دکتر حبیب هنری

دکتر حبیب هنری دانشیار ، دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر حبیب هنری

Dr. Habib Honari

دانشیار ، دانشگاه علامه طباطبایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه مدل ارزیابی عملکرد مدیریت منابع انسانی وزارت ورزش و جوانان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 22، شماره: 59
2 ارائه مدل رفتار تعاملی اعضای جوامع برند مبتنی بر رسانه های اجتماعی (مطالعه موردی: هواداران باشگاه های حرفه ای فوتبال) (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 11، شماره: 55
3 ارائه مدلی برای عوامل موثر بر حفظ و ارتﻘاء توان رزمی نیروهای مسلح ایران با محوریت آمادگی جسمانی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون نظامی دوره: 19، شماره: 64
4 ارائه مدلی برای مدیریت بازنشستگی ورزشی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش دوره: 9، شماره: 1
5 ارتباط بین عوامل جو سازمانی و کیفیت زندگی کاری (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 7، شماره: 33
6 ارتباط مهارتهای هفتگانه کوانتومی بر نوآوری آموزشی اساتید علوم ورزشی با متغیر میانجی تعهد سازمانی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های کارآفرینی و نوآوری دوره: 2، شماره: 1
7 ارتباط هوش هیجانی و تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان فدراسیون های ورزشی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش دوره: 1، شماره: 1
8 ارزیابی عملکرد فدراسیون های ورزشی براساس شاخص بنیاد مدیریت کیفیت اروپا: مطالعه موردی فدراسیون قایق رانی (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 8، شماره: 35
9 ارزیابی عوامل تاثیر گذار بر نوآوری سازمانی در وزارت ورزش و جوانان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 20، شماره: 53
10 الگوی توسعه ورزش تفریحی زنان در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 9، شماره: 22
11 الگوی راهبردی توسعه ورزش در نیروی انتظامی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 15، شماره: 1
12 الگوی کیفی کاربست واقعیت مجازی در بازاریابی ورزشی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بازاریابی ورزشی دوره: 2، شماره: 4
13 الگوی محیطی موثر بر آینده نگاری راهبردی ورزش ایران و تعیین عدم قطعیت های کلیدی (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 16، شماره: 61
14 اولویت بندی پیامدهای توسعه ورزش دفاع شخصی در فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 24، شماره: 2
15 اولویت بندی زیرمولفه های مهارت، نگرش، موانع و نیاز به کارگیری از فن آوری اطلاعات مربیان تیم های ملی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) مجله پژوهش در مدیریت ورزشی دوره: 1، شماره: 3
16 اولویت بندی شاخص های اقتصاد مقاومتی در ورزش و تاثیر آن بر توسعه اقتصاد ورزشی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش‌های اقتصاد مقاومتی دوره: 4، شماره: 7
17 اهتمام به اقتصاد مقاومتی و نقش آن بر توسعه اقتصادی صنعت ورزش ایران (دریافت مقاله) مجله پژوهش در مدیریت ورزشی دوره: 8، شماره: 9
18 Designing a Community Sports Planning Model in Iranian Metropolises Using Grounded Theory (دریافت مقاله) مجله مطالعات نوین در مدیریت ورزشی دوره: 3، شماره: 4
19 Developing a Model for Choosing Coaches of Basketball National Teams (دریافت مقاله) مجله مطالعات نوین در مدیریت ورزشی دوره: 2، شماره: 3
20 Developing Sports Diplomacy Paradigm of Foreign Policy in Iran (دریافت مقاله) مجله مطالعات نوین در مدیریت ورزشی دوره: 4، شماره: 2
21 Gap Analysis (Current Situation and Favorable Situation) Variables of Quality of Working Life and Organizational Apathy in the General Departments of Sports and Youth of the Northwestern Provinces of Iran (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مدیریت و بازاریابی ورزشی دوره: 3، شماره: 2
22 Offering a Pattern of Selecting Coaches for National Basketball Team Through a Grounded Theory-Based Method (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مدیریت و بازاریابی ورزشی دوره: 5، شماره: 1
23 Providing a Framework of Effective Components in Iranian Championship Sports with a Data Mining Approach (دریافت مقاله) مجله مطالعات نوین در مدیریت ورزشی دوره: 3، شماره: 2
24 بررسی اثر هواداری ورزشی و نگرش کلی به تبلیغات بر باورپذیری تبلیغات از طریق ورزش (دریافت مقاله) مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی دوره: 7، شماره: 3
25 بررسی اهداف و استراتژی های کارآفرینی در ورزش کشور بر اساس تحلیل استراتژیک SWOT (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 3، شماره: 12
26 بررسی تاثیر مدیریت مشارکتی برتفکر راهبردی درفدراسیون های منتخب ورزشی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 15، شماره: 32
27 بررسی چالش های پیش روی انجمن علمی مدیریت ورزشی از دیدگاه متخصصان و ارایه ی راهکارهای اصلاحی (دریافت مقاله) مجله پژوهش در مدیریت ورزشی دوره: 1، شماره: 4
28 بررسی چالش های ورزش همگانی در ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 3، شماره: 10
29 بررسی چالشهای پیش روی انجمن علمی مدیریت ورزشی از دیدگاه متخصصان و ارایه ی راهکارهای اصلاحی (دریافت مقاله) مجله پژوهش در مدیریت ورزشی دوره: 1، شماره: 1
30 بررسی رابطه سلامت سازمانی و اثربخشی در دانشکده های تربیت بدنی وعلوم ورزشی دانشگاه های دولتی تهران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 5، شماره: 17
31 بررسی ریسک پذیری مدیران ورزشی و توجه آنان به نظرات اعضای سازمان (دریافت مقاله) مجله پژوهش در مدیریت ورزشی دوره: 1، شماره: 1
32 بررسی عوامل اثر گذار بر کارآفرینی در ورزش به عنوان حوزه ای میان رشته ای (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 2، شماره: 2
33 بررسی عوامل محیطی موثر بر توسعه کارآفرینی در ورزش کشور (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 7، شماره: 29
34 بررسی عوامل موثر بر توسعه تعهد اخلاقی به نسل آینده در ورزشکاران حرفه ای (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 8، شماره: 30
35 بررسی کارکردهای سیستم مدیریت CM در تثبیت شاخصه های سلامت سازمانی در سازمان های ورزشی (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 6، شماره: 25
36 بررسی میزان بهره گیری اعضای هیات علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی از فناوری اطلاعات در فرایند آموزش و پژوهش با توجه به عواملی دموگرافی (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 6، شماره: 23
37 بررسی میزان پایبندی داوران مجله های علمی – پژوهشی تربیت بدنی و علوم ورزشی به کدهای اخلاق داوری (دریافت مقاله) مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی دوره: 9، شماره: 1
38 بررسی نقش چهارگانه رسانه های ورزشی در توسعه فرهنگ ورزش قهرمانی (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 4، شماره: 15
39 بررسی وضعیت باور و عمل ورزشکاران حرفه ای نسبت به تعهد به نسل آینده (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 10، شماره: 37
40 بررسی وضعیت رسانه های ورزشی در توسعه وترویج مولفه های ورزش قهرمانی (دریافت مقاله) مجله پژوهش در مدیریت ورزشی دوره: 1، شماره: 2
41 تاثیر توانمندسازی روان شناختی بر جذب خیرین با نقش میانجی خلاقیت مدیران ورزشی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش دوره: 9، شماره: 1
42 تاثیر محرک های بازاریابی سبز بر عملکرد اماکن ورزشی با میانجی گری مسئولیت اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بازاریابی ورزشی دوره: 3، شماره: 1
43 تاثیرات اقتصادی و ورزشی توسعه دیپلماسی ورزشی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بازاریابی ورزشی دوره: 3، شماره: 2
44 تدوین الگوی توسعه روابط بین الملل از طریق ورزش (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 21، شماره: 57
45 تدوین الگوی توسعه مدیریت دانش در وزارت ورزش و جوانان با استفاده از نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 5، شماره: 13
46 تدوین الگوی عوامل بروز فساد در صنعت فوتبال ایران: نظریه ای برخاسته از داده ها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 16، شماره: 38
47 تدوین الگوی عوامل موثر بر گسترش وقف و ورود خیران به ورزش با رویکرد توسعه عدالت ورزشی و ارتقای سلامت جامعه (دریافت مقاله) مجله پژوهش در دین و سلامت دوره: 8، شماره: 2
48 تدوین برنامه استراتژیک انجمن علمی مدیریت ورزشی (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 7، شماره: 32
49 تدوین برنامه راهبردی فدراسیون ورزش های ناشنوایان جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 18، شماره: 46
50 تدوین چشم انداز کارآفرینی در ورزش کشور از دیدگاه صاحبنظران ورزشی (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 5، شماره: 18
51 تدوین راهکارها و پیامدهای موثر بر حمایت مالی از ورزش همگانی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 20، شماره: 51
52 تدوین مدل اثر فرانوگرایی در مدیریت بر توسعه ورزش (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 8، شماره: 37
53 تدوین مدل کمی عوامل موثر در توسعه قهرمانی شطرنج ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 15، شماره: 77
54 تصویرپردازی آینده علوم ورزشی از منظر جوانان تحصیل کرده کشور (دریافت مقاله) دوفصلنامه آینده پژوهی ایران دوره: 7، شماره: 2
55 تعیین اعتبار و روایی نسخه فارسی پرسش نامه منش ورزشی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 3، شماره: 9
56 تعیین فاکتورهای فرایند استعدادیابی: یک مطالعه اکتشافی در ورزشکاران رزمی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 17، شماره: 41
57 تلفیق توابع تحلیلی تیسن و اورلی در مکان گزینی اماکن ورزشی (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 5، شماره: 20
58 چالش های ورزش دو و میدانی در ایران (یک مطالعه دلفی) (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 3، شماره: 9
59 رابطه بین بهره گیری از تلفن همراه و ویژگیهای شخصیتی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی (دریافت مقاله) مجله پژوهش در مدیریت ورزشی دوره: 2، شماره: 5
60 رابطه بین نوآوری سازمانی با مدیریت دانش در دانشکده ها و ادرات تربیت بدنی دانشگاه های آزاد و سراسری شهر تهران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 1، شماره: 2
61 رابطه میان سازمان یادگیرنده و آمادگی برای تغییر در سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 3، شماره: 12
62 ساخت و اعتبار یابی مقیاس انگیزه مشارکت ورزشی کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 10، شماره: 38
63 ساخت و اعتباریابی ابزار شایستگی های محوری مدیران ادارات ورزش و جوانان (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 9، شماره: 43
64 شناسایی ابعاد مسئولیت اجتماعی ورزشکاران مشهور (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 11، شماره: 59
65 شناسایی چالش های پیاده سازی اقتصاد مقاومتی در صنعت ورزش کشور (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 10، شماره: 49
66 شناسایی چالش های سیاستگذاری در تبلیغات صحه گذاری چهره های ورزشی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 17، شماره: 42
67 شناسایی عوامل موثر (علی، مداخله گر و زمینه ای) بر توسعه ورزش هندبال ایران با رهیافت داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم ورزش دوره: 14، شماره: 46
68 شناسایی عوامل موثر بر توسعه ورزش قهرمانی هندبال به روش فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 22، شماره: 59
69 شناسایی عوامل موثر در انتقال بازیکنان فوتبال از سطح مبتدی به حرفه ای در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش دوره: 10، شماره: 2
70 شناسایی عوامل موثر مدیریت استعداد در ورزش هندبال ایران با رهیافت داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 22، شماره: 59
71 شناسایی و اولویت بندی حوزه های به کارگیری داوطلبان در ورزش دانش آموزی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش دوره: 5، شماره: 1
72 شناسایی و اولویت بندی شاخص های فعال کردن بخش خصوصی در اقتصاد مقاومتی ورزش کشور (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 19، شماره: 50
73 شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر در توسعه بازی و ورزش ویژه سالمندان (دریافت مقاله) مجله سالمندشناسی دوره: 6، شماره: 3
74 شناسایی و رتبه بندی معیارهای مسئولیت مدنی در حقوق ورزشی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 21، شماره: 56
75 شناسایی وتدوین الگوی محیطی موثر بر آینده نگاری راهبردی ورزش ایران بر اساس مدل STEEPELD و تعیین پیشران های کلیدی (دریافت مقاله) دوفصلنامه آینده پژوهی ایران دوره: 6، شماره: 1
76 طراحی الگوی آموزش مجازی درس تربیت بدنی در آموزش و پرورش ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و چشم انداز آموزش دوره: 5، شماره: 3
77 طراحی الگوی حمایت مالی ورزش همگانی کشور با استفاده از نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 9، شماره: 23
78 طراحی الگوی سلامت ذهنی ورزشکاران شرکت کننده در ورزش تربیتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 7، شماره: 16
79 طراحی الگوی شایستگی های محوری برای انتصاب مدیران میانی وزارت ورزش و جوانان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 13، شماره: 26
80 طراحی مدل تاثیرگذاری کیفیت خدمات بر وفاداری، رضایت مشتری، ارزش ادراک شده و رفتار آتی مشتریان در مجموعه های تفریحی ورزشی آبی (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 6، شماره: 26
81 طراحی مدل توسعه ورزش تفریحی برمبنای فرهنگ قومی با رویکرد نظریه مبنایی (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 14، شماره: 74
82 طراحی مدل جامع جذب خیرین در ورزش با رویکرد نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی دوره: 11، شماره: 4
83 طراحی مدل شرکت های ورزشی دانش بنیان پایدار در ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 13، شماره: 66
84 طراحی مدل کارآفرینی سازمانی مبتنی بر رابطه ساختار سازمانی با ابعاد گرایش های کارآفرینانه سازمانی در سازمان تربیت بدنی (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 5، شماره: 21
85 طراحی مدل کارآفرینی ورزشی مبتنی بر رابطه فرهنگ کارآفرینانه با ابعادگرایش های کارآفرینانه سازمانی در سازمان تربیت بدنی ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 3، شماره: 11
86 طراحی مدل معادلات ساختاری سیاست ها و دستاوردهای مدیریت منابع انسانی در وزارت ورزش و جوانان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 14، شماره: 30
87 طراحی مدل نقش مدیریتی وزارت ورزش و جوانان در خصوصی سازی ورزش ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 16، شماره: 38
88 طراحی و تبیین مدل داوطلبی در ورزش دانش آموزی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش دوره: 6، شماره: 1
89 علل ناکامی نظریه های پیری شناسی اجتماعی در تبیین بازنشستگی ورزشی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی المپیک دوره: 2، شماره: 5
90 کاوش راهبرد ها و پیامد های تاسیس شرکت های زایشی دانشگاهی در صنعت ورزش ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 11، شماره: 31
91 کاوش عوامل زمینه ای و مداخله گر توسعه کارآفرینی نظام آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 21، شماره: 58
92 کاوش عوامل موثر در توسعه شطرنج ایران با رویکرد بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 20، شماره: 54
93 مدل تاثیر سیاست های مدیریت منابع انسانی و پیامدهای آن بر عملکرد سازمانی وزارت ورزش و جوانان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش دوره: 5، شماره: 2
94 مدل سازی تاثیر بازارگرایی بر رفتار آتی مشتریان اماکن ورزشی با توجه به ارزش ادراک شده (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 8، شماره: 36
95 مطالعه تطبیقی رویکردهای انتخاب و بکارگیری معلم تربیت بدنی و ورزش در ایران با کشورهای آمریکا، انگلستان، ژاپن و مالزی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 10، شماره: 27
96 مطالعه سیاستها و راهبردهای ورزش همگانی نظام جامع توسعه ورزش کشور (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 6، شماره: 27
97 معیارهای حقوقی، زمینه ای و حاکمیتی سیاستگذاری تبلیغات صحه گذاری چهره های ورزشی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 8، شماره: 20
98 مقایسه زیر مؤلفه‌های مؤثر نقش‌های اطلاع‌رسانی، مشارکت اجتماعی، آموزش و فرهنگ‌سازی رسانه‌ ملی در ورزش همگانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 18، شماره: 68
99 مقایسه کیفیت زندگی،سلامت روان و هوش معنوی در معلمان تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی منطقه ۵ تهران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم حرکتی و رفتاری دوره: 6، شماره: 1
100 مقایسه ی میزان مصرف رسانه ای و سواد رسانه ای بین دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت رسانه های ورزشی، مدیریت رسانه و مدیریت ورزشی (دریافت مقاله) مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی دوره: 4، شماره: 16
101 نقش سبک رهبری مربیان لیگ برتر فوتبال در پیش بینی هوش هیجانی بازیکنان (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 8، شماره: 37
102 نقش مدیریت ارتباط با مشتری در وفاداری مشتریان به مراکز تفریحی ورزشی (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 8، شماره: 36
103 واکاوی پدیده سقف شیشه ای، شرایط زمینه ای و مداخله گر در مدیریت ورزش زنان ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 21، شماره: 56
104 ویژگی های روان سنجی و هنجاریابی نسخه فارسی پرسش نامه تاب آوری در دانش آوزان و دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 5، شماره: 15
105 همبستگی توانمندسازی روانشناختی و خلاقیت مدیران ورزشی در جذب خیرین (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 10، شماره: 5
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Survey Existing and Desirable Status of Entrepreneurship in Sport of Iran from the View Point of Sport Experts (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دوچرخه شهری
2 Analysis of Majid brand advertising photo (Explicit content analysis approach) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی
3 ارتباط بین رقابت پذیری سازمانی با مدیریت دانش در کارکنان آکادمی ملی المپیک و فدراسیون های ورزشی منتخب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
4 ارتباط بین فن آوری اطلاعات با درجه تحقق ابعاد سازمان یادگیرنده در ادارات تربیت بدنی استان های منتخب (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
5 ارتباط تعارض نقش با مشتریمداری و عملکرد شغلی مربیان باشگاه های بدنسازی و ایروبیک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
6 ارتباط رضایت شغل و تعهد سازمانی در کارکنان فدراسیون های ورزشی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
7 ارتباط سبک رهبری( وظیفه مدار و رابطه مدار) مدیران مدارس باکارایی دبیران تربیت بدنی مقطع متوسط (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
8 ارتباط مدیریت دانش و سیستمهای اطلاعات و تصمیم گیری در سازمانهای ورزشی منتخب (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
9 ارتباط میان استفاده از فناوری اطلاعات با اثر بخشی کارکنان سازمان های ورزشی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
10 ارزشیابی اثربخشی دوره های آموزشی سال 1387 در سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران بر اساس مدل کرک پاتریک (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی
11 ارزیابی دیدگاه مخاطبان از عملکرد شبکه رادیویی ورزش در انتقال ارزش های اخلاقی و اجتماعی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
12 اولویت بندی انگیزه های مشارکت دبیران شهر تهران در ورزش های همگانی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
13 اولویت بندی موانع و مشکلات توسعه ورزش واترپلو ایران و ارائه راهکارها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم ورزشی و فدراسیون ها با تاکید بر فدراسیون ورزش سه گانه
14 اولویت بندی ومقایسه معیارهای انتخاب مربیان تیم های ملی تنیس روی میزکشور ازنظرنخبگان ورزشی (دریافت مقاله) همایش بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم ورزشی
15 ایران و ژاپن: پایش تطبیقی طرح راهبردی ورزش همگانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
16 Determining the level of sports justice and its dimensions in athletes of national teams (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی
17 Investigating the relationship between sports justice and sports commitment with the hopes of national team athletes (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی
18 بررسی ارتباط بین چابکی با لوردوز و کایفوز (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
19 بررسی ارتباط عوامل اثرگذاربرافزایش میزان استعدادهای ورزشی ازدیدگاه مربیان رشته های ورزشی گروهی وانفرادی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی استعدادیابی ورزشی
20 بررسی استاندارده ای اماکن ورزشی تکواندو استان همدان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی تکواندو
21 بررسی تأثیر ابعاد سرمای اجتماعی بر فرسودگی شغلی در معلمان ورزش مرد شهر تهران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
22 بررسی تأثیر اخلاق حرفه ای ورزشکاران و مربیان روی اعتماد و تعهد هواداران نسبت به باشگاه (مطالعه موردی باشگاه سپاهان) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
23 بررسی چالش های کارآفرینی در دانشکده های تربیت بدنی کشور از دیدگاه متخصصان و ارائه ی راهکارهای اصلاحی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مدیریت، آینده نگری، کارآفرینی و صنعت در آموزش عالی
24 بررسی رابطه بین جذابیت های ورزش زورخانه ای در توسعه گردشگری از دیدگاه گردشگران اسپانیایی زبان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در تربیت بدنی، علوم ورزشی و قهرمانی
25 بررسی رابطه بین مدیریت دانش با سرمایه انسانی د راداره کل ورزش و جوانان استان تهران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
26 بررسی رابطه زیر سیستم های مدیریت دانش در سازمان یادگیرنده و بهره وری منابع انسانی در فدراسیون های ورزشی منتخب (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
27 بررسی رابطه فناوری اطلاعات با مولفه های مدیریت کیفیت جامع (TQM) در فدراسیون های ورزشی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
28 بررسی عوامل موثر بر درآمدزایی رویدادهای ورزشی ایران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
29 بررسی فرصت ها وچالشهای خصوصی سازی درورزش کشوراز دیدگاه صاحبنظران ورزشی و ارایه راهکارهای اصلاحی (دریافت مقاله) همایش ملی خصوصی سازی در ایران
30 بررسی فرصت های اثر گذار بر توسعه ی کارآفرینی در ورزش کشور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
31 بررسی فرصتهای آموزشکارآفرینی در دانشکدههای تربیت بدنی کشور از دیدگاه متخصصان ورزشی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404
32 بررسی مشکلات شغلی دانش آموختگان کارشناسی ارشد تربیت بدنی شاغل دانشگاه های کشور (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404
33 بررسی معیار زیبایی شناختی در معماری اماکن ورزشی شهر تهران (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
34 بررسی مهارت های اعضای هیات علمی رشته تربیت بدنی وعلوم ورزشی در فرایند بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
35 بررسی میزان پایبندی روزنامه نگاران و خبرنگاران ورزشی به اصول اخلاقی حرفه روزنامه نگاری از دیدگاه روزنامه نگاران- خبرنگاران ورزشی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
36 بررسی میزان پایبندی روزنامه نگاران و خبرنگاران ورزشی به اصول اخلاقی حرفه روزنامه نگاری از دیدگاه مربیان و ورزشکاران تیمهای ملی منتخب (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
37 بررسی وضعیت انگیزه با تمایل به فعالیت های ورزشی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
38 بررسی هوش سیاسی مدیران فدراسیون های المپیکی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
39 تاثیر بازاریابی تجربی برهیجانات مشتریان برندهای ورزشی خارجی منتخب شهر تهران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت،کارآفرینی و توسعه اقتصادی
40 تاثیر رضایتمندی از بازاریابی بر وفاداری مشتریان برندهای ورزشی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
41 تاثیر فعالیت تفریحی ورزشی در افزایش سلامت اجتماعی دانشجویان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
42 تاثیر فناوری اطلاعات بر کارکردهای علمی-پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
43 تحلی عوام موثر بر تحقق مفهوم اقتصاد مقاومتی در ورزش ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم ورزشی و فدراسیون ها با تاکید بر فدراسیون ورزش سه گانه
44 تحلی عوامل موثر بر تحقق مفهوم اقتصاد مقاومتی در ورزش ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم ورزشی و فدراسیون ها با تاکید بر فدراسیون ورزش سه گانه
45 تحلیل موضوعی و روش شناختی پایان نامه های کارشناسی ارشد مدیریت رسانه های ورزشی دانشگاه علم وفرهنگ (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
46 تحلیل وضعیت تامین محتوای نظام تولید برنامه های ورزشی تلویزیون (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
47 تحلیل وضعیت هدف گذاری برنامه های ورزشی تلویزیون (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
48 تدوین برنامه استراتژیک کارافرینی در سازمان تربیت بدنی ایران بر اساس مدل SWOT (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
49 تدوین برنامه راهبردی توانمندسازی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان البرز (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
50 تدوین برنامه راهبردی فدراسیون اسکواش جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
51 تربیت معلم تربیت بدنی درآمریکا: مسائل و چالش ها (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
52 تعیین تاثیر آموزش و کارگروهی با نقش میانجی گر تعهد سازمانی بر توانمند سازی جهت پیش بینی عملکردشغلی کارکنان فدراسیون های ورزشی منتخب (معادلات ساختاری) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
53 تعیین چالش ها و موانع مدیریت استعداد در تکواندو ی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی تکواندو
54 تعیین سوات در برنامه ریزی راهبردی برای کارآفرینی در ورزش کشور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دوچرخه شهری
55 تعیین شاخص های اثرگذار تلویزیون در رشد و توسعه ورزش همگانی کلانشهر تهران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
56 تعیین شاخص های اثرگذار رسانه های مجازی در رشد و توسعه ورزش همگانی کلانشهر تهران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
57 تعیین شاخص های اثرگذار رسانه های نوشتاری در رشد و توسعه ورزش همگانی کلانشهر تهران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
58 تعیین شاخص های مدیریت استعداد در تکواندوی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی تکواندو
59 چگونه توانستم دانش آموزانم را به حضور در برنامه های کاهش وزن و بهبود رژیم غذایی ترغیب نمایم (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
60 دستگاه تقویت کننده عضلات داخلی ران پا (دریافت مقاله) نخستین جشنواره تالیفات علمی برتر علوم انسانی اسلامی جایزه ویژه علامه جعفری
61 رابطه بین نوآوری سازمانی با مدیریت دانش در کارکنان آکادمی ملی المپیک و فدراسیون های ورزشی منتخب (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
62 رابطه شاخص قوس پا با برخی ویژگی های آنتروپومتریکی دردانشجویان دختر ورزشکار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران
63 رابطه محیط مدیریت ارتباط با مشتری با هویت تیمی هواداران باشگاه های حرفه ای فوتبال (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
64 رویکردی کیفی به کاوش عوامل سازمانی بروز فساد در صنعت فوتبال ایران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
65 شناخت ابعاد موثر بر امنیت گردشگران ورزشی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
66 شناسایی عوامل فرهنگی موثر در بازطراحی محتوای درس تربیت بدنی (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی مطالعات ورزشی و سلامت در جهان اسلام
67 شناسایی قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدهای تربیت بدنی سازمان زندان های کشور (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
68 شناسایی و ارزیابی اثرات مولفه های مسئولیت اجتماعی بر عملکرد اماکن ورزشی دانشگاه ها (دریافت مقاله) همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی
69 شناسایی و اولویت بندی عوامل شکل دهنده احساس نوستالژیک (خاطرات گذشته) گردشگران ورزشی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
70 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر شادی فردی کارشناسان وزارت ورزش و جوانان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
71 شناسایی و رتبه بندی مولفه های موثر بر تداعی برند هواداران لیگ برتر والیبال کشور (مطالعه موردی: تیم والیبال میزان خراسان) (دریافت مقاله) همایش ملی برند در ورزش
72 ضرورت سرمایه گذاری شرکت های بیمه در ورزش همگانی و نقش آن در: گسترش زیرساخت های ورزشی، اشتغال زایی، افزایش سطح سلامت و کاهش هزینه های درمانی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
73 طراحی و تدوین نظام جامع ورزش آموزشی کشورایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
74 عوامل مدیریتی موثر بر مهاجرت ورزشی ورزشکاران نخبه ایران (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
75 مروری برمدلهای استعدادیابی و بررسی دیدگاه های مختلف (دریافت مقاله) اولین همایش ملی استعدادیابی ورزشی
76 مقایسه تحلیل رفتگی داوران فوتبال بر اساس درجات و پست های آنان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
77 مقایسه حقوق ورزشکاران تراجنسی در ایران وکشورهای منتخب (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
78 مقایسه رابطه مدیریت دانش وکارآفرینی سازمانی درمدیران وکارشناسان وزارت ورزش وجوانان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱
79 مقایسه فعالیت های بدنی شهروندان تهرانی و فعالیت های ورزشی مورد علاقه آنها (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
80 موانع بکارگیری فناوری اطلاعات در فرایند پژوهش رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی بر اساس مدل محتوایی وارد والوین (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی
81 نقش انگیزه مشارکت ورزشی با میانجیگری آوای سازمانی در بهره وری کارکنان دانشگاههای دولتی شهر تهران (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
82 نقش تلویزیون در ایجاد تعهد در مخاطبان تلویزیونی فوتبال نسبت به حامیان مالی ورزشی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
83 نقش مدیریت منابع انسانی سبز با توجه به بعد اجتماع ی توسعه پایدار در وزارت ورزش و جوانان کشور (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی تکواندو
84 نقش ورزش زورخانه ای در توسعه گردشگری از دیدگاه گردشگران اسپانیایی زبان (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی مطالعات ورزشی و سلامت در جهان اسلام