منصور حسامی

 منصور حسامی دانشیار، گروه نقاشی، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء(س)

منصور حسامی

دانشیار، گروه نقاشی، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء(س)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بازسازی افق انتظار آثار هنری کاربردی ایران در عصر اسلامی (به استناد متون ادب فارسی) (دریافت مقاله) دو فصلنامه هنرهای صناعی اسلامی دوره: 3، شماره: 1
2 بازنمایی مولف در آثار وفا بلال و آرای رولان بارت (دریافت مقاله) پژوهشنامه گرافیک نقاشی دوره: 1، شماره: 1
3 بررسی جایگاه اقتصادی نقاشی فیگوراتیو معاصر ایران با مطالعه ی آثار فروخته شده در حراجی تهران با مطالعه ی آثار فروخته شده در حراجی تهران (دریافت مقاله) پژوهشنامه گرافیک نقاشی دوره: 2، شماره: 3
4 تحلیل زیبایی شناختی دریافت اشیاء روزمره در متون ادبی از منظر هانس روبرت یاوس (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های بین رشته ای ادبی دوره: 1، شماره: 2