دکتر اصغر عسکری خانقاه

دکتر اصغر عسکری خانقاه استاد دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

دکتر اصغر عسکری خانقاه

Dr. Asghar Asgari Khaneghah

استاد دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی انسان شناختی مفهوم زیبایی صورت؛ مطالعه موردی جوانان ۳۰-۲۰ ساله منطقه ۱۵ تهران (دریافت مقاله) مجله پژوهش های انسان شناسی ایران دوره: 3، شماره: 1
2 جایگاه فرهنگ در توسعه اقتصادی منطقه گیلان با تاکید بر عوامل اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 12، شماره: 42
3 فرهنگ رحم‎ اجاره ای در جامعه‎ ی ایرانی شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 18، شماره: 2
4 گذری بر سازگاری ‘ روابط اکوسیستمی و اکولوژی جمعیتهای انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 16، شماره: 16
5 لالایی ها در فرهنگ مردم خراسان جنوبی (مورد مطالعه بافت قدیم بیرجند) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان دوره: 8، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 فرهنگ مهاجرتهای زیستی و روند توزیع جمعیت (دریافت مقاله) نخستین همایش انجمن جمعیت شناسی ایران