هادی سجادی

 هادی سجادی معاون امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران

هادی سجادی

Hadi Sajadi

معاون امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.