احد نظری

 احد نظری عضوء هئیت علمی دانشگاه شهید بهشتی، انجمن مدیریت پروژه

احد نظری

Ahad Nazari

عضوء هئیت علمی دانشگاه شهید بهشتی، انجمن مدیریت پروژه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 شناسائی ریسک پروژه ها با رویکرد طراحی ساختار شکست ریسک، (مطالعه موردی: سازمان صنعتی پروژه محور) (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 26، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی ماهیتی و کالبدی مهندسی ارزش در ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش
2 ارائه الگوئی برای اعمال معیارهای پایداری در صنعت ساخت با استفاده ازفرآیند مهندسی ارزش در مراحل نظری پروژه (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کاربرد مهندسی ارزش در مدیریت انرژی
3 ارائه مدل ترکیبی فرآیند تحلیل شبکه ای ANP تکنیک دیماتل DEMATEL در محیط فازی به منظور ارزیابی ریسک پروژه های ساخت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
4 ارائه مدل مفهومی عوامل کلیدی موفقیت پروگرام (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
5 ارائه یک سیستم تصمیم گیری چند معیاره برای ارزیابی ساختمان های پایدار با استفاده از روش AHP ، TOPSIS بارویکرد فازی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نخبگان عمران، معماری و شهرسازی
6 ارایه الگوی کاربردی مدیریت زمان و هزینه در پروژه تعریضی برای انطباق با استاندارد پیکره دانش مدیریت پروژه (مورد مطالعه: پروژه تعریض و بهسازی محورری - ورامین ) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
7 ارایه یک سیستم تصمیم گیری چند معیاره برای ارزیابی ساختمان های پایدار با استفاده از روش TOPSIS, AHP بارویکرد فازی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی تحولات نوین پایداری در معماری ، شهرسازی ، عمران و مهندسی ساختمان
8 ارزیابی ریسکها در پروژه های نیروگاهی توسط فرآیند تحلیل شبکه ای و روش تاپسیس فاز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
9 امکا ن سنجی کاربرد دانش مدیریت پروژه (PMBOK) در مدیریت محوطه های میراث فرهنگی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
10 امکان سنجی کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایند مهندسی ارزش (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
11 امکان‌سنجی کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند مهندسی ارزش (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش
12 برآورد نرخ بهره وری متغیر پرسنل در پروژه های خطی- تکراری با استفاده از منطق فازی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
13 بررسی الزامات مدیریت راهاندازی در چرخه عمر پروژههای طراحی و ساخت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی تحقیقات در عمران،معماری و شهرسازی و محیط زیست پایدار
14 بررسی اهمیت مولفه های ارتباطی در زنجیره تامین صنعت ساخت با رویکردآنتروپی شانون (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
15 بررسی تاثیرات منشاء خطای انسانی بر عملکرد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ( OHS-MH ) در پروژه های عمرانی (دریافت مقاله) پنجمین همایش و نمایشگاه سالانه HSE و سیستم های امنیتی
16 بررسی تاثیرات منشاء خطای انسانی بر عملکرد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی (OHS-MH) در پروژه های ساختمانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی عمران، معماری محیط زیست و مدیریت شهری
17 بررسی تحلیلی تاثیر افزایش قیمتهای نا متعارف هزینه در قراردادهای EPC از نوع قیمت مقطوع و ارائه راهکار(صنایع نفت و گاز و پتروشیمی) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
18 بررسی تحلیلی عوامل بروز تعارضات بین ذینفعان پروژه های ساختمانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
19 بررسی جایگاه مدیریت راهاندازی و فرآیندهای اختتامی در تکمیل موفقیت آمیز پروژه های طراحی و ساخت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)
20 بررسی چارچوب برآورد هزینه پروژه ها مبتنی بر مدل سازی اطلاعات ساختمان BIM و فهرست بها ابنیه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدل سازی اطلاعات ساختمان
21 بررسی چالش‌های تعریف معیار کیفیت و به‌کارگیری چرخه یادگیری در پروژه‌های طراحی معماری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بنای ماندگار
22 بررسی روش های زمان بندی مبتنی بر تکنیک خط تعادل در مدیریت پروژه های خطی_تکراری (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
23 بررسی محدوده مطالعات ارزش در توسعه مدل انرژی منطبق بر چرخه حیات پروژه های ساختمانی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کاربرد مهندسی ارزش در مدیریت انرژی
24 بررسی مفهوم تفکر ناب Lean Thinking و کاربردآن در ساخت و ساز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
25 بررسی مقایسه ای فرآیند مدیریت انتقال تکنولوژی با مدیریت پروژه ( مطالعه موردی - متروتهران ) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
26 بررسی موانع بلوغ مدیریت پروژه در شرکت های پیمانکاری بزرگ (حوزه بررسی: صنعت ساختمان) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
27 بررسی موجودیت دفتر مدیریت پروژه PMO ( Project Management Office) در ایران: رویکرد توصیفی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
28 بررسی و ارزیابی ریسکهای ساخت و راهاندازی در پروژههای ساختمانی (مطالعه موردی بیمارستان) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
29 بررسی و مقایسه مدیریت پروژه انتقال تکنولوژی در کشورطبق روشهای قرارداد مشروط و سرمایه گذاری شترک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
30 بکارگیری برنامه ریزی ارزش درتعیین برنامه ریزی های کلان بخش انرژی بارویکردتوسعه انرژیهای نو (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی ارزش و مدیریت هزینه
31 بهینهسازی چندمنظوره برنامه زمانبندی پروژههای خطی - تکراری با استفاده از برنامهنویسی خطی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی عمران شهری
32 پیکرهبندی زنجیره تأمین براساس برنامه زمانبندی و محدودیت منابع (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی صنایع و سیستم
33 جایگاه مدیریت ارتباطات در زنجیره تامین پروژه های عمرانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
34 جایگاه مهندسی ارزش در نظام های اجرای طرح های عمرانی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
35 رویکردی ابتکاری در برنامهریزی بهینه سبد پروژه ساخت مجموعههای تفریحی- رفاهی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی عمران توسعه
36 رویکردی نوین در بهینه سازی برنامه زمان بندی پروژه های خطی – تکراری (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
37 زمان بندی ساعات کاری کارگران با استفاده از مدل برنامه ریزی خطی صفر و یک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
38 سنجش بلوغ مدیریت ریسک در پروژه های بزرگ ساختمانی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
39 شناسایی بررسی تغییرات طراحی مبتنی بر مدل سازی اطلاعات ساختمان (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
40 شناسایی چالش های کیفی پروژه های مشارکت شهرداری با رویکرد مهندسی ارزش (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)
41 شناسایی روش های ناب جهت اجرای سقف در ساختمان های بلندمرتبه (با رویکرد پایداری) (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
42 شناسایی ریسک های مشارکت دولتی- خصوصیppp پروژههای آب و فاضلاب ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
43 شناسایی معیارهای ارزیابی طراحی پروژه های مشارکت شهرداری تهران با رویکرد مهندسی ارزش (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
44 شناسایی معیارهای ایجادکننده ارزش درپروژه های تولید انرژی ازصفحات خورشیدی فتوولتاییک (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی ارزش و مدیریت هزینه
45 شناسایی و ارزیابی تاثیر ذینفعان بر روی هزینه های پروژه های عمرانی با روش FUZZY COQ (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی
46 شناسایی و اولویت بندی معیارهای تصمیم گیری انتخاب کاربری مجدد خانه های تاریخی با رویکرد روش های تصمیم گیری چندمعیاره (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
47 شناسایی و بررسی چالش های کارفرمایی در دستیابی به تعالی کیفیت پروژه های طراحی معماری در صنعت ساختمان کشور ایران (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
48 ضرورت بکارگیری مدل بلوغ سازمانی مدیریت پروژه در شرکتهای پیمانکاری عمومی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه نظام پیمانکاری در ساختار صنعتی کشور
49 ضرورت به کارگیری مهندسی ارزش در طراحی معماری پروژه های مشارکت شهرداری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
50 کاربرد مهندسی ارزش در ارزیابی گزینه های طراحی پروژه های ساختمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی و مدیریت ساخت
51 کاربرد مهندسی ارزش در مجتمع رفاهی - آموزشی شرکت نمونه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش
52 کیفیت در طراحی معماری (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران، معماری و مدیریت پایدار شهری
53 مدیریت ریسک در تامین مالی پروژه های شهری - مطالعه موردی: پروژه مجموعه نمایشگاه بین المللی جدید تهران، شهر آفتاب (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
54 مدیریت منابع انسانی در شرکتهای پروژه محور (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری ،عمران و توسعه نوین شهری
55 مروری بر قراردادهای دستاورد غیر قطعی و کاربرد آن ها در قراردادهای ساخت (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
56 مطالعات امکان سنجی پروژه ها با رویکرد کاربرد تلفیقی مدیریت ریسک و مهندسی ارزش (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
57 مطالعات ریسک در پروژه های ساختمانی صنعتی مطالعه موردی: احداث مجتمع صنعتی تولید پروفیل UPVC (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
58 مطالعات مهندسی ارزش در سد مخزنی خاکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
59 معرفی و مقایسه مدل ها و فرآیندهای مدیریت ریسک (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت ریسک سازمانی
60 مهندسی ارزش و پایداری در پروژههای ساخت و ساز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر