پروفسور محمدحسن بازیار

پروفسور محمدحسن بازیار Iran University of Science & Technology (IUST), Tehran, Iran

پروفسور محمدحسن بازیار

Prof. MohammadHasan Baziar

Iran University of Science & Technology (IUST), Tehran, Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر سازه زیرزمینی بر حداکثر شتاب سطح زمین در دو حالت رفتار خطی و غیرخطی خاک (دریافت مقاله) دوفصلنامه روشهای عددی در مهندسی دوره: 34، شماره: 1
2 ارزیابی روش های کاهش ارتعاشات ناشی از خطوط مترو بر سازه های سطحی (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 13، شماره: 3
3 ارزیابی عددی موقعیت شمعهای شناور در شیروانی تحت شرایط لرزه ای (دریافت مقاله) فصلنامه سد و نیروگاه برقابی ایران دوره: 6، شماره: 20
4 Interaction of Underground Tunnel and Existing Shallow Foundations Affected by Normal Faults (دریافت مقاله) فصلنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله دوره: 21، شماره: 4
5 بررسی اثر انعطاف پذیری پوشش سازه ی زیرزمینی در پاسخ شتاب سطح زمین (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 31، شماره: 4
6 بررسی عددی کاهش خطر ناشی از گسیختگی گسلش سطحی در پی های سطحی با استفاده از دیوار EPS (دریافت مقاله) فصلنامه سد و نیروگاه برقابی ایران دوره: 7، شماره: 25
7 تاثیر تونل مترو شهر تهران بر پاسخ لرزه ای سطح زمین در محدوده رفتار خطی خاک: مطالعه آزمایشگاهی و عددی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 2، شماره: 3
8 تعیین پارامترهای رفتاری آبرفت درشت دانه ی تهران به کمک آزمایش های پرسیومتری برجا و ازمایشگاهی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 32، شماره: 2
9 مدل سازی میزلرزه برای جداسازی لرزه یی مدفن زائده های جامد شهری با آسترهای مصنوعی زمینی (مطالعه ی موردی:مدفن کهریزک تهران) (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 35، شماره: 1
10 مطالعه عددی ظرفیت بیرون کشیدگی سطح تماس خاک - میخ با استفاده از روش اجزای محدود (دریافت مقاله) فصلنامه سد و نیروگاه برقابی ایران دوره: 6، شماره: 21
11 مقایسه عددی عملکرد دیوار حائل وزنی با دیوار خاک مسلح در برابر بارگذاری انفجار (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری های پدافند نوین دوره: 3، شماره: 3
12 نحوه مدل سازی اثر انفجار بر سازه های زیرزمینی در دستگاه سانتریفیوژ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری های پدافند نوین دوره: 5، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Assessment of newmark methods for the prediction of deviatoric displacement of earth dams using energy approach (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین‌المللی رفتار بلندمدت و فن‌آوری‌های نوسازی سازگار با محیط زیست سدها
2 آنالیز استاتیکی شالوده های شمعی با استفاده از روش عددی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
3 اثر زاویه اصطکاک داخلی خاک روی تغییرمکان جانبی دیواره در گودبرداری های عمیق مهار شده با میل مهار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
4 اثر ساختگاه بر بزرگنمایی زلزله بر خاک رسی گروه 4 آیین نامه 2800 ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ایمن سازی و بهسازی سازه ها
5 اثر مدول الاستیک خاک بر تغییر شکل جانبی دیواره گود در گودبرداری های عمیق (دریافت مقاله) کنگره بین المللی نوآوری در مهندسی و توسعه تکنولوژی
6 ارزیابی تاثیر محتوای فرکانسی حرکت ورودی زمین برپاسخ لرزه ای دیوارحائل وزنی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
7 ارزیابی عددی تغییرشکل های ماندگار دیوارهای حائل وزنی در اثر زلزله : مطالعه موردی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
8 ارزیابی عددی سه بعدی سیستم ابزاردقیق در سدهای خاکی(مطالعه موردی : سد آزادی) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
9 ارزیابی عملکرد سیستم پرده آب بند در مغارهای سنگی بدون پوششجهت ذخیره سازی زیرزمینی نفت و گاز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مجازی ذخیره سازی زیر زمینی مواد هیدروکربوری
10 استفاده از Genetic Programming در بدست­آوردن رابطه کاهندگی برای ماکزیمم شتاب زمین (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
11 اصلاح روش بلوک صلب نیومارکی با در نظر گرفتن شتاب تسلیم دینامیکی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
12 COMPARING THE LIQUEFACTION BEHAVIOR OF CARBONATE AND SILICATE SANDS BY ENERGY APPROACH (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
13 COMPARISON OF THE RESPONSE SPECTRA AND SITE COEFFICIENTS FROM UBC, IBC & EC CODE WITH IRANIAN 2800 CODE, CONSIDERING SOIL CLASSIFICATION (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
14 Dredged Material Applications – A Case Study on Shahid Rajaee Port Complex (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
15 EFFECT OF UNDERGROUND STORY IN ALTERING THE GROUND SEISMIC MOTION IN TOPOGRAPHY-SOILSTRUCTURE INTERACTION (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
16 Evaluation of Effective Parameters on Deformation of Quay Walls Under Earthquake Loading (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
17 EVALUATION OF SLIDING BLOCK MODEL FOR SAND SLOPES DURING EARTHQUAKES USING LABORATORY TESTS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
18 Offshore geotechnical engineering sustainability in Southern Caspian (دریافت مقاله) هجدهمین همایش صنایع دریایی
19 Retrofitting of the Foundations for Earthquake Resistance (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
20 The Seismic Interaction of Rubble Mound Breakwater and Pile in Numerical Approach (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
21 بازبینی برخی روابط قطعی تخمین پتانسیل روانگرایی به وسیله داده های محلی SPT وCPT (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
22 بررسی اثر انفجار بر سازه های سطحی زیر زمینی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
23 بررسی اثر بالشتک شنی در تحلیل سیستم رادیه-شمع منفصل بوسیله مدلسازی آزمایشگاهی (میزلرزه و سانتریفیوژ) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
24 بررسی پارامترهای موثر بر رفتار مصالح هسته های آسفالتی در بارگذاری سه محوری فشاری (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
25 بررسی تاثیر انفجار پرتابه های متعارف برتونلهای سطحی به کمک نرم افزار FLAC مطالعه موردی مترو کرج و حومه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس پدافند غیرعامل و سازه های مقاوم
26 بررسی تاثیر فاصله محل ثبت رکوردهای زلزله (حوزه دور و نزدیک زلزله )بر روی رفتار سدهای خاکی همگن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برقابی
27 بررسی تاثیرافزودنی نانولوله های کربنی برمقاومت کششی بتن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مصالح ساختمانی و فن آوریهای نوین در صنعت ساختمان
28 بررسی تأثیر افزودنی نانو رس بر خواص پایهای مهندسی- ژئوتکنیکی خاک (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
29 بررسی رفتار سد های خاکی همگن رسی و ماسه ای با پریودهای مختلف در زلزله های حوزه نزدیک گسل (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
30 بررسی عددی سازه ساحلی قرارگرفته روی شمع منفرد تحت بار زلزله (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
31 بررسی عددی سیستم پی وزنی- سازه در خاک ماسه ای اشباع تحت بار زلزله (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
32 بررسی عددی عملکرد لرزه ای دیوارهای حائل طره ای تحت تحریک های حوزه نزدیک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
33 بررسی علل نشست بیش از حد سد مهاباد (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی عمران
34 بررسی لزوم بکارگیری فناوری نانو در مهندسی ژئوتکنیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
35 پهنه بندی خطر روانگرایی منطقه جنوب شرق تهران با استفاده از CPT و ارزیابی عددی نتایج (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
36 پهنه بندی ژئوتکنیکی لرزه ای شهر سمنان (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
37 تاثیر ویژگیهای شیروانی در اندرکنش توپوگرافی - خاک - سازه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
38 تأثیر چیدمان مهاریها از لحاظ نیروی پیشتنیدگی بر تغییر شکل جانبی دیواره گوددر گودبرداریهای عمیق (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
39 تئوری و کاربرد روش باریکه های برشی در تحلیل دینامیکی سدهای خاکی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
40 تحلیل دینامیکی سدهای خاکی / سنگریزه ای با هسته آسفالتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برقابی
41 تحلیل قابلیت اطمینان نشت سد خاکی - مطالعه موردی، سد چاه نیمه شماره 4 (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
42 تعیین بیشینه فشار میدان آزاددر اثر انفجار پرتابه های متعارف د رخاک جهت مدلسازی اثر انفجار برسازه های زیرزمینی و روزمینی به کمک نرم افزار FLAC (دریافت مقاله) اولین کنفرانس پدافند غیرعامل و سازه های مقاوم
43 روشی ساده و دقیق جهت تعیین ظرفیت باربری میل مهارهای کششی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
44 ساخت سانتریفوژ ژئوتکنیکی با بازوی 85 سانتی متر (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی عمران
45 طراحی بهینه شمع های لوله ای فولادی کوبیده شده در رس نرم با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
46 کاربرد آزمایش نفوذ مخروطی CPT در طراحی ژئوتکنیک سازه های فراساحل (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
47 کاربرد روش بلوک لغزان نیومارک در ارزیابی تغییرمکان های ماندگار دیوارهای حائل (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
48 کاربردهای فناوری نانو در مهندسی ژئوتکنیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی عمران توسعه
49 محاسبه تغییر مکان ماندگار لغزشی دیوارهای حائل وزنی به روش شبه دینامیکی (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
50 مدل سازی فرآیند ضرب وفرورفت شمع های فولادی ته بازکوبشی درخاکهای ماسه ای به روش عددی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
51 مطالعات ژئوتکنیکی و طراحی سکوی حفاری اکتشاف نفت در منطقه با تلاقی خلیج فارس (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی
52 مطالعه اندرکنش تونل و گسلش نرمال: انالیز المان محدود و اعتبار سنجی آن با آزمایشات سانتریفیوژ (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
53 مطالعه رفتار لرزه ای دیوار حائل واقع در شهر عسلویه به روش عددی و مقایسه نتایج آن با روش تئوری (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی عمران
54 مطالعه عددی اثر مشخصات خاک و شیروانی بر عملکرد لرزه ای شیب های پایدارشده توسط شمع های درجاریز (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
55 مطالعه عددی اندرکنش گسل نرمال با پی های سطحی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
56 مطالعه عددی بر بزرگنمایی حرکات زمین تحت اثر عوارض توپوگرافی و لایه بندی زیر سطحی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
57 مطالعه عددی رفتار لرزه ای تپه های دو بعدی نیم سینوسی شکل تحت تابش قائم امواج SV (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
58 مطالعه عددی رفتار لرزه ای عوارض توپوگرافی مجاور بر بزرگنمایی حرکات زمین (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
59 مطالعه عددی مشخصات هندسی شمع بر رفتار لرزه ای شیروانی های مسلح-شده با شمع های درجاریز (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
60 مقاومت باقیمانده ماسه لایدار در حالت روانگرایی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
61 مقایسه بین روشهای عددی وتحلیلی آنالیز دینامیکی پی های شمعی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
62 مقایسه تغییر مکانهای ماندگار حاصل از روشهای مجزا (Decoupled) و بلوک لغزنده در سد خاکی درودزن (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران