دکتر بهمن صحنه

دکتر بهمن صحنه استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه گلستان

دکتر بهمن صحنه

Dr. Bahman Sahneh

استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه گلستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 An Analysis of the Economic and Physical Effects of Border Markets on the Development of Rural Areas (Case Study: Incheh Borun Border Market) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 7، شماره: 3
2 ارزیابی توزیع فضایی مولفه های توسعه صنعتی (مطالعه موردی: شهرستان های استان چهارمحال و بختیاری) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و پایداری محیط دوره: 6، شماره: 3
3 امکان سنجی توسعه اکوتوریسم در روستا های کوهستانی شهرستان علی آباد کتول (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 6، شماره: 21
4 بررسی تاثیرات روانی کالبد و منظر شهری بر جرم خیزی نمونه موردی: شهر اسفراین (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 16، شماره: 51
5 بررسی تطبیقی فعالیت زنان روستایی در نواحی جلگه ای و کوهپایه ای مطالعه موردی: دهستان های هتکه سوادکوه و بیشه سر قائمشهر (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 8، شماره: 3
6 بررسی متغیرهای اثرگذار بر تاب آوری مساکن روستایی در برابر مخاطرات در مناطق دشتی و کوهستانی (مورد شناسی: روستاهای بخش مرکزی قوچان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 10، شماره: 37
7 بررسی نقش شرکت تعاونی دهیاری ها در توسعه کالبدی - فضایی نواحی روستایی (مطالعه موردی: روستاهای بخش مرکزی شهرستان گرگان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 18، شماره: 66
8 پایش چرخه عمر کسب وکار نوغانداری در مناطق روستایی شهرستان رامیان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 12، شماره: 45
9 تحلیل اکتشافی داده های فضایی در بررسی آمد و شدهای روزانه در نواحی روستایی مورد: روستاهای پیرامون مناطق کلانشهری (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 5، شماره: 16
10 تحلیل الگوی کالبدی – فضایی شهر آق قلا در استان گلستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 2، شماره: 4
11 تحلیل تاثیر قالیبافی بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روستایی شهرستان آق قلا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 12، شماره: 1
12 تحلیل زنجیره ارزش فعالیت نوغانداری در مناطق روستایی شهرستان رامیان (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 12، شماره: 2
13 تحلیل مکانی ـ فضایی بازارهای هفتگی روستایی بر مبنای نظام سلسله مراتب روستایی در شهرستان آق قلا (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 6، شماره: 1
14 تحلیلی بر آسیب پذیری سرمایه های معیشتی خانوارهای روستایی در سیل شهرستان آق قلا (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 18، شماره: 2
15 تحلیلی بر چالش ها و فرصت های پیش روی توسعه یافتگی پایدار روستاهای نواحی کوهستانی و جلگه ای شهرستان گرگان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 18، شماره: 61
16 تحلیلی بر رضایتمندی ساکنان نواحی روستایی شهرستان آق قلا از عملکرد دهیاری ها (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 11، شماره: 39
17 تحلیلی بر نگهداشت بافتهای سنتی و با ارزش و نقش آن در توسعه کالبدی روستاهای هدف گردشگری مطالعه موردی (روستاهای شهرستان گرگان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 3، شماره: 2
18 عوامل موثر بر شکل گیری شبکه های مهاجرتی در تهران مورد: رامشه ای های مقیم تهران (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 5، شماره: 18
19 مکان یابی محل دفن زباله های جامد شهری به روش تحلیل فضایی معیارهای چندمتغیره (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 17، شماره: 67
20 نقش بازاریابی الکترونیکی بر بهبود سرمایه های معیشت پایدار خانوارهای روستایی شهرستان گرگان (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 19، شماره: 2
21 نقش توسعه زراعت گلخانه ای در معیشت پایدار خانوارهای روستای مطالعه موردی: دهستان دلند، شهرستان رامیان (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 54، شماره: 1
22 نقش توسعه گردشگری در تحولات کالبدی سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی: روستای زیارت، شهرستان گرگان) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 20، شماره: 3
23 نقش خانه های دوم در توسعه کالبدی - فضایی سکونتگاه های روستایی بر مبنای رویکرد معیشت پایدار (مطالعه موردی روستاهای کوهستانی شهرستان علی آباد کتول) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 2، شماره: 3
24 نقش صنایع تبدیلی و تکمیلی (فرآوری محصولات خرما) در بهبود معیشت پایدار خانوارهای روستایی (موردمطالعه: روستاهای قیر و کارزین) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 12، شماره: 46
25 نقش فعالیت نوغانداری بر بهبود معیشت پایدار خانوارهای روستایی شهرستان رامیان (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و پایداری محیط دوره: 12، شماره: 1
26 نقش کسب و کارهای معدنی در بهبود سرمایه های معیشتی پایدار خانوارهای روستایی شهرستان آزادشهر (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 19، شماره: 71
27 نقش مدیریت منابع آب در معیشت پایدار خانوارهای نواحی روستایی نمونه پژوهش: دهستان مزرعه شمالی و جنوبی شهرستان آق قلا (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 11، شماره: 1
28 نقش واحدهای دامی کوچک در معیشت پایدار خانوارهای روستایی مطالعه موردی: روستاهای شهرستان آق قلا (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 20، شماره: 67
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی توان محیطی بخش چهاردانگه شهرستان ساری به منظور توسعه توریسم با استفاده از GIS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
2 بررسی راهکارهای توسعه گردشگری روستایی با استفاده از مدل SWOT ( مطالعه موردی: دهستان فیروزجاه-شهرستان بابل) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در جغرافیا و گردشگری
3 تحلیل تأثیرات گردشگری در توسعه اجتماعی و اقتصادی مناطق روستایی(مطالعه موردی: دهستان اترک، شهرستان گنبدکاووس) (دریافت مقاله) همایش ملی جایگاه علوم گردشگری در آمایش سرزمین و توسعه منطقه ای با تاکید بر استان گلستان
4 رویکرد معیشتی به مهاجرت های روستایی_شهری در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی