دکتر محمدعلی آذرشب

دکتر محمدعلی آذرشب استاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران؛
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، تهران، ایران.

دکتر محمدعلی آذرشب

Dr. Mohamad Ali Azarshab

استاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران؛ عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، تهران، ایران.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.