دکتر محمد اقدسی

دکتر محمد اقدسی دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

دکتر محمد اقدسی

Dr. Mohammad Aghdasi

دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 VE Architect-Driven Service-Oriented Business Network Process Realization (دریافت مقاله) مجله بین المللی ارتباطات و فناوری اطلاعات دوره: 2، شماره: 4
2 A Model to Identify the Most Effective Business Rule in Information Systems using Rough Set Theory: Study on Loan Business Process (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 3، شماره: 8
3 ارائه یک فرمول ریاضی برای محاسبه ارزش کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین در تصمیم گیری دوره: 4، شماره: 1
4 ارائه یک مدل برنامهریزی سفارشات موجودی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی: صنایع فولاد آلیاژی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در مدیریت تولید و عملیات دوره: 5، شماره: 2
5 Designing Knowledge Map for Knowledge Management projects Using Network Analysis (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 9، شماره: 3
6 Implementing Process Mining Techniques to Analyze Performance in EPC Companies (دریافت مقاله) مجله بین المللی ارتباطات و فناوری اطلاعات دوره: 14، شماره: 2
7 Knowledge Management Barriers Identification for the Four Kinds of Business Processes (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 5، شماره: 1
8 Mining customer dynamics in designing customer segmentation using data mining techniques (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 6، شماره: 1
9 Studying Success and Failure Factors and their Phenomenon in Business Process Reengineering Projects in Iran Using Holistic Framework (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 2، شماره: 5
10 توانمندی های مورد نیاز برای واگذاری تصمیمات سطح تاکتیکی خدمات اتوبوسرانی به اپراتورهای خصوصی (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 13، شماره: 4
11 توسعه مدل نظری سازمان های یادگیرنده پروژه محور: رویکرد نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 8، شماره: 1
12 رابطه بین مفهوم یکپارچه CLV و ارزش های سازمانی در بیمه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 9، شماره: 3
13 سنجش سطح بلوغ مدیریت دانش مشتری در شرکت های بیمه ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 24، شماره: 1
14 سنجش سطح قابلیت های یادگیری سازمانی در بیمارستانها (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 19، شماره: 4
15 شبیه سازی سیستم تولیدی دو کارتی JIT (دریافت مقاله) دوفصلنامه روشهای عددی در مهندسی دوره: 17، شماره: 1
16 شبیه سازی سیستم تولیدی دو کارتی JIT (دریافت مقاله) فصلنامه مواد پیشرفته در مهندسی دوره: 17، شماره: 1
17 شناسایی مشکلات دانشی فرآیند مرکز تماس بر پایه فرآیند کاوی (مطالعه موردی: مرکز تماس ۱۲۲ سازمان آب و فاضلاب استان تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دوره: 8، شماره: 2
18 شناسایی و تحلیل نقاط تصمیم و بازیگران کلیدی در فرایند تامین شرکت های EPC (دریافت مقاله) دوفصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران دوره: 15، شماره: 55
19 عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی مدیریت فرآیند و ارایه چهارچوبی برای ارزیابی آمادگی سازمان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 1، شماره: 3
20 مرور نظام مند کیفیت داده در فرایندکاوی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دوره: 9، شماره: 3
21 معرفی توصیفی دو نظام مدیریت ارگانیکی و مکانیکی و تاثیرشان در بهره وری (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 10، شماره: 4
22 مقایسه تطبیقی قابلیت های یادگیری سازمانی از دیدگاه پرستاران به عنوان منبع دانش سازمانی بین بیمارستان های دولتی و خصوصی تهران (دریافت مقاله) نشریه پرستاری ایران دوره: 21، شماره: 56
23 مقایسه ساختار رسمی و غیررسمی در سازمان ها با استفاده از روش تحلیل شبکه اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 15، شماره: 3
24 نگاه یکپارچه به یادگیری در سازمان های پروژه محور (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 27، شماره: 88
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Concept Map of Knowledge Integration in Project-based Organizations (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه ایران
2 Analyzing purchasing of business servicesin governmental organizations (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی
3 آسیب شناسی فرآیند بازدید بالینی آموزشی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
4 ارائه چارچوبی برای ترسیم مفهوم ارزش از نگاه ذینفع درپروژه های تولید ناب (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
5 ارائه چهارچوب مفهومی رشته مهندسی سیستمهای اقتصادی - اجتماعی در دانشگاهها با استفاده از روش نگاشت مفهومی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
6 ارائه مدل برنامه ریزی یکپارچه موجودی و حمل ونقل در مدیریت زنجیره تأمین: مورد ایرا نخودرو (دریافت مقاله) اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین
7 ارائه مدل بهینه در تشکیل مشارکت تجاری به منظور تامین منابع مالی پروژه های LNG (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران
8 ارائه مدل بهینه در تشکیل مشارکتت جاری بمنظور تأمین منابع مالی پروژه های LNG (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه نظام تامین مالی در ایران
9 ارائه مدل تحول سیستم خرید و تامین (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت خرید و تدارکات
10 ارائه مدلی برای تعیین عوامل اثرگذار بر اشتراک گذاری دانش در فرایندهای مشارکتی: مطالعه موردی گروه مپنا (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
11 ارائه مدلی برای کاهش مقاومت در برابر تغییر افراد با استفاده از تئوری محدودیت ها؛ مورد کاوی پروژه ERP سازمان ذوب آهن اصفهان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
12 ارائه معماری برای سیستم مدیریت دانش در حوزه کشف جرم مبتنی بر عاملهای هوشمند مطالعه موردی: جرم سرقت (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
13 ارائه یک الگوریتم ابتکاری برای برنامه ریزی استراتژیک با داده های مالی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
14 ارائه یک چارچوب برای مدلسازی فرایندهای تجاری و مدلسازی اطلاعات در مهندسی نرم افزار با تکیه بر ابعاد فرایند (دریافت مقاله) همایش مهندسی نرم افزار
15 ارائه یک چهارچوب برای مدلسازی فرآیندهای تجاری و مدل‌سازی اطلاعات در مهندسی نرم‌افزار با تکیه بر ابعاد فرایند (دریافت مقاله) همایش منطقه ای علوم کامپیوتر، مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
16 ارایه مدل توسعه یافته سیستم خرید و تامین (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی نظام تامین و تدارکات کالا و خدمات در پروژه ها
17 ارزش کاربردهای دولت سیار برای کشورهای در حال توسعه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
18 ارزیابی عملکرد مهندسی مجدد در فاز برنامه ریزی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
19 ارزیابی مدیریت دانش مربوط به روش های تدریس دبیران در دبیرستان ها (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
20 ارزیابی نقش سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش در دانشگاه ها (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
21 ارزیابی و افزایش خدمات آمبولانس با نظریه صف کردن در بحران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی
22 استفاده از رویکرد داده کاوی برای ارتقاء سطح کیفیت محصول (دریافت مقاله) اولین کنفرانس داده کاوی ایران
23 اندازه گیری بهره وری باشاخص HPV درفرآیند تولید خودرو (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
24 انقلاب صنعتی چهارم چالش ها، موانع و قابلیت ها : مرور مطالعات گذشته (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
25 ایجاد چهارچوبی برای ساخت عاملهای انسان مدار جهت شبیه سازی رفتار انسانی در محیط خدمات درمانی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
26 Investigating Effect of Knowledge Absorptive Capacity and Technological Variables on Organizational Performance through the Mediation of Corporate Entrepreneurship (Case Study: Iran's Banking Industry) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد
27 بررسی اثر تناسب محصولات پیش و پس از توسعه بر موفقیت استراتژی توسعه نام های تجاری صنعت موادغذایی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
28 بررسی اثر شایستگی های متمایز فناورانه و یادگیری سازمانی بر روی عملکرد سازمانی با میانجیگری نوآوری سازمانی (مورد مطالعه: بانک ملت) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی و نهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
29 بررسی اثر کیفیت درک شده از محصولات اصلی و انتقال آن به محصولات جدید بر نگرش مصرف کنندگان به تعمیم برند در صنعت مواد غذایی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
30 بررسی اثرشایستگیهای متمایزفناورانه و یادگیری سازمانی برروی عملکرد سازمانی بامیانجیگری نوآوری سازمانی موردمطالعه: صنعت بانکداری ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد
31 بررسی ارتباط مدیریت دانش و سرمایه فکری در دانشگاه ها (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
32 بررسی ارتباط میان ذخیره دانش و افزایش چابکی سازمانی در شرکتهای فعال در حوزه صنعت پتروشیمی کشور مطالعه موردی؛ شرکت پتروشیمی شازند اراک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
33 بررسی تاثیر اجرای فعالیت های کیفیتی بر نوآوری سازمانی از طریق قابلیت یادگیری سازمانی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت
34 بررسی تاثیر اجرای فعالیتهای کیفیتی بر مدیریت تکنولوژی از طریق افزایش قابلیت یادگیری و نوآوری سازمانی (دریافت مقاله) ششمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
35 بررسی چالش های پیاده سازی سیستم مدیریت پردیس در دانشگاه های ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مدیریت مهندسی
36 بررسی رابطه فضای امنیت روانی و آوای کارکنان و تاثیر آنها بر خطاهای پزشکی و رویدادهای اجتناب پذیر در تیم های درمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی توانمندی مدیریت، مهندسی صنایع، حسابداری و اقتصاد
37 بررسی متغیرهای مهم چابکی سازمانی و ارزیابی آنها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
38 بررسی مدل مدیریت دانش و عوامل موثربرپیاده سازی آن درمراکزتماس (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
39 بررسی میزان فلز نیکل در خاک های آلوده به پساب های صنعتی شهر ماهشهر (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
40 بررسی وضعیت انعطاف پذیری در سطوح مختلف تعالی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
41 بررسی وضعیت چابکی سازمانی در شرکتهای فعال در حوزه صنعت پتروشیمی کشور مطالعه موردی: شرکت پتروشیمی شازند اراک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
42 بکارگیری تکنولوژی داده کاوی در بهبود کیفیت و مهندسی مجدد فرآیندها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس داده کاوی ایران
43 بکارگیری نقشه جریان ارزش برای کاهش تلفات در محیط تولید بر اساس سفارش (مورد اقدام پژوهی در یک چاپخانه تجاری) (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
44 به کارگیری تئوری های تحول سازمانی در مدل های توسعه ای خرید و ارائه مدلی جهت تحول سیستم خرید و تامین (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت
45 تاثیر جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی ایران برروی استراتژی مدیران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
46 تاثیر جوایز ملی کیفیت بر روی عملکرد سازمان ها (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
47 تبیین تاکسونومی انعطاف پذیری Regev در سیستم های مدیریت فرایندکسب و کار (BPMS) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
48 تبیین حق حاکمیت در فرایند حمل مسافر در اتوبوسرانی با استفاده از طیف فارنتی و یانگ (مورد کاوی: شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه) (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
49 تبیین نقش رویکرد مدیریت فرایندهای کسب و کار در پیاده سازی موفق استراتژی ها (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
50 تعیین اولویت سه حوزه صنعت، بازار و کشاورزی برکیفیت زنجیره صنعت چای با استفاده از مدل EFQM (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
51 تعیین عوامل موثر بر همکاری شرکت های بیمه ای با اینشورتک ها (دریافت مقاله) بیست و نهمین همایش ملی و دهمین همایش بین المللی بیمه و توسعه با موضوع «توسعه دانش بنیان صنعت بیمه»
52 تغییر مدلهای کسب وکار در راستای تغییر و تحول سازمانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت
53 توسعه مدل سازمانهای یادگیرنده پروژه محور (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
54 جایگاه مدیریت دانش در مدیریت راهبردی نظام اداری کشور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی
55 چگونه بلوغ فرآیندهای سازمان بر طراحی خدمات اثر می گذارد با تاکید بر مدل بلوغ فرآیندی اوام جی و قابلیت های پویای نوآوری سرویس (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
56 ساختار منظمه ای زنجیره عرضه بستری برای کاهش اثر شلاقی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
57 شناسایی عوامل کلیدی موفقیت پیاده سازی ERP در مراکز آموزش عالی مطالعه موردی: دانشگاه تربیت مدرس (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
58 شناسایی فرآیندهای کسب و کار در سازمانهای پروژه محور (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
59 شناسایی فرایندهای کسب و کار در چرخه های عمر مدیریت فرایندهای کسب و کار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
60 شناسایی و تحلیل ریسک های دانشی در تیم های مجازی (مطالعه موردی) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی و مدیریت فرآیندهای کسب و کار
61 طراحی چیدمان تجیهزات در سیستم های ساخت و تولید انعطاف پذیر( FMSs ( (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
62 طراحی سیستم مدیریت دانش بارویکرد استدلال مبتنی برمورد درحوزه کشف جرم مطالعه موردی: جرم سرقت (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
63 طرحی انگیزشی جهت به اشتراک گذاری اطلاعات در زنجیره عرضه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین
64 فرهنگ سازمانی و اشاعه موفق مدیریت دانایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش
65 قیمت گذاری و کنترل موجودی به صورت توام برای کالاهای فاسد شدنی با تقاضای احتمالی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین
66 قیمت گذاری و کنترل موجودی به طور توام برای اقلام زوال پذیر غیرآنی با تقاضای تصادفی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
67 کاربرد شبیه سازی در تخصیص بهینه منابع (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
68 کاربرد مدیریت دانایی در فرایند های مدیریت ارتباط با مشتری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
69 مدل معادلات ساختاری برای اندازه گیری یادگیری سازمانی در بیمارستانها (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
70 مدیریت دانش فرآیندمحور مفاهیم، رویکردها، راهنمای پیاده سازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی و مدیریت فرآیندهای کسب و کار
71 مفهوم سازی قابلیت یادگیری با رویکرد تغییر سازمانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت
72 موانع تغییر در فرایند پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمان (مطالعه موردی در پروژه ERP سازمان ذوب آهن اصفهان) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
73 نقش رویکرد فرایند تجاری و استفاده از مدل SCOR در پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی زنجیره تامین (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
74 نقش عاملهای هوشمند وcbr درمدیریت دانش (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
75 نقش فرآیند تغییر سازمانی و توسعه قابلیت یادگیری در توسعه بانکداری الکترونیکی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع