سازمان صدا و سیما (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 21، شماره: 77
29 شناخت قابلیت های سازمانی جایگاه سازی برند شرکت در صنعت مواد غذایی با استفاده از نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 6، شماره: 1
30 شناسایی الگوی مدیریت استعداد به عنوان استراتژی برنده سازمان؛ مطالعه ای در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 11، شماره: 41
31 شناسایی و اولویتبندی شایستگیهای مدیران واحدهای تحقیق و توسعه فناوری (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 13، شماره: 49
32 شناسایی و طبقه بندی فراکتالی از مولفه های جمع سپاری در سازمان های بازرگانی به کمک روش های ماتریس ارزیابی(AMM) (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 25، شماره: 100
33 شهروندی شرکتی و نقش آن در شکل گیری اعتماد و هویت سازمانی (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 17، شماره: 3
34 طراحی الگوی بازاریابی صادرات محصولات فرهنگی با توجه به رفتار مصرف کننده (مورد مطالعه: تابلونقاشی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات رفتار مصرف کننده دوره: 6، شماره: 1
35 طراحی الگوی بازاریابی و فروش نفت خام ایران (دریافت مقاله) ماهنامه اکتشاف و تولید نفت و گاز دوره: 1398، شماره: 170
36 طراحی الگوی پیاده سازی و اجرای موفق راهبردی در دو سطح فردی و سازمانی: پیشایندها، پیامدها (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 9، شماره: 2
37 طراحی الگوی رفتاری مصرف کنندگان خدمات فایده محور نسبت به آمیختگی در جوامع مجازی برند (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 15، شماره: 1
38 طراحی مختصات فرهنگ جهادی در شرکت های متوسط و بزرگ (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 27، شماره: 1
39 طراحی مدل کسب وکار انطباقی با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 7، شماره: 14
40 طراحی مدل نوآوری فراکتال پایدار: مطالعه موردی پارک های علم و فناوری (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 12، شماره: 2
41 طراحی مدل وفاداری مشتریان سازمان تامین اجتماعی با روش نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت برند دوره: 8، شماره: 3
42 طراحی مدلی به منظور رعایت الزامات اخلاقیِ جمع سپاری فراکتالی (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 15، شماره: 1
43 فرا روش پژوهش های مدیریت اسلامی در ایران (مورد مطالعه: مقاله های علمی پژوهشی 1380 تا 1394) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 23، شماره: 4
44 قصد خرید پوشاک و نوع پوشش (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 7، شماره: 14
45 کاستی های روش شناسی مقاله های علمی پژوهشی مدیریت اسلامی؛ آسیب شناسی فراروش (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 23، شماره: 92
46 مدل بازاریابی هوشمند در توسعه شرکت های سرمایه گذاری صنایع دستی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 17، شماره: 40
47 مدل پیاده‌سازی و اجرای استراتژی در سازمان‌های سلسله‌مراتبی ارتش در سطوح فردی و سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه فرماندهی و کنترل دوره: 4، شماره: 1
48 مدل سازی استراتژی تنوع بخشی در شرکت های چند کسب وکاره خصوصی ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 13، شماره: 1
49 مدل کسب و کار پایدار (م.ک.ک.پ) و شبکه سازی: مرور نظام مند (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 16، شماره: 4
50 معنویت و رهبری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 5، شماره: 14
51 مفهوم پردازی سازگاری مدل کسب وکار و پیشران های محیطی آن در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 19، شماره: 41
52 نقش شرکت های فراملیتی در مدیریت تحولات جهان معاصر و آینده (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 4، شماره: 16
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه الگوی استراتژیک تعالی نوآوری خدمات در حوزه بانکداری الکترونیک براساس رویکردآینده پژوهی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت
2 ارائه الگوی اندازه گیری سرمایه اجتماعی درایران باروش تلفیقی آ.ان.پی ودیمتل فازی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
3 ارائه ی مدلی جهت بررسی عوامل اصلی ماتریس SWOT با رویکرد F.MCDM (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی تکنیک های مدیریت و اقتصاد پایدار
4 ارایه چارچوبی برای تاثیر کیفیت خدمات الکترونیک بر صنعت بانکداری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت
5 استفاده از وزن های OWA در رتبه بندی عوامل تاثیرگذار بر تصمیم خرید مشتری هنگام خرید لوازم خانگی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی صنایع و سیستم
6 ایجاد مراکز ارزیابی، مهمترین گام برای استقرار نظام شایسته سالاری در بخش دولتی ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس توسعه منابع انسانی
7 Determining the Opportunities and Challenges of Economic Liberalization Policies for Branding in the Syrian Olive Oil Industry (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و تجارت الکترونیک
8 Identification of Factors Influencing Branding of the Syrian Olive Oil Industry; Barriers and Drivers (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
9 بازاریابی قومی و نقش آن در توسعه اجتماعی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار
10 بررسی ابعاد هوش سازمانی از منظر متون اسلامی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت
11 بررسی تاثیر عوامل بعد رابطه ای سرمایه اجتماعی بر استقرار مدیریت دانش مورد کاوی صنایع کاشی استان یزد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
12 بررسی تاثیر مسیولیت اجتماعی و بازاریابی درونی بر افزایش تعهد و جلوگیری از تمایل به ترک خدمت کارکنان (مورد مطالعه: شرکت فروسیلیس ایران) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد
13 بررسی تأثیر تبلیغات تجاری بر رفتار مصرف کننده در بانکداری الکترونیکی مطالعه موردی: شعب بانک ملت شهرستان شاهرود (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی
14 بررسی تأثیر خلاقیت بر سطوح مختلف مدیریت کارخانه شمه بندرعباس (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه
15 بررسی جایگاه و ضرورت تفکر استراتژیک در مدیریت استراتژیک با رویکرد آینده پژوهی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی چالشها و راهکارهای مدیریت و توسعه اقتصادی
16 بررسی رابطه فاکتورهای درون سازمانی و پذیرش مدل کارت امتیازی متوازن (مطالعه موردی: شرکت ایران خودرو) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی
17 بررسی رابطه فاکتورهای درون سازمانی و پذیرش مدل کارت امتیازی متوازن مطالعه موردی: شرکت ایران خودرو (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی چشم انداز مدیریت کلاس جهانی در ایران
18 بررسی عوامل موثر بر بهبود تصویر برند (مورد مطالعه: بانک سینا) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و علوم انسانی
19 بررسی عوامل موثر بر رفتارمصرف کنندگان کالاهای ایرانی در افغانستان مورد مطالعه (شهر های کابل و مزار شریف) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی
20 بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان بانک با تبیین نقش رضایت مشتری و اعتماد : مورد مطالعه بانک بین المللی افغانستان (AIB) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
21 بررسی نقش نوع محصول مصرفی در ارزش ویژه برند ازدیدگاه مشتریان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی
22 تاثیر بازاریابی تجربی بر تبلیغات توصیه ای: تبیین نقش ارزش ویژه برند و وفاداری به برند (مورد مطالعه: هتل های چهار ستاره شهر تهران) (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت (علمی-پژوهشی)
23 تاثیر باورهای اقوام ایرانی بر رفتار مصرف کننده (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت، اقتصاد و توسعه
24 تاثیر تجانس خود واقعی و ایده آل با شخصیت برند بر خرید وسواسی؛ بررسی نقش میانجی گری وابستگی به برند و تعدیل گری عزت نفس (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی، اجتماعی و سبک زندگی
25 تاثیر سیاست گذاری رسانه ای بر اعتماد مردم از طریق متغیرهای میانجی (آزادی عمل بر مشکلات شهروندان و نیازهای اطلاعاتی) با رویکرد مطالعات تطبیقی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت، اقتصاد و توسعه
26 تاثیر مدیریت جهادی بر عملکرد سازمانی( مورد مطالعه: مدیریت تدارکات و امور کالای شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آزمایشگاه مدیریت و رویکردهای نوآورانه در مدیریت و اقتصاد
27 تاثیر ویژگی های شخصیتی بر عملکرد شغلی کارکنان شرکت های استارت آپ (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی
28 تبیین الگو ساختاری و عملکرد کارکنان در سازمان های هزاره سوم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی اندیشه های نوین در مدیریت کسب و کار
29 تعیین شاخص های دینداری و تاثیر آن بر عملکرد کارکنان سازمان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و نخستین کنفرانس بین المللی الگوهای نوین مدیریت و کسب و کار
30 توسعه مدیریت پایدار تجاریسازی فناوری فضایی جهت ورود ایران به اقتصاد فضایی (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی مدیریت،روانشناسی و علوم انسانی با رویکرد توسعه پایدار
31 چالش های فراروی مدیریت در بازاریابی گردشگری ورزشی در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی
32 حکمت سازمانی: گذار از مدرنیسم به سوی پست مدرنیسم (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
33 حکمت، اکسیر نجات بخش جامعه تخصص زده امروزی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ایران
34 رتبه بندی استراتژی های جذب منابع مالی در صنعت بانکداری با رویکرد تصمیم گیری گروهی چند معیاره فازی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی چالش ها و راهکارهای توسعه
35 رفتار مصرف کننده در بازاریابی دیجیتال (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
36 شش سیگما در بستر تئوری هدف (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی شش سیگما
37 شناسایی عوامل کلیدی در بازاریابی دیجیتال بیمه با رویکرد فراترکیب (دریافت مقاله) بیست و هشتمین همایش بیمه و توسعه
38 شناسایی و رتبه بندی عوالم موثربرافزایش کارآمدی تولید ملی و ارایه ی راهکارهای پیشنهادی بارویکرد مدل تعالی سازمانی EFQM مورد شرکت های تعاونی استان یزد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی
39 شناسایی واولویت بندی مولفه های موثر بر انگیزش شغلی هرزبرگ درکارکنان دانشگاه تربیت مدرس به روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
40 طراحی مدل تصمیم گیری استراتژیک صنعتی ساخت یا خرید درزنجیره تامین خودروی مگان با روش مدلیابی معادلات ساختاری و الگوریتم ANP (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین
41 طراحی و تبیین مدل تجاری سازی توانمندی های فناوری فضایی در ایران (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی، اقتصاد و حسابداری ایران
42 طراحی و تبیین مدل تجاری سازی توانمندیهای فناوری فضایی در ایران دانشگاه تربیت مدرس (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی، اقتصاد و حسابداری ایران
43 عدالت و نقش آن در مدیریت سازمانی با تاکید بردانشگاه علوم پزشکی بندرعباس (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
44 مدل های مدیریتی (Management Fashions) (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
45 مقایسه روش آمار ناپارامتریک و روش ریاضی OWAدر رتبه بندی عوامل موثر بر تصمیم خرید مطالعه موردی: خریداران جاروبرقی ال جی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
46 نقش عوامل داخلی تاثیر گذار بر پذیرش مدل کارت امتیازی متوازن ( مطالعه موردی: شرکت ایران خودرو ) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
47 نقش عوامل داخلی تاثیر گذار بر پذیرش مدل کارت امتیازی متوازن مطالعه موردی: شرکت ایران خودرو (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت راهبردی خدمات 1396
48 نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در پروژه های معماری سازمانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
49 هوش فرهنگی اکسیر موفقیت مدیران در کلاس جهانی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت