مجید قورچی بیگی

 مجید قورچی بیگی عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی

مجید قورچی بیگی

Majid Ghourchi Beygi

عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بازپژوهی ماهیت جرم سب النبی در فقه امامیه (دریافت مقاله) فصلنامه فقه دوره: 24، شماره: 91
2 تحلیل بزه دیده شناختی جرایم یقه سفیدها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 3، شماره: 10
3 تحلیل تطبیقی الگوهای کیفردهی در نظام کیفری ایران و انگلستان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 6، شماره: 20
4 تحلیل فقهی (ماده607) قانون مجازات اسلامی در تعیین مقدار دیه لب ها (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی دوره: 5، شماره: 1
5 تحلیل مبانی فقهی شورای نگهبان پیرامون حقوق ولی دم در موارد پرداخت فاضل دیه (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حقوق عمومی دوره: 7، شماره: 22
6 واکاوی جرم انگاری ترک فعل در تقابل دو اصل خودمداری و رفاه (دریافت مقاله) پژوهش نامه حقوق اسلامی دوره: 20، شماره: 49