علی فرامرزی

 علی فرامرزی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

علی فرامرزی

Ali Faramarzi

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تاثیر روش های کاشت جوی پشته ای و کرتی بر دو رقم لوبیا Phaseolus vulgaris L در طی سه تاریخ کاشت مختلف (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اتصال جوشی تیر I شکل به ستون قوطی با استفاده از سختکننده خارجی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ساختمان آینده
2 اثر اسانس میخک بر بیهوشی ماهی قزل آلای رنگین کمان (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
3 اثر پیش تیمار بذر با باکتری های محرک رشد گیاه PGPR بر خصوصیات جوانه زنی ریحان بنفش Ocimum basilicum (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی
4 اثر پیش تیمار بذر با باکتری های محرک رشد گیاه PGPR بر عملکرد ریحان بنفش Ocimum basilicum (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی
5 اثر تاریخ های مختلف کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه دو رقم لوبیا با دو روش کشت در منطقه ابهر و خرم دره (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
6 اثر تراکم و کارنده ها بر عملکرد بیولوزیک و شاخص برداشت گندم نان رقم رزین در منطقه ترکمنچای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی
7 اثر تناوب زراعی مبتنی بر کشت گندم بر بیوماس علفهای هرز در منطقه تبریز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
8 اثر تنش خشکی بر ژنوتیپ های امیدبخش چغندرقند در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی
9 اثر تنش رطوبتی و مواد ضد تعرق بر عملکرد کمی و برخی صفات مرتبط با عملکرد افتابگردان رقم فرخ در کشت دوم در منطقه میانه (دریافت مقاله) همایش ملی شیمی پاک
10 اثر دو روش کشت مکانیزه در مقایسه با کشت دست نشان در سه رقم لوبیا قرمز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
11 اثر رژیم آبیاری و نیتروژن بر فنولوژی و عملکرد بابونه (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
12 اثر روش کاشت بر اجزای عملکرد ذرت رقم سینگل کراس 704 در منطقه ی میانه (دریافت مقاله) سومین همایش کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو
13 اثر روش های مختلف خشک کردن بر میزان اجزاء اسانس گیاه دارویی شاه اسپرم Tanacetum balsamita L (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی
14 اثر سطوح مختلف کود دامی و کود آلی گرانوله گوگردی بر عملکرد روغن دانه کدوی تخم کاغذی تحت تلقیح با باکتری تیوباسیلوس تیواکسیدانس (دریافت مقاله) همایش ملی شیمی پاک
15 اثر سطوح مختلف کود دامی و کود آلی گرانوله گوگردی بر میزان فسفر و آهن دانه کدوی تخم کاغذی تحت تلقیح با باکتری تیوباسیلوس تیواکسیدانس (دریافت مقاله) همایش ملی شیمی پاک
16 اثر شرایط محیطی بر ویژگی های مورفولوژیکی گیاه گشنیز کوهی Cymbocarpum anethoides DC (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی
17 اثر غلظت های مختلف نمکهای کلرید کلسیم و کلرید سدیم بر جوانه زنی رقم های جو متداول در ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
18 اثر غلظت های مختلف نمکهای کلریم سدیم، سولفات سدیم و بی کربنات سدیم بر جوانه زنی و رشد اولیه تریتیکاله و ژنوتیپ های گندم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
19 اثر متقابل محلول پاشی اتانول و تنش خشکی بر صفات مورفولوژیک شنبلیله (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی
20 اثر متقابل محلول پاشی اتانول و تنش خشکی بر عملکرد بیولوژیک شنبلیله (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی
21 اثر متقابل محلول پاشی اتانول و تنش خشکی بر محتوای کلروفیل برگ شنبلیله (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی
22 اثر متقابل محلول پاشی مواد ضد تعرق و قطع آبیاری بر صفات مورفولوژیک و عملکرد در کشت دوم آفتابگردان رقم فرخ در منطقه میانه (دریافت مقاله) همایش ملی شیمی پاک
23 اثر محلول پاشی بور بر عمکلرد بیولوژیک و عملکرد ارقام کلزا در منطقه ای میانه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی
24 اثر محلول پاشی بور بر میزان عملکرد دانه درصد و عملکرد روغن کلزا در منطقه ی میانه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی
25 اثر محلولپاشی متانول بر عملکرد دانه و برخی صفات مورفولوژیکی رقم و لاینهای نخود در شرایط دیم در منطقه اردبیل (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
26 اثر محلولپاشی متانول بر عملکرد و اجزای عملکرد رقم و لاینهای نخود در شرایط دیم در منطقه اردبیل (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
27 اثر مقادیر کود نیتروژنه و ازتوباکتر Azotobacter chroococcum بر عمکلرد و اجزاء عملکرد نعناع اسپیکاتا Mentha spicata L در منطقه میانه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی
28 اثر مقادیر نیتروژنه و ازتوباکتر Azotobacter chroococcum بر درصد اسانس نعناع اسپیکاتا Mentha spicata L در منطقه میانه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی
29 اثر مواد افزودنی بر کارایی علف کش نیکوسولفورون به همراه مصرف آترازین بر تعدادی از صفات ذرت و جمعیت و بیوماس علف هرز توق (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
30 اثرغلظت های مختلف مواد آلی هومات پتاسیم برتولید مینی تیوبر سیب زمینی ارقام آگریا و ساوالان درشرایط گلخانه ای (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
31 ارزیابی اثر تاریخهای مختلف کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا رقم ویلیامز در منطقهی میانه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
32 ارزیابی اثر تراکم و کارنده های مختلف بر عمکلرد و تغییر صفات گندم نان رقم رزین در منطقه ترکمنچای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی
33 ارزیابی اثر تراکم و کارنده های مختلف بر عمکلرد و وزن هزار دانه گندم نان رقم رزین در منطقه ترکمنچای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی
34 ارزیابی اثر متقابل rhizobium phaseoli و زمان مصرف فسفات آمونیوم بر عملکرد و درصد پروتئین دانه دو رقم لوبیا سفید دانشکده و 11805 در شرایط آب و هوایی زنجان (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
35 ارزیابی برخی صفات زراعی هشت رقم و لاین هشت رقم و لاین جدید گلرنگ دیم تحت کشت های پاییزه و بهاره در استان زنجان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی
36 ارزیابی تأثیر مقادیر و زمان محلول پاشی آترازین به عنوان ماده ضد تعرق بر عملکرد زراعت دیم گلرنگ در منطقه میانه (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
37 ارزیابی تحمل به خشکی ژنوتیپ های امید بخش چغندرقند تحت شرایط مختلف تنش رطوبتی در گلخانه (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
38 ارزیابی عملکرد دانه و پروتئین در ارقام لوبیا قرمز تحت روشهای مختلف کاشت (دریافت مقاله) همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
39 ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد برخی از ژنوتیپ های عدس در تاریخ های مختلف کاشت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
40 ارزیابی کیفیت علوفه در هشت رقم سورگوم علوفهای در منطقه مغان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
41 Effect of foliar application of methanol on seed yield, some traits and leaf area of chick pea cultivar and lines under dry land conditions in Ardabil region (دریافت مقاله) همایش ملی شیمی پاک
42 باران اسیدی و تاثیر آن روش محیط زیست (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران
43 بخش های امیدبررسی تاثیر تنش خشکی بر رشد هتروتروفیک گیاهچه هیبریدهای حاصل از تلاقی لاین چغندرقند (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
44 برآورد تقاضای محصولات منتخب باغی در ایران با استفاده از سیستم تقاضای معکوس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نوین در حسابداری و مدیریت
45 بررس خصوصیات مورفولوژیکی گیاه گشنیز کوهی Cymbocarpum anethoides DC در دو منطقه رویشگاهی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی
46 بررسی اثر آللوپاتی عصاره زیره سبز بر جوانهزنی علفهای هرز تاجخروس و سلمهتره (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
47 بررسی اثر آللوپاتیک یونجه ، مریم گلی اسطوخدوس، گردو و سورگوم جارویی برجوانه زنی و رشد گیاهچه گندم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
48 بررسی اثر آللوپاتیک یونجه، هزینگلی، اسطوخدوس، گردو و سورگوم جارویی برجوانه زنی و رشد گیاهچه یولاف وحشی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
49 بررسی اثر بازدارندگی عصاره گیاه دارویی زیره سبز بر رشد علف های هرز (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
50 بررسی اثر تاریخ کاشت بر برخی صفات مورفولوژیکی وعملکرد 3 رقم نخود در شرایط آب و هوایی میانه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
51 بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام نخود در شرایط آب و هوایی میانه (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
52 بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام و لاینهای گلرنگ در شرایط دیم منطقه میانه (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
53 بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام و هیبریدهای آفتابگردان در منطقه میانه (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
54 بررسی اثر تاریخ کاشت وتراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد بذر ذرت هیبرید KSC704 در منطق مغان (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
55 بررسی اثر تراکم کاشت و مقادیر مختلف نیتروژن بر عملکرد و برخی خصوصیات زراعی جو رقم آبیدر در شرایط دیم (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
56 بررسی اثر تراکم های مختلف برعملکرد و اجزای عملکرد لاین های گلرنگ در شرایط دیم منطقه میانه (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
57 بررسی اثر تراکم های مختلف کاشت برعملکرد و اجزای عملکرد لاینهای گلرنگ در شرایط دیم درمنطقه میانه (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
58 بررسی اثر تلقیح باکتریهای محرک رشد گیاه ( PGPR ) بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه ذرت در آستارا (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
59 بررسی اثر تنش خشکی بر عملکرد و صفات مرتبط با عملکرد ارقام گلرنگ بهاره (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت تنش خشکی و کمبود آب در زراعت
60 بررسی اثر تنش خشکی در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه سه رقم لوبیا چیتی (Phaselous Vulagr) (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
61 بررسی اثر تنش شوری و ماده ضداسترس شوری برتعداد و وزن مینی تیوبر وبررسی شاخص های تحمل در سیب زمینی رقم آگریا در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
62 بررسی اثر تنش کم آبی بر صفات کمی شش رقم گلرنگ بهاره ( Carthamus tinctorius L.) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
63 بررسی اثر کاربرد زئولیت برمصرف بهینه آب در زراعت کلزای رقم Opera (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
64 بررسی اثر کشت توأم برنج و ماهی بر عملکرد برنج (. Oryza sativa L ) با هدف بهرهبرداری بهینه از منابع (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
65 بررسی اثر مغناطیسی کردن بذر و آب در سطوح مختلف شوری بر جوانه زنی چغندر علوفهای (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
66 بررسی اثر مقادیر مختلف دو نوع کود پتاسیمی به همراه روی بر کمیت و کیفیت سیب زمینی رقم آئولا و کاهش غلظت نیترات و کادمیم (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
67 بررسی اثر مناسب ترین میزان مصرف نیتروژن در عملکرد دانه ارقام گندم دیم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی
68 بررسی اثر مناسب‌ترین میزان مصرف نیتروژن در عملکرد دانه ارقام گندم دیم ( آذر 2 و سرداری) در شرایط زارعین دیم کار میانه با استفاده از کارنده‌های جدید ابداعی (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت تنش خشکی و کمبود آب در زراعت
69 بررسی اثرتاریخ کاشت برعملکرد و اجزای عملکردارقام و لاین های گلرنگ در شرایط دیم منطقه کاغذکنان میانه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
70 بررسی ارقام گلرنگ در کشت انتظاری تحت شرایط دیم در مزارع زارعین on farm (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی
71 بررسی امکان استفاده از آب مغناطیسی برای افزایش درصد جوانه زنی بذر چغندر قند در سطوح مختلف شوری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
72 بررسی امکان استفاده از ماده ضد استرس شوری برای کاهش اثر منفی سطوح مختلف تنش شوری روی تعداد، اندازه و وزن مینی تیوبر سیب زمینی رقم ساوالان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
73 بررسی برخی صفات مورفولوژیک و عملکرد ژنوتیپ های مختلف پنبه (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
74 بررسی تاثیر تاریخ های کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد کشت دوم ذرت رقم 704 -KSC (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
75 بررسی تاثیر عوامل اقلیمی بر کمیت و کیفیت اسانس گشنیز کوهی Cymbocarpum anethoides DC (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی
76 بررسی تأثیر تاریخ کاشت بر عملکرد واجزای عملکرد 3 رقم پنبه در منطقه میانه (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
77 بررسی تأثیر تاریخ کاشت بر عملکرد وش و درصد روغن 3 رقم پنبه در منطقه میانه (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
78 بررسی تأثیر دور آبیاری مختلف بر عملکرد و خصوصیات مورفولوژیک ارقام سورگوم (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
79 بررسی تأثیر علفکشهای پیش کاشت و پس رویشی به همراه مدیریت مکانیکی بر کنترل علفهای هرز مزارع ذرت در منطقه پارس آباد مغان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
80 بررسی تحمل هیبریدهای حاصل از تلاقی لاینهای امیدبخش چغندرقند به خشکی در مرحله جوانه زنی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
81 بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی گیاه شاه اسپرم Tanacetum balsamita L در مراحل مختلف فنولوژیکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی
82 بررسی خصوصیات زراعی ژنوتیپ های امیدبخش گندم زمستانه در شرایط تنش خشکی آخر فصل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
83 بررسی خصوصیات زراعی ژنوتیپهای امید بخش گندم نان زمستانه در شرایط تنش خشکی آخر فصل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک
84 بررسی خصوصیات فیتوشیمیایی اسانس گیاه شاه اسپرم Tanacetum balsamita L در مرحله گلدهی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی
85 بررسی رابطه بین اضطراب اجتماعی با طرحواره های ناسازگار اولیه و سبک های مقابله ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانشجو،جوانان و آسیب های اجتماعی (ایمن سازی و مقابله)
86 بررسی رو شهای مختلف آزمون قدرت بذر برای تعیین کیفیت بذور در سه رقم کلزا (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
87 بررسی سازگاری ژنوتیپ‌های پنبه در اراضی شور شرق دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تاثیر پسروی دریاچه ارومیه بر منابع خاک و آب
88 بررسی صفات تعداد گره در بوته، شاخه فرعی، وزن صد دانه و عملکرد دانه در ارقام مختلف سویا در شرایط اقلیمی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی
89 بررسی عملکرد اسانس گیاه شاه اسپرم Tanacetum balsamita L در مراحل مختلف فنولوژیکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی
90 بررسی عملکرد اسانس گیاه گشنیز کوهی Cymbocarpum anethoides DC در دو منطقه رویشگاهی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی
91 بررسی عملکرد رویشی گیاه شاه اسپرم Tanacetum balsamita L در مراحل مختلف فنولوژیکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی
92 بررسی عملکرد علوفه تر، علوفه خشک و برخی خصوصیات مورفولوژیکی هشت رقم سورگوم علوفهای (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
93 بررسی عوامل موثر بر کارایی تولید مرغداری های گوشتی در شهرستان زنجان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی
94 بررسی کارایی فنی واحدهای پرورش مرغ گوشتی در شهرستان زنجان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
95 بررسی کشت انتظاری و متداول روی عملکرد و اجزای عملکرد رقم و لاین های عدس در منطقه خلخال (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
96 بررسی مخارج کل واقعی محصولات منتخب باغی در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نوین در حسابداری و مدیریت
97 بررسی مفهوم مهندسی ارزش در مدیریت جامع حوزه آبخیز (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
98 بررسی و مقایسه تعداد 17 ژنوتیپ امید بخش کلزای بهاره در شرایط دیم منطقه میانه (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
99 بررسی همبستگی و تجزیه همبستگی بین صفات در ارقام انتخابی سیب زمینی در شرایط کشت دوم Path analysis (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
100 پاسخ ماهی قزل آلای رنگین کمان به بیهوشی با کاربرد اسانس آویشن شیرازی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
101 تاثیر ترک های القای هیدروژنی بر یک فولاد میکروآلیاژی استحکام بالا (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش ملی مهندسی سطح
102 تاثیر تنش خشکی بر شاخص سطح برگ و اعداد کلروفیل متر برگ در ژنوتیپ های امید بخش چغندرقند در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
103 تاثیر سطوح مختلف کودنیتروژن بربیوماس ارقام سورگوم علوفه ای درچینهای مختلف درمنطقه میاندوآب (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
104 تاثیر مقادیر مختلف کودهای نیتروژن بر صفات مورفولوژیک و عملکرد گیاه دارویی بابونه (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
105 تأثیر تاریخ کاشت بر عملکرد و صفات مرتبط با عملکرد ارقام کنجد در شرایط اقلیمی میانه (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
106 تأثیر تنش کمبود آب در مراحل مختلف رشد بر عملکردو اجزای عملکرد هیبریدهای ذرت دان های در مغان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
107 تأثیر سه تاریخ مختلف کاشت و دو روش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام لوبیا (Phaseolus vulgaris L) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
108 تجزیه و تحلیل رگرسیون گام به گام متغیرهای مستقل در ازمایش بررسی برخی صفات زراعی هشت رقم ولاین جدید گلرنگ دیم در استان زنجان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی
109 تعیین دوره بحرانی کنترل علفهای هرز سورگوم جارویی در منطقه میانه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
110 تغییرات درصد اسانس ریحان بنفش Ocimum basilicum بر اثر کاربرد باکتری های محرک رشد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی
111 تغییرات میزان کلروفیل دو رقم یونجه ایرانی در شرایط شوری (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
112 جایگاه و نقش امر به معروف و نهی از منکر در جامعه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
113 راندمان علفکشهای نیکوسولفورون و آترازین و ادجونتها به همراه نیکوسولفورون بررشد و جمعیت توق و رشد ذرت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
114 شیوه های توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، به عنوان یک آسیب اجتماعی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی ،روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران
115 صفات فنولوژیکی و موفولوژیکی ارقام مختلف سویا در کشت دوم در شرایط مغان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی
116 کاربرد دو دستگاه مکانیزه لوبیاکار در مقایسه با کشت دست نشان و بررسی کارآیی آنها در برخی ویژگی های زراعی در ارقام لوبیا قرمز (دریافت مقاله) همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
117 کاربردسخت کننده خارجی دراتصالات گیردارتیربه ستون قوطی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی زلزله و سازه
118 کشت دوم ارقام مختلف سویا بعد از برداشت غلات در شرایط اقلیمی شهرستان مغان گرمی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی
119 کنترل ناپایداری های موضعی دراتصالات گیردارتیربه ستون فولادی بااستفاده ازسخت کننده های خارجی وپیچ های طویل فولادی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی زلزله و سازه
120 مطالعه اثر کاربرد ازتوباکتر و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت و عملکرد ذرت در منطقه میانه ذرت دانه ای سینگل کراس 647 (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
121 مطالعه شاخص‌های مقاومت به خشکی در عدس (Lens culinaris Medik) (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت تنش خشکی و کمبود آب در زراعت
122 مقایسه راندمان علفکش نیکوسولفورون و علفکش آترازین در کنترل علفهای هرز ذرت سینگل کراس 704 (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
123 مقایسه کارایی زراعی مصرف مقادیر مختلف کود نیتروژنه در سه رقم ذرت دانه ای درمنطقه بیله سوار مغان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
124 نقش پلیس فتا در پیشگیری از جرایم سایبری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی
125 نقش رسانه های جمعی در پیشگیری از وقوع جرایم (دریافت مقاله) کنگره بین المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی
126 نقش و رابطه ی ویژگی های شخصیتی با عملکرد، رضایت شغلی و تعهد سازمانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات